1 Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza

1 Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza (1 GPR) – oddział Sił Powietrznych dyslokowany w Świdwinie. Jednostka powstała 31 grudnia 2008 na bazie rozformowanej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej funkcjonującej w strukturach 2. Eskadry Lotnictwa Transportowo-Łącznikowego, zgodnie z rozkazem Dowódcy Sił Powietrznych nr Z-117 z dnia 30 maja 2008. Działalność rozpoczęła 1 stycznia 2009. Podlega bezpośrednio pod 3 Skrzydło Lotnictwa Transportowego.

1 Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza
Historia
Państwo  Polska
Sformowanie 31 grudnia 2008
Dowódcy
Pierwszy mjr mgr inż. pil. Lech Domański
Obecny mjr pil. Aleksander Czarnuszko
Organizacja
Dyslokacja Świdwin
Rodzaj sił zbrojnych Siły Powietrzne
Podległość 3 Skrzydło Lotnictwa Transportowego

1 GPR jest samodzielną jednostką wojskową przeznaczoną do realizacji zadań SAR na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz w obszarze przygranicznym państw sąsiednich. Do jej głównych zadań należy:

  • utrzymywanie w gotowości sił i środków w systemie narodowego ratownictwa lotniczego;
  • wydzielanie sił i środków w sytuacjach zagrożenia w ramach Unii Europejskiej;
  • udział sił i środków wydzielanych z systemu ratownictwa lotniczego w sytuacjach kryzysowych na terenie RP.

Linki zewnętrzneEdytuj