Wikipedia:Zastrzeżenia dotyczące pojęć medycznych

Wikipedia nie zawiera porad medycznych edytuj

Wikipedia zawiera artykuły z wielu dziedzin medycznych, jednak bez żadnej gwarancji, że którykolwiek z tych artykułów jest dokładny i zgodny z aktualną wiedzą. Nie ma absolutnie żadnej pewności, że jakiekolwiek informacje zawarte lub cytowane w artykule dotyczące spraw medycznych są prawdziwe, poprawne, dokładne i aktualne. Zdecydowana większość tych artykułów jest napisana w części lub w całości przez osoby niezwiązane z medycyną. Nawet jeżeli opis zawarty w artykule jest zgodny z aktualną wiedzą medyczną, może nie mieć zastosowania do konkretnego przypadku.

Informacje medyczne w Wikipedii mają w najlepszym razie charakter ogólny i nie mogą zastępować porady wykwalifikowanego eksperta (takiego jak lekarz, farmaceuta, lekarz dentysta, lekarz weterynarii, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, fizjoterapeuta i podobni). Wszystkie zawarte w Wikipedii hasła związane z medycyną nigdy nie zastąpią porady lekarza (medyka) i z tego tytułu nie mogą być za takie uznawane. Wikipedia nie jest lekarzem – jeśli usuniesz informację o toksyczności danej substancji – ona wciąż jest śmiertelna!

Żaden z poszczególnych autorów, administratorów, programistów czy donatorów Wikipedii, ani nikt inny związany z Wikipedią nie może brać odpowiedzialności za wyniki i konsekwencje jakiejkolwiek próby wykorzystania informacji przedstawionych w tej witrynie.

Żadne dane w serwisie Wikipedia.org lub dołączone jako część jakiegokolwiek projektu Wikimedia Foundation nie powinny być interpretowane jako próba przedstawienia czy wyrażenia opinii medycznej lub w inny sposób zaangażowania się w praktykę medyczną.