.name – internetowa domena najwyższego poziomu, przeznaczona do osobistego użytku. Została ogłoszona 16 listopada 2000 r., w pełni operacyjna jest od stycznia 2002 r. Nazwą domeny może być imię, nazwisko, pseudonim lub nick zarówno osób prawdziwych jak i fikcyjnych.

.name
Logo
Data utworzenia

2001

Typ domeny

domena najwyższego poziomu

Status

Używana

Zarządzający

Global Name Registry, Limited

Ograniczenia
rejestracji domen

Rejestracja może zostać zakwestionowana gdy nazwa nie jest zgodna lub podobna z nazwą rejestrującego bądź nie stanowi osoby fikcyjnej do której rejestrujący posiada prawo

Poziom

Rejestracja bezpośrednio na drugim poziomie

Strona internetowa

Pierwotna koncepcja zakładała rejestrację na trzecim poziomie przy współużytkowaniu drugiego poziomu. W tym ujęciu osoba identyfikująca się imieniem i nazwiskiem Jan Kowalski mogła posiadać domenę jan.kowalski.name oraz usługę przekazywania poczty internetowej z adresu jan@kowalski.name. Domena kowalski.name pozostawać miała w puli zarezerwowanej – współużytkowanej z innymi osobami o nazwisku Kowalski. Począwszy od stycznia 2004 r. zostało umożliwione rejestrowanie domen drugiego poziomu, zrywające z wcześniejszą strukturą.