Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza

polskie wydawnictwo założone w 1949 roku

Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza (LSW) – wydawnictwo założone w 1949 w Warszawie przez połączenie Spółdzielni Wydawniczej „Wydawnictwo Ludowe” i Spółdzielni Wydawniczej „Chłopski Świat”[1], które istniały od 1946.

Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza
Skrót

LSW

Status prawny

spółdzielnia

Adres

ul. Erazma Ciołka 15/8
01-445 Warszawa

Data założenia

28 listopada 1949

Redaktor naczelny

Janusz Witak

Strona internetowa

Wydawnictwo publikuje m.in. dzieła z dziedziny historii, literatury popularnonaukowej, literatury pięknej (m.in. seria „Biblioteka Poetów”, od 1967, początkowo jako „Biblioteka Poetów XX Wieku”), a także poradniki. Poza działalnością wydawniczą Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza podejmowała inicjatywy zmierzające do szerzenia czytelnictwa. Łączny nakład książek wydanych przez wydawnictwo[kiedy?] wynosi ponad 75 mln egzemplarzy[2].

Obecnym[od kiedy?] prezesem zarządu i redaktorem naczelnym Ludowej Spółdzielni Wydawniczej jest Janusz Witak, a przewodniczącym rady nadzorczej jest Jan Woszczyna[3].

Publikacje edytuj

1949:

1950:

1951:

1952:

1953:

 • Tadeusz Bolduan, W krainie Słowińców (99 ss.)
 • Jan Rak Utwory chłopa pańszczyźnianego, oprac. Stanisław Czernik (85 ss.), seria: Biblioteka Dawnych Pisarzy Chłopskich
 • Henryk Syska, Nad błękitną moją Narwią (180 ss.)
 • Henryk Syska, Syn Mazowsza (205 ss.)
 • Stanisław Szczotka, Zaburzenia chłopskie w Białostocczyźnie (1861–1869) (129 ss.)
 • Stanisław Wycech, Ks. Piotr Ściegienny. Zarys programu społecznego i wybór pism (252 ss.)

1954:

1955:

1956:

 • Helena Brodowska, Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie (215 ss.)
 • Jakub Szela. Pięć prac o Jakubie Szeli, wstęp Czesław Wycech (160 ss.)
 • Antoni Korzycki, Chłopi wczoraj a dziś (182 ss.)
 • Stanisław Orzeł, Chmurne lata (296 ss.)
 • Wiesław Piątkowski, Dzieje ruchu zaraniarskiego (225 ss.}
 • Stanisław Piętak, Ciężkie lato (114 ss.)
 • Proste formy współdziałania na wsi (163 ss.)
 • Przyjaciele ludzkości [Sylwetki osób, których pamięć zaleciła uczcić w 1956 r. Światowa Rada Pokoju] (115 ss.)
 • Hanna Sarnowska, Szyję sama (152 ss.)
 • Henryk Syska, A w Zielonej w Myszynieckiej (212 ss.)
 • Henryk Syska, Tajemnica białego habitu (93 ss.)
 • Maciej Szarek, Wiersze i proza, oprac. Jan Bolesław Ożóg (185 ss.), seria: Biblioteka Dawnych Pisarzy Chłopskich

1957:

1958:

 • Józef Chałasiński, Przeszłość i przyszłość inteligencji polskiej (208 ss.)
 • Zygmunt Klukowski, Dziennik z lat okupacji. Wspomnienia działacza społecznego i kulturalnego na Lubelszczyźnie, wstęp i redakcja Zygmunt Mańkowski (478 ss.)
 • Józef Kowal, W XXX-lecie ZMW RP „Wici” 1928–1958 (76 ss.)
 • Stanisław Piętak, Białowiejskie noce, wyd. zm. (286 ss.)
 • Jan Stapiński, Pamiętniki (446 ss.)

1959:

 • Jakub Bojko, Ze wspomnień (316 ss.)
 • Helena Gawrońska, Roboty szydełkowe (199 ss.)
 • Leszek Goliński, Światło na fali, ilustracje Andrzej Antoni Kowalewski (223 ss.)
 • Józef Ignacy Kraszewski, Tytuł: Historia o Januszu Korczaku i o pięknej Miecznikównie (364 ss.)
 • Mieczysław Lepecki, Maurycy August hr. Beniowski. Zdobywca Madagaskaru (212 ss.)
 • Władysław Ochmański, Gospodarowanie na roli na ziemiach polskich w rozwoju dziejowym (395 ss.), seria: Biblioteka Uniwersytetów Ludowych i Powszechnych
 • Antoni Olcha, Szumią dęby nad Iguassu (248 ss.)
 • Henryk Syska, Nad Wisłą, nad Bugiem
 • Henryk Syska, Tajemnica białego habitu (114 ss.)

1960:

1961:

 • Artur Bardach, Stanisław Herbst, Kultura polska w źródłach i opracowaniach (400 ss.), seria: Biblioteka Uniwersytetów Ludowych i Powszechnych
 • Baśnie polskie, oprac. Tomasz Jodełka (459 ss.)
 • Helena Gawrońska, Roboty na drutach, wyd. III (229 ss.)
 • Władysław Kurkiewicz, Adam Tatomir, Wiesław Żurawski, Tysiąc lat dziejów Polski. Przegląd najważniejszych wydarzeń z historii i kultury (428 ss.), seria: Biblioteka Uniwersytetów Ludowych i Powszechnych
 • Stanisław Krzeptowski, Gawędy góralskie (94 ss.)
 • Aleksander Neyman, Człowiek i przestrzeń (239 ss.), seria: Biblioteka Uniwersytetów Ludowych i Powszechnych
 • Eugeniusz Nowak, Ptaki pomocnikami rolnika (190 ss.), seria: Biblioteka Uniwersytetów Ludowych i Powszechnych
 • Tadeusz Przypkowski, Po drodze w kosmos (236 ss.), seria: Biblioteka Uniwersytetów Ludowych i Powszechnych
 • Tadeusz Seweryn, Technicy i wynalazcy ludowi (100 ss.), seria: Biblioteka Uniwersytetów Ludowych i Powszechnych
 • Józef Sieradzki, Wędrówka po stuleciach (144 ss.), seria: Biblioteka Uniwersytetów Ludowych i Powszechnych
 • Władysław Syrokomla, Wybór poezji (590 ss.)

1962:

 • Józef Chałasiński, Kultura amerykańska. Formowanie się kultury narodowej w Stanach Zjednoczonych Ameryki (669 ss.)
 • Kraszewski o powieściopisarzach i powieści. Zbiór wypowiedzi teoretycznych i krytycznych, oprac. Stanisław Burkot (301 ss.)
 • Władysław Kurkiewicz, Adam Tatomir, Wiesław Żurawski, Tysiąc lat dziejów Polski, wyd. II popr. i uzup. (536 ss.), seria: Biblioteka Uniwersytetów Ludowych i Powszechnych
 • Mieczysław Lepecki, Po bezdrożach Brazylii (401 ss.)
 • Stanisław Piętak, Matnia. Opowiadania, ilustracje Wiesława Cichońska (182 ss.)
 • Witold Ptaszyński, Jak rozumieć książkę z której się uczymy. Wskazania logiki (286 ss.), seria: Biblioteka Uniwersytetów Ludowych i Powszechnych
 • Maria Siedmiograj, Taka sobie bajka o koronie króla Kołka. W III aktach, 6 odsłonach (71 ss.), seria: Biblioteka Teatrów Amatorskich
 • Henryk Syska, Tajemnica białego habitu

1963:

 • Anna Bojarowa, Domowy poradnik kroju (177 ss.)
 • Jędrzej Cierniak, Źródła i nurty polskiego teatru ludowego. Wybór pism, inscenizacji i listów, oprac. Antoni Olcha (446 ss.)
 • Andrzej Grębecki, O życiu i śmierci w przyrodzie (185 ss.), seria: Biblioteka Uniwersytetów Ludowych i Powszechnych
 • Julian Kawalec, W słońcu (119 ss.)
 • Gabriela Pauszer-Klonowska, Trudne życie. Opowieść o Bolesławie Prusie (425 ss.)
 • Stanisław Piętak, Plama, ilustracje Ryszard Dudzicki (146 ss.)
 • Leszek Prorok, Powrót taty. Komedia w 3 aktach z prologiem i epilogiem (113 ss.), seria: Biblioteka Teatrów Amatorskich
 • Janina Rosnowska, Dzieje poety. O Wincentym Polu (372 ss.)
 • Michał Rusinek, Dwie Ewy. Komedia w 3 aktach (103 ss.), seria: Biblioteka Teatrów Amatorskich
 • Maria Siedmiograj, Jak Wojtek muzykant odwiedził piekło. Bajka sceniczna w 3 aktach 6 odsłonach (66 ss.), seria: Biblioteka Teatrów Amatorskich
 • Rajmund Sosiński, Rozmowy o technice (396 ss.)
 • Henryk Syska, Zygmunt Gloger (137 ss.)
 • Jan Żabiński, Człowiek jest plastyczny (162 ss.), seria: Biblioteka Uniwersytetów Ludowych i Powszechnych
 • Irena Turowska-Bar, Polskie czasopisma o wsi i dla wsi od XVIII w. do r. 1960. Materiały bibliograficzno-katalogowe (188 ss.)

1964:

1965:

1966:

1967:

1968:

1969:

1970:

1971:

1972:

1973:

 • Zorian Dołęga-Chodakowski, Śpiewy sławiańskie pod strzechą wiejską zebrane (306 ss.)
 • Edward Redliński, Konopielka (230 ss.)
 • Safona, Poezje wybrane, oprac. Jadwiga Bandrowska-Wróblewska, tłum. Janina Brzostowska (110 ss.), seria: Biblioteka Poetów

1974:

1975:

1976:

1977:

1978:

 • Wiesław Stanisław Burger, Ruch ludowy na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1970 (284 ss.)
 • Dzienniki sołtysów, wybór i oprac. Władysław Łyś (344 ss.)
 • Jan Maria Gisges, Lasowiacy (640 ss.)
 • Jerzy Jastrzębski, Wokół kultury i literatury ludowej, 1939-1948 (211 ss.)
 • O większy udział młodzieży w społeczno-gospodarczym rozwoju wsi i rolnictwa. IX Plenum Naczelnego Komitetu ZSL [Warszawa 15 grudnia 1977] (80 ss.)
 • Jan Bolesław Ożóg, Jak świętych obcowanie. Wspomnienia literackie (126 ss.)
 • Tadeusz Peiper, Poezje wybrane, oprac. Krzysztof Karasek (134 ss.), seria: Biblioteka Poetów
 • Leszek Siemion, Na wzgórzach Roztocza (166 ss.)
 • Henryk Syska, Rozmaitości znad Łyny (137 ss.)

Stron 137 1979:

1980:

1981:

1982:

1983:

1984:

1985:

1986:

1987:

1988:

1989:

1990:

1991:

1992:

1993:

1994:

1995:

1996:

1997:

1998:

1999:

2000:

2001:

2002:

2003:

2004:

2005:

2006:

2007:

2008:

2009:

2010:

2011:

2012:

2013:

2014:

2015:

2016:

2017:

2018:

Przypisy edytuj

 1. Uchwała Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1949 r. w sprawie połączenia Spółdzielni Wydawniczych „Wydawnictwo Ludowe” i „Chłopski Świat” (M.P. z 1949 r. nr 90, poz. 1089).
 2. LSW – O nas. [dostęp 2017-03-02].
 3. Rada Nadzorcza i Zarząd – Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza [online], lsw.pl [dostęp 2018-01-13] (pol.).

Linki zewnętrzne edytuj