Średni przedsiębiorca

Średni przedsiębiorca – w myśl art. 7 ust. 1 pkt 3 polskiej ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2023 r. poz. 221) przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 50 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych 2 lat nie przekraczający równowartości w złotych 43 mln euro.

Zobacz też

edytuj