4Q122 (według starego systemu oznaczeń 4Q LXXDeut) – rękopis Septuaginty spisany na pergaminie sporządzonym ze skóry zwierzęcej, datowany na II wiek p.n.e. Zwój ten zawiera fragment biblijnej Księgi Powtórzonego Prawa 11:4[1]. Został znaleziony w Kumran w grocie 4. Fragment ten jest oznaczany również numerem 819 na liście rękopisów Septuaginty według klasyfikacji Alfreda Rahlfsa.

Rękopis zwoju 4Q122 (4Q LXXDeut)

Rękopis został opublikowany i opisany w 1992 roku przez Patricka Skehana w publikacji Qumran cave 4.4 (Discoveries in the Judaean desert 9). Stare oznaczenie zwoju wskazuje, że został znaleziony w grocie 4, jest to rękopis LXX czyli Septuaginty, zawiera treści Księgi Powtórzonego Prawa.

Rekonstrukcja tekstuEdytuj

Zachowany tekst pochodzi z Pwt 11:4. Stychometrycznie zawiera 27-28 liter w linijce[1].

]• ς π •[
]• ἐρυθρᾶς ἐπ [
]•κόντων α [
] καὶ ἀπώ• [
] • [

litery pisane czerwoną czcionką i podkreślone zostały zrekonstruowane.

Zrekonstruowany zachowany fragment LXX Pwt 11:4:

αὐτῶν, ὡς ἐπέκλυσε τὸ ὕδωρ τῆς θαλάσσης
τῆς ἐρυθρᾶς ἐπὶ προσώπου αὐτῶν
καταδιωκόντων αὐτῶν ἐκ τῶν ὀπίσω
ὑμῶν καὶ ἀπώλεσεν αὐτοὺς Κύριος

Pełny werset LXX Pwt 11:4:
4καὶ ὅσα ἐποίησε τὴν δύναμιν τῶν Αἰγυπτίων, τὰ ἅρματα αὐτῶν καὶ τὴν ἵππον αὐτῶν, καὶ τὴν δύναμιν αὐτῶν, ὡς ἐπέκλυσε τὸ ὕδωρ τῆς θαλάσσης τῆς ἐρυθρᾶς ἐπὶ προσώπου αὐτῶν καταδιωκόντων αὐτῶν ἐκ τῶν ὀπίσω ὑμῶν καὶ ἀπώλεσεν αὐτοὺς Κύριος ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας,5[2]

Rękopis ten jest przechowywany w Muzeum Rockefellera w Jerozolimie (Gr. 265 [4Q122])[3].

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. a b Identificazione 4Q122 = 4QLXXDeut (wł.). [dostęp 2013-07-24].
  2. Deuteronomy / ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ (gr.). W: The Greek Old Testament (Septuagint) [on-line]. [dostęp 2013-07-24].
  3. Skehan e.a., Qumran cave 4.4 (Discoveries in the Judaean desert 9) p. 195-197 no. 122 (ang.). W: Trismegistos [on-line]. [dostęp 2013-07-24].

BibliografiaEdytuj

  • Patrick Skehan, Eugene Charles Ulrich, Peter J. Parsons: Qumran cave 4.4 (Discoveries in the Judaean desert 9). 1992, s. 195-197, no. 122.

Linki zewnętrzneEdytuj