Jest to część klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej:

Obejmuje ona leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące:

L 01 – CytostatykiEdytuj

 • L 01 A – Leki alkilujące
  • L 01 AA – Analogi iperytu azotowego
  • L 01 AB – Alkilowane sulfoniany
  • L 01 AC – Iminy etylenowe
  • L 01 AD – Pochodne nitrozomocznika
  • L 01 AG – Epoksydy
  • L 01 AX – Inne
 • L 01 B – Antymetabolity
  • L 01 BA – Analogi kwasu foliowego
  • L 01 BB – Analogi puryn
  • L 01 BC – Analogi pirymidyn
 • L 01 C – Alkaloidy roślinne i inne związki pochodzenia naturalnego
  • L 01 CA – Alkaloidy Vinca i ich analogi
  • L 01 CB – Pochodne podofilotoksyny
  • L 01 CC – Pochodne kolchicyny
  • L 01 CD – Taksany
  • L 01 CX – Inne
 • L 01 D – Antybiotyki cytotoksyczne i związki pochodne
  • L 01 DA – Aktynomycyny
  • L 01 DB – Antracykliny i związki pochodne
  • L 01 DC – Inne
 • L 01 X – Pozostałe leki przeciwnowotworowe
  • L 01 XA – Związki platyny
  • L 01 XB – Metylohydrazyny
  • L 01 XC – Przeciwciała monoklonalne
  • L 01 XD – Środki stosowane w terapii fotodynamicznej
  • L 01 XE – Inhibitory kinazy proteinowej
  • L 01 XX – Inne
  • L 01 XY – Połączenia leków przeciwnowotworowych

L 02 – Leki stosowane w terapii hormonalnejEdytuj

 • L 02 A – Hormony i ich pochodne
  • L 02 AA – Estrogeny
  • L 02 AB – Progestageny
  • L 02 AE – Analogi hormonu uwalniającego gonadotropinę (GnRh)
  • L 02 AX – Inne hormony
 • L 02 B – Antagonisty hormonów i ich pochodne
  • L 02 BA – Antyestrogeny
  • L 02 BB – Antyandrogeny
  • L 02 BG – Inhibitory enzymów
  • L 03 BX – Inne

L 03 – Leki immunostymulująceEdytuj

 • L 03 A – Cytokiny i immunomodulatory
  • L 03 AA – Czynniki stymulujące tworzenie kolonii
  • L 03 AB – Interferony
  • L 03 AC – Interleukiny
  • L 03 AX – Inne

L 04 – Leki immunosupresyjneEdytuj

 • L 04 A – Leki immunosupresyjne
  • L 04 AA – Selektywne leki immunosupresyjne
  • L 04 AB – Inhibitory TNF-α
  • L 04 AC – Inhibitory interleukiny
  • L 04 AD – Inhibitory kalcyneuryny
  • L 04 AX – Inne

BibliografiaEdytuj