Otwórz menu główne

Lista rękopisów Septuaginty

Codex Marchalianus (Q), VII wiek
(Ezechiela 5:12-17)
Biblioteka Watykańska Gr. 2125

Lista rękopisów Septuaginty według klasyfikacji Alfreda Rahlfsa – spis wszystkich znanych rękopisów Septuaginty zaproponowany przez Alfreda Rahlfsa na bazie spisu Roberta Holmesa i Jamesa Parsonsa. Obecnie badaniami i klasyfikowaniem manuskryptów zajmuje się instytut naukowy Göttinger Septuaginta-Unternehmen należący do Akademie der Wissenschaften w Getyndze.

Pierwsza lista manuskryptów Septuaginty została przedstawiona przez R. Holmesa i J. Parsonsa. Opublikowane przez nich na przełomie XVIII i XIX wieku wydanie Septuaginty kończy się pełną listą znanych im manuskryptów zamieszczoną w załącznikach. Wylicza ona 311 kodeksów (oznaczonych cyframi rzymskimi I–XIII oraz arabskimi 14–311), z czego kodeksy oznaczone przez nich siglum I–XIII, 23, 27, 39, 43, 156, 188, 190, 258, 262 oraz odkryty w 1931 roku 967 są w całości lub częściowo napisane uncjałą. Reszta kodeksów została zapisana minuskułą lub kursywą. Kodeksom oznaczonym cyframi rzymskimi nadano sigla literowe od A do Z. Z czasem niektórym tym manuskryptom nadawano inną numerację, względnie niektóre kodeksy pochodzące z różnych zbiorów okazywały się pierwotnie stanowić jedną całość i nadawano im jedno siglum.

Do naszych czasów zachowało się ponad 2000 rękopisów Septuaginty[1]. Wśród nich najstarszym manuskryptem jest Papirus Rylandsa 458 pochodzący z II wieku p.n.e., zawiera on fragmenty Księgi Powtórzonego Prawa[2]. Do najstarszych zachowanych rękopisów należy również sześć niewielkich fragmentów znalezionych wśród rękopisów z Qumran: 4Q119 (4Q LXXLeva), 4Q120 (4Q LXXLevb), 4Q121 (4Q LXXNum), 4Q122 (4Q LXXDeut), 7Q1 (7Q LXXEx), 7Q2 (7Q LXXEpJer)[3]. Spora grupa 28 papirusów zawierających fragmenty Septuaginty pochodzi z Oksyrynchos[a]. Najstarsze prawie pełne zachowane księgi biblijne (Ezechiela, Daniela i Estery) pochodzą z Papirusu 967, datowanego na około 200 rok n.e., natomiast najstarsze prawie pełne odpisy Septuaginty pochodzą IV i V wieku (Kodeks Synajski, Watykański i Aleksandryjski)[4].

Podział klasyfikacji RahlfsaEdytuj

Spis rękopisów Septuaginty został podzielony na dziesięć części:

 • Część I: A–Z (wybrane kodeksy majuskułowe)
 • Część II: 13–311 (numeracja nadana przez Holmesa i Parsonsa)
 • Część III: 312–800 (rękopisy Starego Testamentu, z wyjątkiem Psałterza)
 • Część IV: 801–1000 (małe fragmenty Starego Testamentu, z wyjątkiem Psałterza)
 • Część V: 1001–1400 (Psałterze do XII w.)
 • Część VI: 1401–2000 (młodsze Psałterze niepewnego datowania)
 • Część VII: 2001–3000 (małe fragmenty Psałterzy [do VIII wieku])
 • Część VIII: 3001–5000 (rękopisy Starego Testamentu, z wyjątkiem Psałterza)
 • Część IX: 5001–7000 (małe fragmenty Starego Testamentu, z wyjątkiem Psałterza)
 • Część X: 7001–xxxx (Psałterze)

SkrótyEdytuj

 • Oct. – Octateuch (ἡ ὀκτάτευχος = Rodzaju – Rut)
 • Pent. – Pentateuch (Rodzaju – Powtórzonego Prawa)
 • Hept. – Heptateuch (Rodzaju – Sędziów)

Terminy łacińskieEdytuj

 • aliquot – niektóre
 • Catenarum – katena, łańcuch
 • ecloge – strona ochronna
 • excerpta – pozycje
 • graduales – stopni (wstępowań) [Ps 119-133 według numeracji LXX]
 • inter alia – pomiędzy innymi
 • poenitentiales – pokutne
 • sine – bez

Pogrubione zostały rękopisy wykorzystane w wydaniu Rahlfsa-Hanharta (A, B, C, D, F, G, L, M, Q, R, T, V, W, WI, 393, 911, 1098, 2013).

Lista rękopisówEdytuj

Stan według dokumentu datowanego grudzień 2012.

Symbol Nazwa Data Zawiera Instytucja Miasto Kraj
A Aleksandryjski 450 kompletny tekst całej greckiej Biblii (według kanonu aleksandryjskiego) – opuszcza jedynie pięć fragmentów – oraz 3 i 4 Machabejska, Ody Salomona, Ps 151 i dwa Listy Klemensa Biblioteka Brytyjska, Royal 1 D. VIII Londyn W. Brytania
B Watykański 350 zawiera grecki tekst Pisma Świętego od Rdz 46:28 do Hbr 9:14 Biblioteka Watykańska, Gr. 1209 Watykan
C Efrema 450 fragmenty Hi; Prz; Kzn; Pnp; Mdr; Syr; NT Biblioteka Narodowa Francji, Gr. 9 Paryż Francja
D Codex Cottonianus V/VI wiek spłonął w 1731 r., zachował się wykaz lekcji z Rdz. BL, Otto B VI Londyn W. Brytania
F Kodeks Ambrozjański A 147 V wiek Rodzaju 31:15 - Jozuego 12:12 z lukami Biblioteka Ambrozjańska, A. 147 inf. Mediolan Włochy
G Codex Colberto-Sarravianus IV/V wiek Rodzaju 31:5 - Sędziów 21:12 Bibl. Uniw., Voss. graec. in qu. 8;
BnF, Grec 17;
RBN, Gr. 3
Lejda;
Paryż;
Petersburg
Holandia;
Francja;
Rosja
K Fragmenta Lipsiensia VII/VIII wiek Liczb - Sędziów z lukami Bibl. Uni., Gr. 2;
RBN Gr. 26
Lipsk;
Petersburg
Niemcy;
Rosja
L Wiedeńska Genesis V/VI wiek Rodzaju z lukami Austriacka Biblioteka Narodowa, Theol. gr. 31 Wiedeń Austria
M Codex Coislinianus VII wiek Oct, 1, 2, 3 Królewska BnF, Coisl. 1 Paryż Francja
Q Codex Marchalianus VII wiek zawiera proroków mniejszych i większych Biblioteka Watykańska, Gr. 2125 Watykan
R Codex Veronensis VI wiek Ps. Ody Bibl. Capit., I Werona Włochy
S Synajski 350 zaw. grecki tekst całej Biblii oraz List Pseudo-Barnaby i Pasterz Hermasa; brakuje Rdz 1:1–46, 28; Ps 105:27–137:6; BL, Add. 43725;
Uniwersytet w Lipsku, Gr. 1;
RBN, Gr. 2; Gr. 259; Gr. 843; Fonds. d. Ges. f. alte Lit., Oct 156;
Neus Slg. MΓ 1
Londyn;
Lipsk;
Petersburg;
Synaj
W. Brytania;
Niemcy;
Rosja
Egipt
T Codex Turicensis VII wiek Ps. Ody z lukami Zentralbibl., RP 1 Zurych Szwajcaria
U Fragmenta Londinensia VII wiek Ps 10:2-18:6; 20:14-34:6 BL, P. Inv. Nr. 37 Londyn W. Brytania
V Codex Basiliano-Vaticanus VIII wiek Biblia z lukami Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 2106;
Bibl. Marc. Gr. 1
Watykan;
Wenecja

Włochy
W Washingtoniensis III wiek prorocy mniejsi z lukami SIL Freer Gall., Ms. V Waszyngton Stany Zjednoczone
WI Codex Freer Greek MS. V V wiek zawiera Pwt 5:16–16:18; Jz 3:3–4:10 SIL Freer Gall., Inv. Nr. 06.292 Waszyngton Stany Zjednoczone
Z Fragmenta Tischendorfiana

VI
VI
V/VI
VI
VII/VIII
VI


Iud 16:29-21:5 (z lukami)
III Król 2:19-8:33, 21:26-39
III Król 8:58-9:1
Ps 8-37 (z lukami)
Ez 1:9-2:5, 3:1-9:4, 22:7-26:11, 28:7-16, 35:5-48:3 (z lukami)
Ez 36:20-37:14, 41:25-43:18, 47:19-48:4 (z lukami), Dan 3:2-15
Biblioteka Watykańska, Vat. syr. 162;
BL, Add 14665;
ZI;
ZII;
ZIII;
ZIV;
ZV;
ZVI
Watykan;
Londyn

W. Brytania
13 Bodleianus (E+I) ok. 950 Cat. in. Ps.Od. Biblioteka Bodlejańska, Auct. D. 4. 1 Oksford W. Brytania
14 XI wiek Cat. in Gen. et. Exod. Biblioteka Watykańska, Vat. Palat. Gr. 203 Watykan
15 X wiek Oct. BnF, Coisl. Gr. 2 Paryż Francja
16 XI wiek Oct. Biblioteka Laurenziana v. 38 Florencja Włochy
17 X wiek Cat. in Gen. Syn. 5, Vlad. 28. Moskwa Rosja
18 XI wiek Rodzaju, Cat. in Exod. - Rut Laur. Med. Pal. 242 Florencja Włochy
19 XII wiek Oct., Reg., Par., Esdr., Idt., Est., Mach I-III Chigi R. VI. 38 Rzym Włochy
22 X wiek XII + IV proph. BL, Royal 1 B. II Londyn W. Brytania
25 XI wiek Cat. in Gen. et Exod. Staatsbibl. Gr. 9 Monachium Niemcy
26 X wiek XII + IV proph. Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 556 Watykan
27 IX wiek Ps. FLB, Membr. I 17 Gotha Niemcy
28 X-XI wiek Num.-Ios. Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 2122 Watykan
29 XIV wiek Oct., Reg. I-II (X/XI), Mac. I-III 1,1 Bibl. Marc., Gr. 2 Wenecja Włochy
30 XI-XII wiek Oct. Bibl. Casanat. 1444 Rzym Włochy
31 XV wiek Cat. in. Gen. ÖNB, Theol. Gr. 7 Wiedeń Austria
34 XII wiek Daniel Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 803 Watykan
35 XII wiek Daniel Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 866 Watykan
36 XI wiek XII + IV proph. Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 347 Watykan
43 Parisiensis X wiek Psalmy BnF, Gr. 20 Paryż Francja
44 XV wiek Oct., Reg., Par., Esdr., Mac. I-IV, Est., Idt., Tob. + NT Stadtbibl. A 1 Zittau Niemcy
46 XIII/XIV wiek ST bez Psalmów BnF, Coils. 4 Paryż Francja
48 X/XI wiek XII + IV proph. Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 1794 Watykan
49 XI wiek Cat. in XII proph., Is. c. comm. marg., Cat. in Ier. - Dan. Biblioteka Laurenziana, Plut. XI 4 Florencja Włochy
51 XI wiek XII + IV proph. Biblioteka Laurenziana, Plut. X 8 Florencja Włochy
52 XIV wiek Cat. in. Pent. (X/XI), Ios. - Ruth., Reg., Par., Esdr., Est., Idt., Mac. I-IV, Tob. Biblioteka Laurenziana, Acquisti 44 Florencja Włochy
53 1439 Oct. BnF, Gr. 17 A Paryż Francja
54 XIII/XIV wiek Oct. BnF, Gr. 5 Paryż Francja
55 X wiek Oct., Reg., Par., Esdr., Idt., Est., Tob., Mac. I-IV, Iob., Ps., Od. Biblioteka Watykańska, Regin. gr. 1 Watykan
56 1093 Oct., Reg., Par. I-II 13:15, Mac. I i II (fragm.) BnF, Gr. 3 Paryż Francja
57 XI wiek Cat. in. Oct. Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 747 Watykan
58 XI wiek Oct., Mac. I-IV, Esdr., Est., Idt., Tob., Dan. Biblioteka Watykańska, Regin. gr. 10 Watykan
59 XV wiek Oct. [Lection aus Reg. III) Univ. Libr., BE 7b. 10 Glasgow W. Brytania
60 X wiek Par. Univ. Libr., Ff. I. 24 Cambridge W. Brytania
62 XI wiek XII + IV proph., Mac. I-IV New Coll., 44 Oksford W. Brytania
64 X wiek Oct., Reg., Par., Esdr., Est., Tob., Idt., Mac. I-III BnF, Gr 2 Paryż Francja
65 XIV wiek Ps.Od. Uniw.-Bibl., Gr. 4 Lipsk Niemcy
66 XV wiek PS.Od. Coll., Bk. 6.2 Eton W. Brytania
67 XVI wiek Ps.Od. Corp. Chr. Coll., 19 Oksford W. Brytania
68 XV wiek ST + NT Bibl. Marc., Gr. 5 Wenecja Włochy
69 XII wiek Ps.Od. Magdalen Coll., Gr. 9 Oksford W. Brytania
71 XIII wiek Oct., Reg., Par., Esdr., Mac. I-IV, Est., Idt., Tob. BnF, Gr. 1 Paryż Francja
72 XIII wiek Oct. Biblioteka Bodlejańska, Canonic. gr. 35 Oksford W. Brytania
73 XI/XII wiek Cat. in. Oct. Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 746 Watykan
74 XIII wiek Oct., Reg., Par., Esdr., Mac. I-IV, Est., Idt., Tob. Biblioteka Laurenziana, S. Marco 700 Florencja Włochy
75 1125 Oct. Univ. Coll., 52 Oksford W. Brytania
76 XIII wiek Oct., Est., Idt., Tob. BnF, Gr. 4 Paryż Francja
77 XIII/XIV wiek Cat. in. Oct. Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 748 Watykan
78 XII wiek Cat. in Gen. et Exod. Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 383 Watykan
79 XII/XIII wiek Cat. in Gen. Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 1668 Watykan
80 XI/XII wiek Ps.Od. Christ Church, 44 Oksford W. Brytania
81 1184 Ps.Od. Christ Church, 42 Oksford W. Brytania
82 XII wiek Oct., Reg. BnF, Coisl. 3 Paryż Francja
83 XVI wiek Cat. in Pent. Archivo da Torre do Tombo, 540. 669. 668. 671. 670. Lizbona Portugalia
84 X/XI wiek Oct. Biblioteka Watykańska, Vat., gr. 1901 Watykan
85 X wiek Oct. Biblioteka Watykańska, Vat., gr. 2058 Watykan
86 IX/X wiek XII, Is., Ier., Cat. in Ez., Biblioteka Watykańska, Barber. gr. 549 Watykan
87 X wiek Cat. in. XII + IV proph. Biblioteka Watykańska, Chis. R. VIII 54 Watykan
88 Codex Chisianus 87 X wiek Jeremiasz, Daniel (wersja LXX), Ezechiel, Izajasz Biblioteka Watykańska, Chis. R. VII 45 Watykan
90 XI wiek Cat. Nicetae in IV proph. Biblioteka Laurenziana, Plut. V 5 Florencja Włochy
91 XI wiek Cat. in XII + IV proph. Biblioteka Watykańska, Ottob gr. 452 Watykan
92 XI wiek Reg. BnF, Gr. 8 Paryż Francja
93 XIII wiek Ruth, Reg., Par., Esdr. II, Est. (L), Mac. I-III, Est. (O), Is. BL, Royal 1 D. II Londyn W. Brytania
96 XI wiek XII + IV proph. Kgl. Bibl., Ny Kgl. Saml., 4°, Nr. 5 Kopenhaga Dania
97 XII/XIII wiek Cat. in XII + IV proph. Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 1153 i 1154 Watykan
98 XIII wiek Cat. in Reg., Par., Esdr., Est., Tob., Idt., Mac. I-II Real Bibl., Σ-II-19 Escorial Hiszpania
99 XII wiek Ps.Od. Trinity Coll., 78 Oksford W. Brytania
100 XII wiek Ps.Od. Christ Church, 41 Oksford W. Brytania
101 XIII wiek Ps.Od. Christ Church, 61 Oksford W. Brytania
102 XII wiek Ps.Od. Christ Church, 43 Oksford W. Brytania
103 XV wiek Prov. ÖNB, Theol. gr. 238 Wiedeń Austria
104 XV wiek Cat. in Is. (Comm. in Ps 1-9) ÖNB, Theol. gr. 229 Wiedeń Austria
106 XIV wiek ST + NT Bibl. Comun., 187 I-III Ferrara Włochy
107 1334 Oct., Reg., Par., Esdr., Mac. I-IV, Est., Idt., Tob. Bibl. Comun., 188 I Ferrara Włochy
108 XIII wiek Oct., Reg., Par., Esdr., Idt., Est (L-u, O-tekst), Tob. Biblioteka Watykańska, Vat., gr. 300 Watykan
109 ok. 1235 Cat. in Prov., Cat in Andreae in Is. ÖNB, Theol. gr. 24 Wiedeń Austria
110 1549 Iob ÖNB, Theol. gr. 230 Wiedeń Austria
111 IX/X wiek Ps.Od. Biblioteka Ambrozjańska, + 24 sup. Mediolan Włochy
112 ok. 960 Cat. in Ps.Od. Biblioteka Ambrozjańska, F. 12 sup. Mediolan Włochy
113 ok. 966 Cat. in Ps.Od. Biblioteka Ambrozjańska, B. 106 sup. Mediolan Włochy
118 XI/XII wiek Oct. BnF, Gr. 6 Paryż Francja
119 X wiek Reg., Par., Esdr. BnF, Gr. 7 Paryż Francja
120 XI wiek Oct., Reg., Par., Esdr., Mac I-IV, Est. Bibl. Marc., Gr. 4 Wenecja Włochy
121 X wiek Oct., Reg., Par., Esdr. Bibl. Marc., Gr. 3 Wenecja Włochy
122 XV wiek ST + NT Bibl. Marc., Gr. 6 Wenecja Włochy
125 XIV wiek Oct., Reg., Par., Esdr., Mac. I-IV, Est., Idt., Tob., Prov., Eccl., Cant., Sap. Państwowe Muzeum Historyczne, Syn. gr. 30 Moskwa Rosja
126 1475 Cat. in Gen. et Exod., Lev.-Iud, Idt., Tob. Państwowe Muzeum Historyczne, Syn. gr. 19 Moskwa Rosja
127 X wiek Oct., Reg., Par. Państwowe Muzeum Historyczne, Syn. gr. 31 Moskwa Rosja
128 XI wiek Oct. Biblioteka Watykańska, Vat., gr. 1657 Watykan
129 XI/XII wiek Oct. Biblioteka Watykańska, Vat., gr. 1252 Watykan
130 XII/XIII wiek ST + NT ÖNB, Theol. gr. 23 Wiedeń Austria
131 X? Oct. ÖNB, Theol. gr. 57 Wiedeń Austria
134 XI wiek Oct., Reg., Par., Esdr., Mac. I Biblioteka Laurenziana, Plut. V 1 Florencja Włochy
135 X wiek Cat. in Gen. et Exod. Univ.-Bibl., A. N. III. 13 Bazylea Szwajcaria
137 IX/X wiek Cat. in Iob Biblioteka Ambrozjańska, D. 73 sup. Mediolan Włochy
138 XI wiek Cat. in Iob. Biblioteka Ambrozjańska, M. 65 sup. Mediolan Włochy
139 X/XI wiek Cat. in Prov., et Eccl., et Cant., et Iob Biblioteka Ambrozjańska, A. 148 inf. Mediolan Włochy
140 XII wiek Ps.Od. Univ.-Bibl., B. X. 33 Bazylea Szwajcaria
141 XIII? Ps.Od. Bibl. Naz., B. V. 22 Turyn Włochy
142 X/XI Cat. in Ps. ÖNB, Theol. gr. 8 Wiedeń Austria
143 ok. 1162 Ps.Od. ÖNB, Theol. gr. 177 Wiedeń Austria
144 XV Ps.Od. ÖNB, Theol. gr. 228 Wiedeń Austria
145 XII wiek Ps.Od Biblioteka Watykańska, Borgian., gr. 10 Watykan
146 XI/XII wiek Ps.Od. Bibl. Nac., Vit. 26-5 Madryt Hiszpania
147 XII wiek Cat. in Prov. et Eccl. et Cant. et Iob, XII + IV proph Biblioteka Bodlejańska, Laud. gr. 30A Oksford W. Brytania
148 XI wiek Dan. Biblioteka Watykańska, Vat., gr. 2025 Watykan
149 XI wiek Cat. in Iob et Prov., Eccl., Cant., Sap., Ps.Sal., Sir. ÖNB, Theol. gr. 11 Wiedeń Austria
150 XV wiek Ps.Od. Bibl. Comun., 114 Ferrara Włochy
151 XIII wiek Ps.Od. Staatl. Mus. Kupferstichkabinett, Ham. 119 Berlin Niemcy
152 ok. 1080 Ps.Od. Bibl. Marc., Append. I 32 Wenecja Włochy
154 XV wiek Ps.Od. Staatsbibl., Phill. 1486 Berlin Niemcy
155 XI wiek Eccl., Cant., Sap., Sir. Biblioteka Bodlejańska, Auct. T. 2. 4. Oksford W. Brytania
156 IX wiek Ps. Univ.-Bibl., A. VII. 3 Bazylea Szwajcaria
157 XII wiek Iob, Prov., Eccl., Cant., Sap., Sir. Univ.-Bibl., B. VI. 23 Bazylea Szwajcaria
158 XIII wiek Reg., Par. Univ.-Bibl., B. VI. 22 Bazylea Szwajcaria
159 X/XI wiek Eccl., Prov., Cant. SR Archiv, A. 107 Moskwa Rosja
160 XIV/XV wiek Iob Sächs. Landesbibl., A. 66B Drezno Niemcy
161 XIV wiek Prov., Eccl., Cant., Iob SR Archiv, A. 170 Moskwa Rosja
162 XIII wiek Ps.Od. BnF, Gr. 24 Paryż Francja
163 XIII wiek Ps.Od. BnF, Gr. 26 Paryż Francja
164 XIV wiek Ps.Od. BL, Harl. 5533 Londyn W. Brytania
165 XIV wiek Ps.Od. BL, Harl. 5534 Londyn W. Brytania
166 1284 Ps.Od. BL, Harl. 5535 Londyn W. Brytania
167 XIV wiek Ps.Od. BL, Harl. 5553 Londyn W. Brytania
168 XI wiek Ps.Od. BL, Harl. 5570 Londyn W. Brytania
169 XII wiek Ps.Od. BL, Harl. 5571 Londyn W. Brytania
170 XII wiek Ps.Od. BL, Harl. 5582 Londyn W. Brytania
171 XIV wiek Ps.Od. BL, Harl. 5653 Londyn W. Brytania
172 1478 Ps.Od. BL, Harl. 5737 Londyn W. Brytania
173 XVI wiek Ps.Od. BL, Harl. 5738 Londyn W. Brytania
174 1153 Ps. BL, Harl. 5786 Londyn W. Brytania
175 XI wiek Ps.Od. BL, Royal 2. A. VI Londyn W. Brytania
176 XIII wiek Ps.Od. BL, Harl. 5563 Londyn W. Brytania
177 XIII wiek Ps.Od. BnF, Gr. 27 Paryż Francja
178 1059 Ps.Od. BnF, Gr. 40 Paryż Francja
179 XII wiek Ps.Od. BnF, Gr. 41 Paryż Francja
180 XII wiek Ps.Od. BnF, Gr. 42 Paryż Francja
181 XII wiek Cat. Nicetae in Ps. FLB, Membr. I 77 Gotha Niemcy
182 XIII wiek PS.Od. Biblioteka Watykańska, Chis., R. IV. 3 Watykan
183 XV wiek PS.Od. Biblioteka Watykańska, Chis., R. IV. 4 Watykan
186 XV wiek Ps.Od. ÖNB, Theol. gr. 298 Wiedeń Austria
187 X wiek Ps.Od. BnF, Coisl. 10 Paryż Francja
188 VII wiek Ps 18:14–71:19 BnF, Coisl. 186, Bl. 156ff Paryż Francja
189 1304 Ps.Od. BnF, Coisl. 13 Paryż Francja
190 X wiek Cat. in Ps.Od. BnF, Coisl. 187 Paryż Francja
191 994 Cat. in. Ps.Od. RBN Gr. 64 (wcześniej Paryż, Coisl. 188) Petersburg Rosja
192 XII/XIII wiek Ps.Od. BnF, Gr. 13 Paryż Francja
193 XII wiek Ps.Od. BnF, Gr. 21 Paryż Francja
194 XII wiek Ps.Od. BnF, Gr. 22 Paryż Francja
195 XII wiek Ps.Od. BnF, Gr. 23 Paryż Francja
196 XII wiek Ps.Od. BnF, Gr. 25 Paryż Francja
197 XIV wiek Ps.Od. BnF, Gr. 29 Paryż Francja
198 IX wiek XII proph., Is.–Ez. BnF, Gr. 14 Paryż Francja
199 XI? XV? Ps.Od. Bibl. Estense, Gr. 37 Modena Włochy
200 XII wiek Ps.Od. Biblioteka Bodlejańska, Barocc. 15 Oksford W. Brytania
201 XV/XVI wiek Ps.Od. Biblioteka Bodlejańska, Barocc. 107 Oksford W. Brytania
202 1404 Ps.Od. Biblioteka Bodlejańska, Cromwell 5 Oksford W. Brytania
203 1336 Ps.Od. Biblioteka Bodlejańska, Laud. gr. 2 Oksford W. Brytania
204 XI wiek Ps. Biblioteka Bodlejańska, Laud. gr. 1 (C. 38) Oksford W. Brytania
205 XIII? wiek Ps.Od. Trinity Coll., O. 2. 38 Oksford W. Brytania
206 XV wiek Ps.Od. Gonville and Casius Coll., 348 Oksford W. Brytania
208 XVI wiek Ps.Od WLB., Cod. bibl. Q. 4 Stuttgart Niemcy
211 XII wiek Ps.Od. Biblioteka Watykańska, Vat., gr. 1541 Watykan
212 X wiek Ps. Biblioteka Watykańska, Vat., gr. 1542 Watykan
213 XII wiek Ps.Od. Biblioteka Watykańska, Vat., gr. 1848 Watykan
214 XIII wiek Ps.Od. Biblioteka Watykańska, Vat., gr. 1870 Watykan
215 1011 Ps.Od. Biblioteka Watykańska, Vat., gr. 1873 Watykan
216 XII wiek Ps.Od. Biblioteka Watykańska, Vat., gr. 1927 Watykan
217 1021 Ps.Od. Biblioteka Watykańska, Vat., gr. 341 Watykan
219 ok. 1076 Ps.Od. ÖNB, Theol. gr. 336 Wiedeń Austria
222 1509 Ps.Od. ÖNB, Theol. gr. 241 Wiedeń Austria
223 XVI wiek Ps.Od. ÖNB, Theol. gr. 234 Wiedeń Austria
224 1303 Ps.Od. Bibl. Naz., Neapol ex Vindob. gr. 22 Neapol Włochy
225 XIV? Ps.Od. Bibl. Univ., 2925 Neapol Włochy
226 XIII wiek Ps.Od. Biblioteka Watykańska, Barber. gr. 372 Watykan
227 XII wiek Ps.Od. Biblioteka Watykańska, Barber. gr. 322 Watykan
228 XIII wiek XVI proph. c. cat. (excerpta), Cat. in Iob Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 1764 Watykan
230 X/XI wiek Dan. Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 1641 Watykan
231 X/XI wiek XII + IV proph. Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 1670 Watykan
232 X wiek Dan. Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 2000 Watykan
233 X wiek XII + IV proph. Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 2067 Watykan
235 X/XI wiek Sus. Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 2048 Watykan
236 XI wiek Cat. in Ios-Ruth et Reg., Par., Esdr., Est., Idt., Tob., Mac. I-IV Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 331 Watykan
239 1046 XII + IV proph. Bibl. Univ., 2603 Bolonia Włochy
240 1285 Cat. in XII proph. Biblioteka Laurenziana, Plut. XI 22 Florencja Włochy
242 XIV wiek Cat. in Reg. ÖNB, Theol. gr. 135 Wiedeń Austria
243 X wiek Cat. in Reg., Par., Esdr., Est., Tob., Idt., Mac. I-II BnF, Coisl. 8 Paryż Francja
244 XI wiek Reg. Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 333 Watykan
245 XII wiek Reg., Esdr. I Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 334 Watykan
246 1195 Oct., Reg., Par. II Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 1238 Watykan
247 XII wiek Reg. Biblioteka Watykańska, Urbin. gr. 1 Watykan
248 XIII wiek Prov., Eccl., Cant., Iob, Sap., Sir., Esdr., Est., Tob., Idt. Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 346 Watykan
249 XII wiek Cat. in Iob, Sap., Sir., Est., Tob., Idt. Biblioteka Watykańska, Pii. II gr. 1 Watykan
250 XIII wiek Cat. in Iob BSB, gr. 148 Monachium Niemcy
251 XIV wiek Cat. in Iob Biblioteka Laurenziana, Plut. V 27 Florencja Włochy
252 X wiek Iob, Prov., Eccl., Cant. Biblioteka Laurenziana, Plut. VIII 27 Florencja Włochy
253 XI wiek Iob, Prov., Eccl., Cant., Sap., Ps.Sam., Sir. Biblioteka Watykańska, Vat., gr. 336 Watykan
254 X wiek Iob, Prov., Eccl., Cant., Sap., Sir. Biblioteka Watykańska, Vat., gr. 337 Watykan
255 X wiek Cat. in Iob Biblioteka Watykańska, Vat., gr. 338 Watykan
256 XIII wiek Cat. in Iob Biblioteka Watykańska, Vat., gr. 697 Watykan
257 X wiek Cat. in Iob 11:1-40:31 Biblioteka Watykańska, Vat., gr. 745 Watykan
258 IX wiek Cat. in Iob Biblioteka Watykańska, Vat., gr. 749 Watykan
259 X/XI wiek Cat. in Iob Biblioteka Watykańska, Palat., gr. 230 Watykan
260 X/XI wiek Cat. in Iob et Prov.–Cant., Sap., Ps.Sal., Sir. Kgl. Bibl., Gamle Kgl. Saml., 6 Kopenhaga Dania
261 1323 Prov. (z. T. Cat.), Eccl., Sap., Iob, Sir. Biblioteka Laurenziana, Plut. VII 30 Florencja Włochy
263
{zagubiony}
XV wiek Ps. Kgl. Bibl., Gamle Kgl. Saml., 1311 Kopenhaga Dania
264 X/XI wiek Cat. in Ps.Od. Biblioteka Watykańska, Ottob., gr. 398 Watykan
265 XII/XIII wiek Ps.Od. Biblioteka Watykańska, Palat., gr. 381 Watykan
266 X wiek Ps.Od. Biblioteka Watykańska, Vat., gr. 2101 Watykan
267 XIV wiek Ps.Od. Biblioteka Watykańska, Ottob., gr. 294 Watykan
268 XI wiek Cat. in Ps.Od. Biblioteka Watykańska, Vat., gr. 2057 Watykan
270 XII wiek Ps.Od. Biblioteka Watykańska, Vat., gr. 1864 Watykan
271 X/XI wiek Cat. in Ps.Od. Biblioteka Watykańska, Vat., gr. 1747 Watykan
272 XII/XIII wiek Cat. Nicetae in Ps. Biblioteka Watykańska, Palat., gr. 247 Watykan
273 XIV wiek Ps.Od. Biblioteka Watykańska, Regin., gr. 40 Watykan
275 XII wiek Ps.Od. Biblioteka Watykańska, Vat., gr. 1874 Watykan
277 XIV wiek Ps.Od. ÖNB, Theol. gr. 327 Wiedeń Austria
278 XII wiek Ps.Od. Biblioteka Laurenziana, Plut. V 23 Florencja Włochy
279 XII wiek Ps.Od. Biblioteka Laurenziana, Plut. V 33 Florencja Włochy
280 XI wiek Ps.Od. Biblioteka Laurenziana, Plut. V 5 Florencja Włochy
281 XI wiek Ps.Od. Biblioteka Laurenziana, Plut. V 18 Florencja Włochy
282 XV wiek Ps.Od. Biblioteka Laurenziana, Plut. V 25 Florencja Włochy
283 XI wiek Ps.Od. Biblioteka Laurenziana, Plut. VI 36 Florencja Włochy
284 1403 Ps.Od. Biblioteka Laurenziana, Plut. V 17 Florencja Włochy
285 XIII wiek Ps.Od. Biblioteka Laurenziana, Plut. V 34 Florencja Włochy
286 1101 Comm. aut Cat. in Ps.Od. Biblioteka Laurenziana, Plut. V 30 Florencja Włochy
287 XI/XII wiek Cat. in Ps. Biblioteka Laurenziana, Plut. V 14 Florencja Włochy
290 XIV wiek Ps.Od. Biblioteka Laurenziana, Aedil. 222 Florencja Włochy
291 XI wiek Ps.Od. Biblioteka Laurenziana, Plut. V 39 Florencja Włochy
292 XI wiek Cat. in Ps.Od. Biblioteka Laurenziana, Plut. VI 3 Florencja Włochy
293 XV wiek Ps.Od. Biblioteka Laurenziana, Plut. V 37 Florencja Włochy
294 XII wiek Ps. Emmanuel Coll., III. 3. 22 Cambridge W. Brytania
295 XV/XVI wiek Cat. (?) in Prov., Eccl., Cant. Biblioteka Watykańska, Ottobon., gr. 56 Watykan
296 XI wiek Iob., Prov., Eccl., Cant., Sap., Sir. Biblioteka Watykańska, Palat., gr. 337 Watykan
297 XII wiek Cat. in Prov. [hom. Grzegorza z Nyssy in Cant.] Biblioteka Watykańska, Vat., gr. 1802 Watykan
299 1202 Cat. in Eccl. Biblioteka Watykańska, Vat., gr. 1604 Watykan
301 IX wiek Is. ÖNB, Theol. gr. 93 Wiedeń Austria
305 XV wiek Cat. in Is. Kgl. Bibl., Gamle Kgl. Saml., 1319 Kopenhaga Dania
306 XI wiek Is., Ez. BnF, Gr. 306 Paryż Francja
307 XIII wiek Sir. BSB, gr. 129 Monachium Niemcy
308 XIV wiek Is. Biblioteka Watykańska, Vat., gr. 1509 Watykan
309 X/XI wiek Cat. in Is. Biblioteka Watykańska, Vat., gr. 755 Watykan
310 XIII wiek Cat. in XII proph. Państwowe Muzeum Historyczne, Syn. gr. 208 Moskwa Rosja
311 XII wiek Prov., Eccl., Cant., Sap., Sir., XII + IV proph., Est., Idt., Tob., Mac. I-III Państwowe Muzeum Historyczne, Syn. gr. 354 Moskwa Rosja
312 XII wiek Mac. IV Άγιας, 94 Andros Grecja
313 XI wiek Cat. in Oct. et Reg. EBE, 43 Ateny Grecja
314 XIII wiek Oct., Reg., Par., Esdr., Est., Idt., Tob. EBE, 44 Ateny Grecja
315 XIII wiek Sir., Cant. EBE, 329 Ateny Grecja
316 XI wiek Mac. IV Staatsbibl., Graec. fol. 17 Berlin Niemcy
317 XI wiek Mac. IV Вατοπαιδίου, 84 Athos Grecja
318 X/XI wiek Oct., Est., Idt., Tob., Reg. Вατοπαιδίου, 598 Athos Grecja
319 1021 Oct., Est., Tob., Idt. Вατοπαιδίου, 600 Athos Grecja
320 XII wiek Cat. in Lev.-Ruth Вατοπαιδίου, 602 Athos Grecja
321 XIV wiek Exod.-Ruth, Par. Вατοπαιδίου, 603 Athos Grecja
322 XII wiek Mac. IV Διονυσίου, 54 Athos Grecja
323 XIV wiek Dan. Διονυσίου, 159 Athos Grecja
324 XV wiek Dan. Διονυσίου, 167 Athos Grecja
325 XIV wiek Mac. IV Διονυσίου, 181 Athos Grecja
326 XVI wiek Cant. Διονυσίου, 282 Athos Grecja
327 1577 Cant. Έσφιγμένου, 131 Athos Grecja
328 XI wiek Cat. in Ios.-Ruth et. in Reg. Ίβήρων, 15 Athos Grecja
329 XIII wiek Cat. Procopii in Prov. Ίβήρων, 38 Athos Grecja
330 XIII wiek Cant. Ίβήρων, 76 Athos Grecja
331 1452 Cant. Ίβήρων, 80 Athos Grecja
332 XV wiek Tob., Iob. Est., Mac. I-IV Ίβήρων, 165 Athos Grecja
333 X wiek Cat. Procopii in Prov. Ίβήρων, 379 Athos Grecja
334 1514 Ruth, Reg. Ίβήρων, 382 Athos Grecja
335 XV wiek Mac. IV Ίβήρων, 396 Athos Grecja
336 XIV wiek Iob, Prov., Eccl., Cant., Sap., Sir., Ps.Sal. Ίβήρων, 555 Athos Grecja
337 XIV wiek Iob, Eccl. Ίβήρων, 615 Athos Grecja
338 XIV wiek Cat. in Prov. et Eccl. Ίβήρων, 676 Athos Grecja
339 XI wiek Iob. Prov., Eccl., Cant., Sap., Sir. Κουτλουμουσίου, 8 Athos Grecja
340 XI wiek Mac. I i IV, Esd. I Κουτλουμουσίου, 39 Athos Grecja
341 XI wiek Lect. (Rdz 1:5-13) Κουτλουμουσίου, 82 Athos Grecja
342 XIII wiek Reg., Eccl. Histor. u. ethnol. Gesellsch., 200 Ateny Grecja
343 XI wiek Oct. Λαύρα, 352 Athos Grecja
344 X wiek Oct., Par. II fragm. Παντοκράτορος, 24
Patr.-Bibl., Τάφου 510 β
Athos;
Jerozolima
Grecja;
Izrael
345 XI wiek Ier. fragm. Παντοκράτορος, 48 Athos Grecja
346 1326 Oct., Reg., Par. Πρωτάτου, 53 Athos Grecja
347 XIII wiek Mac. II i III fragm. Σταυρονικήτα, 29 Athos Grecja
348 XVI wiek Cat. Polychronii in Eccl. et Cant. Univ.-Bibl., A. VII. 6 Bazylea Szwajcaria
349 XIII wiek Cat. in XII proph. et Ez. et Dan. Univ.-Bibl., B. II. 14 Bazylea Szwajcaria
350
{skreślony}
ok. 1540 Tht. qu. in Oct. Reg. Par. Staatsbibl., Phill. 1405 Berlin Niemcy
351 ok. 1540 Cat. in Iob Staatsbibl., Phill. 1407 Berlin Niemcy
352 ok. 1540 Cat. Procopii in Prov., Cat. in Eccl., Cat. Procopii in Cant. Staatsbibl., Phill. 1411 Berlin Niemcy
353 ok. 1540 Cat. in Prov. et Eccl. et Cant. Staatsbibl., Phill. 1412 Berlin Niemcy
354 ok. 1540 Cat. in Cant. Staatsbibl., Phill. 1413 Berlin Niemcy
355 XII wiek Cat. in Iob Bibl. Comun., A. I. 2 Bolonia Włochy
356 XVI wiek Cat. in Prov. Bibl. Comun., A. I. 6 Bolonia Włochy
357 XII wiek Eccl. Bibl. Univ., 3640 Bolonia Włochy
358 XII wiek Sir. Corp. Chr. Coll., 486 Cambridge W. Brytania
359 XIII/XIV wiek Eccl., Cant., Sap. Trinity Coll., O. I. 53 Cambridge W. Brytania
360 XI? wiek Cat. in Prov. et Cant. Trinity Coll., O. I. 54 i 55 Cambridge W. Brytania
361 XVI wiek Cat. in Cant. Duke Univ. Libr., Phillipps 11609 Durham Stany Zjednoczone
362 XV/XVI wiek Cat. Olimp. in Iob YBR, Ms. gr. 257 (Phillipps 14041) New Haven Stany Zjednoczone
363 XIV wiek Cat. in Prov. Βιβλ. τ. Άρχιεπισκοπής, 28 Leukosia Cypr
[364]
spalony
XIV wiek Oct. Μέγα Σπελ. 68 Kalawrita Grecja
365 XV wiek Dan. Ίωάννου τοὒ Θεολόγου, 21 Lesbos Grecja
366 XV wiek Mac. IV Λυκ. Μυτ., 4 Lesbos Grecja
367 XI wiek Mac. IV John Rylands Library, Gr. 8 Manchester W. Brytania
368 XI wiek
(1426)
Gen. fragm. Biblioteka Ambrozjańska, Q. 6 sup. Mediolan Włochy
369 IX/X wiek Is. fragm. Emmanuel Coll., III. 3. 3, Abt. VII Cambridge W. Brytania
370 XI-XIV wiek Oct., Reg., Esdr., Mac., Est., Idt., Tob. (z lukami) Biblioteka Watykańska, Chis. R VIII 61 Watykan
371 XVI wiek Cat. in Eccl. et Cant. Real Bibl., R-I-3 Escorial Hiszpania
372 XII wiek Reg. II-IV Real Bibl., R-II-2 Escorial Hiszpania
373 1586 Cat. in Gen. et Exod. Real Bibl., Σ-I-6 Escorial Hiszpania
374 1572 Cat. Marcellini in Gen. Real Bibl., Σ-II-17 Escorial Hiszpania
375 XVI wiek Cat. in Prov. Real Bibl., Υ (griech.)-II-2 Escorial Hiszpania
376 XV wiek Oct., Reg. I-II Real Bibl., Υ (griech.)-II-5 Escorial Hiszpania
377 XI wiek Cat. in Is. Real Bibl., Υ (griech.)-II-12 Escorial Hiszpania
378 1573 Cat. in Cant. Real Bibl., Ψ-I-4 Escorial Hiszpania
379 XVI wiek Cat. in Reg., Par., Esdr., Est., Tob., Idt., Mac. I-II Real Bibl., Ψ-I-8 Escorial Hiszpania
380 XII wiek Ez., Dan., Mac. IV Real Bibl., Ω-1-5 Escorial Hiszpania
381 XI wiek Oct., Reg., Par., Esdr., Est., Tob., Idt., Mac. I-III Real Bibl., Ω-1-13 Escorial Hiszpania
382 XV wiek Cant. Biblioteka Laurenziana, S. Marco 694 Florencja Włochy
383 XI wiek Dan. Biblioteka Laurenziana, Plut. IV 4 Florencja Włochy
384 XII wiek Cat. Nicol. Muzani in Is. Biblioteka Laurenziana, Plut. V 8 Florencja Włochy
385 XIV wiek Mac. IV Biblioteka Laurenziana, Plut. IX 33 Florencja Włochy
386 XIII/XIV wiek Cat. in Iob Biblioteka Laurenziana, Plut. X 29 Florencja Włochy
387 XIV wiek Mac. IV Biblioteka Laurenziana, Plut. LXIX 10 Florencja Włochy
388 XIV wiek Mac. IV Biblioteka Laurenziana, Plut. LXIX 20 Florencja Włochy
389 XVI wiek Cat. in Cant. Bibl. Riccard., 7 Florencja Włochy
390 1075 Cat. in Prov. et Eccl. et Cant. Bibl. Franz., 2 Genua Włochy
391 XI wiek Mac. IV Bibl. Franz., 35 Genua Włochy
392 X wiek Oct., Est., Tob., Idt. A. γ. I Grottaferrata Włochy
393 VIII wiek XII + IV proph. A. γ. XV
Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 1658
Grottaferrata;
Watykan
Włochy
.
394 X wiek Oct. fragm. Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 2306
A. δ. XXIII
Watykan;
Grottaferrata
.
Włochy
395 X wiek Cat. in Iob Univ.-Bibl., XXV B 3 Praga Czechy
396 XV wiek Sap. Biblioteka prywatna Earl of Tollemache Helmingham Hall W. Brytania
397 XI wiek Mac. IV EBE, Μετ. Τάφου, 14 Ateny Grecja
398 XIV wiek Cat. in XII proph. EBE, Μετ. Τάφου, 17 Ateny Grecja
399 XII wiek Cat. in Prov. EBE, Μετ. Τάφου, 51 Ateny Grecja
400 XI wiek Cat. in Gen. EBE, Μετ. Τάφου, 224 Ateny Grecja
401 XIV wiek Dan. EBE, Μετ. Τάφου, 244 Ateny Grecja
402 XIV wiek Tob. Patr.-Bibl., Σάβα 105 Jerozolima Izrael
403 1542 Am., Is., Ez. Patr.-Bibl., Σάβα 283 Jerozolima Izrael
404 XIV wiek Sir. Patr.-Bibl., Σάβα 418 Jerozolima Izrael
405 XIII wiek Dan. Patr.-Bibl., Σάβα 697 Jerozolima Izrael
406 VIII wiek Cat. in Iob Patr.-Bibl., Σταυροὒ 36 Jerozolima Izrael
407 IX wiek Oct., XII + IV proph. Patr.-Bibl., Τάφου 2 Jerozolima Izrael
407 IX wiek Oct., XII + IV proph. Patr.-Bibl., Τάφου 2 Jerozolima Izrael
408 XII/XIII wiek Cat. in Gen. Patr.-Bibl., Τάφου 3 Jerozolima Izrael
409 XIII wiek Cat. in Iob. Patr.-Bibl., Τάφου 5 Jerozolima Izrael
410 XIII wiek XII + IV proph. Patr.-Bibl., Τάφου 36
RBN Gr. 261
Jerozolima
Petersburg
Izrael
Rosja
411 XVI wiek Eccl., Cant., Sap., Prov. fragm. Patr.-Bibl., Τάφου 370 Jerozolima Izrael
412
=344
XII wiek zobacz pozycja 344 Patr.-Bibl., Τάφου 510 β Jerozolima Izrael
413 XII wiek Cat. in Oct. Bibl. des Serail, 8 Stambuł Turcja
414 XIV wiek Cat. in Oct. Bibl. Uniw., Voss. graec. in fol. 13 Lejda Holandia
415 XV/XVI wiek Cat. in Cant. (dwa rodzaje), Cat. in Eccl. Bibl. Uniw., Vulc. 50 Lejda Holandia
416 XIV wiek Exod-Deut. Uniw.-Bibl., Gr. 16, Bl 150-253 Lipsk Niemcy
417 1103 Cat. in Lev.-Ruth Archiepisc. Libr., 1214 Londyn W. Brytania
418 XI wiek Reg. IV fragm. SUB, Theol. 11 Getynga Niemcy
419 1592 Cat. in Gen et Reg. I-II Par. Griech. Part.-Bibl., 228 Aleksandria Egipt
420 1437 IV + XII proph., Iob BL, Add. 21259 Londyn W. Brytania
421 1438 Sir. excerpta BL, Add. 34060 Londyn W. Brytania
422 XII wiek Cat. in Oct. BL, Add. 35123 Londyn W. Brytania
423 XV wiek Cant. BL, Arund. 520 Londyn W. Brytania
424 XV wiek Cat. in Oct. BL, Burn. 34 Londyn W. Brytania
425 XIV wiek Prov., Eccl., Cant. BL, Royal 1 A. XV Londyn W. Brytania
426 XI wiek Oct. BL, Add. 39585 Londyn W. Brytania
427 XV wiek Mac. IV Bibl. pubbl., 1387 Lukka Włochy
428 XVI wiek Cat. in Is. Bibl. Nac., 4776 Madryt Hiszpania
429 XIV wiek Sir. excerpta Bibl. Nac., 4586 Madryt Hiszpania
430 1574 Cat. in IV proph. Bibl. Nac., 4671 Madryt Hiszpania
431 XVI wiek Cat. in Gen. Bibl. Nac., 4773 Madryt Hiszpania
432 X wiek XVI proph. Χοζοβιωτίσσας 4 Amorgos Grecja
433 XVI wiek Cat. in Is. Bibl. Nac., 4705 Madryt Hiszpania
434 XVI? wiek Cat. in Iob Bibl. Nac., 4716 Madryt Hiszpania
435 XVI wiek Cat. in IV proph. Bibl. Nac., 4717 Madryt Hiszpania
436 1556 Cat. Procopii in Cant. et Prov., Cat. Polychronii in Eccl., Sap. Bibl. Nac., 4749 Madryt Hiszpania
437 XVI wiek Cat. Procopii in Cant. et Prov., Cat. in Eccl., Sap. Bibl. Nac., 4781 Madryt Hiszpania
438 XVI wiek Cat. in Is. Bibl. Univ., 17 Salamanka Hiszpania
439 XVI wiek Cat. in Cant. (dwa rodzaje) Bibl. Univ., 20 Salamanka Hiszpania
440 XVI wiek Cat. Polychronii in Prov. Bibl. Univ., 26 Salamanka Hiszpania
441 XI wiek Cat. in Is. Bibl. Univ., 43 Salamanka Hiszpania
[442]
spalony
XV/XVI wiek Iud., Ruth, Reg., Par., Prov., Eccl., Cant., Esdr., Est., Sap., Idt., Tob., Mac. I-III Arch. Hist. Univ., E 1. no 10 Madryt Hiszpania
443 X wiek Prov., Eccl., Sap., Sir. Biblioteka Ambrozjańska, B. 68 sup. Mediolan Włochy
444 XIII wiek Cat. in Iob Biblioteka Ambrozjańska, B. 117 sup. Mediolan Włochy
445 XIII wiek Ier. fragm. Biblioteka Ambrozjańska, C. 124 sup. Mediolan Włochy
446 1073 Mac. IV Biblioteka Ambrozjańska, C. 186 inf. Mediolan Włochy
447 1568 Cat. in Prov., Cat. Procopii in Cant. Biblioteka Ambrozjańska, C. 267 inf. Mediolan Włochy
448 XV wiek Mac. IV 70 Μηλέαι Grecja
449 X/XI wiek XII + IV proph. Biblioteka Ambrozjańska, D. 96 sup., A. 147 sup., H. 257 inf. Mediolan Włochy
450 XVI wiek Cat. in Is. et Iob fragm. Biblioteka Ambrozjańska, D. 473 inf. Mediolan Włochy
451 XII wiek Cat. in Nicol. Muzani in Is. Biblioteka Ambrozjańska, G. 79 sup. Mediolan Włochy
452 XIV wiek Mac. IV, Est. Biblioteka Ambrozjańska, H. 11 sup. Mediolan Włochy
453 XV wiek Cat. in Is. Biblioteka Ambrozjańska, S. 12 sup. Mediolan Włochy
454 XVI wiek Cat. in Iob Bibl. Naz. di Brera, AF. XIV. 13 Mediolan Włochy
455 XII wiek Mac. IV Bibl. Univ., Salv. 3 Mesyna Włochy
456 XI wiek XVI proph. Bibl. Univ., Salv. 7 etc.
BL, Add 18212
Biblioteka Ambrozjańska, D. 34 sup.
Biblioteka Bodlejańska, Auct. T. inf. 2. 12., Bl 9 i 11
Mesyna
Londyn
Mediolan
Oksford
Włochy
W. Brytania
Włochy
W. Brytania
457 XII wiek Mac. IV Bibl. Univ., Salv. 49 Mesyna Włochy
458 XII wiek Oct. Bibl. Univ., 62 Mesyna Włochy
459 XIII wiek Dan. Bibl. Univ., 63 Mesyna Włochy
460 XIII wiek Reg. Bibl. Univ., 101 Mesyna Włochy
461 XVI wiek Oct., Reg., XII proph., Is.–Ez. Μ. Μεταμορφώσεως, 216 Meteory Grecja
462 1505 Sap., Prov., Eccl., Iob, Sir., Cant. Bibl. Estense, Gr. 64 Modena Włochy
463 XVI wiek Cat. in Cant. Bibl. Estense, Gr. 154 Modena Włochy
464 1550 Cat. Procopii in Cant. et Prov., Cat. in Eccl., Sap. Bibl. Estense, Gr. 155 Modena Włochy
465 1560 Cat. in Cant. Bibl. Estense, Gr. 171 Modena Włochy
466 XV/XVI Sus. École de médecine, 405 Montpellier Francja
467 1063 Mac. IV Państwowe Muzeum Historyczne, Syn. gr. 9 Moskwa Rosja
468 XVI wiek Cat in Is. Państwowe Muzeum Historyczne, Syn. gr. 24 Moskwa Rosja
469 XI wiek Cat. Nicol. Muzani in Is. Państwowe Muzeum Historyczne, Syn. gr. 25 Moskwa Rosja
470 X wiek Dan. Państwowe Muzeum Historyczne, Syn. gr. 124 Moskwa Rosja
471 XIII/XIV wiek Cat. in Iob et Prov, Eccl., Cant., Sap., Ps. Sal., Sir. Państwowe Muzeum Historyczne, Syn. gr. 147 Moskwa Rosja
472 XI wiek Mac. IV Państwowe Muzeum Historyczne, Syn. gr. 160 Moskwa Rosja
473 XI wiek Mac. IV Państwowe Muzeum Historyczne, Syn. gr. 173 Moskwa Rosja
474 X wiek Cat. in Iob Państwowe Muzeum Historyczne, Syn. gr. 342 i 412 Moskwa Rosja
475 XIII/XIV wiek Cat. in Prov. et Eccl. Państwowe Muzeum Historyczne, Syn. gr. 355 Moskwa Rosja
476 XII wiek Cat. in Prov. et Iob Państwowe Muzeum Historyczne, Syn. gr. 392 Moskwa Rosja
477 XIII wiek Cat. in Is. Вατοπαιδίου, 661 Athos Grecja
478 XV wiek Prov., Sap., Sir. Państwowe Muzeum Historyczne, Syn. gr. 471 Moskwa Rosja
479 XVI wiek Cat. Nicol. Muzani in Is. BSB, gr. 14 Monachium Niemcy
480 XVI wiek Cat. in Prov. et Iob BSB, gr. 32 Monachium Niemcy
481 XVI wiek Cat. in Is. et Prov. BSB, gr. 38 Monachium Niemcy
482 XVI wiek Cat. in Cant. BSB, gr. 64 Monachium Niemcy
483 XVI wiek Cat. in Gen. et. Exod. BSB, gr. 82 Monachium Niemcy
484 XVI wiek Cat. in Cant. BSB, gr. 84 Monachium Niemcy
485 1549 Cat. Procopii. in Cant. et Prov., Cat. in Eccl., Sap. BSB, gr. 131 Monachium Niemcy
486 XVI wiek Cat. in Eccl. et Cant. BSB, gr. 292 i 294 Monachium Niemcy
487 XV wiek Cat. Procopii in Cant. BSB, gr. 369 Monachium Niemcy
488 XI wiek Ios.–Ruth, Reg., Tob. BSB, gr. 372 Monachium Niemcy
489 X wiek Ios.–Ruth, Reg., Par. BSB, gr. 454 Monachium Niemcy
490 XI wiek XII + IV proph. BSB, gr. 472 Monachium Niemcy
491 XIII wiek Mac. IV BSB, gr. 488 Monachium Niemcy
492 XVI wiek Cat. in Iob BSB, gr. 491 Monachium Niemcy
493 XV wiek Sir. BSB, gr. 551 Monachium Niemcy
494 XVI wiek Cat. in Cant. BSB, gr. 559 Monachium Niemcy
495 XVI wiek Cat. in Prov. BSB, gr. 561 Monachium Niemcy
496 XV/XVI wiek Cat. Nicetae in Iob Bibl. Naz., II. B. 26 Neapol Włochy
497 XV wiek Cat. Nicetae in Iob Bibl. Naz., II. B. 27 Neapol Włochy
498 1380 Mac. IV Bibl. Naz., II. C. 25 Neapol Włochy
499 XV wiek Cat. in. Cant. ÖNB, Suppl. gr. 201 Wiedeń Austria
500 XI/XII wiek Cat. in. Oct. ÖNB, Suppl. gr. 176 Wiedeń Austria
501 XV wiek XII + IV proph. Stadtbibl., Solger. in fol. 14 Norymberga Niemcy
502 XVI wiek Cat. in Cant. Biblioteka Bodlejańska, Auct. E. 2. 8 Oksford W. Brytania
503 XII/XIII wiek Cat. in Iob et Prov. et Eccl. et Cant. Biblioteka Bodlejańska, Auct. E. 2. 16 Oksford W. Brytania
504 XVI wiek Cat. in Cant. (dwa rodzaje) et Eccl., Cat. Polychronii in Prov. Biblioteka Bodlejańska, Auct. E. 2. 17 i 18 Oksford W. Brytania
505 XIV wiek Cat. in Iob Biblioteka Bodlejańska, Auct. E. 2. 19 Oksford W. Brytania
506 XVI wiek Cat. in Cant. Biblioteka Bodlejańska, Auct. T. 1. 22 Oksford W. Brytania
507 XIV wiek Sir. 51, Cant. Biblioteka Bodlejańska, Auct. T. 2. 5 Oksford W. Brytania
508 ok. 817 ST excerpta Biblioteka Bodlejańska, Auct. F. 4. 32 Oksford W. Brytania
509 IX/X wiek Oct., Reg I-III Biblioteka Bodlejańska, Auct. T. inf. 2. 1
Univ. Libr., Add. 1879. 7
BL, Add. 20002
RBN Gr. 62
Oksford;
Cambridge;
Londyn;
Petersburg
W. Brytania
W. Brytania
W. Brytania
Rosja
510 XIV wiek Reg. I-IV Λαύρα, 762 (H 107) Athos Grecja
511 XV wiek Dan. Biblioteka Bodlejańska, Barocc. 148 Oksford W. Brytania
512 1562 Cat. Nicetae in Iob Biblioteka Bodlejańska, Barocc. 176 Oksford W. Brytania
513 XVI wiek Cat. in Iob Biblioteka Bodlejańska, Barocc. 178 Oksford W. Brytania
514 XV wiek Cat. Nic. in Iob, Cat. in Prov. Biblioteka Bodlejańska, Barocc. 195 Oksford W. Brytania
515 XII/XIII wiek Cat. in Iob Biblioteka Bodlejańska, Barocc. 201 Oksford W. Brytania
516 XII wiek Libri Sap. Λαύρα, 149 (B 29) Athos Grecja
517 XV wiek Cat. in Prov. Biblioteka Bodlejańska, Barocc. 232 Oksford W. Brytania
518 XVI wiek Cat. Nicol. Muzani in Is. Biblioteka Bodlejańska, Canonic. gr. 59 Oksford W. Brytania
519 XV wiek Prov. + Lect. Λαύρα, 301 (Γ 61) Athos Grecja
520 1406 Libri sap. Λαύρα, 1571 (Λ 80) Athos Grecja
521 1579 Psellos comm. in Cant. March, Cat. in Cant. et Eccl. Madryt Hiszpania
522 XIII wiek Cat. in Eccl., + Cant. Trinity Coll., B. 7. 3 Cambridge W. Brytania
523 XIII wiek Cat. in Iob Biblioteka Bodlejańska, Laud. gr. 20 Oksford W. Brytania
524 XIV wiek Mac. IV Biblioteka Bodlejańska, Laud. gr. 41 Oksford W. Brytania
525 XVI wiek Cat. in Iob Biblioteka Bodlejańska, Laud. gr. 86 Oksford W. Brytania
526 XVI wiek Cat. in Is New Coll., 41 Oksford W. Brytania
527 XIV wiek Oct., Reg., Par. Bibl. de I'Arsenal, 8415 Paryż Francja
528 1264 Cat. in Lev.–Ruth BnF, Coisl. Gr. 5 Paryż Francja
529 XIII wiek Cat. in Lev.–Ruth BnF, Coisl. Gr. 6 Paryż Francja
530 XII/XIII wiek Cat. in Ios.–Ruth BnF, Coisl. Gr. 7 Paryż Francja
531 XV wiek Cat. in Iob BnF, Coisl. Gr. 9 Paryż Francja
532 XVI wiek Cat. in Prov. BnF, Coisl. Gr. 15 Paryż Francja
533 XIII wiek Cat. in Ez. BnF, Coisl. Gr. 17 Paryż Francja
534 XI wiek Idt., Mac. I-IV, IV + XII proph., Iob, Prov., Cant., Eccl., Sap., Sir. BnF, Coisl. Gr. 18 Paryż Francja
535 X wiek Tob. BnF, Coisl. Gr. 83 Paryż Francja
536 XII wiek Dan. BnF, Coisl. Gr. 105 Paryż Francja
537 XIII wiek Oct. BnF, Coisl. Gr. 184 Paryż Francja
538 XII wiek XII + IV proph. BnF, Coisl. Gr. 191 Paryż Francja
539 XI wiek Catenarum (Prov. et Eccl. Gen. et Exod.) excerpta BnF, Coisl. Gr. 193 Paryż Francja
540 XIII wiek Cat. in Prov. et Eccl. et Cant. et Iob BnF, Coisl. Gr. 194 Paryż Francja
541 XII wiek Dan. BnF, Coisl. Gr. 258 Paryż Francja
542 IX wiek Tob., Prov., Iob., Eccl., Cant., Sap., Sir., Sap. 1-47, Mac. I-IV, Est., Idt. BnF, Gr. 10 Paryż Francja
543 1186 Tob., Prov., Iob., Eccl., Cant., Sap., Sir., Sap. 1-47, Mac. I-IV, Est., Idt. BnF, Gr. 11 Paryż Francja
544 XI wiek XII + IV proph. BnF, Gr. 15 Paryż Francja
545 XIII wiek Iob, Porv., Eccl., Cant. Sap., Sir. BnF, Gr. 18 Paryż Francja
546 XVI wiek Iob BnF, Gr. 19 Paryż Francja
547 XIII wiek Prov., Eccl., Cant., Sap., Sir. BnF, Gr. 35 Paryż Francja
548 XIV/XV wiek Prov., Sir., Eccl., Sap., Cant. BnF, Gr. 36 Paryż Francja
549 XI wiek Eccl., Sap., Cant., Prov. BnF, Gr. 57 Paryż Francja
550 XII wiek Cat. in Oct. BnF, Gr. 128 Paryż Francja
551 XIII wiek Cat. in Gen.–Iud. BnF, Gr. 129 Paryż Francja
552 XVI wiek Cat. in Oct. BnF, Gr. 130 i 132 Paryż Francja
553 XVI wiek Cat. in Exod. BnF, Gr. 131 Paryż Francja
554 XIV wiek Cat. in Reg. Par. BnF, Gr. 133 Paryż Francja
555 XIII wiek Cat. in Iob BnF, Gr. 134 Paryż Francja
556 1362 Cat. in Iob BnF, Gr. 135 Paryż Francja
557 XV wiek Cat. in Iob BnF, Gr. 136 Paryż Francja
558 XVI wiek Cat. in Iob fragm. BnF, Gr. 137 Paryż Francja
559 XVI wiek Cat. in Iob BnF, Gr. 138 Paryż Francja
560 XIII wiek Cat. in Prov. et Eccl. et Cant. et Iob. BnF, Gr. 151 Paryż Francja
561 XIII wiek Cat. in Eccl. et Cant. BnF, Gr. 152 Paryż Francja
562 XI/XII wiek Cat. Procopii in Cant. et Prov. BnF, Gr. 153 Paryż Francja
563 XII wiek Cat. Proc. Cant. & Prov., Cat in Eccl., Sap. BnF, Gr. 154 Paryż Francja
564 X wiek Cat. in Is. BnF, Gr. 155 Paryż Francja
565 X wiek Cat. in Is. BnF, Gr. 156 Paryż Francja
566 XII wiek Cat. in Is. BnF, Gr. 157 Paryż Francja
567 XII wiek Cat. in Ier. BnF, Gr. 158 Paryż Francja
568 XIII wiek Cat. in XII + IV proph. BnF, Gr. 159 Paryż Francja
569 XIII wiek Cat. in Gen. BnF, Gr. 161 Paryż Francja
570 XIII wiek Cat. in Iob BnF, Gr. 162 Paryż Francja
571 XVI wiek Cat. Procopii in Cant. et Prov., Cat. in Eccl., Sap. BnF, Gr. 172 Paryż Francja
572 XVI wiek Cat. in Cant. (dwa rodzaje) BnF, Gr. 173 Paryż Francja
573 X/XI wiek Cat. in Prov. et Ez., et Dan. excerpta BnF, Gr. 174 Paryż Francja
574 XVI wiek Cat. in Eccl. BnF, Gr. 176 Paryż Francja
575 XIII wiek Ecloge XVI proph., Cant., Iob, Sir. excerpta BnF, Gr. 396 Paryż Francja
576 X wiek Mal. BnF, Gr. 513 Paryż Francja
577 XI wiek Mac. IV BnF, Gr. 548 Paryż Francja
578 XII wiek Sir. BnF, Gr. 905 Paryż Francja
579 XIII wiek Sap. fragm. BnF, Gr. 854 Paryż Francja
580 XVI wiek Cat. in Cant. (dwa rodzaje) BnF, Gr. 948 Paryż Francja
581 1272 Cat. in Prov. BnF, Gr. 999 Paryż Francja
582 XIV wiek Cat. in Pov. BnF, Gr. 1002 Paryż Francja
583 XIV wiek Tob., Est., Idt. BnF, Gr. 1087 Paryż Francja
584 XI wiek Dan. BnF, Gr. 1173 Paryż Francja
585 X/XI wiek Mac. IV BnF, Gr. 1053 Paryż Francja
586 XII wiek Mac. IV BnF, Gr. 1176 Paryż Francja
587 XI wiek Mac. IV BnF, Gr. 1177 Paryż Francja
588 XI wiek Dan. BnF, Gr. 1179 Paryż Francja
589 XIII/XIV wiek Cat. in Is. YBR, 241 New Haven Stany Zjednoczone
590 XI wiek Dan. BnF, Gr. 1463 Paryż Francja
591 XI wiek Mac. IV BnF, Gr. 1474 Paryż Francja
592 XI wiek Mac. IV BnF, Gr. 1475 Paryż Francja
593 XI wiek Dan. BnF, Gr. 1478 Paryż Francja
594 XI wiek Mac. IV BnF, Gr. 1516 Paryż Francja
595 XII wiek Mac. IV BnF, Gr. 1527 Paryż Francja
596 XII wiek Mac. IV BnF, Gr. 1528 Paryż Francja
597 XII wiek Mac. IV BnF, Gr. 1548 Paryż Francja
598 1493 Dan. BnF, Gr. 1612 Paryż Francja
599 XV wiek Dan. fragm. BnF, Gr. 1625 Paryż Francja
600 VIII/IX wiek Prov., Cant., Sir. fragm. BnF, Gr. 2466 Paryż Francja
601 XV wiek Eccl., Cant. BnF, Gr. 2509 Paryż Francja
602 XV wiek Deut., Lev. fragm., Prov., Cant., Eccl. BnF, Gr. 2511 Paryż Francja
603 XVI wiek Sir. (XIII), Ps.Od. BnF, Gr. 2747 Paryż Francja
604 X/XI wiek Iob. fragm. BnF, Gr. 2841 Paryż Francja
605 1477 Dan. BnF, Gr. 2981 Paryż Francja
606 1419 Sap., Ps.Sal., Sir. BnF, Gr. 2991 A Paryż Francja
607 XV wiek Mac. IV BnF, Gr. 3010 Paryż Francja
608 XII wiek Cat. Nicetae in Iob BnF, Suppl. gr. 153 Paryż Francja
609 XVI wiek Eccl., Cant. BnF, Suppl. gr. 500 Paryż Francja
610 XIV wiek Oct., Reg., Par., Esdr., Mac. I-IV, Est., Idt., Tob. BnF, Suppl. gr. 609 Paryż Francja
611 XVI wiek Ez. fragm. BnF, Suppl. gr. 1254 Paryż Francja
612 VII/VIII wiek Cat. in Iob Ίωάννου τοὒ Θεολόγου, 171 Patmos Grecja
613 XIII wiek Ps.Od., Prov., Eccl., Cant., Sap., Sir., Iob, XII + IV proph. Ίωάννου τοὒ Θεολόγου, 209 Patmos Grecja
614 XI wiek Cat. in Is Ίωάννου τοὒ Θεολόγου, 214 Patmos Grecja
615 XI wiek Cat. in Pent. Ίωάννου τοὒ Θεολόγου, 216 Patmos Grecja
616 XI wiek Cat. in Num.–Ruth Ίωάννου τοὒ Θεολόγου, 217 Patmos Grecja
617 XI wiek Mac. IV Ίωάννου τοὒ Θεολόγου, 258 Patmos Grecja
618 XIII wiek Oct. Ίωάννου τοὒ Θεολόγου, 410 Patmos Grecja
619 XV wiek Pent. Ίωάννου τοὒ Θεολόγου, 411 Patmos Grecja
620 XIII wiek Cat. in Iob Ίωάννου τοὒ Θεολόγου, 419 Patmos Grecja
621 XVI wiek Dan. Ίωάννου τοὒ Θεολόγου, 672 Patmos Grecja
622 XVI wiek Cat. in Cant. Biblioteka Bodlejańska, Holkham Gr. 35 Oksford W. Brytania
623 XVI wiek Cat. in Oct. Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 1520 Watykan
624 V/VI wiek Num. (z lukami) RBN Gr. 5 Petersburg Rosja
625 VIII/XI wiek Reg. II 22:38–23:10, Reg. III 13:4–23, 16:31–33, 17:1–17 (z lukami) RBN Gr. 24 Petersburg Rosja
626 IX wiek Sap. et Sir. fragm. RBN Gr. 42 Petersburg Rosja
627 X wiek Reg. III frag. RBN Gr. 63 Petersburg Rosja
628 XIII wiek Cat. in Oct. RBN Gr. 124 Petersburg Rosja
629 XIII wiek Cat. in Ps.Od., Ps.Sal. Bibl. Casanat., 1908 Rzym Włochy
630 X wiek Oct. RBN Gr. 673 Petersburg Rosja
631 XIV wiek Est., Idt., Mac. I-IV, Tob., IV + XII proph., Prov., Eccl., Cant., Iob, Sap., Sir. Nat.-Bibl., E. VI. f. 19 Praga Czechy
632 XVI wiek Cat. in Prov. et Eccl. et Cant. et Iob Bibl. Angel., Gr 113 Rzym Włochy
633 XVI wiek Cat. in Gen. Bibl. Angel., Gr 114 Rzym Włochy
634 XVI wiek Cat. in Prov. Bibl. Casanat., 39, Bl. 159-206 Rzym Włochy
635 XVI wiek Cat. in Prov. Bibl. Casanat., 39, Bl. 207-274 Rzym Włochy
636 XVI wiek Cat. Procopii in Cant., Cat. in Prov. Bibl. Casanat., 203 Rzym Włochy
637 XI wiek Iob, Prov., Eccl., Cant., Sap., Sir. Bibl. Casanat., 241 Rzym Włochy
638 XII wiek Cat. in Is. Biblioteka Watykańska, Chis. R. V. 28 Watykan
639 XII wiek Mac. IV. Biblioteka Watykańska, Chis. R. VII. 50 Watykan
640 XI wiek Mac. IV Bibl. Vallicell., Gr. 2 Rzym Włochy
641 XIV wiek Mac. IV fragm. Bibl. Vallicell., Gr. 8 Rzym Włochy
642 XII wiek Lev. fragm. Bibl. Vallicell., Gr. 10 Rzym Włochy
643 X wiek Cat. in Iob Bibl. Vallicell., Gr. 37 Rzym Włochy
644 XI wiek Iob Biblioteka Watykańska, Barber. gr. 369 Watykan
645 XIII wiek Cat. in Eccl. et Cant. Biblioteka Watykańska, Barber. gr. 388 Watykan
646 XII wiek Cat. in Oct. Biblioteka Watykańska, Barber. gr. 474 Watykan
647 XII/XIII wiek Sus. Biblioteka Watykańska, Barber. gr. 517 Watykan
648 XVI wiek Cat. in Is. Biblioteka Watykańska, Barber. gr. 536 Watykan
649 XII wiek Dan. Biblioteka Watykańska, Barber. gr. 537 Watykan
650 1561 Cat. in Cant. Biblioteka Watykańska, Barber. gr. 567 Watykan
651 XVI wiek Cat. in Gen. Biblioteka Watykańska, Barber. gr. 569 Watykan
652 1543 Cat. in Is. Biblioteka Watykańska, Ottob. gr. 7 Watykan
653 XVI wiek Cat. in Iob Biblioteka Watykańska, Ottob. gr. 9 Watykan
654 1553 Cat. in Iob Biblioteka Watykańska, Ottob. gr. 24 Watykan
655 XVI wiek Ps.Sal. Biblioteka Watykańska, Ottob. gr. 60 Watykan
656 XIII wiek Mac. IV Biblioteka Watykańska, Ottob. gr. 87 Watykan
657 XVI wiek Cat. in Prov. Biblioteka Watykańska, Ottob. gr. 117 Watykan
658 XVI wiek Cat. in Prov. Eccl. Cant. Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 1521 Watykan
659 XVI wiek Ps.Sal. Biblioteka Watykańska, Ottob. gr. 384 Watykan
660 XVI wiek Cat. in Os. et Ioel Biblioteka Watykańska, Ottob. gr. 437 Watykan
661 Zwój Jozuego IX/X wiek Ios. excerpta Biblioteka Watykańska, Palat. gr. 431 Watykan
662 IX wiek Pent. fragm. Biblioteka Watykańska, Pii. II. gr. 15 Watykan
663 XII wiek Dan. Μ. Βλατ., 51 Saloniki Grecja
664 XIV wiek Pent. Biblioteka Watykańska, Pii. II. gr. 20 Watykan
665 X/XI wiek Dan. Biblioteka Watykańska, Pii. II. gr. 22 Watykan
666 XV wiek Cat. in Gen. fragm., Cat. in Cant. Biblioteka Watykańska, Regin. gr. 7 Watykan
667 X wiek XII proph. et Ez. fragm. Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 316 Watykan
668 XIII/XIV wiek Mac. IV Biblioteka Watykańska, Urbin. gr. 125 Watykan
669 XIV wiek Num.–Ruth, Tob. Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 332 Watykan
670 XIV wiek Est., Idt., Tob., Dan. Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 335 Watykan
671 XV wiek Mac. I-III Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 348 Watykan
672 XIV wiek Sir. Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 432 Watykan
673 XIV wiek Sir. Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 509 Watykan
674 XVI wiek Cat. in Dan. Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 561 Watykan
675 XVI wiek Cat. in Cant. Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 620 Watykan
676 XVI wiek Cat. in Cant. Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 621 Watykan
677 XI wiek Mac. IV Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 679 Watykan
678 XVI wiek Cat. in Cant. Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 728 Watykan
679 XIII wiek Sir. Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 742 Watykan
680 X wiek Cat. in Iob Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 750 Watykan
681 XIII wiek Cat. in Iob Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 751 Watykan
682 XI/XII wiek Mac. IV Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 819 Watykan
683 XI wiek Mac. IV Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 823 Watykan
684 XV/XVI wiek Bel et Dr., Ier. Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 1069 Watykan
685 XV/XVI wiek Mac. IV Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 1147 Watykan
686 1542 Mac. IV Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 1190 Watykan
687 XII wiek Cat. in Iob Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 1231 Watykan
688 XVI wiek Cat. in Cant. Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 1442 Watykan
689 XI/XII wiek Dan. Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 1652 Watykan
690 X wiek Mac. IV Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 1671 Watykan
691 XVI wiek Cat. in Gen. Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 1684 Watykan
692 XVI wiek Cat. in Prov. Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 1770 Watykan
693 XII wiek Dan. Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 1843 Watykan
694 XII wiek Sir. Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 1871 Watykan
695 XIV wiek Mac. IV Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 1882, Bl. 89-92 Watykan
696 XIV wiek Bel et Dr. Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 1887 Watykan
697 XVI wiek Cat. in Iob Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 1909 Watykan
698 X/XI wiek Eccl., Cant. Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 1974 Watykan
699 XI wiek Mac. IV Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 2043 Watykan
700 X/XI wiek Reg. II et IV fragm. Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 2115 Watykan
701 XV wiek Cat. in Cant. Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 2129 Watykan
702 X wiek Cat. in Exod.–Num. Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 2131 Watykan
703 XIII wiek Cat. in Iob Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 2227 Watykan
704 XVI wiek Cat. in Cant. Bibl. Univ., M 75 Salamanka Hiszpania
705 XIII/XIV wiek Cat. in Iob, Sir., Sap., Cat. in Prov., Eccl., Cat. in Cant. fragm., Cant. fragm. EBE, 2410 Ateny Grecja
706 914 Iob, Prov., Eccl., Cant., Sir., Sap. EBE, 2641 Ateny Grecja
707 X/XI wiek Oct., Reg. Cod. gr. 1;
RBN, Gr. 260
Synaj;
Petersburg
Egipt;
Rosja
708 XII wiek Cat. in Gen.–Lev. Cod. gr. 2 Synaj Egipt
709 XIII wiek Cat. in Iob Cod. gr. 4 Synaj Egipt
710 X wiek XII proph., Is.–Ez. Cod. gr. 5 Synaj Egipt
711 XI wiek XII proph. Cod. gr. 6 Synaj Egipt
712 1571 Cat. Procopii in Cant. Cod. gr. 312 Synaj Egipt
713 XI/XII wiek Mac. IV Cod. gr. 516 Synaj Egipt
714 XII wiek Mac. IV Cod. gr. 517 Synaj Egipt
715 XIII/XIV wiek Cat. in Is. Bibl. Comm., Cod. 1141 Treviso Włochy
[716]
spalony
XII wiek Cat. in Oct. Εύαγγελ. Σχολή, A-1 Izmir Turcja
[717]
spalony
XV wiek Cat. Nicetae in Iob Εύαγγελ. Σχολή, A-31 Izmir Turcja
{718}
odwołany
XVIII wiek Sir. Mus. Ben., TA 201 Ateny Grecja
719 IX/X wiek XII proph. Bibl. Naz., B. I. 2 Turyn Włochy
720 1583 Cat. Polychronii in Eccl. et Cant. Bibl. Naz., B. II. 8 Turyn Włochy
721 XVI wiek Cat. in Cant. Bibl. Naz., B. II. 16 Turyn Włochy
722 XI wiek Mac. IV Bibl. Naz., B. II. 24 Turyn Włochy
723 XVI wiek Cat. in Oct. Bibl. Naz., B. III. 15 Turyn Włochy
724 XI wiek Mac. IV Bibl. Naz., B. IV. 8 Turyn Włochy
725 1562 Cat. in Iob Bibl. Naz., C. III. 1 Turyn Włochy
726 XII wiek Mac. IV Bibl. Naz., C. IV. 19 Turyn Włochy
727 XVI wiek Cat. Procopii in Cant. Bibl. Naz., C. VI. 28 Turyn Włochy
728 XIV/XV wiek Par., Esdr., Est., Tob., Idt., Mac. I-IV, Iob, Prov., Eccl., Cant., Sap., Sir., (XI/XII), Cat. in Ps. Bibl. Marc., Append I 13 Wenecja Włochy
[729]
odwołany
nie zawiera tekstu biblijnego Bibl. Marc., wcześniej Gr. 16 (zmiana nazwy) Wenecja Włochy
730 X wiek Cat. in Oct. Bibl. Marc., Gr. 15 Wenecja Włochy
731 XIV wiek Cat. in Reg., Par., Esdr., Est., Tob., Idt., Mac. I-IV Bibl. Marc., Gr. 16 Wenecja Włochy
732 X/XI wiek Cat. in Prov. et Eccl. et Cant. et Iob. Bibl. Marc., Gr. 21 Wenecja Włochy
733 XIIwiek Cat. in Prov. et Eccl. et Cant. Bibl. Marc., Gr. 22 Wenecja Włochy
734 X/XI wiek Cat. in Cant. et Prov. Bibl. Marc., Gr. 23 Wenecja Włochy
735 VIII/IX wiek Prov. 23,21-30(24),12(35) fragm. Bibl. Marc., Gr. 23 (zmiana numeracji) Wenecja Włochy
736 XII/XIII wiek Cat. in Is. Bibl. Marc., Gr. 25 Wenecja Włochy
737 XIII wiek Cat. in Is. Bibl. Marc., Gr. 87 Wenecja Włochy
738 X/XI wiek Mac. IV Bibl. Marc., Gr. 360 Wenecja Włochy
739 X wiek Cat. in Oct. Bibl. Marc., Gr. 534 Wenecja Włochy
740 905 Cat. in Iob. Bibl. Marc., Gr. 538 Wenecja Włochy
741 XI/XII wiek Mac. IV ÖNB, Hist. gr. 45 Wiedeń Austria
742 XII/XIII wiek Dan. ÖNB, Hist. gr. 114 Wiedeń Austria
743 XV/XVI wiek Sir. ÖNB, Jurid. gr. 16 Wiedeń Austria
744 XVI wiek Sir. ÖNB, Philos. gr. 271 Wiedeń Austria
745 XII/XIII wiek Esdr. I fragm. Uniw.-Bibl., Gr. 16, Bl. 322-325 Lipsk Niemcy
746 XIII/XIV wiek Tob. Uniw.-Bibl., Gr. 16, Bl. 326-327 Lipsk Niemcy
747 X/XI wiek Mac. IV Uniw.-Bibl., Gr. 37 Lipsk Niemcy
748 XIII/XIV Cat. in Iob Byz. Mus., 2871;
Univ.–Bibl. XXV B.3, Bl. „279” + „280”
Ateny;
Praga
Grecja;
Czechy
749 XVI wiek Cat. Nicetae in Iob ÖNB, Suppl. gr. 16 Wiedeń Austria
750 XV/XVI wiek Cat. Nicetae in Iob ÖNB, Theol. gr. 73 Wiedeń Austria
751 XIV/XV wiek Mac. IV ÖNB, Theol. gr. 104 Wiedeń Austria
752 XV wiek Iob, Prov., Cant., Cat. in Eccl. ÖNB, Theol. gr. 115 Wiedeń Austria
753 XIII/XIV wiek Sir., Excerpta ex Prov. et Eccl. et Iob ÖNB, Theol. gr. 128 Wiedeń Austria
754 XI wiek Iob, Prov., Eccl., Cant., Sap., Sir. ÖNB, Theol. gr. 147 Wiedeń Austria
755 XVI wiek Sap., Cant., Prov., Sir., Iob ÖNB, Theol. gr. 199 Wiedeń Austria
756 XV/XVI wiek Cat. in Cant. ÖNB, Theol. gr. 258 Wiedeń Austria
757 XIV wiek Cat. in Cant. ÖNB, Theol. gr. 314 Wiedeń Austria
758 XV wiek Cat. in Cant. Biblioteka Watykańska, Rossian. X. 6 Watykan
759 XV/XVI wiek Mac. IV Biblioteka Watykańska, Rossian. XI. 47 Watykan
760 1587 Cat. Procopii in Cant. Virgen del Pilar, 1230 Saragossa Hiszpania
761 XIII wiek Cat. in Oct. Zentralbibl., C 11 Zurych Szwajcaria
762 X wiek Reg., Par., Esdr., Est., Idt., Tob. Вατοπαιδίου, 559 Athos Grecja
763 XI wiek XII + IV proph. Вατοπαιδίου, 601 Athos Grecja
764 XIII/XIV wiek XII + IV proph. Λαύρα, 169 Athos Grecja
765 XIV? wiek Cat. in Iob Λαύρα, 220 Athos Grecja
766 XII wiek Prov., Sap., Eccl. Λαύρα, 355 Athos Grecja
767 XIII/XIV wiek Lev.–Ios. Λαύρα, 603 Athos Grecja
768 XVI? wiek Prov., Sap., Sip., Sus., Bel et Dr., Idt., Mac. IV Λαύρα, 1085 Athos Grecja
769 XIV wiek Od., Ps.Sal. Λαύρα, 1485;
Mus. Ben., Μπ 5 (4)
Athos;
Ateny
Grecja
770 XII wiek XII proph. (z lukami), IV proph., Iob, Prov., Eccl. Λαύρα, 234 (B 114) Athos Grecja
771 X wiek inter alia Mac. I-IV Вατοπαιδίου, 290 + 1213 Bl. 13-51;
BnF, Suppl. gr. 682, Bl. 2-22;
RBN, 346
Athos;
Paryż
Petersburg
Grecja;
Francja;
Rosja
772 XVI wiek Mac. IV Patr.-Bibl., Fonds Chalki III: Θεολ. Σχολή 40 Stambuł Turcja
773 XII wiek Mac. fragm. Biblioteka Bodlejańska, Clark. Gr. 50 Oksford W. Brytania
774 XIII wiek Mac. IV fragm. Biblioteka Watykańska, Chis. Gr. 27 (R. V. 33) Watykan
775 XVI wiek Mac. IV EBE, 998 Ateny Grecja
776 1042 Mac. IV Ίβήρων, 16 Athos Grecja
777 1551 Mac. IV Κουτλουμουσίου, 206 Athos Grecja
778 XI/XII wiek Mac. IV Λαύρα, 429 (Δ 53) Athos Grecja
779 XII wiek Mac. IV Λαύρα, 644 (Ε 182) Athos Grecja
780 XI wiek Mac. IV Mus. Ben., TA 141 (66) Ateny Grecja
781 XII wiek Mac. IV Griech. Part. Bibl., 35 Aleksandria Egipt
782 XI wiek Mac. IV Μ. Μεταμορφώσεως, 552 Meteory Grecja
783 XIII wiek Mac. IV Ίωάννου τοὒ Θεολόγου, 256 Patmos Grecja
784 1481 Mac. IV Bibl. Marc., II 168 Wenecja Włochy
785 XIII/XIV Sir. fragm. Byz. Mus., 2801 Ateny Grecja
786 XIV wiek Mac. IV Griech. Nationalschule 62 Stambuł Turcja
787 XII wiek Mac. IV EBE, 989 Ateny Grecja
788 X wiek Libri sap. Δημ. Βιβλ., 25 Tirnawos Grecja
789 XI wiek Mac. IV Cod. gr. 520 Synaj Egipt
790 XI wiek Mac. IV Λαύρα, 434 (Δ 58) Athos Grecja
791 XIV wiek Mac. IV Φιλοθέου, 87 Athos Grecja
792 XIII wiek Mac. IV Σταυρονικήτα, 18 Athos Grecja
793 XVI wiek Mac. IV Ξηροποτάμοὒ, 236 Athos Grecja
794 XIV wiek Mac. IV Bibl. Marc., Appendix VII 32 Wenecja Włochy
795 XII/XIII wiek Iob, Prov., Eccl., Cant., Sir. Λαύρα, 291 (Γ 51) Athos Grecja
796 XI & XVI wiek Cat. in Iob Griech. Part.-Bibl., 100 Aleksandria Egipt
797 XIII/XIV wiek Iob, Prov., Eccl., Cant., Sap., Sir. Mus. Ben., TA 72 (53) Ateny Grecja
798 XIV wiek Cat. in Prov. et Eccl., Prov., Eccl., Comm. in Cant. / Sap. / Sir. Coll., gr. 16 Rzym Włochy
799 1280 Oct., Reg. I-IV EBE, 2491 Ateny Grecja
800 XII wiek Mac. IV AdW, gr. 17 Sofia Bułgaria
801 4Q119
(4Q LXXLeva)
I wiek p.n.e. fragmenty Kapłańskiej 26:2-16 Muzeum Rockefellera, Gr. 1004 [4Q119] Jerozolima Izrael
802 4Q120
(4Q LXXLevb)
I wiek p.n.e. fragmenty Kapłańskiej 1:11, 2:3-6:5 Muzeum Rockefellera, 4Q120 Jerozolima Izrael
803 4Q121
(4Q LXXNum)
I wiek p.n.e. fragmenty Liczb 3:39-4:16 Muzeum Rockefellera, Gr. 265 [4Q121] Jerozolima Izrael
804 7Q2
(7Q LXXEpJer)
I wiek p.n.e. fragmenty Barucha 6:43,44 Muzeum Rockefellera, Gr. 789 [7Q2] Jerozolima Izrael
805 7Q1
(7Q LXXEx)
I wiek p.n.e. fragmenty Wyjścia 28:4-7 Muzeum Rockefellera, Gr. 789 [7Q1] Jerozolima Izrael
806 V wiek Gen. 27:43–28:6 fragm. ÖNB, P. Vindob. G 26101 Wiedeń Austria
807 V wiek Gen. 43:16-17. 20-21 fragm. ÖNB, P. Vindob. G 26112 Wiedeń Austria
808 V wiek Exod. 16:32, 17:1-2 fragm. ÖNB, P. Vindob. G 39210 Wiedeń Austria
809 VI wiek Lev. 8:14-15, 17–19 fragm. ÖNB, P. Vindob. G 19893 Wiedeń Austria
810 V/VI wiek Prov. 26:11, 16-18 fragm. ÖNB, P. Vindob. G 3077 Wiedeń Austria
811 V wiek Prov. 27:10-11, 15-16 fragm. ÖNB, P. Vindob. G 39209 Wiedeń Austria
812 V/VI wiek Prov. 30:32 - 31:1.3-6 fragm. ÖNB, P. Vindob. G 30135 Wiedeń Austria
813 V wiek Dan. o' 3:23-25 fragm. ÖNB, P. Vindob. G 29255 Wiedeń Austria
814 IIE Gen. 14:5-8.12-15 fragm. YBR, P. CtYBR Inv. 419 New Haven Stany Zjednoczone
815 IV/V wiek Gen. 41:48-57 fragm. Univ.-Bibl., P. Erl. Inv. 2 Erlangen Niemcy
816 IIE Ios. 9:27-11:3 (z lukami) Schøyen Coll., MS 2648 Oslo Norwegia
817 IV wiek Ier. 17:26-27, 18:8-11, 46:14-47:1.7-9 fragm. Uniwersytet Paryski, Inv. 2250 Paryż Francja
818 III wiek Eccl.3:17f, 21f, 6:3-5.8-11 fragm. UML, P. Mich. Inv. 27;
Univ. S. Cuore, P. Med. Inv. 151
Ann Arbor;
Mediolan
Stany Zjednoczone;
Włochy
819 4Q122
(4Q LXXDeut)
II wiek p.n.e. fragmenty Pwt 11:4 Muzeum Rockefellera, Gr. 265 [4Q122] Jerozolima Izrael
[820]
brakujący
IX? wiek Gen. 10:12-13 Om.-Mosch., Treu Nr. I Damaszek Syria
[821]
brakujący
V/VI wiek Reg. III 18:26-22:10 (z lukami) Om.-Mosch., Treu Nr. II Damaszek Syria
[822]
brakujący
V/VI wiek Est. 8:10-E4 Om.-Mosch., Treu Nr. III Damaszek Syria
[823]
brakujący
V/VI? wiek Idt. 2:19 Om.-Mosch., Treu Nr. IV Damaszek Syria
[824]
brakujący
V wiek Prov. 4:26-5:8, 6:8a-16 Om.-Mosch., Treu Nr. VI Damaszek Syria
[825]
brakujący
IV/V wiek Cant. 2:1-6, 2:17-3:2, 5:8-13 Om.-Mosch., Treu Nr. VII Damaszek Syria
[826]
brakujący
V/VI wiek Sap. 10:19-11:11 Om.-Mosch., Treu Nr. VIII Damaszek Syria
[827]
brakujący
VI? wiek Ier. 25:10-12 Om.-Mosch., Treu Nr. IX Damaszek Syria
828 III/IV wiek Sir. 29:15-18, 25-27 fragm. Int. Pap., „G. Vitelli”, Inv. 531 Florencja Włochy
829 III wiek Excerpta Os. 2:10-9:6, Am. 2:8-10.15 BL, P. Inv. Nr. 10825 Londyn W. Brytania
830 IIE Lev. 10:15-13:6, 23:20-30, 25:30-40 (z lukami) Schøyen Coll., MS 2649 Oslo Norwegia
831 ok. 500 Gen. 36:14-15.24-25 fragm. Ägyptisches Museum, P. 17035 Berlin Niemcy
832 IV wiek Gen. 13:7-8.10-11 fragm. UML, P. Mich. Inv. 2724 Ann Arbor Stany Zjednoczone
833 VIII/IX wiek Gen. 10:20-13:3, Num. 3:43-4:7 Bibl. Univ., S. Salv. 140+126 Mesyna Włochy
834 V/VI wiek Iob 31:32-34, 31:39-32:1 fragm. Ägyptisches Museum, P. 6788 Berlin Niemcy
835 IV wiek Exod. 5:14-17, 6:22-25, 7:15-17 fragm. Ägyptisches Museum, P. 11766 + 14046 Berlin Niemcy
836 III/IV wiek Exod. 34:35-35:8 fragm. Ägyptisches Museum, P. 14039 Berlin Niemcy
837 P. Berlin 17212 III wiek Jeremiasz 2:2,3.8–9.16–19.24–26.30–32,37; 3:1,6–7.12–13.18.24–25 Ägyptisches Museum, P. 17212 Berlin Niemcy
838 IV wiek Cant. 5:13-6:4 fragm. Ägyptisches Museum, P. 18196 Berlin Niemcy
839 VII/VIII wiek Ios. 4:3-11 Westm. Coll., Cod. Clim. Rescr., Bl. 5 Cambridge W. Brytania
{840}
zamknięty
Bibl. Univ., S. Salv. 126: s. 833 Mesyna Włochy
841 VI/VII? wiek Esdr.I 2:10, 9:21-24 fragm. MMA, Inv. 12.180.184 Nowy Jork Stany Zjednoczone
842 IV wiek Reg. I 23:28-24:2.6-8.12-13.18-20 fragm. Coll. Univ., P. Feinberg 1 Nowy Jork Stany Zjednoczone
843 IV/V wiek Exod. 4:4-6 Biblioteka Bodlejańska, Gr. bibl. g. 2 (P) Oksford W. Brytania
844 III wiek Is. 23:4-7.10-13 LoC, 4082 B Waszyngton Stany Zjednoczone
845 IV wiek Reg. I 13:16-18.20-21; 13:23-14:1.3-4; 18:8-25 ÖNB, Suppl. Gr. 187;
Biblioteka Laurenziana, PL Inv. III/957
Wiedeń;
Florencja
Austria;
Włochy
846 IV/V wiek Reg. I 24:11-17; 24:20-25:20; 31:12- II 2:4 fragm. YBR, MS 544 New Haven Stany Zjednoczone
847 Papirus Fouad 266 II/I wiek p.n.e. Powtórzonego Prawa 10:22; 11:1.10,11.16; 31:26-19; 32:2,4; 33:14-19.22-23.26-27 Societé Royale de Papyrologie, Gr. P. 458 Kair Egipt
848 Papirus Fouad 266 II/I wiek p.n.e. Powtórzonego Prawa 17:14 do 33:29 (z lukami) Societé Royale de Papyrologie, Gr. P. 458 Kair Egipt
849 VII/VIII wiek Iob 7:8-11 fragm. John Rylands Library, P. Ryl. Copt. 3 Manchester W. Brytania
850 III/IV wiek Is. 48:6-18 fragm. Gr.-Röm. Mus., P. Alex. Inv 203 Aleksandria Egipt
851 IV wiek Ier. 5:10-6:10 Bibl. Publ. et Univ., P. Gen. gr. Inv. 252 Genewa Szwajcaria
852 V wiek Is. 1:22-2:2 fragm. IfA, P.Colon. Inv. 2420 Kolonia Niemcy
853 VI/VII wiek Dan. 6:20 Biblioteka Bodlejańska, Gr. bibl. c. 2 (P) Oksford W. Brytania
854 III wiek Iob 9:2,12-13 fragm. Chester Beatty Library, P. Ch. Beatty XVIII Dublin Irlandia
855 VI wiek Iob 7:9-10:14 fragm. ÖNB, P. Vindob. G 35767 Wiedeń Austria
856 IV wiek Sap. 4:17-5:1 fragm. P.Oxy. 4444 Oxyrhynchus
857 P. Oxyrhynchus 3522 I wiek Hioba 42:11,12 Sackler Library, P.Oxy.L 3522 Oksford W. Brytania
858 III wiek Lev. 19:16-19.31-33 fragm. IfP, P. Heid. Inv. G 954 Heidelberg Niemcy
859 IV wiek Sap. 17:5-20 fragm. IfA, P.Colon. Inv. 5849 Kolonia Niemcy
860 V wiek Reg. III 2:30-31.35 fragm. Univ.-Bibl., P. Amst. Inv. 45 Amsterdam Holandia
861 III/IV wiek Sus., Dan. 1:1-20 fragm. Bibl. Bodm., P. Bodm. XLV/XLVI Cologny (Genewa) Szwajcaria
{862}
zamknięty
III/IV wiek Bibl. Bodm., P. Bodm. XLVI s:861 Cologny (Genewa) Szwajcaria
863 IV/V wiek Sir. 29:13-26 fragm. zbiory prywatne Fackelmann, P. A. Fackelmann 12 Wiedeń Austria
864 IV/V wiek Sir. 26:1-2.5-7; 27:29-28:2.5-8 fragm. Biblioteka Laurenziana, PL Inv. III/424 Florencja Włochy
865 wiek Exod. 4:2-6,14-17 fragm. zbiory prywatne Horsley Bundoora Australia
866 IV wiek Exod. 4:16-7:21; 33:11-35:4 lukami) Schøyen Coll., MS 187;
Gal. F. Antonovich;
NLH Nr. III
Oslo;
Paryż;
?
Norwegia;
Francja;
?
867 VII wiek Reg. I 4:6.9.13.15-16 fragm. Ägyptisches Museum, P. 21291 Berlin Niemcy
868 VI/VII wiek Reg. IV 20:5-6.10-12 fragm. Ägyptisches Museum, P. 21289 Berlin Niemcy
869 III/IV wiek Est. 4:4-5.8-11 fragm. Sem. Pap., P. Palau Rib. Inv. 163 Barcelona Hiszpania
870 IV/V wiek cytaty z Eccl. 1-4.7.8; Cant. 4; Sir. 48.50f fragm. Sem. Pap., P. Palau Rib. Inv. 225r Barcelona Hiszpania
871 IV/VI? wiek Prov 7:3-13 UML, P. Mich. Inv. 768 Ann Arbor Stany Zjednoczone
872 IV wiek Ier. 41:3.1-11; 42:9-10.16-17 ÖNB, P. Vindob. G 19891 Wiedeń Austria
873 V wiek Ier. 31:15-17.22.25-27 ÖNB, P. Vindob. G 26072 Wiedeń Austria
874 VI wiek Ier. 24:9-10; 25:16-17 fragm. Int. Pap., „G. Vitelli” PSI Inv. 74 Florencja Włochy
875 III wiek Dan. o' 1:2-5.6-10 fragm. NLH Nr. II ?
876 V? wiek Iud. 3:15.20; 13:10.11.16; 16:6-8.11-12.21-23.26 fragm. PML, Pap. G. 198 Nowy Jork Stany Zjednoczone
877 V wiek Exod. 21:27-28.36 fragm. Biblioteka Laurenziana, PL Inv. III/310B Florencja Włochy
878 III wiek Tob. 12:6-11 Int. Pap., „G. Vitelli” PSI Inv. 2666 Florencja Włochy
879 IV wiek Gen. 34:21-22.25 fragm. Ägypt. Mus., S. R. 3805 (9) Kair Egipt
880 VII wiek Par. I 25:26-29; 26:30(?); II 4:6-8; 6:19-20; 29:3 P. Sinai Gr. 1 (= Π 1) Synaj Egipt
881 III wiek Is. 33:7-8.17-19; 40:13-14.24-26 fragm. ÖNB, P. Vindob. G 23164 + 17417 Wiedeń Austria
[882]
brakujący
V? wiek Sir. 1:25-2:11 NLH Nr. I ?
883 V/VI wiek Gen. 37:3-4.8-9 fragm. Bibl. publ. et univ., P. Gen. gr. Inv. 99 Genewa Szwajcaria
[884]
zniszczony
V/VI wiek Deut. 24:15-21; 25:3.6-8; 27:4-8.11-12.21-26; 28:20.24.29.32; 29:22-24 fragm. Univ. Bibl., P. 19, Nr. 1-9, + P. 13 + P. 22 + P. 26 Gießen Niemcy
885 V/VI wiek Exod. 9:1-2.6-8.10-11.14 fragm. Biblioteka Bodlejańska, Gr. bibl. f. 4 (P) Oksford W. Brytania
886 V wiek Gen. 25:19-22; 26:3-4; Exod. 3:2-8.12-13.16-19 fragm. BNU, Pap. Gr. 748;
Univ., Inv. P. Lange 32 A
Strasburg;
Kopenhaga
Francja;
Dania
887 IV wieku Num. 6:22-23.25-27.24 Byz. Mus., ? Saloniki Grecja
888 ok. 700 Sap. 10:8-9.17 Bibl. Univ., Khirbet Mird PAM 21 a+b Leuven Austria
889 IV wiek Sap. 4:12(?); 11:19; Sir 25:16; Ps 7:12 P.Oxy. 2073 Oxyrhynchus
890 VII wiek cytaty z Prov. 10-14.16.18 oraz NT UML, P. Mich. 3718 Ann Arbor Stany Zjednoczone
891 IV/V wiek Gen. 27:30-28:10 Neue Slg., ΜΓ 76 Synaj Egipt
892 VII wiek Sir. 10 oraz 13 (z lukami) Neue Slg., ΜΓ 77 Synaj Egipt
893 VIII wiek Sir. 33:13; 34:1-37:5 Neue Slg., ΜΓ 107 Synaj Egipt
894 V/VI wiek Gen. 36:11-12.18-19 fragm. IfP, P. Heid. Inv. G 5148 Heidelberg Niemcy
895 V wiek Ps. 118:2; Thr. 3:27-31 / cytaty z NT UML, P. Mich. 1574 Ann Arbor Stany Zjednoczone
896 III wiek Exod. 22:27; 22:31-23:2.14-16 Woodbr. Coll., OLCR, P. Inv. 54 c Birmingham W. Brytania
897 IV wiek Ier. 14:3-5.7-9 zbiory prywatne Cambridge W. Brytania
901 VII wiek Gen. 5:10-13.28-30 fragm. Ägyptisches Museum, P. 6770 Berlin Niemcy
902 IV wiek Is. 36:16-20; 37:1-6 fragm. Ägyptisches Museum, P. 6772 Berlin Niemcy
903 III/IV wiek Gen. 27:29-30.37-39; 28:1-5 fragm. Ägyptisches Museum, P. 9778 Berlin Niemcy
904 IV wiek Is. 49:16-18 fragm. Ägyptisches Museum, P. 13422 Berlin Niemcy
905 P. Oxyrhynchus 656 II/III wiek fragmenty Rodzaju 14:21-23, 15:5-9, 19:32-20:11, 24:28-47, 27:32,33,40,41 Biblioteka Bodlejańska, Ms. Gr. Bibl. d 5 Oksford W. Brytania
906 P. Oxyrhynchus 846 VI wiek Amosa 2:6-12 The University Museum, E 3074 Filadelfia Stany Zjednoczone
907 P. Oxyrhynchus 1007 III wiek Rodzaju 2:7-9.16-19.23 - 3:1.6-8 BL, Inv. 2047 Londyn W. Brytania
908 III wiek Exod. 31:13-14; 32:7-8 fragm. P.Oxy. 1074 Oxyrhynchus
909 Papirus 909 (Rahlfs) III/IV wiek Wyjścia 40:26 do końca rozdziału BL, Inv. 2053v Londyn W. Brytania
910 VI wiek Tob. 2:2-5:8 P.Oxy. 1076 Oxyrhynchus
911 III Rodzaju 1:16-38:5 (z lukami) Inst. Arch. UW, P.Berlin G 2a-17b, u 46-61 Warszawa Polska
912 Papirus 12 III wiek Rodzaju 1:1-5 sec. o' et a' Morgan Library & Museum, Pap. Gr. 3; P. Amherst 3b Nowy Jork Stany Zjednoczone
913 VI/VII wiek Iob 1:15-22; 2:3; 5:24-6:9; 14:1-5.12-14; 25:4-5; 26:5-8 fragm. John Rylands Library, Gr. P. 2;
BL, P. Inv. Nr. 1859 B;
PML, Pap. G. 4, Pap. G. 201, Fragm. 4 oraz 8
Manchester;
Londyn;
Nowy Jork
W. Brytania;
W. Brytania;
Stany Zjednoczone
914 VI wiek Exod. 19:1-2.5-6 fragm. PML, Pap. G. 191, Fragm. 1 Nowy Jork Stany Zjednoczone
915 VI wiek Is. 58:11-14 fragm. PML, Pap. G. 191, Fragm. 2 Nowy Jork Stany Zjednoczone
916 VI wiek Deut. 32:3-6.8-11 fragm. PML, Pap. G. 192 Nowy Jork Stany Zjednoczone
917 VI wiek Prov. 10:18-29 fragm. PML, Pap. G. 193 Nowy Jork Stany Zjednoczone
918 Codex Dublinensis VI wiek Is. 30:2-31:7; 36:17-38:1 Trinity Coll., K. 3. 4 Dublin Irlandia
919 VI/VII wiek Zach. 4-14; Mal. (z lukami) IfP, P. Heid. Inv. G 600 Heidelberg Niemcy
920 IV wiek Deut. 2:37-3:1.3-5.8-10.12-13 fragm. John Rylands Library, P. Gr. 1 Manchester W. Brytania
921 IV/V wiek Bel et Dr. 20-41 fragm. Biblioteka Bodlejańska, Gr. bibl. d. 2 (P) Oksford W. Brytania
922 III/IV wiek Ez. 5:12-6:3 fragm. Biblioteka Bodlejańska, Gr. bibl. d. 4 (P) Oksford W. Brytania
923 IV/V wiek Zach 12:10-11; 13:3-5. Biblioteka Bodlejańska, Gr. bibl. e. 4 (P) Oksford W. Brytania
924 VII/VIII wiek Cant. 1:6-9 fragm. Biblioteka Bodlejańska, Gr. bibl. g. 1 (P) Oksford W. Brytania
925 IV wiek Dan. 1:17-18 BL, Or. 7594 Londyn W. Brytania
926 VII/VIII wiek Is. 3:8-14; 5:2-14; 29:11-23; 44:26-28; 45:1-5 RBN Gr. 23 Petersburg Rosja
927 VI wiek Ez. 4:9-5:12; 21:6-17; 28:25-29:19; 39:8-18; 40:13-25 (z lukami) Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 2519, Bl. 25-32 + 35-38 Watykan
928 III wiek Prov 5:2-10:18; 19:10-20:9 (z lukami); Sap. 11:19-22; 12:8-11; Sir. 45:14-14.20-22 fragm. Sackler Library, P. Ant. 8 + 210 Oksford W. Brytania
929 VI/VII wiek Sir. prol.19-3:11 fragm. Patr.-Bibl., Τάφου 2, Bl. 56 oraz 27 Jerozolima Izrael
930 VII? wiek Mac. IV 8:5-6.12-13.15.29; 9:28-32 RBN Gr. 225 (połączony) Petersburg Rosja
931 IV wiek Lev. 22:3-23:22 Haris Nr. 15 Synaj Egipt
932 IV wiek Iud. 20:22-26.28; Ruth 2:19-23; 3:1-7 Haris Nr. 2 oraz 3 Synaj Egipt
933 VII wiek Num. 32:29-30 Haris Nr. 1 Synaj Egipt
934 IV/V wiek Reg. II 15:34-16:5 fragm. BNU, Pap. Gr. 911 + 1027 Strasburg Francja
935 IV wiek Gen. 37:35; 38:1.5.9 fragm. BSB, gr. 610 Nr. 1 Monachium Niemcy
936 V wiek Lev. 1:14-15; 2:10-12 fragm. BSB, gr. 610 Nr. 2 Monachium Niemcy
937 VII wiek Iud. 5:8-12 BSB, gr. 610 Nr. 3 Monachium Niemcy
938 V wiek Sir. 42:17-19 fragm. ÖNB, P. Vindob. G 26782 Wiedeń Austria
939 VI/VII wiek Gen. 40:3-4.6-7; 41:8.10-12.39-41.43-44 fragm. Univ. Libr., Or. 1287;
Ertzabtei. Vitr. 46
Cambridge;
Beuron
W. Brytania;
Niemcy
940 VIII wiek Gen. 21:12-22:5; 24:15-44 fragm. BnF, Gr. 1397.2, Bl. 9-10 + 14-15 Paryż Francja
941 VII wiek Od. 1 (Exod. 15), 1-19 skrócona; Od. 3 (Reg. I 2), 1 IfP, P. Heid. Inv. G 1362 Heidelberg Niemcy
942 Papirus Fouad 266 II/I wiek p.n.e. Rodzaju 3:10-12; 4:5-7.23; 7:17-20; 37:34-38:1; 38:10-12 Societé Royale de Papyrologie, Gr. P. 458 Kair Egipt
943 Se2grXII
(LXXIEJ 12)
I wiek fragmenty proroków mniejszych Muzeum Rockefellera, Gr. Se2grXII Jerozolima Izrael
943a 8HevXII a
(LXXVTS 10a)
I wiek fragmenty proroków mniejszych Muzeum Rockefellera, 8HevXII a Jerozolima Izrael
943b 8HevXII b
(LXXVTS 10b)
I wiek Zachariasza 8:18-9:7 Muzeum Rockefellera, 8HevXII b Jerozolima Izrael
944 III wiek Gen. 6:8-12 fragm. P.Oxy. 1166 Oxyrhynchus
945 IV wiek Gen. 31:42-53 fragm. P.Oxy. 1167 Oxyrhynchus
946 IV wiek Ios. 4:23-24; 5:1 fragm. P.Oxy. 1168 Oxyrhynchus
947 IV wiek Lev. 16:33-34 fragm. P.Oxy. 1225 Oxyrhynchus
948 III wiek Is. 38:3-5.13-16 fragm. ÖNB, P. Vindob. G 2320 Wiedeń Austria
949 IV/V wiek Gen. 38:23.25.28-29; 39:1; 40:1-3.11-12 fragm. ÖNB, P. Vindob. G 39769 a, b, c Wiedeń Austria
950 IV/V wiek Sap. 1:1-2.6-8 fragm. ÖNB, P. Vindob. G 39770 Wiedeń Austria
951 V wiek Ier. 12:9-10.14-16 fragm. ÖNB, P. Vindob. G 39771 Wiedeń Austria
952 III/IV wiek Cant. 5:12-6:11 BL, P. Inv. Nr. 2486, Bl. 1;
SBO, P. Monts./II Inv. 84
Londyn;
Montserrat
W. Brytania;
,
953 ok. 300 Gen. 46:28-32; 47:3-5 BL, P. Inv. Nr. 2557 Londyn W. Brytania
954 IV wiek Lev. 12:15-16.19-20.24 fragm. P.Oxy. 1351 Oxyrhynchus
955 IV wiek Iob 1:19-2:1.6-9b fragm. Biblioteka Laurenziana, PSI 1163 Florencja Włochy
956 IV wiek Ion. 1:10-4:1 Biblioteka Laurenziana, PSI 1164;
Ägyptisches Museum, P. 16354
Florencja;
Berlin
Włochy;
Niemcy
957 Papirus Rylandsa 458 II wiek p.n.e. Pwt 23:24(26)-24:3; 25:1-3; 26:12; 26:17-19; 28:31-33; 27:15; 28:2 John Rylands Library, Gr. P. 458 Manchester W. Brytania
958 IV wiek Gen. 26:13-14; Deut. 28:8.11; Par. II 1:12; Is. 42:3-4; 52:15-53:3.6-7.11-12; 66:18-19 fragm. John Rylands Library, Gr. P. 460;
Univ.-Bibl., P. Inv. 22a/b
Manchester;
Oslo
W. Brytania;
Norwegia
959 IV/V wiek Gen. 13:3-6.8-9 fragm. Ägyptisches Museum, P. 16353 Berlin Niemcy
[960]
brakujący
V/VI wiek Exod. 23:10-13; 31:12-13 fragm. Ägyptisches Museum, P. 13994 Berlin Niemcy
961 IV wiek Gen. 9:1-15:14; 17:7-44:22 fragm. Chester Beatty Library, P. Ch. Beatty IV Dublin Irlandia
962 III<E> Gen. 8:13-9:2; 24:13-25:21; 30:20-35:16; 39:3-40:13; 41:9-46:33 fragm. Chester Beatty Library, P. Ch. Beatty V Dublin Irlandia
963 II<E> Num. 5:12-8:19; 13:4-6.17-18; 25:5-36:13; Deut. 1:20-7:20; 9:26-12:17; 18:22-19:16; 27:6-32:14 z lukami Chester Beatty Library, P. Ch. Beatty VI;
UML, P. Mich. Inv. 5554
Dublin;
Ann Arbor
Irlandia;
Stany Zjednoczone
964 IV wiek Sir. 36:28-37:23; 46:6-11; 46:16-47:2 fragm. Chester Beatty Library, P. Ch. Beatty XI Dublin Irlandia
965 III wiek Is. 8:18-19:13; 38:14-45:5; 54:1-60:22 z lukami Chester Beatty Library, P. Ch. Beatty VII + P. Merton 2;
Biblioteka Laurenziana, PSI 1273
Dublin;
Florencja
Irlandia;
Włochy
966 II/III wiek Ier. 4:30-5:1.9-14.23-24 fragm. Chester Beatty Library, P. Ch. Beatty VIII Dublin Irlandia
967 Papirus 967 ok. 200 rok n.e. Ezechiel, Daniel (przedheksaplarna wersja LXX), Estera z lukami Chester Beatty Library, P. Ch. Beatty IX + X;
IfA, P.Colon. theol. 3-40;
CSIC, P.Matr. bibl. 1;
SBO, P. Monts./II Inv. 42, 43;
Univ. Libr., John H Scheide P. 3
Dublin;
Kolonia;
Madryt;
Montserrat;
Princeton
Irlandia;
Niemcy;
Hiszpania;
.
Stany Zjednoczone
968 III wiek Iud 1:10-19 Biblioteka Laurenziana, PSI 127 Florencja Włochy
[969]
zniszczony
VI/VII wiek Prov. 31:2.6-7; Eccl. 5:4, 2:17, 4:17-5:1, 3:11, 4:1-3 Biblioteka Laurenziana, PSI 1297 Florencja Włochy
970 II wiek Exod 8:3.5-20; Deut. 28:36-39; 29:15-26.28; 30:5-7 fragm. IfP, P. Heid. Inv. G 8 + 1020a Heidelberg Niemcy
971 III wiek Par. II 24:17-24 BL, P. Egerton 4 Londyn W. Brytania
972 IV wiek Exod. 29:21-24 fragm. Univ. Statale, Pap. gr. 22 Mediolan Włochy
973 IV/V wiek Is. 21:3-22:1 fragm. John Rylands Library, P. Gr. 459 Manchester W. Brytania
974 ok. 220 Iob. 33:23-24; 34:10-15 fragm. Ägyptisches Museum, P. 11778v Berlin Niemcy
{975}
zamknięty
zobacz pozycja 956 Ägyptisches Museum, P. 16354 Berlin Niemcy
976 VII wiek Is. 25:4-9 fragm. Ägyptisches Museum, P. 3603 Berlin Niemcy
977 V/VI wiek Gen. 29:17-21 fragm. Ägyptisches Museum, P. 16989 Berlin Niemcy
978 IV wiek Exod. 34:18-20 Ägyptisches Museum, P. 16990 Berlin Niemcy
979 V/VI wiek Prov. 23:26-27.31-32 fragm. Ägyptisches Museum, P. 16991 Berlin Niemcy
980 V/VI wiek Ier. 13:16-18.22-25 fragm. ÖNB, P. Vindob. G 26093 Wiedeń Austria
981 VI wiek Prov. 8:22-25 fragm. ÖNB, P. Vindob. G 29245 + 29454 + 29830 Wiedeń Austria
982 V/VI wiek Is. 6:3 ÖNB, P. Vindob. G 19887 Wiedeń Austria
983 II/III wiek Par. II 29:32-35; 30:2-5 fragm. SBO, P. Monts./II Inv. 3 Montserrat
984 IV wiek Ier. 18:15-16.19-20 fragm. SBO, P. Monts./II Inv. 5 Montserrat
985 VI/VII wiek Is. 1:18-29 fragm. Sackler Library, P. Ant. 52 Oksford W. Brytania
986 VI/VII wiek Is. 28:30-31.35-36.58; 28:63-29:1; 30:2-4.7-9; 31:39-41; 32:2-3 fragm. Sackler Library, P. Ant. 53 Oksford W. Brytania
987 III wiek Prov. 2:9-15; 3:13-17 fragm. Sackler Library, P. Ant. 9 Oksford W. Brytania
988 IV wiek Ez. 33:27-31; 34:1-5.18-24.26-30 fragm. Sackler Library, P. Ant. 10 Oksford W. Brytania
{989}
zamknięty
zobacz pozycja 818 Univ. S. Cuore, P. Med. Inv. 151 Mediolan Włochy
990 III/IV wiek Tob. 12:14-19 fragm. P.Oxy. 1594 Oxyrhynchus
991 VI wiek Sir 1:1-9 P.Oxy. 1595 Oxyrhynchus
992 V/VI wiek Eccl. 6:6-8 6:12-7:1 fragm. P.Oxy. 2066 Oxyrhynchus
993 IIIA Exod. 20:10-22 fragm. P.Oxy. 4442 Oxyrhynchus
994 Papirus 62 IV wiek Daniela 3:50-54 Univ. Bibl., Inv. 1661 Oslo Norwegia
995 P. Berlin 17213 III wiek Rodzaju 19:11–13.17–19 Ägyptisches Museum, P. 17213 Berlin Niemcy
996 I/II wiek Est. E16-8:17; 9:2-3 fragm. P.Oxy. 4443 Oxyrhynchus
997 IV wiek Gen. 41:48-51.55-57 fragm. Ägyptisches Museum, P. 18131 Berlin Niemcy
998 ok. 300 Acta Pauli / Eccl. (grecki), Cant., Thr. et Eccl. (koptyjski) SUB, P. bil. 1 Hamburg Niemcy
999 III wiek Idt. 15:2-7 fragm. IFAO, Ostr. 215 Kair Egipt
1000 III wiek Exod. 40:5-13.19-25 fragm. Uniwersytet Paryski, Inv. 2266 Paryż Francja
1001 XII wiek Ps. Νικολάου, 39 Andros Grecja
1002 XII Ps. Byz. Mus., 2138 Ateny Grecja
1003 X wiek Cat. in Od. EBE, 1 Ateny Grecja
1004 XII wiek Ps.Od. EBE, 3 Ateny Grecja
1005 XII wiek Ps. EBE, 5 Ateny Grecja
1006 XII wiek Ps.Od. EBE, 6 Ateny Grecja
1007 X/XI wiek Ps.Od. EBE, 7 Ateny Grecja
1008 XI wiek Ps. EBE, 47;
RBN, Gr. 264
Ateny;
Petersburg
Grecja;
Rosja
1009 XII wiek Ps. Вατοπαιδίου, 760 Athos Grecja
1010 ok. 1087 Ps. Вατοπαιδίου, 761;
Walters Art Gall., 530b
Athos;
Baltimore
Grecja;
Stany Zjednoczone
1011 XII wiek Ps.Od. Вατοπαιδίου, 851 Athos Grecja
1012 XII wiek Ps. Γρηγορίου, 157 Athos Grecja
1013 1037 Ps. Διονυσίου, 86 Athos Grecja
1014 XII wiek Ps. Διονυσίου, 93 Athos Grecja
1015 XII wiek Ps. Διονυσίου, 585 Athos Grecja
1016 XII wiek Ps.Od. Διονυσίου, 640 Athos Grecja
1017 XII wiek Ps. Δοχειαρείου, 57 Athos Grecja
1018 XII wiek Cat. in Ps.Od. Ίβήρων, 17 Athos Grecja
1019 XII wiek Ps. Ίβήρων, 22 Athos Grecja
1020 XI wiek Ps. Ίβήρων, 70 Athos Grecja
1021 XI wiek Cat. in Ps. Ίβήρων, 597 Athos Grecja
1022 XII wiek Ps.Od. Bryn Mawr Coll. Libr., Gordan MS 9 Filadelfia Stany Zjednoczone
1023 XII wiek Ps. Κουτλουμουσίου, 87 Athos Grecja
1024 XI/XII wiek Ps.Od. Λαύρα, 13 Athos Grecja
1025 1084 Ps.Od. Λαύρα, 146 Athos Grecja
1026 984 Cat. in Ps.Od. Λαύρα, 446 Athos Grecja
1027 XII wiek Ps.Od. Παντελεήμωνος, 19 Athos Grecja
1028 1193 Ps. Παντελεήμωνος, 20 Athos Grecja
1029 XII wiek Ps. Παντελεήμωνος, 21 Athos Grecja
1030 XII wiek Ps.Od. Παντελεήμωνος, 22 Athos Grecja
1031 ok. 1083 Ps.Od. Research Libr., 3;
Mus. Ben., Μπ. 66 (31);
Mus. of Art, 50.154;
Pań. Gal. Tretiakowska, 2580
Dumbarton Oaks;
Ateny;
Cleveland;
Moskwa
Stany Zjednoczone;
Grecja;
Stany Zjednoczone;
Rosja
1032 IX i XIII wiek Ps.Od. Παντοκράτορος, 61
RBN, Gr. 265 ?
Athos;
Petersburg
Grecja;
Rosja
1033 XII wiek Ps.Od. Σταυρονικήτα, 46 Athos Grecja
1034 XII wiek Ps. Φιλοθέου, 49 Athos Grecja
1035 XII wiek Ps. Φιλοθέου, 50 Athos Grecja
1036 XII wiek Ps. Φιλοθέου, 54 Athos Grecja
1037 909 Ps.Od. Kgl. Bibl., A. I. 14 Bamberg Niemcy
1038 XI wiek Ps.Od. BJ, Ms. Berlin graec. oct. 8 Kraków Polska
[1039]
zniszczony
XII wiek Ps.Od. Staatsbibl., Graec. qu. 58 Berlin Niemcy
1040 IX wiek Ps.Od. Staatsbibl., Graec. Ham. 552 Berlin Niemcy
[1041]
zniszczony
XI wiek Ps.Od. Univ., Christl.-archäol. Sammlg., Inv. 3807 Berlin Niemcy
1042 XI wiek Ps.Od. Univ. Libr., Dd. IV. 49 Cambridge W. Brytania
1043 IX/X wiek Ps Bibl. des Spitals, 9 Bernkastel-Kues Niemcy
1044 IX/X wiek Ps Bibl. des Spitals, 10 Bernkastel-Kues Niemcy
1045 X wiek Cat. in Ps. Βιβλ. τ. Άρχιεπισκοπής, 25 Leukosia Cypr
[1046]
brakujący
VIII/IX wiek Ps. 77:20-31.51-61 Om.-Mosch., Cod. Violet Damaszek Syria
1047 XI wiek Cat. in Ps.Od. Real Bibl., Υ (griech.)-II-14 Escorial Hiszpania
1048 XII wiek Cat. in Ps.Od. Real Bibl., Ψ-I-2 Escorial Hiszpania
1049 XI wiek Ps.Od. Münsterpfarrei Essen an der Ruhr Niemcy
1050 XI wiek Ps.Od. Biblioteka Laurenziana, Conv. soppr. 35 Florencja Włochy
1051 X wiek Ps.Od. Biblioteka Laurenziana, Conv. soppr. 36 Florencja Włochy
1052 XI wiek Cat. in Od. Biblioteka Laurenziana, S. Marco 696 Florencja Włochy
1053 IX/X wiek Ps.Od. Stiftsbibl., 17 Sankt Gallen Szwajcaria
1054 IX/X wiek Ps. fragm. Stiftsbibl., 1395 Sankt Gallen Szwajcaria
1055 XI wiek Cat. in Ps.Od. Bibl. Franz., 3 Genua Włochy
1056 XII wiek Ps.Od. A. γ. IV Grottaferrata Włochy
1057 XII wiek Ps. A. γ. V Grottaferrata Włochy
1058 XII wiek Ps. A. γ. VIII Grottaferrata Włochy
1059 X wiek Ps. A. γ. IX Grottaferrata Włochy
1060 XII wiek Ps. A. γ. XI Grottaferrata Włochy
1061 XII wiek Ps. A. γ. XIII Grottaferrata Włochy
1062 XII wiek Ps. BL, Add. 47674 Londyn W. Brytania
1063 XII wiek Ps.Od. BnF, Suppl. gr. 1335 Paryż Francja
1064 ? Ps. fragm. Patr.-Bibl., Σάβα 63 Jerozolima Izrael
1065 XI wiek Ps.Od. Patr.-Bibl., Σάβα 165 Jerozolima Izrael
1066 ? Ps. fragm. Patr.-Bibl., Σάβα 208 Jerozolima Izrael
1067 XII wiek Ps.Od. Patr.-Bibl., Σάβα 609 Jerozolima Izrael
1068 XII wiek Ps. Patr.-Bibl., Σάβα 698 Jerozolima Izrael
1069 XII wiek Ps.Od. Patr.-Bibl., Σταυροὒ 88 Jerozolima Izrael
1070 IX wiek Ps. Patr.-Bibl., Σταυροὒ 96;
RBN, Gr. 263
Jerozolima;
Petersburg
Izrael;
Rosja
1071 XI wiek Ps.Od. Patr.-Bibl., Σταυροὒ 107 Jerozolima Izrael
1072 XI wiek Cat. in Ps. Patr.-Bibl., Τάφου 45 Jerozolima Izrael
1073 XII wiek Ps. Patr.-Bibl., Τάφου 51 Jerozolima Izrael
1074 1054 Ps.Od. Patr.-Bibl., Τάφου 53;
RBN, Gr. 266
Jerozolima;
Petersburg
Izrael;
Rosja
1075 XII wiek Ps.Od. Patr.-Bibl., Τάφου 55 Jerozolima Izrael
1076 IX/X wiek Cat. in Ps. Patr.-Bibl., Nέα Συλλ. Φωτίου 29 Jerozolima Izrael
1077 XI/XII wiek Ps.Od. Manuskript Bibl., des Doms, 8 Kolonia Niemcy
[1078]
brakujący
X wiek Ps.Od. Μονή Κοσινίτσης, 125 Drama Grecja
1079 X wiek Ps.Od. Bibl. Uniw., Perizon. in qu. 1 A Lejda Holandia
1080 XII wiek Ps. Bibl. Uniw., Perizon. in qu. 36 Lejda Holandia
1081 XI wiek Cat. Nicetae in Ps. Bibl. Uniw., Voss. graec in fol. 42 Lejda Holandia
1082 XII wiek Ps.Od. Griech. Part.-Bibl., 344 Aleksandria Egipt
1083 XII wiek Ps. Univ. Bibl., Graec. 3 Lipsk Niemcy
1084 X/XI wiek Cat. in Ps. Λειμώνος, 49 Lesbos Grecja
1085 X/XI wiek Ps.Od. Λειμώνος, 65 Lesbos Grecja
1086 XII wiek Ps.Od. Stiftsbibl., Theol. 8 Linköping Szwecja
1087 XI wiek Ps.Od. BL, Add. 11836 Londyn W. Brytania
1088 1066 Ps.Od. BL, Add. 19352 Londyn W. Brytania
1089 ok. 1090 Ps.Od. BL, Add. 36928 Londyn W. Brytania
1090 X/XI wiek Ps.Od. BL, Add. 39586 Londyn W. Brytania
1091 XII wiek Ps.Od. BL, Add. 39587 + 39588 Londyn W. Brytania
1092 XII wiek Ps. BL, Add. 39589 Londyn W. Brytania
1093 XII wiek Ps. 96 ... 115:4.6 (wersety z 43 psalmów) BL, Or. 5465 Londyn W. Brytania
1094 XII wiek Cat. Nicetae in Ps. Bibl. Nac., 4582 Madryt Hiszpania
1095 XII wiek Cat. in Ps.Od. Biblioteka Ambrozjańska, C 98 sup. Mediolan Włochy
1096 IX/X wiek Cat. in Ps.Od. Biblioteka Ambrozjańska, M 47 sup. Mediolan Włochy
1097 XI wiek Ps.Od. Biblioteka Ambrozjańska, M 54 sup. Mediolan Włochy
1098 Ambrosiano O 39 sup. koniec IX wieku fragmenty Psalmów z Hexapli Biblioteka Ambrozjańska, O 39 sup. Mediolan Włochy
1099 XI wiek Ps.Od. John Rylands Library, Gr. 11 Manchester W. Brytania
1100 1116 Ps.Od. Bibl. Univ., Salv. 117 Mesyna Włochy
1101 Psałterz Chłudowa IX wiek Psałterz Państwowe Muzeum Historyczne, MS. D.129 Moskwa Rosja
1102 IX wiek Ps. fragm. R. Staats-Bibl., Norov 74 Moskwa Rosja
1103 X/XI wiek Ps. Od. R. Staats-Bibl., Norov 77 Moskwa Rosja
1104 XI wiek Cat. in Ps.Od. Państwowe Muzeum Historyczne, Syn. gr. 194 Moskwa Rosja
1105 X wiek Cat. in Od. Państwowe Muzeum Historyczne, Syn. gr. 213 Moskwa Rosja
1106 XI wiek Ps.Od. Państwowe Muzeum Historyczne, Syn. gr. 341 Moskwa Rosja
1107 X wiek Ps.Od. Państwowe Muzeum Historyczne, Syn. gr. 356 Moskwa Rosja
1108 XI wiek Cat. in Ps.Od. Państwowe Muzeum Historyczne, Syn. gr. 358 Moskwa Rosja
1109 XII wiek Ps.Od. Państwowe Muzeum Historyczne, Syn. gr. 407 Moskwa Rosja
1110 X wiek Ps.Od. Państwowe Muzeum Historyczne, Syn. gr. 251 Moskwa Rosja
1111 XI wiek Cat. in Ps.Od. BSB, gr. 251 Monachium Niemcy
1112 XI wiek Cat. in Ps.Od. BSB, gr. 252 Monachium Niemcy
1113 XI wiek Cat. in Ps. BSB, gr. 359 Monachium Niemcy
1114 XII wiek Cat. in Ps. fragm. et Cat. in Od. BSB, gr. 478 Monachium Niemcy
1115 X wiek Ps.Od. BSB, gr. 556 Monachium Niemcy
1116 X wiek Od. Biblioteka Bodlejańska, Auct. D. 3. 17 Oksford W. Brytania
1117 XI wiek Ps.Od. Biblioteka Bodlejańska, Auct. D. inf. 2. 18 Oksford W. Brytania
1118 X wiek Ps.Od. Biblioteka Bodlejańska, Auct. T. 4. 19 Oksford W. Brytania
1119 IX/X wiek Ps. 117:10-14; 131:10-12 BnF, Copt. 12919, Bl. 36;
Biblioteka Watykańska, Borgian. copt. 96
Paryż;
Watykan
Francja;
.
1120 1143 Tht. comm. in Ps., Od., Cat. in Od. fragm. Biblioteka Bodlejańska, Barocc. 132 Oksford W. Brytania
1121 XI wiek Cat. in Ps. Biblioteka Bodlejańska, Barocc. 235 Oksford W. Brytania
1122 XII wiek Cat. in Ps.Od. Biblioteka Bodlejańska, Canonic. gr. 62 Oksford W. Brytania
1123 ok. 1077 Ps.Od. Biblioteka Bodlejańska, E. D. Clarke 15 Oksford W. Brytania
1124 XII wiek Cat. in Od. Biblioteka Bodlejańska, Laud. gr. 42 Oksford W. Brytania
1125 X/XI wiek Cat. in Ps.Od. Biblioteka Bodlejańska, Roe 4 Oksford W. Brytania
1126 X wiek Ps. fragm. Christ Church, 15 Oksford W. Brytania
1127 XII wiek Ps.Od. Lincoln Coll., Gr. 31 Oksford W. Brytania
1128 XI wiek Ps.Od. Bibl. Naz, I. A. 2 Palermo Włochy
1129 IX wiek Ps.Od. Bibl. de I'Arsenal, 8407 Paryż Francja
1130 XI wiek Cat. in Od. BnF, Coisl. 81 Paryż Francja
1131 XI wiek Cat. in Od. BnF, Coisl. 275 Paryż Francja
1132 XII wiek Ps. BnF, Coisl. 360 Paryż Francja
1133 Psałterz paryski X wiek Cat in Ps.Od. BnF, Gr. 139 Paryż Francja
1134 X wiek Cat in Ps.Od. BnF, Gr. 140 Paryż Francja
1135 XI wiek Cat in Ps.Od. BnF, Gr. 141 Paryż Francja
1136 XI wiek Cat in Od. BnF, Gr. 141 A Paryż Francja
1137 XII wiek Cat in Ps.Od. BnF, Gr. 143 Paryż Francja
1138 X wiek Cat in Ps.Od. BnF, Gr. 146 Paryż Francja
1139 XI wiek Cat in Ps.Od. BnF, Gr. 163 Paryż Francja
1140 1070 Cat in Ps.Od. BnF, Gr. 164 Paryż Francja
1141 XI wiek Cat in Od. BnF, Gr. 843 Paryż Francja
1142 XI wiek Cat in Od. BnF, Gr. 844 Paryż Francja
1143 1105 Ps.Od. BnF, Nouv. acq. lat. 2195 Paryż Francja
1144 XII wiek Ps. BnF, Suppl. gr. 100 Paryż Francja
1145 XII wiek Ps. BnF, Suppl. gr. 260 Paryż Francja
1146 ok. 1026 Ps.Od. BnF, Suppl. gr. 343 Paryż Francja
1147 XI wiek Ps.Od. BnF, Suppl. gr. 610 Paryż Francja
1148 X wiek Ps. fragm. BnF, Suppl. gr. 1155 Paryż Francja
1149 X/XI wiek Cat. in Ps.Od. BnF, Suppl. gr. 1157 Paryż Francja
1150 1131 Cat. in Od. Bibl. Palatina, Fondo Palat. 16 Parma Włochy
1151 XII wiek Ps.Od. Ίωάννου τοὒ Θεολόγου, 269 Patmos Grecja
1152 X wiek Ps. fragm. Cod. gr. 45;
RBN, Gr. 77 + 92
Synaj;
Petersburg
Egipt;
Rosja
{1153}
zamknięty
zobacz pozycja 1152 RBN, Gr. 92 Petersburg Rosja
1154 XI wiek Ps. RBN, Gr. 200 Petersburg Rosja
1155 X wiek Ps. RBN, Gr. 214 Petersburg Rosja
1156 862 Ps.Od. RBN, Gr. 216 Petersburg Rosja
1157 XII wiek Ps. RBN, Gr. 544 Petersburg Rosja
1158 XII wiek Ps.Od. RBN, Papad.-Keram. 19 Petersburg Rosja
1159 XI wiek Ps.Od. Biblioteka Watykańska, Barber. gr. 285 Watykan
1160 XI wiek Ps. Biblioteka Watykańska, Barber. gr. 299 Watykan
1161 XI wiek Ps. Biblioteka Watykańska, Barber. gr. 312 Watykan
1162 XII wiek Ps.Od. Biblioteka Watykańska, Barber. gr. 320 Watykan
1163 XII wiek Ps. fragm. Biblioteka Watykańska, Barber. gr. 332 Watykan
1164 X wiek Cat. in Ps.Od. Biblioteka Watykańska, Barber. gr. 340 Watykan
1165 XI/XII wiek Cat. in Od. Biblioteka Watykańska, Barber. gr. 453 Watykan
1166 XII wiek Ps.Od. Biblioteka Watykańska, Palat. gr. 288 Watykan
1167 X wiek Ps.Od. Biblioteka Watykańska, Regin. gr. 13 Watykan
1168 XI wiek Ps. Biblioteka Watykańska, Regin. gr. 188 Watykan
1169 IX/X wiek Ps.Od. Biblioteka Watykańska, Regin. lat. 1595 Watykan
1170 ok. 1087 Cat. in Od. Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 342 Watykan
1171 ok. 1014 Cat. in Ps.Od. Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 619 Watykan
1172 X wiek Cat. in Ps.Od. Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 744 Watykan
1173 ok. 1075 Cat. in Ps.Od. Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 752 Watykan
1174 XI wiek Cat. in Ps. Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 753 Watykan
1175 X wiek Cat. in Ps.Od. Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 754 Watykan
1176 XII wiek Ps.Od. Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 1071 Watykan
1177 X/XI wiek Cat. in Ps.Od. Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 1422 Watykan
1178 X wiek Cat. in Ps. Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 1789 Watykan
1179 XII wiek Ps. Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 1812 Watykan
1180 X/XI wiek Ps.Od. Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 1964 Watykan
1181 XI wiek Ps.Od. Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 1966 Watykan
1182 XII wiek Ps.Od. Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 2161 Watykan
1183 XII wiek Ps. Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 2295 Watykan
1184 X wiek Cat. in Od. Cod. gr. 21 Synaj Egipt
1185 IX wiek Ps. Cod. gr. 28 Synaj Egipt
1186 IX wiek Ps.Od. Cod. gr. 29 Synaj Egipt
1187 IX wiek Ps.Od. Cod. gr. 30 Synaj Egipt
1188 IX wiek Ps.Od. Cod. gr. 31 Synaj Egipt
1189 IX/X wiek Ps.Od. Cod. gr. 32 Synaj Egipt
1190 VIII/IX wiek Ps.Od. Cod. gr. 33 + Neue Slg., ΜΓ 33, 1. Lage;
RBN, Gr. 262
Synaj;
Petersburg
Egipt;
Rosja
1191 IX wiek Ps.Od. Cod. gr. 34 Synaj Egipt
1192 IX/X wiek Ps. Cod. gr. 35 Synaj Egipt
1193 IX/X wiek Ps.Od. Cod. gr. 36 +
Neue Slg., ΜΓ 9
Synaj Egipt
1194 IX/X wiek Ps.Od. Cod. gr. 37 +
Staatsbibl., graec. oct. 2;
Bibl. RAdW, Cod. Nr. 3
Synaj;
Berlin;
Petersburg
Egipt;
Niemcy;
Rosja
1195 XII wiek Ps.Od. Neue Slg., ΜΓ 7 + ΜΓ 51 + Cod. gr. 39 Synaj Egipt
1196 XI wiek Ps.Od. Cod. gr. 41 Synaj Egipt
1197 ok. 1121 Ps.Od. Cod. gr. 44;
RBN, Gr. 268
Synaj;
Petersburg
Egipt;
Rosja
1198 ok. 1074 Ps.Od. Cod. gr. 48;
RBN, Gr. 267
Synaj;
Petersburg
Egipt;
Rosja
1199 XII wiek Ps.Od. Cod. gr. 56 Synaj Egipt
1200 XII wiek Ps.Od. Cod. gr. 57 +
Neue Slg., Μ 31
Synaj Egipt
1201 XI wiek Ps.Od. Cod. gr. 59 + Neue Slg., ΜΓ 19;
RBN, Gr. 837
Synaj;
Petersburg
Egipt;
Rosja
1202 XII wiek Ps.Od. Cod. gr. 60 Synaj Egipt
1203 XII wiek Ps.Od. Cod. gr. 65 Synaj Egipt
1204 ok. 1002? Ps.Od. Cod. gr. 68 Synaj Egipt
1205 V? wiek Ps. fragm. Alte Slg., Cod. gr. 237 Synaj Egipt
1206 X wiek Ps. Stadtbibl., 7 Trewir Niemcy
1207 1049 Cat. in Ps.Od. Bibl. Naz., B. I. 22 Turyn Włochy
1208 VIII wiek Cat. in Ps.Od. [fragm.] Bibl. Naz., B. VII. 30 Turyn Włochy
1209 X wiek Cat in Ps Bibl. Naz., C. II. 6 Turyn Włochy
1210 XII wiek Ps.Od Bibl. Mun., 14 Valenciennes Francja
1211 XII wiek Ps.Od. Bibl. Marc., Append. I 12 Wenecja Włochy
1212 X/XI wiek Cat. in Ps. Bibl. Marc., Append. I 30 Wenecja Włochy
1213 X/XI wiek Ps.Od. Bibl. Marc., Append. I 49 Wenecja Włochy
1214 XI wiek Ps.Od. Bibl. Marc., Append. II 113 Wenecja Włochy
1215 X/XI wiek Cat. in Ps.Od. Bibl. Marc., Gr. 17 Wenecja Włochy
1216 XI wiek Cat. in Od. Bibl. Marc., Gr. 19 Wenecja Włochy
1217 X wiek Ps. 11-23 BL, Add. 34602.2 Londyn W. Brytania
1218 XII wiek Cat. in Ps. Od. Bibl. Capit., CXVIII Werona Włochy
1219 IV/V wiek Ps.Od. (z lukami) SIL Freer Gall., Inv. Nr. 06.273 Waszyngton Stany Zjednoczone
1220 VI/VII? wiek Ps. 3–68 (z lukami) ÖNB, P. Vindob. K 9907-9971b Wiedeń Austria
1221 VII/VIII wiek Ps. 9:33–13:5; 21:4-15; 24:16-25:4; 32:21-33:9; 34:6-15 ÖNB, P. Vindob. G 39773 a-q Wiedeń Austria
1222 XI wiek Ps. Bibl. Naz., Neapol ex Vindob. gr. 20 Neapol Włochy
1223 XII wiek Ps. Bibl. Naz., Neapol ex Vindob. gr. 21 Neapol Włochy
1224 XI wiek Cat. in Ps.Od. ÖNB, Theol. gr. 297 Wiedeń Austria
1225 IX/X wiek Ps. Bischöfl. Klerikalsem., Membr. o. 1 Würzburg Niemcy
1226 XI wiek Ps.Od. Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 1210 Watykan
1227 XII wiek Ps.Od. Corp. Christ. Coll., 480 Cambridge W. Brytania
1228 XI wiek Ps.Od. Kgl. Bibl., Ny Kgl. Saml., 8°, Nr. 5 Kopenhaga Dania
1229 XI/XII wiek Cat. in Od. Patr.-Bibl., Τάφου 50 Jerozolima Izrael
[1233]
brakujący
X/XI wiek Ps. 17:34-35; 88:20 John Rylands Library, P. Ryl. Copt. 32 Manchester W. Brytania
1234 X/XI wiek Ps. 83:8-9 John Rylands Library, P. Ryl. Copt. 33 Manchester W. Brytania
1235 X/XI wiek Ps. 67:3; 106:31.32.41-43 John Rylands Library, P. Ryl. Copt. 36v Manchester W. Brytania
1236 X/XI wiek Ps. 78:1-3 John Rylands Library, P. Ryl. Copt. 29 Manchester W. Brytania
1237 X/XI wiek Ps. 103:24 John Rylands Library, P. Ryl. Copt. 30 Manchester W. Brytania
1238 X/XI wiek Ps. 98:1 John Rylands Library, P. Ryl. Copt. 31 Manchester W. Brytania
1239 X/XI wiek Ps. 75:12; 84:2; 28:1 John Rylands Library, P. Ryl. Copt. 58 Manchester W. Brytania
[1240]
brakujący
IX/X wiek Ps. 143:7-13; 145:8-146:6; Od. 1:8-15; 2:32-39 Om.-Mosch., Treu Nr. V Damaszek Syria
[1241]
brakujący
X/XI wiek Ps. 13:6-15:9; 17:50-18:fin. 73:13-74:9; 77:6-25 Om.-Mosch., Treu Add. 1 Damaszek Syria
1243 IX/X wiek Ps. 98 IfP, P. Heid. Inv. G 558 Heidelberg Niemcy
1244 X? wiek cytaty z Ps. 15-133 Kopt. Mus., Inv. 3877 Kair Egipt
1245 X/XII wiek Ps. 8:6-7; 20:4-5 BL, Or. 6801 Londyn W. Brytania
1246 ok. 895 Ps. 11:8; 64:6; 118:148-149.169-176; 133; 137:8 PML, MS 574 Nowy Jork Stany Zjednoczone
1247 X/XI wiek Ps. 148:1-4; 150; Od. 8:57-74 Biblioteka Bodlejańska, Ms. Clar. Press B.3, Nr. 17 Oksford W. Brytania
1248 X wiek Ps. 2:6-8; 102:19-22 BnF, Copt. 12919, Bl. 73;
Biblioteka Watykańska, Borg. copt. 97
Paryż;
Watykan
Francja;
.
1249 IXE Od. 4:2-8.14-16; 7:27-29.31-40 fragm. Biblioteka Ambrozjańska, L. 120 sup., Bl. 125 etc. Mediolan Włochy
1250 X/XI wiek Ps.Od. (cytaty) Nat.-Bibl., Gr. I 27 Praga Czechy
1251 (XI) 1231 Cat. in Ps.Od. EBE, 2988 Ateny Grecja
1252 XII wiek Ps. Hist. Ges., 296 Ateny Grecja
1253 XI wiek Ps.Od. MIET - Βιβλ. Πεζάρου, 50 Ateny Grecja
1254 XI wiek
(jednak Parpulov XIII)
Ps.Od. Mus. Ben., 9 Ateny Grecja
1255 XII wiek
(jednak Parpulov XIII)
Ps.Od. Mus. Ben., 17 Ateny Grecja
1256 ? XII - Ps.Od. X (P XI) Mus. Ben., 33 Ateny Grecja
1257 XIV wiek Cat. in Ps.Od. Вατοπαιδίου, 660 Athos Grecja
1258 ? Cat. in Ps.Od. (Verz.: Comm.; P. Cat) Παντελεήμωνος, 33 Athos Grecja
1259 XII wiek Ps. 1-10 Вατοπαιδίου, 625 Athos Grecja
1260 XI wiek Ps. Вατοπαιδίου, 1231 Athos Grecja
1261 XII wiek Ps. Διονυσίου, 586 B, Bl. 2-6 Athos Grecja
1262 XI wiek Ps.Od. Καυσοκαλυβ, Ms. 87 Athos Grecja
1263 XII wiek
(Richard XI)
Cat. in Ps.Od. Κουτλουμουσίου, 36 Athos Grecja
1264 X wiek Cat. in Ps. Λαύρα, 89 (Α 89) Athos Grecja
1265 X wiek Ps.Od. Λαύρα, 147 (Β 27) Athos Grecja
1266 XI/XII wiek Cat. in Ps. Λαύρα, 203 (Β 83) Athos Grecja
1267 XI wiek Ps.Od. Λαύρα, 421 (Δ 45) Athos Grecja
1268 XII wiek Ps.Od. Staatsarchiv., A 246. Nr. 20 I-III Bamberg Niemcy
1269 XI wiek Ps.Od. Univ.-Bibl., B. XI. 25 Bazylea Szwajcaria
1270 XA Cat. in Ps. Bibl. Acad. Rom. 931;
Patr.-Bibl., Καμαρ. 9
Bukareszt;
Stambuł
Rumunia;
Turcja
1271 1105 Ps.Od. Houghton Libr., gr. 3 Cambridge (USA) Stany Zjednoczone
1272 XII wiek Ps.Od. Phillipps 6565 Cheltenham W. Brytania
1273 XII wiek Ps.Od. Slg. Willoughby, s.n. Chicago Stany Zjednoczone
1274 XII (1232) Ps.Od. Duke Univ. Libr., Ms. Gr. 17 Durham Stany Zjednoczone
1275 X wiek Ps.Od. Μονή Όλυμπ., 30 + 128 Elasona Grecja
1276 X (P X/XI) Ra. Comm / Parp. Cat. in Ps.Od. A. γ. VI Grottaferrata Włochy
1277 XI wiek Ps.Od. BL, Add. 40731 Londyn W. Brytania
1278 XI/XII wiek Ps.Od. BL, Add. 40753 Londyn W. Brytania
1279 XI wiek Ps. BL, Add. 61891, Bl. 43-44 Londyn W. Brytania
1280 XII wiek Ps.Od. R. Staats-Bibl., Φ. 270 (Sevastianov) 2 (467) Moskwa Rosja
1281 XII wiek Ps. fragm. R. Staats-Bibl., Φ. 270 (Sevastianov) 72 (528) Nr. 5 Moskwa Rosja
1282 ? Ps. fragm. R. Staats-Bibl., Φ. 270 (Sevastianov) 73 (529) Nr. 1 Moskwa Rosja
1283 ok. 900 Cat. in Ps.Od. YBR, 249 New Haven Stany Zjednoczone
1284 XII wiek Ps.Od. MMA, 2001.730 Nowy Jork Stany Zjednoczone
1285 XIIA Ps.Od. Publ. Bibl., Spencer gr. 1 Nowy Jork Stany Zjednoczone
1286 XI wiek Cat. in Ps.Od. Antiqu. Baer, Cat. 750, Nr. 819, NLH Nr. I ?
1287 XI wiek Ps.Od. zbiory prywatne B. S. Cron, Ms. 4, NLH Nr. III Londyn W. Brytania
1288 XII wiek Ps. fragm. Bibl. RAdW, RAIK 7 Petersburg Rosja
1289 XI/XII wiek Ps.Od. fragm. RAdW Inst. Or., C. 686 Petersburg Rosja
1290 XII wiek Ps.Od. RAdW Inst. Or., B No 1215 Petersburg Rosja
1291 IX wiek Ps. fragm. RBN, Gr. 216, Bl. 347f. Petersburg Rosja
1292 XII wiek Ps. fragm. RBN, Gr. 229, Bl. 104-118 Petersburg Rosja
1293 XII wiek Ps.Od. gr. 663 Petersburg Rosja
1294 X wiek Ps. fragm. gr. 768 Petersburg Rosja
1295 XI wiek Ps.Od. Free Libr., Lewis 189 Filadelfia Stany Zjednoczone
1296 XII wiek Ps.Od. Art Mus., y 1930-20 Princeton Stany Zjednoczone
1297 XII wiek Ps.Gall. greco-latini; Biblioteka Watykańska, Vat. lat. 81 (= Fischer 263) Watykan
1298 XI/XII wiek Ps. Kath.-Bibl., 105 Samos Grecja
1299 (XI/XII) 1242 Ps.Od. Cod. gr. 2054 Synaj Egipt
1300 VIII/IX wiek Ps.Od. Neue Slg., ΜΓ 16 Synaj Egipt
1301 VII wiek Ps. fragm. Neue Slg., ΜΓ 24 Synaj Egipt
1302 IX wiek Ps.Od. Neue Slg., ΜΓ 33 partim Synaj Egipt
1303 VIII/IX wiek Ps. Neue Slg., ΜΓ 39 Synaj Egipt
1304 IX wiek Ps. Neue Slg., ΜΓ 96 Synaj Egipt
1305 IX wiek Ps. Neue Slg., ΜΓ 98 Synaj Egipt
1306 X wiek Ps.Od. Neue Slg., ΜΓ 106 Synaj Egipt
1307 XI/XII wiek Ps.Od. Neue Slg., Μ 2 Synaj Egipt
1308 XII/XIII wiek Ps. Neue Slg., Μ 6 Synaj Egipt
1309 XII wiek Ps. Neue Slg., Μ 15 Synaj Egipt
1310 XII wiek Ps. Neue Slg., Μ 26 Synaj Egipt
1311 XI/XII wiek Ps. Neue Slg., Μ 36 Synaj Egipt
1312 XI/XII wiek Ps.Od. Neue Slg., Μ 43 Synaj Egipt
1313 XI/XII wiek Ps. Neue Slg., Μ 52 Synaj Egipt
1314 XI/XII wiek Ps. Neue Slg., Μ 56 Synaj Egipt
1315 XI/XII wiek Od. Neue Slg., Μ 108 Synaj Egipt
1316 XI wiek Ps. Neue Slg., Μ 119 Synaj Egipt
1317 XII wiek Ps.Od. Neue Slg., Μ 121 Synaj Egipt
1318 XII/XIII wiek Ps.Od. Neue Slg., Μ 132 Synaj Egipt
1319 XII wiek Ps.Od. Neue Slg., Μ 147 Synaj Egipt
1320 XII wiek Ps. Neue Slg., Μ 208 Synaj Egipt
1321 XII/XIII wiek Ps. Neue Slg., X 120 Synaj Egipt
1322 XII/XIII wiek Ps. Neue Slg., X 121 Synaj Egipt
1323 XII/XIII wiek Ps.Od. Neue Slg., X 150 Synaj Egipt
1324 XII/XIII wiek Ps. Neue Slg., X 161 Synaj Egipt
1325 XII/XIII wiek Ps. Neue Slg., X 208 Synaj Egipt
1326 XII/XIII wiek Ps. Neue Slg., X 209 Synaj Egipt
1327 XII/XIII wiek Ps. Neue Slg., X 211 Synaj Egipt
1328 XII/XIII wiek Ps. Neue Slg., X 212 Synaj Egipt
1329 XII/XIII wiek Ps. Neue Slg., X 213 Synaj Egipt
1330 XII/XIII wiek Ps. Neue Slg., X 216 Synaj Egipt
1331 XII/XIII wiek Ps. Neue Slg., X 217 Synaj Egipt
1332 XII/XIII wiek Ps. Neue Slg., X 231 Synaj Egipt
1333 XI wiek Cat. in Ps. ZSBS, Dujčev 117 Sofia Bułgaria
1334 XI wiek Ps.Od. ZSBS, Dujčev 238 Sofia Bułgaria
1335 XI wiek Ps.Od. Μ. Βλατ., 87 Saloniki Grecja
1336 XI wiek Ps.Od. Ζάβορδα, Νικαν. 10 Grecja
1401 XIII wiek Ps.Od. Άγιας, 6 Andros Grecja
1402 XV wiek Ps.Od. Άγιας, 10 Andros Grecja
1403 XIV wiek Ps.Od. Νικολάου, 26 Andros Grecja
1404 XVI wiek Ps. Νικολάου, 27 Andros Grecja
1405 XV wiek Ps.Od. Abgeordnetenhaus, 104 Ateny Grecja
1406 XIV wiek Cat. in Ps.Od. EBE, 8 Ateny Grecja
1407 1535 Ps.Od. EBE, 12 Ateny Grecja
1408 XV wiek Ps. EBE, 14 Ateny Grecja
1409 XIV wiek Ps. EBE, 15 Ateny Grecja
1410 XV wiek Ps. EBE, 16 Ateny Grecja
1411 1577 Ps. EBE, 18 Ateny Grecja
1412 XVI wiek Ps.Od. EBE, 19 Ateny Grecja
1413 1493 Ps.Od. EBE, 122 Ateny Grecja
1414 1550 Ps. EBE, 23 Ateny Grecja
1415 XIV wiek Ps.Od. EBE, 26 Ateny Grecja
1416 1578 Ps.Od. EBE, 32 Ateny Grecja
1417 XIV wiek Ps. EBE, 33 Ateny Grecja
1418 1543 Ps.Od. EBE, 34 Ateny Grecja
1419 XVI wiek Ps.Od. EBE, 35 Ateny Grecja
1420 XIII wiek Cat. in Ps. EBE, 45 Ateny Grecja
1421 XV wiek Ps. EBE, 48 Ateny Grecja
1422 XV wiek Ps. EBE, 49 Ateny Grecja
1423 XVI wiek Ps. EBE, 50 Ateny Grecja
1424 XIV wiek Ps. EBE, 51 Ateny Grecja
1425 XVI wiek Ps. EBE, 55 Ateny Grecja
1426 XIII/XVI wiek Ps. 148-150; Od. 8 BnF, Copt. 68 Paryż Francja
1427 XIII wiek Ps. 44:13-17 BnF, Copt. 12919, Bl. 65 Paryż Francja
1428 XIV wiek Ps. 135 oraz 150 Kopt. Mus., Inv. 20 Kair Egipt
1429 XIII wiek Ps.Od. Вατοπαιδίου, 762 Athos Grecja
1430 XIII wiek Ps. Γρηγορίου, 4 Athos Grecja
1431 XVI wiek Cat. Nicetae in Ps. Γρηγορίου, 5 Athos Grecja
1432 XIII wiek Ps. Διονυσίου, 33;
RBN Gr. 270?
Athos;
Petersburg
Grecja;
Rosja
1433 XIII wiek Ps. Διονυσίου, 60 Athos Grecja
1434 ok. 1312 Ps. Διονυσίου, 65 Athos Grecja
1435 XIII wiek Cat. in Ps. Διονυσίου, 114 Athos Grecja
1436 XVI wiek Ps. Διονυσίου, 226 Athos Grecja
1437 1487 Ps. Διονυσίου, 385 Athos Grecja
1438 1571 Ps. Διονυσίου, 389 Athos Grecja
1439 XVI wiek Ps. Διονυσίου, 391 Athos Grecja
1440 1498 Ps. Διονυσίου, 394 Athos Grecja
1441 XVI wiek Ps. Διονυσίου, 397 Athos Grecja
1442 XVI wiek Ps. Διονυσίου, 398 Athos Grecja
1443 1546 Ps. Διονυσίου, 431 Athos Grecja
1444 XVI wiek Ps.Od. Διονυσίου, 602 Athos Grecja
1445 XIV wiek Ps. Δοχειαρείου, 50 Athos Grecja
1446 XIII wiek Ps. Δοχειαρείου, 53 Athos Grecja
1447 XVI wiek Ps. Δοχειαρείου, 144 Athos Grecja
1448 XV wiek Ps. Δοχειαρείου, 145 Athos Grecja
1449 XIII wiek Ps. fragm. Έσφιγμένου, 27 Athos Grecja
1450 XIII wiek Cat. in Ps. Έσφιγμένου, 73 Athos Grecja
1451 1558 Ps. Έσφιγμένου, 188 Athos Grecja
1452 XVI wiek Ps. Έσφιγμένου, 196 Athos Grecja
1453 XV wiek Ps. Έσφιγμένου, 200 Athos Grecja
1454 XVI wiek Ps. Ζωγράφου, 2 Athos Grecja
1455 XIII wiek Ps. Ήλίου, 1 Athos Grecja
1456 XIII wiek Ps.Od. Ίβήρων, 58 Athos Grecja
1457 XIII wiek Ps.Od. Ίβήρων, 74 Athos Grecja
1458 XVI wiek Ps. Ίβήρων, 503 Athos Grecja
1459 XIV wiek Ps. Ίβήρων, 554 Athos Grecja
1460 XVI wiek Ps. Ίβήρων, 559 Athos Grecja
1461 XIV wiek Ps. fragm. Ίβήρων, 612 Athos Grecja
1462 XVI wiek Ps. Ίβήρων, 626 Athos Grecja
1463 XV wiek Ps. Ίβήρων, 627 Athos Grecja
1464 1550 Ps. Ίβήρων, 631 Athos Grecja
1465 XV wiek Ps. Ίβήρων, 633 Athos Grecja
1466 XVI wiek Ps. Ίβήρων, 773 Athos Grecja
1467 XV wiek Ps. Ίβήρων, 774 Athos Grecja
1468 1518 Ps. Ίβήρων, 809 Athos Grecja
1469 XV wiek Ps. Ίβήρων, 815 Athos Grecja
1470 XV wiek Ps. Ίβήρων, 830 Athos Grecja
1471 1548 Ps. Ίβήρων, 846 Athos Grecja
1472 XVI wiek Ps. Ίβήρων, 877 Athos Grecja
1473 XVI wiek Ps. Ίβήρων, 899 Athos Grecja
1474 XVI wiek Ps. Ίβήρων, 907 Athos Grecja
1475 1562 Ps. Ίβήρων, 908 Athos Grecja
1476 XVI wiek Ps. Ίβήρων, 909 Athos Grecja
1477 1598 Ps. Ίβήρων, 918 Athos Grecja
1478 1408 Ps. Ίβήρων, 924 Athos Grecja
1479 XVI wiek Ps. Ίβήρων, 940 Athos Grecja
1480 1346 Ps.Od. Ίβήρων, 1384 Athos Grecja
1481 XV wiek Ps. Καρακάλλου, 140 Athos Grecja
1482 XV wiek Ps. Καρακάλλου, 152 Athos Grecja
1483 1512 Ps. Καρακάλλου, 154 Athos Grecja
1484 XIII wiek Cat. in Ps. fragm. Κουτλουμουσίου, 17 Athos Grecja
1485 XIV wiek Ps. Κουτλουμουσίου, 86 Athos Grecja
1486 XIII wiek Ps. Κουτλουμουσίου, 88 Athos Grecja
1487 XV wiek Cat. Nicetae in Ps. Κουτλουμουσίου, 123 Athos Grecja
1488 XVI wiek Ps. Κουτλουμουσίου, 198 Athos Grecja
1489 XVI wiek Ps. Κουτλουμουσίου, 258 Athos Grecja
1490 XVI wiek Ps. Κουτλουμουσίου, 267 Athos Grecja
1491 XVI wiek Ps. Κουτλουμουσίου, 333 Athos Grecja
1492 1526 Ps. Κουτλουμουσίου, 352 Athos Grecja
1493 XVI wiek Ps. Κουτλουμουσίου, 353 Athos Grecja
1494 1543 Ps. Κουτλουμουσίου, 361 Athos Grecja
1495 XV wiek Ps. Κουτλουμουσίου, 373 Athos Grecja
1496 XV wiek Ps. Κωνσταμονίτου, 74 Athos Grecja
1497 XIII wiek Ps. Κωνσταμονίτου, 107;
Bibl. RAdW, Cod. Nr. 32
Athos;
Petersburg
Grecja;
Rosja
1498 XIV wiek Ps.Od. Λαύρα, 90 Athos Grecja
1499 XIV/XV wiek Ps. Λαύρα, 132 Athos Grecja
1500 1309 Ps. Λαύρα, 133 Athos Grecja
1501 1351 Ps. Λαύρα, 143 Athos Grecja
1502 przed 1494 Ps. Λαύρα, 144 Athos Grecja
1503 ? Ps.Od. Λαύρα, 156 Athos Grecja
1504 XII? wiek Ps.Od. Λαύρα, 164 Athos Grecja
1505 XII/XIII wiek Ps. Λαύρα, 166 Athos Grecja
1506 XIII? wiek Ps. Λαύρα, 167 Athos Grecja
1507 XII? wiek Ps. Λαύρα, 170 Athos Grecja
1508 XV wiek Ps. Λαύρα, 835 Athos Grecja
1509 XV? wiek Ps.Od. Λαύρα, 850 Athos Grecja
1510 1303 Comm. in Ps.Od. Ξενοφώντος, 5 + 7 Athos Grecja
{1511}
zamknięty
zobacz pozycja 1510 Ξενοφώντος, 7 Athos Grecja
1512 XVI wiek Ps. Ξηροποτάμοὒ, 69 Athos Grecja
1513 XVI wiek Ps. Ξηροποτάμοὒ, 128 Athos Grecja
1514 XIII wiek Ps.Od. Παντελεήμωνος, 23 Athos Grecja
1515 XVI wiek Ps.Od. Παντελεήμωνος, 303 Athos Grecja
1516 XVI wiek Ps. Παντελεήμωνος, 358 Athos Grecja
1517 1521 Ps. Παντελεήμωνος, 402 Athos Grecja
1518 XVI wiek Ps. Παντελεήμωνος, 403 Athos Grecja
1519 XVI wiek Ps. Παντελεήμωνος, 404 Athos Grecja
1520 XVI wiek Ps. Παντελεήμωνος, 405 Athos Grecja
1521 XVI wiek Ps. Παντελεήμωνος, 411 Athos Grecja
1522 XVI wiek Ps. Παντελεήμωνος, 412 Athos Grecja
1523 XVI wiek Ps. Παντελεήμωνος, 413 Athos Grecja
1524 1554 Ps. Παντελεήμωνος, 414 Athos Grecja
1525 XVI wiek Ps. Παντελεήμωνος, 452 Athos Grecja
1526 1513 Ps. Παντελεήμωνος, 702 Athos Grecja
1527 XVI wiek Ps.Od. Παντελεήμωνος, 707 Athos Grecja
1528 XVI wiek Ps. Παντελεήμωνος, 708 Athos Grecja
1529 XVI wiek Ps. Παντελεήμωνος, 840 Athos Grecja
1530 XIII wiek Ps.Od. Παντοκράτορος, 43 Athos Grecja
1531 XIV wiek Ps. Παντοκράτορος, 177 Athos Grecja
1532 XIII wiek Ps. Παντοκράτορος, 234 Athos Grecja
1533 XIII wiek Ps. Σταυρονικήτα, 57 Athos Grecja
1534 1588 Ps. Σταυρονικήτα, 100 Athos Grecja
1535 XVI wiek Ps. Σταυρονικήτα, 130 Athos Grecja
1536 XIII wiek Ps. Φιλοθέου, 29 Athos Grecja
1537 XVI wiek Ps. Φιλοθέου, 69 Athos Grecja
1538 XV wiek Ps. Φιλοθέου, 75 Athos Grecja
1539 XVI wiek Ps. Φιλοθέου, 161 Athos Grecja
1540 XV wiek Ps. Φιλοθέου, 203 Athos Grecja
1541 XV wiek Ps. Φιλοθέου, 231 Athos Grecja
1542 XV wiek Ps. Φιλοθέου, 238 Athos Grecja
1543 XIII wiek Ps. Χιλανταρίου, 4 Athos Grecja
1544 XV wiek Ps. Χιλανταρίου, 12 Athos Grecja
1545 XIII wiek Ps.Od. BJ, Ms. Berlin graec. oct. 7 Kraków Polska
1546 XIII wiek Ps.Od. BJ, Ms. Berlin graec. oct. 13 Kraków Polska
1547 XV wiek Or.Man BJ, Ms. Berlin graec. qu. 19 Kraków Polska
1548 XIII wiek Ps.Od. BJ, Ms. Berlin graec. qu. 43 Kraków Polska
1549 ok. 1540 Cat. in Ps.Od. Staatsbibl., Phill. 1409 Berlin Niemcy
1550 XV/XVI wiek Cat. in Ps.Od. Staatsbibl., Phill. 1462 Berlin Niemcy
1551 ok. 1056
lub XIII/XIV?
Ps.Od. Bibl. publ., 44 Besançon Francja
1552 XV wiek Ps.Od. Bibl. Royale, 11336 Bruksela Belgia
1553 XIII wiek Ps.Od. Corp. Chr. Coll., 468 Cambridge W. Brytania
1554 XII/XIII wiek Ps. 68 Univ. Libr., MS 125 Chicago Stany Zjednoczone
1555 XIV/XV wiek Ps.Od. Trinity Coll., B. 10. 11 Chicago Stany Zjednoczone
1556 XV wiek Ps.Od. Trinity Coll., O. 3. 14 Chicago Stany Zjednoczone
1557 XVI wiek Cat. Nicetae in Ps. Trinity Coll., O. 3. 15 Chicago Stany Zjednoczone
1558 1557 Ps. Patr.-Bibl., Καμαρ. 32 Stambuł Turcja
1559 XIII wiek Ps. Patr.-Bibl., Καμαρ. 77 Stambuł Turcja
1560 XIII wiek Ps.Od. Patr.-Bibl., Καμαρ. 133 Stambuł Turcja
1561 ? Ps. fragm. Bibl. Mun., 1754, art. 4 Chartres Francja
1562 1540 Ps.Od. Sächs. Landesbibl., A. 304 Drezno Niemcy
1563 XVI wiek Cat. Nicetae in Ps. Trinity Coll., A. 3. 16 (część druga) Dublin Irlandia
1564 XV/XVI wiek Ps.Od. Trinity Coll., K. 4. 24 Dublin Irlandia
1565 1504 Ps.Od. Klosterbibl., 19 Einsiedeln Szwajcaria
1566 XIV wiek Cat. Nicetae in Ps. fragm. Real Bibl., Υ (griech.)-II-1 Escorial Hiszpania
1567 XVI wiek Cat. in Od. fragm. Real Bibl., Ψ-I-3 Escorial Hiszpania
1568 XVI wiek Cat. in Od. Real Bibl., Ψ-IV-19 Escorial Hiszpania
1569 1570 Cat. in Od. Real Bibl., Ω-IV-6 Escorial Hiszpania
1570 XV wiek Ps.Od. Real Bibl., Ω-IV-8 Escorial Hiszpania
1571 XV wiek Ps.Od. Biblioteka Laurenziana, Conv. soppr. 14 Florencja Włochy
1572 1447 Ps.Od. Biblioteka Laurenziana, Conv. soppr. 34 Florencja Włochy
1573 XV wiek Ps.Od. Biblioteka Laurenziana, S. Marco 708 Florencja Włochy
1574 XV wiek Ps.Od. Biblioteka Laurenziana, Plut. V 21 Florencja Włochy
1575 XV wiek Ps.Od. Biblioteka Laurenziana, Plut. XVII 13 Florencja Włochy
1576 XVI wiek Ps.Od. Bibl. Naz., Centr. 52 Florencja Włochy
1577 XIII wiek Ps. Feldinv.-Nr. Add. 97/150 Alt-Dongola
1578 XV wiek Ps.Od. Bibl. Riccard., 74 Florencja Włochy
1579 XIII wiek Ps.Od. Reguliertes Chorherrenstift, XI. 459 A Florencja Austria
1580 XVI wiek Ps. Bibl. publ. et univ., 21 Genewa Szwajcaria
1581 XIV wiek Cat. in Ps.Od. Bibl. Franz., 22 Genua Włochy
1582 1282 Ps.Od. A. γ. II Grottaferrata Włochy
1583 1329 Ps.Od. A. γ. VII Grottaferrata Włochy
1584 XIII wiek Ps. A. γ. X Grottaferrata Włochy
1585 XV wiek Ps.Od. A. γ. XIV Grottaferrata Włochy
1586 XIV wiek Ps. fragm. A. δ. XI, Nr. I Grottaferrata Włochy
1587 XIII wiek Ps. fragm. A. δ. XI, Nr. V Grottaferrata Włochy
1588 ? Ps. fragm. A. δ. XI, Nr. IX Grottaferrata Włochy
1589 XIII wiek Cat. in Ps. B. α. LVIII Grottaferrata Włochy
1590 XV wiek Ps. Patr.-Bibl., Άβραάμ 19 Jerozolima Izrael
1591 XIV wiek Ps. Patr.-Bibl., Μικρά Γαλ. 8 Jerozolima Izrael
1592 ok. 1481 Ps. EBE, Μετ. Τάφου, 386 Ateny Grecja
1593 1548 Ps. Patr.-Bibl., Σάβα 45 Jerozolima Izrael
1594 XV wiek Ps. Patr.-Bibl., Σάβα 59 Jerozolima Izrael
1595 1685 Cat. in aliqout Ps. Patr.-Bibl., Σάβα 88 Jerozolima Izrael
1596 XV wiek Ps. Patr.-Bibl., Σάβα 162 Jerozolima Izrael
1597 XVI wiek Ps. Patr.-Bibl., Σάβα 164 Jerozolima Izrael
1598 XVI wiek Ps.Od. Patr.-Bibl., Σάβα 211 Jerozolima Izrael
1599 1338 Cat. Nicetae in Ps.Od. Patr.-Bibl., Σάβα 231 Jerozolima Izrael
1600 XV wiek Ps. Patr.-Bibl., Σάβα 285 Jerozolima Izrael
1601 XV wiek Ps. Patr.-Bibl., Σάβα 293;
RBN, Gr. 393
Jerozolima;
Petersburg
Izrael;
Rosja
1602 ? Cat. in Ps. fragm. Patr.-Bibl., Σάβα 308 Jerozolima Izrael
1603 XVI wiek Ps. Patr.-Bibl., Σάβα 313 Jerozolima Izrael
1604 XVI wiek Ps. Patr.-Bibl., Σάβα 314 Jerozolima Izrael
1605 XV wiek Ps. Patr.-Bibl., Σάβα 317 Jerozolima Izrael
1606 XVI wiek Ps. Patr.-Bibl., Σάβα 346 Jerozolima Izrael
1607 XV wiek Ps. Patr.-Bibl., Σάβα 394 Jerozolima Izrael
1608 1557 Ps.Od. Patr.-Bibl., Σάβα 396;
K. öff Bibl, Gr. 392
Jerozolima;
Petersburg
Izrael;
Rosja
1609 XIII wiek Ps. Patr.-Bibl., Σάβα 409 Jerozolima Izrael
1610 XVI wiek Ps. Patr.-Bibl., Σάβα 435 Jerozolima Izrael
1611 XVI wiek Ps. Patr.-Bibl., Σάβα 564 Jerozolima Izrael
1612 XVI wiek Ps. Patr.-Bibl., Σάβα 565 Jerozolima Izrael
1613 XV wiek Ps. fragm. Patr.-Bibl., Σάβα 605α Jerozolima Izrael
1614 XIII wiek Ps. Patr.-Bibl., Σάβα 608 Jerozolima Izrael
1615 XVI wiek Ps. fragm. Patr.-Bibl., Σάβα 613 Jerozolima Izrael
1616 XIV wiek Ps. fragm. Patr.-Bibl., Σάβα 617β Jerozolima Izrael
1617 1570 Ps. Patr.-Bibl., Σάβα 622;
RBN, Gr. 394
Jerozolima
Petersburg
Izrael;
Rosja
1618 XV wiek Ps. Patr.-Bibl., Σάβα 623 Jerozolima Izrael
1619 XVI wiek Ps.Od. Patr.-Bibl., Σάβα 634 Jerozolima Izrael
1620 XV wiek Ps. Patr.-Bibl., Σάβα 636 Jerozolima Izrael
1621 XII/XIII wiek Ps.Od. Patr.-Bibl., Σάβα 643 Jerozolima Izrael
1622 1595 Ps. Patr.-Bibl., Σάβα 668;
RBN, Gr. 395
Jerozolima;
Petersburg
Izrael;
Rosja
1623 XIII wiek Ps. Patr.-Bibl., Σάβα 677 Jerozolima Izrael
1624 XIII/XIV wiek Ps. fragm. Patr.-Bibl., Σάβα 704 Jerozolima Izrael
1625 XIV/XV wiek Cat. in Ps.Od. Patr.-Bibl., Σταυροὒ 1 Jerozolima Izrael
1626 XV wiek Ps.Od. Patr.-Bibl., Σταυροὒ 69 Jerozolima Izrael
1627 XVI wiek Ps.Od. Patr.-Bibl., Σταυροὒ 81 Jerozolima Izrael
1628 XVI wiek Ps.Od. Patr.-Bibl., Σταυροὒ 99 Jerozolima Izrael
1629 XV wiek Ps.Od. Patr.-Bibl., Σταυροὒ 103α Jerozolima Izrael
1630 XIII wiek Ps.Od. Patr.-Bibl., Σταυροὒ 105 Jerozolima Izrael
1631 XVI wiek Ps. Patr.-Bibl., Τάφου 70 Jerozolima Izrael
1632 1502 Ps. Patr.-Bibl., Τάφου 86 Jerozolima Izrael
1633 XVI wiek Ps. Patr.-Bibl., Τάφου 410 Jerozolima Izrael
1634 1470 Ps.Od. Patr.-Bibl., Τάφου 537 Jerozolima Izrael
1635 1507 Ps. Griech. Part.-Bibl., 341 (wcześniej 449) Aleksandria Egipt
1636 1483 Ps. Griech. Part.-Bibl., ? (wcześniej 925) Aleksandria Egipt
1637 1597 Ps. Geistl. Akad., Kirchl.-archäol. Mus, 1 Kijów Ukraina
1638 XIV/XV wiek Ps. fragm. Geistl. Akad., Kirchl.-archäol. Mus, 5 Kijów Ukraina
1639 XVI wiek Ps. fragm. Geistl. Akad., Kirchl.-archäol. Mus, 6 Kijów Ukraina
1640 XV/XVI wiek Ps.Od. Kgl. Bibl., Gamle Kgl. Saml., 4° Nr. 6 Kopenhaga Dania
1641 XIV/XV wiek Ps. Univ.-Bibl., Fabric. 94 in 8° Kopenhaga Dania
[1642]
brakujący
XVI wiek Ps. А-γ. Λαυρ., 4 Pilio Grecja
1643 XV wiek Ps.Od. Univ. Bibl., Graec. 5 Lipsk Niemcy
1644 XIII wiek Ps. Λειμώνος, 30 Lesbos Grecja
1645 XVI wiek Ps. Λειμώνος, 115 Lesbos Grecja
1646 XVI wiek Ps. Λειμώνος, 140 Lesbos Grecja
1647 1527 Ps. Λειμώνος, 220 Lesbos Grecja
1648 1581 Ps. sine Od. Bibliothèque, 1 Lille Francja
1649 XIII/XIV wiek Ps. 140-141, 129 (skrócony) IfP, bez numeru (P. Baden V 129) Heidelberg Niemcy
1650 XII/XIII wiek Ps.Od. BL, Add. 40656 Londyn W. Brytania
1651 XIII wiek Cat. in Ps. BL, Add. 10068 Londyn W. Brytania
1652 XIV wiek Ps.Od. BL, Add. 11752 Londyn W. Brytania
1653 XIII wiek Ps.Od. BL, Add. 11835 Londyn W. Brytania
1654 XV wiek Ps. BL, Add. 14063 Londyn W. Brytania
1655 XIII wiek Ps.Od. BL, Add. 21030 Londyn W. Brytania
1656 XVI wiek Ps.Od. BL, Add. 28819 Londyn W. Brytania
1657 XV wiek Ps.Od. BL, Burn. 14 Londyn W. Brytania
1658 XVI wiek Ps.Od. BL, Burn. 15 Londyn W. Brytania
1659 XVI wiek Ps. fragm. BL, Burn. 276, Bl. 7-14 Londyn W. Brytania
1660 XVI wiek Ps. BL, Harl. 2427 Londyn W. Brytania
1661 XIV wiek Ps.Od. BL, Harl. 5541 Londyn W. Brytania
1662 ? Ps. fragm. BL, Harl. 5597 Londyn W. Brytania
1663 XV wiek Cat. Nicetae in Ps. BL, Harl. 5677 Londyn W. Brytania
1664 XIV wiek Ps. BL, Harl. 5723 Londyn W. Brytania
1665 XIII? wiek Ps.Od. Bibl, Pubbl., 2502 Lukka Włochy
1666 XVI wiek Cat. in Ps.Od. Bibl. Nac., 4670 Madryt Hiszpania
1667 1556 Cat. in Ps.Od. Bibl. Nac., 4702-4704 Madryt Hiszpania
1668 1563 Cat. in Od. Bibl. Univ., 15 Salamanka Hiszpania
1669 XIV/XV wiek Cat. in Od. Bibl. Univ., 29 Salamanka Hiszpania
1670 XIV/XV wiek Ps.Od. Arch. Hist. Univ., E. 1, no 30 Madryt Hiszpania
1671 ??? Ps.Od. Biblioteka Ambrozjańska, B. 1 sup. Mediolan Włochy
1672 XV wiek Ps.Od. Biblioteka Ambrozjańska, C. 13 inf. Mediolan Włochy
1673 XVI wiek Cat. in Ps. Biblioteka Ambrozjańska, C. 264 inf. Mediolan Włochy
1674 XV wiek Ps. fragm. Biblioteka Ambrozjańska, D. 58 sup. Mediolan Włochy
1675 XVI wiek Cat. in Ps. Biblioteka Ambrozjańska, F. 126 sup. Mediolan Włochy
1676 XV wiek Ps.Od. Biblioteka Ambrozjańska, G. 12 sup. Mediolan Włochy
1677 XIV wiek Ps. Biblioteka Ambrozjańska, G. 36 sup. Mediolan Włochy
1678 1464 Ps.Od. Biblioteka Ambrozjańska, G. 94 sup. Mediolan Włochy
1679 XIII wiek Ps.Od. Biblioteka Ambrozjańska, H. 60 sup. Mediolan Włochy
1680 XIII wiek Cat. in Ps.Od. Biblioteka Ambrozjańska, H. 112 sup. Mediolan Włochy
1681 XIII wiek Ps.Od. Biblioteka Ambrozjańska, I. 14 sup. Mediolan Włochy
1682 XIII wiek Ps. Biblioteka Ambrozjańska, Q. 15 sup. Mediolan Włochy
1683 XII/XIII wiek Ps.Od. Bibl. prywatna, Trivulzio, 340 Mediolan Włochy
1684 XV wiek Ps. Bibl. prywatna, Trivulzio, 2161 Mediolan Włochy
1685 1547 Ps.Od. R. Staats-Bibl., Sevast. 25 Moskwa Rosja
1686 1275 Cat. in Ps. Państwowe Muzeum Historyczne, Syn. gr. 197 Moskwa Rosja
1687 XV wiek Ps.Od. Państwowe Muzeum Historyczne, Syn. gr. 357 Moskwa Rosja
1688 XIV/XV wiek Cat. in Ps.Od. Państwowe Muzeum Historyczne, Syn. gr. 414 Moskwa Rosja
1689 XVI wiek Ps.Od. Państwowe Muzeum Historyczne, Syn. gr. 417 Moskwa Rosja
1690 1550 Cat. in Ps.Od. BSB, Gr. 12 oraz 13 Monachium Niemcy
1691 XVI wiek Cat. in Od. BSB, Gr. 66 Monachium Niemcy
1692 XVI wiek Cat. in Od. BSB, Gr. 296 Monachium Niemcy
1693 XV wiek Cat. in Od. BSB, Gr. 527 Monachium Niemcy
1694 XVI wiek Ps.Od. Bibl. Naz., II. A. 1 Neapol Włochy
1695 XIV wiek Ps.Od. Bibl. Naz., II. A. 2 Neapol Włochy
1696 XVI wiek Cat. in Od., Cat. in Ps. fragm. Bibl. Naz., II. B. 11 Neapol Włochy
1697 XIII wiek Ps.Od. Stadtbibl., Solger. in duodec. 1 Norymberga Niemcy
1698 XIII/XIV wiek Ps. Nat.-Mus., 20 (Inv. 20) Ochryda Macedonia
1699 XIII lub XIV wiek Ps. Nat.-Mus., 22 (Inv. 59) Ochryda Macedonia
1700 XIV/XV wiek Ps. Nat.-Mus., 21 (Inv. 30) Ochryda Macedonia
1701 XVI wiek Ps.Od. Nat.-Mus., 23 Ochryda Macedonia
1702 XVI wiek Cat. in. Ps. Biblioteka Bodlejańska, Auct. E. 1. 5 Oksford W. Brytania
1703 XV wiek
(lub młodszy)
Ps. fragm. Biblioteka Bodlejańska, Auct. T. 2. 11 Oksford W. Brytania
1704 XIV wiek Ps. Biblioteka Bodlejańska, Barocc. 25 Oksford W. Brytania
1705 XV wiek Cat. in Ps. Biblioteka Bodlejańska, Barocc. 154 Oksford W. Brytania
1706 XV wiek Cat. in Ps.Od. Biblioteka Bodlejańska, Barocc. 223 Oksford W. Brytania
1707 XV wiek Ps.Od. Biblioteka Bodlejańska, Canonic. gr. 17 Oksford W. Brytania
1708 XV wiek Ps.Od. Biblioteka Bodlejańska, Canonic. gr. 18 Oksford W. Brytania
1709 1453 Ps.Od. Biblioteka Bodlejańska, Canonic. gr. 31 Oksford W. Brytania
1710 XV wiek Ps.Od. Biblioteka Bodlejańska, Canonic. gr. 37 Oksford W. Brytania
1711 XIII wiek Ps.Od. Biblioteka Bodlejańska, Canonic. gr. 63 Oksford W. Brytania
1712 XIII wiek Ps.Od. Biblioteka Bodlejańska, Canonic. gr. 114 Oksford W. Brytania
1713 XV wiek Cat. in Ps. New. Coll., 31 Oksford W. Brytania
1714 XIV/XV wiek Ps. (hebr. -gr. -arab. - syr.) Univ. Libr., Or. 929 Cambridge W. Brytania
1715 XV wiek Ps.Od. Bibl. Univ., 1321 Padwa Włochy
1716 XII/XIII wiek Ps.Od. Mus. Naz, Ms. 4;
Free Libr., Lewis 353
Palermo;
Filadelfia
Włochy;
Stany Zjednoczone
1717 XIV wiek Cat. in Ps. BnF, Coisl. 12 Paryż Francja
1718 XV wiek Cat. in Ps. BnF, Coisl. 189 Paryż Francja
1719 XIII wiek Cat. Nicetae in Ps. BnF, Coisl. 190 Paryż Francja
1720 XIII wiek Ps. BnF, Coisl. 358 Paryż Francja
1721 1419 Ps.Od. BnF, Gr. 12 Paryż Francja
1722 XV wiek Ps.Od. BnF, Gr. 28 Paryż Francja
1723 1438 Ps.Od. BnF, Gr. 30 Paryż Francja
1724 1469 Ps.Od. BnF, Gr. 31 Paryż Francja
1725 XV wiek Ps.Od. BnF, Gr. 32 Paryż Francja
1726 XV wiek Ps.Od. BnF, Gr. 33 Paryż Francja
1727 XV wiek Ps.Od. BnF, Gr. 34 Paryż Francja
1728 XIV wiek Ps.Od. BnF, Gr. 43 Paryż Francja
1729 XIV wiek Ps.Od. BnF, Gr. 44 Paryż Francja
1730 XV wiek Ps.Od. BnF, Gr. 45 Paryż Francja
1731 XV wiek Psalmi poenitentiales BnF, Gr. 46 Paryż Francja
1732 1364 Ps.Od. BnF, Gr. 47 Paryż Francja
1733 XIII wiek Ps.Od. BnF, Gr. 106 A Paryż Francja
1734 XVI wiek Cat. in Ps. BnF, Gr. 148 Paryż Francja
1735 XIV wiek Cat. in Ps. BnF, Gr. 166 oraz 167 Paryż Francja
1736 XIV wiek Cat. in Ps. BnF, Gr. 169 Paryż Francja
1737 XVI wiek Cat. in Ps. fragm. BnF, Gr. 171 Paryż Francja
1738 XV wiek Od. BnF, Gr. 269 Paryż Francja
1739 XI-XIV wiek Ps. fragm. BnF, Gr. 328 Paryż Francja
1740 XV wiek Ps.Od. BnF, Gr. 336 Paryż Francja
1741 XIII wiek Psalmi graduales BnF, Gr. 352 Paryż Francja
1742 XVI wiek Ps.Od. BnF, Gr. 2743 Paryż Francja
1743 XIV-XVI wiek Ps. fragm. BnF, Gr. 1100 Paryż Francja
1744 XV wiek Ps. BnF, Gr. 2500 Paryż Francja
1745 XII/XIII wiek Ps. BnF, Lat. 15198 Paryż Francja
1746 XVI wiek Ps. BnF, Suppl. gr. 117 Paryż Francja
1747 XIII wiek Ps. BnF, Suppl. gr. 188 Paryż Francja
1748 XIII wiek Ps.Od. BnF, Suppl. gr. 473 Paryż Francja
1749 XV wiek Ps. fragm. BnF, Suppl. gr. 774 Paryż Francja
1750 XV wiek Ps. BnF, Suppl. gr. 801 Paryż Francja
1751 XV wiek Ps. BnF, Suppl. gr. 802 Paryż Francja
1752 XIV wiek Ps. fragm. BnF, Suppl. gr. 1000 Paryż Francja
1753 XV wiek Ps.Od. BnF, Suppl. gr. 1032 Paryż Francja
1754 XV wiek Ps.Od. BnF, Suppl. gr. 1227 Paryż Francja
1755 1458 Ps.Od. BnF, Suppl. gr. 1272 Paryż Francja
1756 XIII wiek Cat. in Ps. Ίωάννου τοὒ Θεολόγου, 215 Patmos Grecja
1757 XIII wiek Ps.Od. Ίωάννου τοὒ Θεολόγου, 268 Patmos Grecja
1758 XII? wiek Cat. in Ps. Ίωάννου τοὒ Θεολόγου, 420 Patmos Grecja
1759 XIV wiek Ps.Od. Bibl. Comun, L. 31 Perugia Włochy
1760 XIV wiek Ps. RBN Gr. 115 Petersburg Rosja
1761 XIII wiek Ps. fragm. RBN Gr. 271 Petersburg Rosja
1762 XIV wiek Ps. RBN Gr. 518 Petersburg Rosja
1763 1510 Ps.Od. RBN Gr. 545 Petersburg Rosja
1764 1540 Ps.Od. Geistl. Akad., Sof. Bibl., 78 Petersburg Rosja
1765 XVI wiek Ps.Od., Excerpta e Sap. et Sir. Geistl. Akad., Sof. Bibl., 79 Petersburg Rosja
1766 1422 Psalmi graduales Bibl. Angel., Gr. 59 Rzym Włochy
1767 XV wiek Ps.Od. Bibl. Casanatense, 240 Rzym Włochy
1768 XVI wiek Ps.Od. Biblioteka Watykańska, Chis. R. IV. 5 Watykan
1769 XV wiek Cat. in Ps. Bibl. Vallicell., Gr. 58 Rzym Włochy
1770 XIII wiek Ps.Od. Bibl. Vallicell., Gr. 68 Rzym Włochy
1771 XVI wiek Ps. fragm. Biblioteka Watykańska, Barber. gr. 289 Watykan
1772 XV wiek Ps.Od. Biblioteka Watykańska, Barber. gr. 321 Watykan
1773 XV wiek Ps. fragm. Biblioteka Watykańska, Barber. gr. 366 Watykan
1774 XV wiek Ps. Biblioteka Watykańska, Barber. gr. 406 Watykan
1775 XVI wiek Cat. in Od. Biblioteka Watykańska, Barber. gr. 548 Watykan
1776 XV wiek Ps.Od. Biblioteka Watykańska, Vat. Palat. Gr. 87 Watykan
1777 XIV/XV wiek Ps.Od. Biblioteka Watykańska, Vat. Palat. Gr. 107 Watykan
1778 1452 Ps.Od. Biblioteka Watykańska, Vat. Palat. Gr. 225 Watykan
1779 XV wiek Cat. in Ps. Biblioteka Watykańska, Pii II. gr. 26 Watykan
1780 XIII wiek Ps. Biblioteka Watykańska, Regin. gr. 187 Watykan
1781 XV wiek Ps. Biblioteka Watykańska, Vat. arab. 581 Watykan
1782 XV wiek Ps. Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 340 Watykan
1783 XVI wiek Cat. in Ps. 1, Tht. comm. in Ps. / Cat. in Od. Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 617 Watykan
1784 1341? Ps.Od. Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 695 Watykan
1785 XIV wiek Ps. fragm. Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 773 Watykan
1786 ok. 1390 Ps.Od. Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 778 Watykan
1787 1291 Ps.Od. Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 1070 Watykan
1788 XV wiek Cat. in Ps.Od. Biblioteka Watykańska, Borgian. gr. 2-4 Watykan
1789 XVI wiek Cat. in Od. Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 1232 Watykan
1790 XVI wiek Ps.Od. Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 1399 Watykan
1791 XVI wiek Ps. Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 1460 Watykan
1792 XVI wiek Cat. in Od., Cat. in Ps. fragm. Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 1493 Watykan
1793 XVI wiek Cat. in Ps.Od. Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 1617 Watykan
1794 XVI wiek Cat. in Od. Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 1664 Watykan
1795 XVI wiek Cat. in Ps.Od. Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 1677 oraz 1678 Watykan
1796 XVI wiek Cat. in Ps.Od. Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 1682 oraz 1683 Watykan
1797 XVI wiek Cat. in Ps.Od. Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 1685 Watykan
1798 XIII wiek Ps.Od. Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 1866 Watykan
1799 XV? wiek Ps. fragm. Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 1882, Bl. 1-9 Watykan
1800 XV wiek Ps. Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 1896, 2296I (Bl. 51-100) oraz 2297 Watykan
1801 XV wiek Ps.Od. Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 1952 Watykan
1802 XIV wiek Ps.Od. Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 2012 Watykan
1803 XIII wiek Ps.Od. Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 2263 Watykan
1804 XIII wiek Ps. Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 2296I, Bl. 9-50 Watykan
1805 XII/XIII wiek Ps. fragm. Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 2296II, Bl. 111-114 Watykan
1806 XII/XIII wiek Ps. Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 2296II, Bl. 115-146 Watykan
1807 papier Cat. in Ps. Henneberg. Gymn. Schleusingen Niemcy
1808 perg. Ps. EBE, 2485 Ateny Grecja
1809 perg. Ps. EBE, 2415 Ateny Grecja
1810 perg. Ps. EBE, 2494 Ateny Grecja
1811 ? Ps. Cod. gr. 22 Synaj Egipt
1812 XIV wiek Cat. in Ps. Cod. gr. 23 Synaj Egipt
1813 1452 Cat. in Ps.Od. Cod. gr. 27 Synaj Egipt
1814 XIII/XIV wiek Ps.Od. Cod. gr. 38;
RBN, Gr. 269
Synaj;
Petersburg
Egipt;
Rosja
1815 XIV wiek Ps.Od. Cod. gr. 40 Synaj Egipt
1816 ? Ps. Cod. gr. 43 Synaj Egipt
1817 XIV/XV wiek Ps.Od. Cod. gr. 46 Synaj Egipt
1818 XII wiek Ps.Od. Cod. gr. 47 + Neue Slg., Μ 125 Synaj Egipt
1819 ? Ps. Cod. gr. 49 Synaj Egipt
1820 ? Ps. Cod. gr. 50 Synaj Egipt
1821 XV wiek Ps.Od. Cod. gr. 51 Synaj Egipt
1822 XII/XIII wiek Ps.Od. Cod. gr. 52 Synaj Egipt
1823 XIV wiek Ps. Cod. gr. 53 Synaj Egipt
1824 XIII wiek Ps.Od. Cod. gr. 54 Synaj Egipt
1825 1344 Ps.Od. Cod. gr. 55;
RBN, Gr. 272
Synaj;
Petersburg
Egipt;
Rosja
1826 XIII wiek Ps.Od. Cod. gr. 58 Synaj Egipt
1827 ok. 1273 Ps.Od. Cod. gr. 61 Synaj Egipt
1828 XIII wiek Ps. Cod. gr. 62 Synaj Egipt
1829 XIII/XIV wiek Ps.Od. Cod. gr. 63 Synaj Egipt
1830 XIII wiek Ps.Od. Cod. gr. 64 Synaj Egipt
1831 XIII/XIV wiek Ps.Od. Cod. gr. 66 Synaj Egipt
1832 XIII/XIV wiek Ps.Od. Cod. gr. 67 Synaj Egipt
1833 XVI wiek Ps.Od. Cod. gr. 70 Synaj Egipt
1834 1550 Ps.Od. Cod. gr. 71 Synaj Egipt
1835 XVI wiek Ps.Od. Cod. gr. 75 Synaj Egipt
1836 1565 Ps. Cod. gr. 87 Synaj Egipt
1837 1566 Ps.Od. Cod. gr. 90 Synaj Egipt
1838 1563 Ps.Od. Cod. gr. 92 Synaj Egipt
1839 1293 Ps.Od. Cod. gr. 94;
RBN, Gr. 391
Synaj;
Petersburg
Egipt;
Rosja
1840 1532 Ps.Od. Cod. gr. 95 Synaj Egipt
1841 XV wiek Ps.Od. Cod. gr. 96 Synaj Egipt
1842 1517 Ps.Od. Cod. gr. 97 Synaj Egipt
1843 1499 Ps.Od. Cod. gr. 99 Synaj Egipt
1844 1534 Ps.Od. Cod. gr. 101 Synaj Egipt
1845 XV wiek Ps.Od. Cod. gr. 102 Synaj Egipt
1846 1532 Ps.Od. Cod. gr. 103 Synaj Egipt
1847 XVI wiek Ps.Od. Cod. gr. 104 Synaj Egipt
1848 1506 Ps.Od. Cod. gr. 105 Synaj Egipt
1849 XVI wiek Ps.Od. Cod. gr. 106 Synaj Egipt
1850 XVI wiek Ps.Od. Cod. gr. 107 Synaj Egipt
1851 XIII/XIV wiek Ps. Cod. gr. 108 Synaj Egipt
1852 XV/XVI wiek Ps.Od. Cod. gr. 109 Synaj Egipt
1853 XV wiek Ps.Od. Cod. gr. 110 Synaj Egipt
1854 XV/XVI wiek Ps.Od. Cod. gr. 111 Synaj Egipt
1855 XV wiek Ps.Od. Cod. gr. 112 Synaj Egipt
1856 XVI wiek Ps.Od. Cod. gr. 113 Synaj Egipt
1857 XV/XVI wiek Ps.Od. Cod. gr. 114 Synaj Egipt
1858 XV/XVI wiek Ps. Cod. gr. 115 Synaj Egipt
1859 XV wiek Ps.Od. Cod. gr. 116 Synaj Egipt
1860 1544 Ps.Od. Cod. gr. 117 Synaj Egipt
1861 1580 Ps.Od. Cod. gr. 118 Synaj Egipt
1862 XV wiek Ps.Od. Cod. gr. 119 Synaj Egipt
1863 XVI wiek Ps.Od. Cod. gr. 120 Synaj Egipt
1864 XVI? wiek Ps.Od. Cod. gr. 122 Synaj Egipt
1865 XVI wiek Ps.Od. Cod. gr. 123 Synaj Egipt
1866 1565 Ps.Od. Cod. gr. 124 Synaj Egipt
1867 XIV? wiek Ps.Od. Cod. gr. 125 Synaj Egipt
1868 XVI wiek Ps.Od. Cod. gr. 126 Synaj Egipt
1869 XIV wiek Ps.Od. Cod. gr. 127 Synaj Egipt
1870 1548 Ps.Od. Cod. gr. 128 Synaj Egipt
1871 1356 Ps.Od. Cod. gr. 129 Synaj Egipt
1872 1203 Ps.Od. Cod. gr. 130;
RBN, Gr. 390
Synaj;
Petersburg
Egipt;
Rosja
1873 XIV wiek Ps.Od. Cod. gr. 131 Synaj Egipt
1874 XIV wiek Ps.Od. Cod. gr. 132 Synaj Egipt
1875 XIV wiek Ps.Od. Cod. gr. 133 Synaj Egipt
1876 1500 Ps.Od. Cod. gr. 134 Synaj Egipt
1877 XIV wiek Ps. Cod. gr. 135 Synaj Egipt
1878 1542 Ps.Od. Cod. gr. 136 Synaj Egipt
1879 XV wiek Ps.Od. Cod. gr. 137 Synaj Egipt
1880 XV/XVI wiek Ps.Od. Cod. gr. 139 Synaj Egipt
1881 XV wiek Ps.Od. Cod. gr. 140 Synaj Egipt
1882 XII
lub XIV wiek
Ps.Od. Cod. gr. 259 Synaj Egipt
1883 XIII wiek Ps. Cod. gr. 550 Synaj Egipt
1884 1564 Ps.Od. Cod. gr. bez numeru Synaj Egipt
1885 XV wiek Ps. Σουμελἄ, 28 Trabzon Turcja
1886 XVI wiek Ps. Σουμελἄ, 39 Trabzon Turcja
1887 XIV wiek Ps. Σουμελἄ, 64 Trabzon Turcja
1888 XVI wiek Ps. Σουμελἄ, 73 Trabzon Turcja
1889 XV wiek Ps.Od. Bibliothèque, 1699 Troyes Francja
1890 XIII wiek Cat. Nicetae in Ps. Bibl. Naz., B. I. 5 Turyn Włochy
1891 XIII wiek Cat. in Ps.Od. Bibl. Naz., B. I. 8 Turyn Włochy
1892 XV wiek Ps. Bibl. Naz., B. IV. 10 Turyn Włochy
1893 XIII wiek Ps. Bibl. Naz., B. V. 8 Turyn Włochy
1894 XIII wiek Ps. Bibl. ex.-Reale, 378 Turyn Włochy
1895 1369 Ps.Od. Univ.-Bibl, Gr. 10 Uppsala Szwecja
1896 XV? wiek Ps.Od. Univ.-Bibl, Gr. 24 Uppsala Szwecja
1897 1446 Ps.Od. Bibl. Marc., Append. I 2 Wenecja Włochy
1898 XIII wiek Ps.Od. Bibl. Marc., Append. I 16 Wenecja Włochy
1899 XIV wiek Ps.Od. Bibl. Marc., Append. I 26 Wenecja Włochy
1900 XVI wiek Ps. Bibl. Marc., Append. I 27 Wenecja Włochy
1901 XVI wiek Cat. in Ps. Bibl. Marc., Append. I 41 Wenecja Włochy
1902 XV wiek Ps.Od. Bibl. Marc., Append. I 62 Wenecja Włochy
1903 XV wiek Ps.Od. Bibl. Marc., Append. II 127 Wenecja Włochy
1904 XIV wiek Ps.Od. Bibl. Marc., Gr. 505 Wenecja Włochy
1905 XIV wiek Cat. in Ps. Bibl. Marc., Gr. 536 Wenecja Włochy
1906 XIII wiek Cat. in. Ps. ÖNB, Theol. gr. 59 Wiedeń Austria
1907 ok. 1231 Cat. in. Od. ÖNB, Theol. gr. 159 Wiedeń Austria
1908 XV wiek Ps.Od. ÖNB, Theol. gr. 175 Wiedeń Austria
1909 1370 Psalmi aliquot ÖNB, Theol. gr. 236 Wiedeń Austria
1910 XVI wiek Cat. in Ps. fragm. ÖNB, Theol. gr. 252 Wiedeń Austria
1911 1234 Cat. in Ps.Od. ÖNB, Theol. gr. 299 Wiedeń Austria
1912 XV wiek Cat. in Od. ÖNB, Theol. gr. 329 Wiedeń Austria
1913 papier Ps. Biblioteka prywatna, Peckover, 20 Wisbech W. Brytania
1914 ok. 1510 Ps. Staatl. Wiss. Bibl., M 364 Ołomuniec Czechy
1915 1591 Ps. Univ. Libr., Laing 12 Edynburg W. Brytania
1916 XII/XIII wiek Ps. Bibl. Abbaziale, BB 467 Monte Cassino Włochy
1917 1242 Ps.Od. Cod. gr. 2123 Synaj Egipt
1918 XI & XVI wiek Cat. in Ps.Od. Griech. Part.-Bibl., 7 + 11 Aleksandria Egipt
1919 XVI? wiek Ps. Griech. Part.-Bibl., 120 Aleksandria Egipt
1920 XV wiek Ps.Od. Griech. Part.-Bibl., 259 Aleksandria Egipt
1921 XVI wiek Ps. Griech. Part.-Bibl., 408 Aleksandria Egipt
1922 XVI wiek Ps.Od. Griech. Part.-Bibl., 416 Aleksandria Egipt
1923 XV/XVI wiek Ps.<Od.> Χοζοβιωτίσσας 69 Amorgos Grecja
1924 1406 Ps. Χοζοβιωτίσσας 90 Amorgos Grecja
1925 XVI wiek Ps.Od. Millî Kütüphane, 59 Ankara Turcja
1926 XV wiek Ps.Od. UML, gr. 65 Ann Arbor Stany Zjednoczone
1927 1470 Ps.Od. UML, gr. 66 Ann Arbor Stany Zjednoczone
1928 XIII wiek Ps.Od. UML, gr. 81 Ann Arbor Stany Zjednoczone
1929 XIII wiek Ps.Od. UML, gr. 172 Ann Arbor Stany Zjednoczone
1930 1587 Ps.Od. EBE, 2203 Ateny Grecja
1931 XIII wiek Ps.Od. EBE, 2365 Ateny Grecja
1932 1340 Ps.Od. EBE, 2478 Ateny Grecja
1933 XVI wiek Ps. EBE, 2586 Ateny Grecja
1934 XIV wiek Ps.Od. EBE, 2699 Ateny Grecja
1935 XVI wiek Ps.Od. Σιν. Μετ., 2 Ateny Grecja
1936 XVI wiek Ps.Od. Αννης, 52 Athos Grecja
1937 XVI wiek Ps. Вατοπαιδίου, 981 Athos Grecja
1938 1538 Ps.Od. Вατοπαιδίου, 985 Athos Grecja
1939 XIII wiek Ps.Od. Вατοπαιδίου, 1222 Athos Grecja
1940 XIV wiek Ps. Вατοπαιδίου, 1223 Athos Grecja
1941 1578 Ps. Вατοπαιδίου, 1225 Athos Grecja
1942 XIV wiek Ps. Вατοπαιδίου, 1226 Athos Grecja
1943 XIV wiek Ps. Вατοπαιδίου, 1227 Athos Grecja
1944 1345 Ps. Вατοπαιδίου, 1228 Athos Grecja
1945 XV wiek Ps.Od. Вατοπαιδίου, 1230 Athos Grecja
1946 XVI wiek Ps.Od. Вατοπαιδίου, 1234 Athos Grecja
1947 XVI wiek Ps.Od. Вατοπαιδίου, 1235 Athos Grecja
1948 XV wiek Ps. Вατοπαιδίου, 1236 Athos Grecja
1949 XVI wiek Ps. Вατοπαιδίου, 1237 Athos Grecja
1950 XVI wiek Ps. Вατοπαιδίου, 1238 Athos Grecja
1951 XVI wiek Ps. Вατοπαιδίου, 1240 Athos Grecja
1952 XVI wiek Ps. Вατοπαιδίου, 1241 Athos Grecja
1953 XVI wiek Ps. Вατοπαιδίου, 1242 Athos Grecja
1954 1592 Ps. Вατοπαιδίου, 1245 Athos Grecja
1955 XV wiek Ps. Вατοπαιδίου, 1246 Athos Grecja
1956 XIII wiek Ps. Διονυσίου, 586 B, Bl. 1 Athos Grecja
1957 XIV wiek Ps. Διονυσίου, K-348/663 - Euth. 592 Athos Grecja
1958 XIV wiek Ps. Διονυσίου, K-349/664 - Euth. 656 Athos Grecja
1959 XVI wiek Ps. Έσφιγμένου, Inv.-Nr. 79 Athos Grecja
1960 XIII wiek Cat. in Ps.Od. Ίβήρων, 53 (4173) Athos Grecja
1961 XIII wiek Ps.Od. Ίβήρων, 65 (4185) Athos Grecja
1962 XIVA Ps.Od. Ίβήρων, 1572 Athos Grecja
1963 1302 Ps. Κωνσταμονίτου, 110 Athos Grecja
1964 XIII wiek Ps. Λαύρα, 123 (Β 3) Athos Grecja
1965 1302 Ps. Λαύρα, 135 (Β 15) Athos Grecja
1966 XV wiek Ps.Od. Λαύρα, 917 (Θ 55) Athos Grecja
1967 XVI wiek Ps. Λαύρα, 1164 (Ι 80) Athos Grecja
1968 XV wiek Ps. Λαύρα, 1222 (Ι 138) Athos Grecja
1969 XV wiek Ps. Λαύρα, 1313 (Κ 26) Athos Grecja
1970 1562 Ps. Λαύρα, 1359 (Κ 72) Athos Grecja
1971 1598 Ps. Λαύρα, 1567 (Λ 76) Athos Grecja
1972 XV wiek Ps. Λαύρα, 1667 (Λ 176) Athos Grecja
1973 niedatowany Ps. Λαύρα, 1694 (М 3) Athos Grecja
1974 niedatowany Ps. Λαύρα, 1740 (М 49) Athos Grecja
1975 niedatowany Ps. Λαύρα, 1741 (М 50) Athos Grecja
1976 XVI wiek Cat. in Ps. Λαύρα, 1887 (Θ 76β) Athos Grecja
1977 1566 Ps.Od. Ξηροποτάμοὒ, 247 Athos Grecja
1978 XIII wiek Ps.Od. Walters Art Gall., W.733 Baltimore Stany Zjednoczone
1979 ??? Cat. in Ps.Od. (??) brakujący Cerkiew, Ms. 11 Berat Albania
1980 ??? Cat. in Ps.Od. (??) brakujący Cerkiew, Ms. 37 Berat Albania
1981 ??? Ps.Od. Kath.-Bibl., 5 Weria Grecja
1982 XV/XVI wiek Ps.Od. Kath.-Bibl., 6 Weria Grecja
1983 ? Ps. Bibl. Royale, IV 54 Bruksela Belgia
1984 XVI wiek Ps. Bibl. Royale, IV 100 Bruksela Belgia
1985 1460-70 Ps. Bibl. Royale, IV 602 Bruksela Belgia
1986 1591 Ps. Bibl. Royale, IV 733 Bruksela Belgia
1987 ok. 1200 Ps.Od. Duke Univ. Libr., Ms. Gr. 34 Durham Stany Zjednoczone
1988 1434 Ps.Od. Duke Univ. Libr., Ms. Gr. 55 Durham Stany Zjednoczone
1989 XVI wiek Cat. in Ps. Μονή Όλυμπ., 54 Elasona Grecja
1990 XV wiek Cat. in Ps. Μονή Όλυμπ., 182 Elasona Grecja
1991 XV wiek Ps. Matenadaran, gr. 77 Erywań Armenia
1992 XVI? wiek Ps. Μονή Γεωργ. Хουτ.; 3 ε Gümüşhane Turcja
1993 XVI wiek Ps.Od. Ζάβορδα, Νικαν. 47 Grecja
1994 XVI wiek Ps.Od. Ζάβορδα, Νικαν. 56 Grecja
1995 XV wiek Ps.Od. Ζάβορδα, Νικαν. 71 Grecja
1996 XVI wiek Ps.Od. Ζάβορδα, Νικαν. 79 Grecja
1997 XVI wiek Ps.Od. Ζάβορδα, Νικαν. 112 Grecja
1998 XV wiek Ps.Od. Ζάβορδα, Νικαν. 128 Grecja
1999 XVI wiek Ps.Od. Ζάβορδα, Νικαν. 131 Grecja
2000 1516 Ps.Od. Δημ. Βιβλ., 7 Zagora Grecja
[2001]
brakujący
IX/X wiek Ps. 1?-2? Ägyptisches Museum, P. ? (Blaß Nr. IV) Berlin Niemcy
2002 V wiek Ps. 105:38-45; 106:2-10 fragm. Ägyptisches Museum, P. 5011 Berlin Niemcy
[2003]
brakujący
VII wiek Ps. 39:16-40:11 fragm. Ägyptisches Museum, P. 5018 Berlin Niemcy
[2004]
brakujący
III/IV wiek Ps. 79:2-16 Staatl. Mus., Antiqu., Misc. 8630 Berlin Niemcy
2005 VII wiek Ps. 21:15-28 sec. Hexapla fragm. Univ. Libr., T-S 12. 182 Cambridge W. Brytania
2006 VI wiek Ps. 143:1-144:6 fragm. Univ. Libr., T-S 16. 320 Cambridge W. Brytania
2007 V/VI wiek Ps. 22:6-23:2; 24:2-5 fragm. Philol. Sem. Jena Niemcy
2008 V/VI wiek Ps. 5:6-12 fragm. PML, Pap. G. 5 Nowy Jork Stany Zjednoczone
2009 VII? wiek Ps. 107:14-108:2.12-13; 118:115-122.126-135; 135:18-140:4 (z lukami) PML, Pap. G. 6 oraz 2000 Nowy Jork Stany Zjednoczone
2010 V wiek Ps. 58:7-13; 58:16-59:3 fragm. PML, Pap. G. 7 Nowy Jork Stany Zjednoczone
2011 VIII wiek Ps. 135:13-136:9; 140:1-142:1 fragm. Westm. Coll., Cod. Clim. Rescr., Bl. 26f Cambridge W. Brytania
2012 IV wiek Ps. 14:1-5 Luwr, MA 3373 Paryż Francja
2013 IV wiek Psalmy 30-55 Univ. Bibl. P., Inv. Nr. 39
Univ. Bibl., P. Bonn 147v
Lipsk;
Bonn
Niemcy
2014 II/III wiek Ps. 118:27-63(?) fragm. Univ. Bibl. P., Inv. Nr. 170 Lipsk Niemcy
2015 V/VI wiek Ps. 9:3-118:112; 146:9-11 (z lukami) Biblioteka Brytyjska, Add. 34274, Bl. 51 + Or. 3579 A (17);
Kopt. Mus., Inv. 3855 + 3857 + 3859 + 3865;
PML, M 706 c;
BnF, Copt. 1292, Bl. 1, 2, 33, 98, 105-112; + Copt. 1322, Bl. 18 oraz 51; + Copt. 1323, Bl. 177 oraz 202; + Copt. 1331, Bl. 57, 57a oraz 58;
ÖNB, P. Vindob. K 31; + P. Vindob. K 902; + P. Vindob. K 8343; + P. Vindob. K 9851; + P. Vindob. K 9871; + P. Vindob. K 9872
Londyn;
Kair;
Nowy Jork;
Paryż;
Wiedeń
W. Brytania;
Egipt;
Stany Zjednoczone;
Francja;
Austria
2016 VI/VII wiek Ps. 76:5-15; 77:8-16; 85:8-86:5 BL, Add. 34473, art. 7 Londyn W. Brytania
2017 VII/VIII wiek Ps. 64:7-65:2; 68:14-21; 106:43-107:10; 129:3-137:8 BL, Add. 34602.1 (= Bl. 1-9);
Biblioteka Bodlejańska, Ms. Gr. (bibl.) d. 3 (P);
BnF, Suppl. gr. 1092
Londyn;
Oksford;
Paryż
W. Brytania;
Francja
{2018}
zamknięty
zobacz pozycja 2015 Biblioteka Brytyjska, Or. 3579 A (17) Londyn W. Brytania
2019 III wiek Ps. 11:7-14:4 BL, P. Inv. Nr. 230 (recto) Londyn W. Brytania
2020 V/VI wiek Ps. 90:5-16 John Rylands Library, P. Gr. 3 Manchester W. Brytania
2021 V wiek Ps. 25:7-26:7 fragm. Ägyptisches Museum, P. 9754 Berlin Niemcy
2022 VI/VII wiek Ps. 50:14-20 fragm. Ägyptisches Museum, P. 10501 Berlin Niemcy
2023 VII/VIII wiek Ps. 118:132-134 fragm. Biblioteka Bodlejańska, Ms. copt. g. 3 Oksford W. Brytania
2024 VII wiek Ps. 1:3 Biblioteka Bodlejańska, Gr. th. g. 6 (P) Oksford W. Brytania
2025 III/IV wiek Ps. 7:9-12; 8:1-4 fragm. P.Oxy. 1226 Oxyrhynchus
{2026}
zamknięty
zobacz pozycja 2017 BnF, Suppl. gr. 1092 Paryż Francja
2027 IV/V wiek Ps. 141:7-142:3; 144:7-13 RBN Gr. 4 Petersburg Rosja
2028 VI wiek Ps. 78:5-8.39f RBN Gr. 15 Petersburg Rosja
2029 IV wiek Ps. 101:3-4; 102:5-8; 105:34-43; 106:27-34; 108:15-21; 113:18-26; 114:3-115:2 Harris Nr. 4 Synaj Egipt
2030 VI wiek Ps. 26 ÖNB, P. Vindob. G 8022 Wiedeń Austria
2031 IV wiek Ps. 90:1-2 / cytaty z NT ÖNB, P. Vindob. G 2312 Wiedeń Austria
2032 X/XI wiek Ps. 98:5-8; 148:1-4.7; 150:1-4 BnF, Copt. 12919, Bl. 64;
ÖNB, P. Vindob. K 9722
Paryż;
Wiedeń
Francja;
Austria
{2033}
zamknięty
zobacz pozycja 2015 ÖNB, P. Vindob. K 9851 Wiedeń Austria
{2034}
zamknięty
zobacz pozycja 2015 ÖNB, P. Vindob. K 9871 Wiedeń Austria
{2035}
zamknięty
zobacz pozycja 2015 ÖNB, P. Vindob. K 9872 Wiedeń Austria
2036 VI wiek Od. fragm. ÖNB, P. Vindob. K 8706 Wiedeń Austria
2037 IV wiek Ps. 18:15-19:3; 20:1-4 fragm. ÖNB, P. Vindob. G 39772 Wiedeń Austria
2038 VI wiek Ps. 33:5-10.12-18 fragm. ÖNB, P. Vindob. G 39774 Wiedeń Austria
2039 V wiek Ps. 72:11-15.20-23; 88:51-89:1.5-8 fragm. ÖNB, P. Vindob. G 39775 a, b Wiedeń Austria
2040 V/VI wiek Ps. 105:20-21.25-26; 106:25-27.30-32 fragm. ÖNB, P. Vindob. G 39776 Wiedeń Austria
[2041]
brakujący
V wiek Ps. 1:1 (?) ÖNB, AN 26 Wiedeń Austria
2042 IV/V wiek Ps. 68:30-37; 70:3-8 fragm. P.Oxy. 845 Oxyrhynchus
[2043]
brakujący
VII/VIII wiek Ps. 90:1-6 fragm. Ägyptisches Museum, P. 3601 Berlin Niemcy
2044 V wiek Ps. 103:2-20 Ägyptisches Museum, P. 5874 Berlin Niemcy
2045 IV/V wiek Ps. 28:6-11; 29:3-8 fragm. Ägyptisches Museum, P. 5875 Berlin Niemcy
2046 IV wiek Ps. 35:12-36:10.14-25 Ägyptisches Museum, P. 6747 + 6785 Berlin Niemcy
2047 VIII wiek Ps. 67:2-28 fragm. Ägyptisches Museum, P. 7954 Berlin Niemcy
2048 VI wiek Ps. 90:1-7.10-13 Bibl. publ. et univ., Ms. gr. 50 Genewa Szwajcaria
2049 IV wiek Ps. 82:6-83:4 fragm. P.Oxy. 1352 Oxyrhynchus
2050 IV wiek Ps. 39:15-41:5 Uniwersytet Paryski, Inv. 827 Paryż Francja
2051 III wiek Ps. 2:3-12 BL, P. Inv. Nr. 2556 Londyn W. Brytania
{2052}
zamknięty
zobacz pozycja 2015 ÖNB, P. Vindob. K 31 Wiedeń Austria
2053 IV wiek Ps. 9:12-14.16-17.18-25 fragm. ÖNB, P. Vindob. G 30893 + P. Vindob. G 40405 + P. Vindob. G 29525 + P. Vindob. G 30465 + P. Vindob. G 39786 Wiedeń Austria
2054 II/III wiek Ps. 77:1-18 fragm. Gr.-Röm. Mus., P. Alex. Inv. 240 Aleksandria Egipt
2055 III/IV wiek Ps. 143:14-148:3 Biblioteka Laurenziana, PSI 980 Florencja Włochy
2056 IV wiek Ps. 111:1; 73:2 Univ. Bibl., P. 305 Gießen Niemcy
2057 VI wiek Ps. 3:4-9; 44:3; 62:2.4-5 John Rylands Library, P. Gr. 461 Manchester W. Brytania
2058 VI/VII wiek Ps. 148:9-14; 149:1-9; 150 fragm. John Rylands Library, P. Gr. 462 Manchester W. Brytania
2059 IV wiek Ps. 17:45.47-51; 18:2-4 fragm. Ägyptisches Museum, P. 11682 Berlin Niemcy
2060 IV wiek Ps. 103:18-19.26-27; 105:17-18.25-26 Ägyptisches Museum, P. 16390 Berlin Niemcy
2061 VI/VII wiek Ps. 51:4-7; 52:2-5 fragm. Ägyptisches Museum, P. 16703 Berlin Niemcy
2062 VII/VIII wiek Ps. 90:1-13 Ägyptisches Museum, P. 3642 + 3639 Berlin Niemcy
2063 VII/VIII wiek cytaty z Ps. 61-138 Ägyptisches Museum, P. 11763 Berlin Niemcy
2064 IV wiek Ps. 36:5-24 Biblioteka Laurenziana, PSI 1371 Florencja Włochy
2065 VII wiek Ps. 141:2-6 Int. Pap., „G. Vitelli” PSI Inv. 1372 Florencja Włochy
2066 V wiek Ps. 3:4-8 UML, P. Mich. Inv. 1573 Ann Arbor Stany Zjednoczone
2067 III wiek Ps. 8:3-9; 9:1.7-17 fragm. UML, P. Mich. Inv. 22 Ann Arbor Stany Zjednoczone
2068 VII wiek Ps. 109:1-4 Mus. Royaux, E 370 Bruksela Belgia
2069 VI wiek Ps. 49:1-7 fragm. Kekelidze Inst., Inv. Nr. 220 Tbilisi Gruzja
2070 IV/V wiek Ps. 83:9-13; 84:2 fragm. P.Oxy. 2386 Oxyrhynchus
2071 VI/VII wiek Ps. 20:2-5 fragm. Or. Inst. Mus., O. Medinet Habu 1269 Chicago Stany Zjednoczone
2072 VII/VIII wiek Ps. 30:3-8 fragm. Or. Inst. Mus., O. Medinet Habu 1175 Chicago Stany Zjednoczone
2073 P. Oxyrhynchus 1779 IV wiek Psalm 1:4-6 United Theological Seminary, P. Oxy. 1779 Dayton Stany Zjednoczone
2074 V wiek Ps. 90:1-4 fragm. Biblioteka Laurenziana, PSI 759v Florencja Włochy
2075 IV/V wiek Ps. 90:1 + cytaty z NT Biblioteka Laurenziana, PSI 719 Florencja Włochy
2076 przed 650 cytaty z Ps. 18-36 Rijksmus. v. Oud., MS Insinger 41 Lejda Holandia
2077 II wiek Ps. 81:1-4; 82:4-9.16-17 fragm. Sackler Library, P. Ant 7 Oksford W. Brytania
2078 X/XI wiek Ps. 77:65-69 fragm. ÖNB, P. Vindob. K 9730 Wiedeń Austria
{2079}
zamknięty
zobacz pozycja 2015 ÖNB, P. Vindob. K 8343 Wiedeń Austria
{2080}
zamknięty
zobacz pozycja 2017 Biblioteka Bodlejańska, Ms. Gr. (bibl.) d. 3 (P) Oksford W. Brytania
2081 V/VI wiek Ps. 90:13-16 fragm. Biblioteka Bodlejańska, Gr. bibl. e. 6 (P) Oksford W. Brytania
2082 II/III wiek Ps. 48:20-21; 49:1-3.17-21 fragm. Biblioteka Bodlejańska, Gr. bibl. g. 5 (P) Oksford W. Brytania
2083 VII wiek Ps. 140:1-8.10 fragm. Uniwersytet Paryski, Inv. 2136 Paryż Francja
{2084}
zamknięty
zobacz pozycja 2015 BnF, Copt. 1292, Bl. 1 etc. Paryż Francja
2085 VI wiek Ps. 2:7; 64:2; 86:2.5; 109:3 ÖNB, P. Vindob. G 27290 A Wiedeń Austria
{2086}
zamknięty
zobacz pozycja 2053 ÖNB, P. Vindob. G 29525 + 30465 Wiedeń Austria
2087 VI wiek Ps. 11:9-12:3; 12:6-13:1 fragm. ÖNB, P. Vindob. G 35772 Wiedeń Austria
2088 VII/VIII wiek Ps. 16:15; 17:3 fragm. ÖNB, P. Vindob. G 3090 Wiedeń Austria
2089 VI/VII wiek Ps. 17:7-11 fragm. ÖNB, P. Vindob. G 26047 Wiedeń Austria
2090 IV/V wiek Ps. 32:9-15 ÖNB, P. Vindob. G 29274 Wiedeń Austria
2091 VI/VII wiek Ps. 34:1-8.11-14 ÖNB, P. Vindob. G 26205r + G 26607r Wiedeń Austria
2092 VII wiek Ps. 54:2-8.15-20 fragm. ÖNB, P. Vindob. G 26113 Wiedeń Austria
2093 V/VI wiek Ps. 3:5-6; 62:2-3 ÖNB, P. Vindob. G 26166 Wiedeń Austria
2094 III wiek Ps. 67:35-68:4.8-14 fragm. ÖNB, P. Vindob. G 26035 B Wiedeń Austria
2095 VI/VII wiek Ps. 68:3-5.9-12 fragm. ÖNB, P. Vindob. G 35782 Wiedeń Austria
2096 VII wiek Ps. 77:1-8 fragm. ÖNB, P. Vindob. G 19920 Wiedeń Austria
2097 V wiek Ps. 91:15-92:1; 93:1 fragm. ÖNB, P. Vindob. G 3093 Wiedeń Austria
2098 VII wiek Ps. 92:1-4 ÖNB, P. Vindob. G 26228 B Wiedeń Austria
2099 VI wiek Ps. 92:1; 103:10-12 fragm. ÖNB, P. Vindob. G 26781 Wiedeń Austria
2100 IX wiek Ps. 105:16; 117:17 ÖNB, P. Vindob. G 19809 Wiedeń Austria
2101 VI wiek Ps. 118:122-123.130-132 fragm. ÖNB, P. Vindob. G 3080 Wiedeń Austria
2102 V/VI wiek Ps. 3:2-4; 118:155-160 ÖNB, P. Vindob. G 26786 Wiedeń Austria
2103 VI/VII wiek Ps. 135:10-13.19-21 fragm. ÖNB, P. Vindob. G 35887 Wiedeń Austria
2104 VI wiek Ps. 138:17-139:1.3-8 fragm. ÖNB, P. Vindob. G 26100 Wiedeń Austria
2105 V/VI wiek Ps. 90:5-10 fragm. P.Oxy. 2065 Oxyrhynchus
2106 V/VI wiek Ps. 90:1-16 P.Oxy. 1928 Oxyrhynchus
[2107]
brakujący
IV wiek Ps. 117:19-20 NLH Nr. V ?
2108 IV wiek Ps 40:20-23 fragm. Woodbr. Coll., OLCR, P. Inv. 182 i Birmingham W. Brytania
2109 przed 650 Ps. 45:11-12 fragm. MMA, Mon. Epiph. 580 Nowy Jork Stany Zjednoczone
2110 II/IV wiek Ps. 17:45-118:44 (z lukami) Bibl. Bodm., P. Bodm. XXIV Cologny (Genewa) Szwajcaria
2111 VII wiek Ps. 42:3 Ashm. Mus., Gr. Inscr. 2912 Oksford W. Brytania
2112 VII wiek Ps. 67:2-3 fragm. Ashm. Mus., Gr. Inscr. 2926 a + b Oksford W. Brytania
2113 IV wiek Ps. 33:2-34:17 Bibl. Bodm., P. Bodm. IX Cologny (Genewa) Szwajcaria
2114 VI/VII wiek Ps. 28:3 Mus. Royaux, E 6801 Bruksela Belgia
2115 IV wiek Ps. 90:1-4 fragm. Univ. Bibl., Inv. 1644 Oslo Norwegia
2116 V/Vi wiek Ps. 91:14-16 fragm. Eleph.-Mus., O. Eleph.DAIK Nr. 165 Asuan Egipt
2117 III wiek Ps. 144:1-10.16-145:4 fragm. Ägyptisches Museum, P. 21265 Berlin Niemcy
{2118}
zamknięty
zobacz pozycja 2015 ÖNB, P. Vindob. K 902 Wiedeń Austria
2119 VI wiek Ps. 149:1-6 Ostr. Inv. n. 43 Deir el Giza-z Egipt
2120 VII wiek Od. 8:62-73 fragm. ÖNB, P. Vindob. G 25199 + 41406 + 41407 + 41413 Wiedeń Austria
2121 VI wiek Ps. 21:19 (par. NT) ÖNB, P. Vindob. G 29418 Wiedeń Austria
2122 II/III wiek Ps. 1:2-3 fragm. Int. Pap., „G. Vitelli” PSI Inv. 1989 Florencja Włochy
2123 VI/VII wiek Ps. 65:9-20; 98:1-8; 103:3-24; 108:4-11.14-17.24-31; 117:12-20; Ps. 103-135 (Incipits) Kopt. Mus., P. Naqlun I, 1-5 Kair Egipt
2124 V wiek Ps. 90:1-9 Inst. Pap., Inv. 501 Lejda Holandia
2125 VI/VII wiek Od. 8:57-62(?) fragm. MMA, Inv. 12.180.334 Nowy Jork Stany Zjednoczone
2126 VI wiek Ps. 71:12.16-17 fragm. Sackler Library, P. Ant. 51 Oksford W. Brytania
2127 V/VI wiek Ps. 8:1.3-4.7-8; 12:2-3.5-6; 120:1-2.5-7 zbiory prywatne, bez numeru South Salem Stany Zjednoczone
2128 VIII wiek Ps. 100:1-4; 100:8-101:3 Uniwersytet Paryski, Inv. 2125 Paryż Francja
2129 V wiek Ps. 15:1-4; 16:2-5 fragm. Univ.-Bibl., P. Inv. 83 Amsterdam Holandia
2130 V/VI wiek Ps. 1:3-6; 2:6-9 Sem. Pap., P. Palau Rib. Inv. 33 Barcelona Hiszpania
2131 VI/VII wiek cytaty z Ps. 17, 90, 117 oraz NT Ägyptisches Museum, P. 6096 Berlin Niemcy
2132 VI/VII wiek Od. 1:1-2 Ägyptisches Museum, P. 16158 Berlin Niemcy
2133 V/VI wiek Ps. 1:1-2 Int. Pap., „G. Vitelli” Inv. 533 Florencja Włochy
2134 V/VI wiek Ps. 114:5-8 fragm. Univ., IFC, PUG I 2 Genua Włochy
2135 X wiek Ps. 70:20-72:12 IfP, P. Heid. Inv. G 2071 Heidelberg Niemcy
{2136}
zamknięty
zobacz pozycja 2015 Kopt. Mus., Inv. 3855 + 3857 + 3859 + 3865 Kair Egipt
2137 X/XI wiek Ps. 46:1-6 Kopt. Mus., Inv. 3856 Kair Egipt
2138 przed 650 Ps. 33:2-5 fragm. Ägypt. Mus., Inv. 44674.162 Kair Egipt
2139 IV/V wiek Ps. 30:14-18 fragm. BL, P. Inv. Nr. 0507e Londyn W. Brytania
2140 V wiek Ps. 14:1-3 fragm. IfA, P.Colon. Inv. 525 Kolonia Niemcy
2141 V/VI wiek Od. 1 Rijksmus. v. Oud., Inv. I, 451 (A.AL 161) Lejda Holandia
2142 III/V wiek Ps. 19:7-8 fragm. John Rylands Library, Add. Box III, bez numeru Manchester W. Brytania
2143 przed 650 Od. 8:57-66.71.72 fragm. MMA, Inv. 14.1.203 Nowy Jork Stany Zjednoczone
2144 IV wiek Ps. 1:1 fragm. Mus. Egizio, P. Taur. Inv. 27 Turyn Włochy
2145 VI/VII wiek Ps. 9:4-13 fragm. ÖNB, P. Vindob. G 3084 Wiedeń Austria
2146 Bizancjum Ps. 39:3-6 fragm. Ägyptisches Museum, P. 17098 Berlin Niemcy
2147 VIII/IX wiek Od. 8:64-66.71 fragm. Kunsthist. Mus., Inv. 8585 Wiedeń Austria
2148 VI wiek Ps. 50:9-12 fragm. John Rylands Library, Add. Box III, folder no 11 Manchester W. Brytania
2149 IV wiek Ps. 72:6-75:13; 77:1-88:2 z. T. fragm. Chester Beatty Library, P. Ch. Beatty XIII (Ac 1501) Dublin Irlandia
2150 IV wiek Ps. 2:1-8; 26:1-6.8-14; 31:8-11 fragm. Chester Beatty Library, P. Ch. Beatty XIV (Ac 1501[!]) Dublin Irlandia
2151 IV wiek Ps. 1:1-4:2 (z lukami) Chester Beatty Library, P. Ch. Beatty XV Dublin Irlandia
2152 VI wiek Ps. 5:12; 6:9-10 fragm. ÖNB, P. Vindob. G 36022 Wiedeń Austria
2153 VI wiek Od. 8:57.86-87 / cytaty z NT Coll. Lais, P. Lais Rzym Włochy
2154 IVE Od. 8 fragm. UML, P. Mich. 6427v Ann Arbor Stany Zjednoczone
2155 VII/VIII wiek Od. 5:9 UML, P. Mich. 1572 Ann Arbor Stany Zjednoczone
2156 VII? wiek Od. 4:8-10 fragm. ÖNB, P. Vindob. G 36114 Wiedeń Austria
2157 III/IV wiek Ps. 21:20-28.31-32; 22:1-6; 23:1 fragm. Univ., IFC, PUG I 1 Genua Włochy
2158 III wiek Ps. 1:1-2 fragm. Biblioteka Laurenziana, PL Inv. II/34 Florencja Włochy
2159 VI/VII wiek Ps. 31:9-10 fragm. ÖNB, P. Vindob. G 29491 Wiedeń Austria
2160 II wiek Ps. 14:3-5 SBO, P. Monts./II Inv. 2 Montserrat
2161 VII/VIII wiek Ps. 106:35 UML, P. Mich. 6577 Ann Arbor Stany Zjednoczone
2162 III wiek Ps. 119:7 SBO, P. Monts./II Inv. 10 Montserrat
2163 VII wiek Ps. 98:4-5 fragm. Sem. Pap., P. Palau Rib. Inv. 212v Barcelona Hiszpania
2164 VI wiek Ps. 129:2-6; 140:9-10; 141:2-3 fragm. Ägyptisches Museum, P. 21270 Berlin Niemcy
2165 IV wiek Ps. 50:3-14 fragm. Biblioteka Laurenziana, PL Inv. II/39 Florencja Włochy
2166 IV wiek Ps. 90:1-6 fragm. Biblioteka Laurenziana, PL Inv. III/501 Florencja Włochy
2167 V wiek Ps. 148:6-13 fragm. Int. Pap., „G. Vitelli”, PSI Inv. 1510r Florencja Włochy
2168 V/VI wiek Ps. 30:20-24; 43:2-6 fragm. Univ., IFC, PUG I 3 Genua Włochy
2169 IV wiek 148:7-8 fragm. Univ. S. Cuore, P. Med. Inv. 71.86c Mediolan Włochy
2170 V wiek Ps. 67:20; 92:1 fragm. IfA, P.Colon. Inv. 2609 Kolonia Niemcy
2171 VI/VII wiek Ps. 132 BL, P. Inv. 120 (3) Londyn W. Brytania
2172 IV/V wiek Ps. 15:4-11; 16:3-11 fragm. BSB, P. gr. mon. 333 Monachium Niemcy
2173 VI/VII wiek Ps. 91:1 fragm. MMA, Inv. 14.1.481 Nowy Jork Stany Zjednoczone
2174 IV wiek Ps. 92:1-5 Luwr, MND 552 E, F Paryż Francja
2175 IV wiek Ps. 146:1-147:1 Luwr, MND 552 I oraz H Paryż Francja
2176 VII wiek Ps. 28:1-29:7 Biblioteka Watykańska, Vat. gr. 2657 Watykan
2177 IV wiek Ps. 117:26-27 fragm. zbiory prywatne Fackelmann, P. A. Fackelmann 10 Wiedeń Austria
2178 IV/V wiek Ps. 118:22-40 fragm. zbiory prywatne Fackelmann, P. A. Fackelmann 11 Wiedeń Austria
2179 VI/VII wiek Ps. 90:1–16 / cytaty z NT ÖNB, P. Vindob. G 348 Wiedeń Austria
2180 VI wiek Ps. 79:13-15; 80:11-13 fragm. ÖNB, P. Vindob. G 3115 Wiedeń Austria
2181 V/VI wiek Ps. 1:1-3 ÖNB, P. Vindob. G 25949 Wiedeń Austria
2182 IV wiek Ps. 77:48-52.61-66 fragm. ÖNB, P. Vindob. G 35781 Wiedeń Austria
2183 VII wiek Ps. 31:1-3 fragm. ÖNB, P. Vindob. G 41050 Verso Wiedeń Austria
2184 VI wiek Od. 3:3-7 fragm. ÖNB, P. Vindob. G 40776 Verso Wiedeń Austria
2185 VI/VII wiek Od. 12:3-5 Ägyptisches Museum, P. 17097 Berlin Niemcy
2186 IV? wiek Od. 8:51-52 fragm. BSB, Gr. 610 Nr. 7 Monachium Niemcy
2187 IV/V wiek Od. 8:57.59 CSIC, P.Matr. bibl. 2 Madryt Hiszpania
2188 VII/VIII wiek Od. 8:61-66 fragm. ÖNB, P. Vindob. K 503 (KO 503) Wiedeń Austria
2189 VII wiek Od. 8:77-88 ÖNB, P. Vindob. G 37 Verso Wiedeń Austria
2190 X wiek Od. 8:57-81 baptysterium Kasr al-Wizz
2191 Bizancjum Ps. 103:1-6 BL, EA 32884 Londyn W. Brytania
2192 Bizancjum Ps. 117:26-27 BL, EA 32966 Londyn W. Brytania
2193 VII/VIII wiek Ps. 80:4; 117:19-20 BL, EA 35123 Londyn W. Brytania
2194 VII? wiek Od. 8:57-88 Kopt. Mus., Ostr. 3151 Kair Egipt
2195 VI/VII wiek Od. 8:73-76.78 fragm. ÖNB, P. Vindob. G 29523 Wiedeń Austria
2196 VI wiek Od. 8:52-56 ÖNB, P. Vindob. G 19934, Fragm. Ia Wiedeń Austria
2197 V wiek Ps. 50:17-20 SCL, P. Duk. Inv. 661v Durham Stany Zjednoczone
2198 III wiek Ps. 88:4-8,15-18 SCL, P. Duk. Inv. 740 Durham Stany Zjednoczone
2199 IV wiek Ps. 90 SCL, P. Duk. Inv. 778 Durham Stany Zjednoczone
2200 V/VI wiek Ps. 80:2.4 IfP, P. Heid. Inv. G 1367 + 2259 Heidelberg Niemcy
2201 VII/VIII wiek Ps. 135:1-18.21-26 IfP, P. Heid. Inv. G 2104 Heidelberg Niemcy
2202 VI<E> Od. 4 (Hab 3):16-19; 5 (Is. 26):10-11.14-15 IfP, P. Heid. Inv. G 2258 + 2748 Heidelberg Niemcy
2203 V/VI wiek Ps. 36:25-26 fragm. IfP, P. Heid. Inv. G 2260 Heidelberg Niemcy
2204 VI wiek Ps. 118:169-176; 133 YBR, P. CtYBR Inv. 488 New Haven Stany Zjednoczone
2205 VI/VII wiek Ps. 148:6-9; 149:1-4 fragm. YBR, P. CtYBR Inv. 3082 New Haven Stany Zjednoczone
2206 V/VI? wiek Ps. 150:3-6 fragm. Col. Univ., P. Col. Inv. 97 Nowy Jork Stany Zjednoczone
2207 przed 650 Ps. 88:4-5 / cytaty z NT MMA, Inv. 14.1.202 Nowy Jork Stany Zjednoczone
2208 VI/VII wiek Od. 8:88; 9:46-47.54-55 Sin.-Tr. S. 369, Abb. 9 Synaj Egipt
2209 VII/VIII wiek Ps. 9:12–27 fragm. ÖNB, P. Vindob. G 1128 Wiedeń Austria
2210 VI/VII wiek Ps. 1:3–4; 4:2 fragm. ÖNB, P. Vindob. G 3089 Wiedeń Austria
2211 VI/VII wiek Ps. 40:3–6 fragm. ÖNB, P. Vindob. G 14289 Wiedeń Austria
2212 VI wiek Ps. 23:1 ÖNB, P. Vindob. G 17087 Wiedeń Austria
2213 VII wiek Ps. 142:2–8.10-12 fragm. ÖNB, P. Vindob. G 17961 Wiedeń Austria
2214 VI/VII wiek Ps. 9:38–10:3 fragm. ÖNB, P. Vindob. G 20541v Wiedeń Austria
2215 V/VI wiek Ps. 24:15; 49:1.2 fragm. ÖNB, P. Vindob. G 29435 Wiedeń Austria
2216 VII/VIII wiek Ps. 96:1; 117:2 fragm. ÖNB, P. Vindob. G 35763 Wiedeń Austria
2217 VI/VII wiek Ps. 53:3–9 fragm. ÖNB, P. Vindob. G 38624 + 41738 Wiedeń Austria
2218 IV/V wiek Ps. 43:21–24; 43:27-44:2 fragm. ÖNB, P. Vindob. G 39205 Wiedeń Austria
2219 VII/VIII wiek Od. 1:10.12.15.16.18; 5:9.10.12.14.15.17.18 ÖNB, P. Vindob. G 40404 Wiedeń Austria
2220 V/VI wiek Od. 7:35–37.43-44 fragm. ÖNB, P. Vindob. G 41449 Wiedeń Austria
2221 VIII wiek Ps. 91:13 ÖNB, P. Vindob. G 43283 Wiedeń Austria
2222 V/VI wiek Ps. 117:5-6.9; 22:1.3 Ägyptisches Museum, P. 2791 Berlin Niemcy
2223 VI wiek Ps. 17:36-38; 49:3-4.6-7 Univ. Statale, T. Mil. Vogl. inv. 2 oraz 3 Mediolan Włochy
2224 IV wiek Ps. 12:3-5 Univ. Statale, T. Mil. Vogl. inv. 5 Mediolan Włochy
2225 VI wiek Ps. 7:4-10 fragm. IfA, P.Colon. Inv. 1612 Kolonia Niemcy
2226 IV/V wiek Ps. 30:3–4 fragm. ÖNB, P. Vindob. G 40580 Wiedeń Austria
2227 P. Oxyrhynchus 5101 50 do 150 n.e. Psalmy 26:9-14; 44:4-8; 47:13-15; 48:6-21; 49:2-16; 63:6-64:5 Sackler Library, 20 3B.36/J(4)B + 27 3B.38/N(1)B + 27 3B.41/J(1-2)c Oksford W. Brytania
3001 ? Cat. in Iob Chester Beatty Library, W 136 Dublin Irlandia
3002 XIII wiek Mac. III-IV Cod. gr. 1342 Synaj Egipt
3003 XII wiek Cat. in. Iob Biblioteka Bodlejańska, Holkham Gr. 65 Oksford W. Brytania
3004 XVIE Cat. in Iob Bibl. Univ., 32 (1-2-1) Salamanka Hiszpania
3005 IX/X wiek Cat. in Iob Bibl. Durazzo - Giustiniani, A I. 10. Genua Włochy
3006 XI wiek Cat. in Iob Cod. gr. 3 Synaj Egipt
3007 1510 Cat. in Eccl., Cant oraz Iob Cod. gr. 311 Synaj Egipt
3008 XII/XIII wiek Cat. in Iob Вατοπαιδίου, 590 Athos Grecja
3009 XVI<E> Cat. in Ier., Ez., Hab., Is et in Dan. Biblioteka Watykańska, Pii. II 18 Watykan
3010 VII/VIII wiek Libri sap. Nat. Bibl., Cod. C.V.25 c. 53, Palimpsest Turyn Włochy
3011 ??? Libri sap. Vallic. gr. E 21 Rzym Włochy
3012 ??? Libri sap. Coll. gr. 7 Rzym Włochy
3013 X wiek części z Exod.-Lev. Biblioteka Bodlejańska, T. 4. 21, Palimpsest Oksford W. Brytania
7001 XIII wiek Ps.Od. Patr.-Bibl., Καμαρ. 3 Stambuł Turcja
7002 1506 Ps.Od. Patr.-Bibl., Καμαρ. 71 Stambuł Turcja
7003 1298 Ps.Od. Patr.-Bibl., Καμαρ. 134 Stambuł Turcja
7004 1597 Ps.Od. Patr.-Bibl., Καμαρ. 135 Stambuł Turcja
7005 1305 Ps.Od. Patr.-Bibl., Τριάδος 19 Stambuł Turcja
7006 XVI wiek Ps.Od. Patr.-Bibl., Τριάδος 20 Stambuł Turcja
7007 XV wiek Od.Ps. Patr.-Bibl., Τριάδος 21 Stambuł Turcja
7008 1341 Ps.Od. Patr.-Bibl., Τριάδος 22 Stambuł Turcja
7009 ??? Ps.Od. Patr.-Bibl., Τριάδος 23 Stambuł Turcja
7010 XIII wiek Ps.Od. Patr.-Bibl., Θεολ. Σχολή 10 Stambuł Turcja
7011 XVI wiek Ps. Μονή Κορ. 36 Karditsa Grecja
7012 XVI wiek Ps. Μονή Κορ. 44 Karditsa Grecja
7013 XVI wiek Ps. Μονή Κορ. 57 Karditsa Grecja
7014 XVI wiek Ps.Od. Kath.-Bibl., 15 Kastoria Grecja
7015 XIII/XIV wiek Ps.<Od.> Βιβλ. Μητρ., 37 Larnaka Cypr
7016 XV wiek Ps. Μ. Άγιας Τριάδος, 68 Meteory Grecja
7017 XVI wiek Ps.Od. Μ. Άγιας Τριάδος, 77 Meteory Grecja
7018 XVI wiek Ps.Od. Μ. Βαρλαάμ, 36 Meteory Grecja
7019 XV wiek Ps.Od. Μ. Βαρλαάμ, 37 Meteory Grecja
7020 XVI wiek Ps.Od. Μ. Βαρλαάμ, 39 Meteory Grecja
7021 XV wiek Ps.Od. Μ. Βαρλαάμ, 40 Meteory Grecja
7022 XVI wiek Ps.Od. Μ. Βαρλαάμ, 41 Meteory Grecja
7023 1546 Ps.Od. Μ. Μεταμορφώσεως, 4 Meteory Grecja
7024 1348 Ps.Od. Μ. Μεταμορφώσεως, 11 Meteory Grecja
7025 1524 Ps.Od. Μ. Μεταμορφώσεως, 58 Meteory Grecja
7026 XVI wiek Ps.Od. Μ. Μεταμορφώσεως, 61 Meteory Grecja
7027 XIV wiek Ps.Od. Μ. Μεταμορφώσεως, 80 Meteory Grecja
7028 1516 Ps.Od. Μ. Μεταμορφώσεως, 85 Meteory Grecja
7029 XVI wiek Ps.Od. Μ. Μεταμορφώσεως, 90 Meteory Grecja
7030 XIII wiek Ps.Od. Μ. Μεταμορφώσεως, 113 Meteory Grecja
7031 XVI wiek Ps.Od. Μ. Μεταμορφώσεως, 120 Meteory Grecja
7032 XV wiek Ps. Μ. Μεταμορφώσεως, 159 Meteory Grecja
7033 XVI wiek Ps. Μ. Μεταμορφώσεως, 170 Meteory Grecja
7034 XVI wiek Ps.Od. Μ. Μεταμορφώσεως, 176 Meteory Grecja
7035 1523 Ps.Od. Μ. Μεταμορφώσεως, 204 Meteory Grecja
7036 XVI wiek Ps.Od. Μ. Μεταμορφώσεως, 211 Meteory Grecja
7037 XVI wiek Ps.Od. Μ. Μεταμορφώσεως, 362 Meteory Grecja
7038 XVI wiek Ps.Od. Μ. Μεταμορφώσεως, 453 Meteory Grecja
7039 XVI wiek Ps.Od. Μ. Μεταμορφώσεως, 491 Meteory Grecja
7040 NLH Nr. II XIV wiek Ps.Od. Buchhdlg. Hiersemann, Cat. 1926. Nr. 33 ?
7041 NLH Nr. IV XIII? wiek Ps.Od. Sotheby's, Dec. 1980. lot 73 Londyn W. Brytania
7042 XIII/XIV wiek Ps.Od Schøyen Coll., MS 1762 Oslo Norwegia
7043 XIV wiek Ps.Od. Biblioteka Bodlejańska, Holkham Gr. 1 Oksford W. Brytania
7044 XV wiek Ps.Od. Biblioteka Bodlejańska, Holkham Gr. 2 Oksford W. Brytania
7045 1474 Ps.Od. Biblioteka Bodlejańska, Holkham Gr. 3 Oksford W. Brytania
7046 XVI wiek Cat. in Ps. Biblioteka Bodlejańska, Holkham Gr. 45 Oksford W. Brytania
7047 XIII wiek Ps.Od. Bibl. RAdW, 15 Petersburg Rosja
7048 XIII wiek Ps.Od. Bibl. RAdW, 9 Petersburg Rosja
7049 XIV wiek Ps. fragm. RBN Gr. 75 Petersburg Rosja
7050 XIV wiek Ps.Od. Arch. Cap., E 16 Rzym Włochy
7051 XV wiek Cat. in Ps.Od Biblioteka Watykańska, Borgian., gr. 2-4 Watykan
7052 XV wiek Ps.Od. Bibl. Comm., Ms. X.VI.3 Siena Włochy
7053 XV wiek Ps. Cod. gr. 11 Synaj Egipt
7054 XVI wiek Ps.Od Cod. gr. 20 Synaj Egipt
7055 Kamil XVI; CL 1638 Ps.Od Cod. gr. 69 Synaj Egipt
7056 CL XVI; Kamil XVI/XVII Ps.Od Cod. gr. 80 Synaj Egipt
7057 Kamil 1503; CL n.a. Ps.Od Cod. gr. 100 Synaj Egipt
7058 Ben. III 1600; Kamil/CL 1601 Ps.Od Cod. gr. 2019 Synaj Egipt
7059 1434 Ps. Cod. gr. 2055 Synaj Egipt
7060 1545 Ps. Cod. gr. 2057 Synaj Egipt
7061 XVI wiek Ps.Od Cod. gr. 2061 Synaj Egipt
7062 XVI wiek Ps.Od Cod. gr. 2068 Synaj Egipt
7063 XVI wiek Ps.Od Cod. gr. 2069 Synaj Egipt
7064 1242 Ps. Cod. gr. 2123 Synaj Egipt
7065 XV/XVI wiek Ps.Od Cod. gr. 2130 Synaj Egipt
7066 XIV wiek Ps. Cod. gr. 2132 Synaj Egipt
7067 1575 Ps.Od Cod. gr. 2133 Synaj Egipt
7068 XVI wiek Ps. Cod. gr. 2150 Synaj Egipt
7069 XIV wiek Ps. Neue Slg., M 14 Synaj Egipt
7070 XIII wiek Ps.Od. Neue Slg., M 44 Synaj Egipt
7071 XIV wiek Ps. Neue Slg., X 8 Synaj Egipt
7072 XV wiek Ps. Neue Slg., X 9 Synaj Egipt
7073 XIII/XIV wiek Ps.Od. Neue Slg., X 11 Synaj Egipt
7074 XV/XVI wiek Ps. Neue Slg., X 15 Synaj Egipt
7075 XIV/XV wiek Ps. Neue Slg., X 39 Synaj Egipt
7076 XV wiek Ps. Neue Slg., X 50 Synaj Egipt
7077 XIV wiek Ps. Neue Slg., X 68 Synaj Egipt
7078 XV/XVI wiek Ps. Neue Slg., X 80 Synaj Egipt
7079 XVI wiek Ps. Neue Slg., X 91 Synaj Egipt
7080 XVI wiek Ps. Neue Slg., X 106 Synaj Egipt
7081 XIV wiek Ps. Neue Slg., X 113 Synaj Egipt
7082 XVI wiek Ps.Od. Neue Slg., X 136 Synaj Egipt
7083 XV wiek Ps.Od. Neue Slg., X 149 Synaj Egipt
7084 XIII/XIV wiek Ps.Od. Neue Slg., X 163 Synaj Egipt
7085 XVI wiek Ps. Neue Slg., X 196 Synaj Egipt
7086 XV wiek Ps.Od. Neue Slg., X 227 Synaj Egipt
7087 XV/XVI wiek Ps. Neue Slg., X 230 Synaj Egipt
7088 XIV/XV wiek Ps. Neue Slg., X 232 Synaj Egipt
7089 XV wiek Ps. Neue Slg., X 266 Synaj Egipt
7090 XV wiek Od. Neue Slg., X 282 Synaj Egipt
7091 XV/XVI wiek Ps.Od. St. Nikolaus, 6 Skamneli
7092 XIII/XIV wiek Ps. Rivas Nr 9 Skiathos Grecja
7093 1509 Ps.Od. IfK, 314 [28] Sofia Bułgaria
7094 1558 Ps.Od. IfK, 321 [5] Sofia Bułgaria
7095 XV/XVI Ps.Od. IfK, 405 [1] Sofia Bułgaria
7096 ??? Ps. IfK, 412 [33] Sofia Bułgaria
7097 XVI wiek Ps.Od. Nat.-Bibl., Ms. gr. 19 Sofia Bułgaria
7098 XIV wiek Ps.Od. Nat.-Bibl., Ms. gr. 20 Sofia Bułgaria
7099 XV wiek Ps.Od. ZSBS, Dujčev 41 Sofia Bułgaria
7100 XIV wiek Ps.Od. ZSBS, Dujčev 44 (33) Sofia Bułgaria
7101 1525 Ps.Od. ZSBS, Dujčev 47 (34) Sofia Bułgaria
7102 XVI wiek Ps.Od. ZSBS, Dujčev 66 Sofia Bułgaria
7103 XIV wiek Ps.Od. ZSBS, Dujčev 173 (32) Sofia Bułgaria
7104 XIII wiek Ps.Od. ZSBS, Dujčev 243 + 120 Sofia Bułgaria
7105 XIV wiek Ps.Od. ZSBS, Dujčev 382 Sofia Bułgaria
7106 XIII wiek Ps.Od. Μ. Βλατ., 41 Saloniki Grecja
7107 XIV wiek Ps.Od. Μ. Βλατ., 47 Saloniki Grecja
7108 XVI wiek Ps.Od. Kekelidze Inst., gr. 14 Tbilisi Gruzja
7109 XV wiek Ps. Bibl. Comm., 2325 Trydent Włochy

UwagiEdytuj

 1. Są to P.Oxy 656, P.Oxy 845, P.Oxy 846, P.Oxy 1007, P.Oxy 1074, P.Oxy 1075, P.Oxy 1076, P.Oxy 1125, P.Oxy 1166, P.Oxy 1167, P.Oxy 1168, P.Oxy 1226, P.Oxy 1351, P.Oxy 1352, P.Oxy 1594, P.Oxy 1595, P.Oxy 1779, P.Oxy 1928, P.Oxy 2065, P.Oxy 2066, P.Oxy 2073, P.Oxy 2386, P.Oxy 3522, P.Oxy 4442, P.Oxy 4443, P.Oxy 4444, P.Oxy 5101 i P.Oxy 5128.

PrzypisyEdytuj

 1. Akademie der Wissenschaften zu Göttingen: Herzlich willkommen auf den Seiten des Göttinger Septuaginta-Unternehmens! (niem.). adw-goe.de. [dostęp 2013-09-17].
 2. The Septuagint and Modern Study, Sidney Jellicoe, 1968, str. 271, 272
 3. Portal wiedzy: Septuaginta. portalwiedzy.onet.pl. [dostęp 2013-07-18].
 4. Biblia 2000: LXX - Przekład Siedemdziesięciu. biblia.info.pl. [dostęp 2013-07-18].

BibliografiaEdytuj