Aborcja na Filipinach

Aborcja na Filipinach - filipińskie prawo zakazuje bezwzględnie przerywania ciąży, aczkolwiek aborcja dokonana w celu ratowania życia matki jest uważana za legalną w oparciu o zasadę stanu wyższej konieczności.

Zakaz aborcji jest potwierdzony przez odpowiedni zapis w konstytucji kraju.