198 Dywizja Piechoty (III Rzesza)

198 Dywizja Piechotyniemiecka dywizja z czasów II wojny światowej, sformowana na mocy rozkazu z 1 grudnia 1939 roku, w 7. fali mobilizacyjnej w rejonie Pilzna przez V. Okręg Wojskowy.

Struktura organizacyjnaEdytuj

 • Struktura organizacyjna w grudniu 1939 roku:

305. i 308. pułk piechoty, 235. dywizjon artylerii lekkiej;

 • Struktura organizacyjna w styczniu 1940 roku:

305., 308. i 326. pułk piechoty, 235. pułk artylerii, 235. batalion pionierów, 235. oddział rozpoznawczy, 235. oddział przeciwpancerny, 235. oddział łączności, 235. polowy batalion zapasowy;

 • Struktura organizacyjna we wrześniu 1943 roku:

305., 308. i 326. pułk grenadierów, 235. pułk artylerii, 235. batalion pionierów, 198. dywizyjny batalion fizylierów, 235. oddział przeciwpancerny, 235. oddział łączności, 235. polowy batalion zapasowy;

Dowódcy dywizjiEdytuj

 • Generalmajor Otto Röttig 10 I 1940 – 10 IV 1942;
 • Generalmajor Albert Buck 10 IV 1942 – 27 VIII 1942;
 • General Ludwig Müller 27 VIII 1942 – 5 II 1943;
 • Generalleutnant Hans – Joachim von Horn 5 II 1943 – 1 VI 1943;
 • Generalmajor Otto Richter 1 VI 1943 – 1 VIII 1944;
 • Generalleutnant Kurt Oppenländer 1 VIII 1944 – 5 VIII 1944;
 • Generalmajor Alfred Kuhnert 5 VIII 1944 – 1 IX 1944;
 • Generalmajor Otto Schiel 1 IX 1944 – 18 I 1945;
 • Oberst (Generalmajor) Konrad Barde 18 I 1945 – 26 IV 1945;
 • Generalleutnant Helmuth Städke 26 IV 1945 – 8 V 1945;

BibliografiaEdytuj