18 Korpus Armijny Imperium Rosyjskiego

18 Korpus Armijny Imperium Rosyjskiego – jeden ze związków operacyjno-taktycznych Imperium Rosyjskiego w czasie I wojny światowej. Sformowany w 1895 r. ze sztabem w Juriewie - Liflandia (Łotwa) w Petersburskim Okręgu Wojskowym. Miejsce stacjonowania sztabu od 1914 r. - Juriew. Rozformowany - początek 1918 r.

Organizacja w 1914 r.

  • 23 Dywizja Piechoty
  • 24 Dywizja Piechoty
  • 18 moto-artyleryjski dywizjon
  • 18 batalion saperów

Korpus wchodził w skład armii:

Dowódcy Korpusu:

  • gen. kawalerii N. F. Kruzensztern (grudzień 1910 - październik 1916)
  • gen. piechoty A. M. Zajonczkowskij (październik 1916 - kwiecień 1917)
  • gen. lejtnant I. G. Erdeli (kwiecień - maj 1917)
  • gen. lejtnant I. G. Gerua (od lipca 1917)

BibliografiaEdytuj

  • A. K. Zalesskij I mirowaja wojna. Prawitieli i wojennaczalniki. wyd. WECZE Moskwa 2000.