Świetlność – w akceleratorach, liczba cząstek w wiązce na jednostkę powierzchni, na jednostkę czasu. Wyraża się w jednostkach układu CGS jako cm−2 s−1, lub b−1 s−1. Dla dwóch relatywistycznych wiązek przeciwbieżnych świetlność wyrażana jest wzorem:

gdzie:

– częstość obiegu cząstek,
– liczba pęczków cząstek w każdej wiązce,
– liczba cząstek w pęczku,
– powierzchnia przekroju wiązki.

Scałkowana świetlność to świetlność scałkowana po czasie (dla stałej świetlności jest to iloczyn świetlności i czasu). Określa ilość cząstek, jaka przeleciała przez jednostkę powierzchni.