Stanisław Markiewicz (religioznawca)

Stanisław Markiewicz (ur. 9 maja 1923 w Marles we Francji[1]) – polski religioznawca i politolog marksistowski, działacz PZPR. Uzyskał stopień naukowy doktora[1].

Wybrane publikacjeEdytuj

 • Hierarchia kościelna a postęp społeczny, Warszawa: Zjednoczone Stronnictwo Ludowe Naczelny Komitet Wydział Propagandy, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1964.
 • Chrześcijaństwo a związki zawodowe, Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1985.
 • Co sądzić o soborowej Deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim, Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Kadr Laickich, 1967.
 • CSU – historia i teraźniejszość, Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1981.
 • Czyńcie ziemię sobie poddaną…, Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1985.
 • Elementy polityczne w przemówieniach Jana Pawła II wygłoszonych w czasie drugiej wizyty w Polsce, Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, Wydział Informacji KC PZPR, 1983.
 • Encyklika Humanae vitae przejawem kryzysu w Kościele, Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Kadr Laickich, 1969.
 • Ewolucja społeczna doktryny Kościoła, Warszawa: „Książka i Wiedza”, 1983.
 • Ideologiczne i polityczne treści teologii wyzwolenia, Warszawa: „Książka i Wiedza”, 1985.
 • III sesja II soboru watykańskiego. Wybrane korespondencje z Rzymu, Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Kadr Laickich, 1965.
 • Jan XXIII wobec problemów współczesności. Zarys polityki Watykanu 1958–1962, Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1962.
 • Jesienią nad Tybrem, Warszawa: „Czytelnik”, 1966.
 • Katolickie idee wychowania, Warszawa: „Książka i Wiedza”, 1972.
 • Katolicyzm polityczny w Ameryce Łacińskiej 1968–1979, Warszawa: PWN, 1981.
 • Katolicyzm polityczny w Republice Federalnej Niemiec (1966–1976), Warszawa: „Książka i Wiedza”, 1978.
 • Katolicyzm w Ameryce Łacińskiej, Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1969.
 • Katolicyzm w Ameryce Łacińskiej (materiały szkoleniowe), Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Kadr Laickich, 1967.
 • Klerykalizm, Warszawa: „Iskry”, 1966.
 • Kościół rzymskokatolicki a państwa socjalistyczne, Warszawa: „Książka i Wiedza”, 1974.
 • Kościół rzymskokatolicki – dwadzieścia lat po drugim Soborze Watykańskim, Warszawa: „Książka i Wiedza”, 1986.
 • Między Waszyngtonem, Rzymem i Sajgonem, Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, dr. 1965.
 • Międzynarodowa polityka Watykanu, Warszawa: „Książka i Wiedza”, 1983.
 • Międzynarodówka Chrześcijańsko-Demokratyczna. Wybór podstawowych dokumentów 1947–1977, Warszawa: IBWPK, 1979.
 • Mniejszości wyznaniowe wobec obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego i millenium chrześcijaństwa, Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Kadr Laickich, 1966.
 • Na manowcach „pojednania” biskupów polskich z biskupami zachodnioniemieckimi, Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, Wydział Informacji KC PZPR, 1984.
 • O niektórych zagadnieniach dotyczących stosunku partii do religii i Kościoła. Skrypt wykładu, Warszawa: Wyższa Szkoła Nauk Społecznych przy KC PZPR, 1959.
 • Orientacje ideowo-polityczne Stolicy Apostolskiej w świetle wypowiedzi Jana Pawła II, Warszawa: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”, WSW „Prasa-Książka-Ruch”, 1983.
 • Orientacje społeczne nierzymsko-katolickich kościołów i związków wyznaniowych w Polsce, Warszawa: „Książka i Wiedza”, 1983.
 • Ostatni etap kościelnego millenium, Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Kadr Laickich, 1965.
 • Państwo i Kościół w okresie dwudziestolecia Polski Ludowej, Warszawa: „Książka i Wiedza”, 1965.
 • Państwo i Kościół w Polsce, Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1984.
 • Państwo i Kościół w Polsce Ludowej, Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1981.
 • Partia a religia. Materiał pomocniczy na zebrania ideologiczne POP, Warszawa: „Książka i Wiedza”, 1983.
 • Podstawy marksistowskiego religioznawstwa i polityki wyznaniowej PRL, Warszawa: „Książka i Wiedza”, 1988.
 • Polityka Jana XXIII i Pawła VI, Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1964.
 • Polityka wschodnia Watykanu, Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1982.
 • Praca ludzka w świetle teorii marksizmu-leninizmu i praktyki budownictwa socjalistycznego w Polsce, Warszawa: „Książka i Wiedza”, 1983.
 • Problemy rozdziału Kościoła od państwa w RFN, Warszawa: Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej, Centralny Ośrodek Doskonalenia Kadr Laickich, 1975.
 • Protestantyzm, Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1982.
 • Pytania i odpowiedzi na temat: Państwo – Kościół – Watykan, Warszawa: Redakcja Wydawnictw Wydziału Propagandy i Agitacji KC PZPR, 1971.
 • Ruch chrześcijańsko-demokratyczny w świecie współczesnym. Zarys monograficzny, Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1988.
 • Socjologiczne prawo retrospekcji Kazimierza Kelles-Krauza, Warszawa: Książka i Wiedza, 1964.
 • Spadkobiercy krzyżackich tradycji, Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1966.
 • Społeczna doktryna Kościoła rzymskokatolickiego a świat współczesny, Warszawa: „Książka i Wiedza”, 1983, 1984.
 • Społeczno-polityczne ugrupowania katolików świeckich w Polsce Ludowej, Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Kadr Laickich, 1965.
 • Sprzeczności we współczesnym katolicyzmie, Warszawa: „Książka i Wiedza”, 1964.
 • Stanowisko Watykanu wobec węzłowych problemów współczesnego świata, Warszawa: „Książka i Wiedza”, 1985.
 • Stosunek partii marksistowsko-leninowskiej i państwa socjalistycznego do Kościoła i religii. Materiały, Warszawa: nakładem „Trybuny Ludu”, 1983.
 • Stosunki między państwem a Kościołem rzymskokatolickim i innymi wyznaniami chrześcijańskimi w Polsce, Warszawa: Komitet Warszawski PZPR, 1967.
 • U Drzwi Dobra i Zła, Warszawa: „Czytelnik”, 1981.
 • W cieniu Bazyliki, Warszawa: „Czytelnik”, 1970.
 • W świątyniach Wschodu i Zachodu, Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1974.
 • Warunki materialnego życia społeczeństwa (stenogram wykładu), Warszawa: Centralny Ośrodek Szkolenia Partyjnego PZPR, 1954.
 • Watykan i NRF wobec spraw polskich, Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1964 (1963).
 • Wietnam a sumienie kościołów, Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1971.
 • Współczesna chrześcijańska demokracja, Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1977.
 • Współczesne chrześcijaństwo w Polsce, Warszawa: „Książka i Wiedza”, 1967.
 • Współdziałanie kościoła i państwa w świetle teorii i praktyki, Warszawa: „Książka i Wiedza”, 1984.
 • Z problemów laicyzacji życia społecznego, Warszawa: „Książka i Wiedza”, 1984[2].

PrzypisyEdytuj

 1. a b Stanisław Markiewicz (pol.). www.racjonalista.pl. [dostęp 2015-05-25].
 2. Markiewicz, Stanisław (1923- ). (pol.). alpha.bn.org.pl. [dostęp 2015-05-25].