Środek gaśniczy – substancja w postaci ciała stałego (np. proszek gaśniczy, piasek), ciekłego (np. woda, piana gaśnicza) lub gazowego (np. halon, dwutlenek węgla, mieszanina argonu i azotu), który po odpowiednim wprowadzeniu do strefy ognia powoduje przerwanie procesu palenia. Substancje te mogą ochładzać palące się obiekty, obniżać stężenie utleniacza lub izolować materiał palny[1].

Środek gaśniczy w formie proszka gaśniczego

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. gaśnicze środki, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2022-02-01].