Dokumentacja szablonu [zobacz] [edytuj] [historia] [odśwież]

Składnia

Podstawowa składnia szablonu:

{{Dopracować|[nazwa problemu 1] = [data]|[nazwa problemu 2] = [data]}}
[data] w formacie rrrr-mm
maksymalna liczba problemów w szablonie: 10

Przykłady:

{{Dopracować|język = 2024-04}}
{{Dopracować|źródła = 2024-04|styl = 2024-04}} (więcej o wstawianiu kilku problemów w sekcji Kilka parametrów naraz)

Wskazówki:

  • Jeżeli [nazwa problemu] jest parametrem z tabeli poniżej (sekcja Parametry konkretnych problemów), wyświetlony zostanie zdefiniowany tekst. W przeciwnym razie wyświetlony zostanie tekst, który został wpisany do szablonu (więcej w sekcji Użycie).
  • Jeśli problem dotyczy tylko konkretnej sekcji, należy zastosować dodatkowy parametr „sekcja” (więcej w sekcji Parametry pomocnicze).

Użycie

Szablonu używamy do oznaczania artykułów, które nie są napisane zgodnie z zasadami lub zaleceniami edycyjnymi, a więc wymagają dopracowania. Wstawienie samego {{dopracować}} nie wystarcza zazwyczaj, by osoba chętna do poprawienia wiedziała od razu, jakie mankamenty znajdują się w artykule, dlatego zaleca się używać niżej opisanych parametrów. Pusty szablon w artykule nie generuje żadnych informacji, a strony które taki pusty zawierają, są gromadzone w Kategoria:Szablon dopracować bez podanych parametrów.

Parametry zostały określone, ponieważ niektóre problemy pojawiają się dość często i gdy użyjemy parametrów, w szablonie znajdą się linki do odpowiednich metastron, a samo hasło przypisane zostanie do wąskiej kategorii zawierającej artykuły obarczone tymi problemami.

Jeżeli jakiś problem nie został zdefiniowany, można go opisać po „|” lub „|1=” (parametry nienazwane). W szablonie maksymalnie można zmieścić 10 parametrów (zazwyczaj aż tylu problemów nie ma, a jeżeli jest więcej, to najlepiej zrobić wpis na stronie dyskusji i użyć parametru pomocniczego sekcja dyskusji = nazwa sekcji na stronie dyskusji.

Data

Przy parametrach należy podać datę (rok i miesiąc, w formacie rrrr-mm) wstawienia szablonu. Nieistotna jest data wstawienia kwestionowanych informacji. W przypadku braku daty uzupełniona zostanie ona przez bota – zajmuje się tym MalarzBOT.

Daty nie należy podawać, jeśli opis problemu jest zwykłym tekstem, a nie parametrem.

Parametry konkretnych problemów

Te parametry można stosować w dowolnej kolejności.
Parametr Efekt
{{Dopracować|uzupełnić=2024-04}}

dodaje kategorię Kategoria:Artykuły wymagające uzupełnienia informacji
działają też parametry rozbudować, rozwinąć, poszerzyć, treść, rozszerzyć
{{Dopracować|brak definicji=2024-04}}

dodaje kategorię Kategoria:Artykuły wymagające podania definicji
działają też parametry definicja i brak wstępu
{{Dopracować|lead=2024-04}}

dodaje kategorię Kategoria:Artykuły wymagające poprawy leadu
działa też parametr wstęp i wprowadzenie
{{Dopracować|dane biograficzne=2024-04}}

dodaje kategorię Kategoria:Biogramy wymagające uzupełnienia podstawowych informacji
{{Dopracować|pov=2024-04}}

dodaje kategorię Kategoria:Artykuły wymagające neutralnego ujęcia tematu
działają też parametry POV i neutralność
{{Dopracować|łasiczki=2024-04}}

dodaje kategorię Kategoria:Artykuły z wyrażeniami zwodniczymi
działają też parametry zwodnicze i wyrażenia zwodnicze
{{Dopracować|reklama=2024-04}}

dodaje kategorię Kategoria:Artykuły napisane w formie reklamy
działa też parametr spam
{{Dopracować|polonocentryzm=2024-04}}

dodaje kategorię Kategoria:Artykuły polonocentryczne
działa też parametr povpol
{{Dopracować|OR=2024-04}}

dodaje kategorię Kategoria:Artykuły zawierające własne teorie
działają też parametry or i twórczość własna
zobacz też: {{or}} (szablon umieszczany w tekście)
{{Dopracować|zweryfikować=2024-04}}

dodaje kategorię Kategoria:Artykuły do weryfikacji
działa też parametr do weryfikacji
zobacz też szablony umieszczane w tekście: {{fakt}} {{niewiarygodne źródło}} {{nie w źródle}} {{martwy link}} {{wątpliwe}}
{{Dopracować|źródła=2024-04}}

dodaje kategorię Kategoria:Artykuły wymagające uzupełnienia źródeł
działają też parametry Źródła, WER, wer, brak źródeł, dodać źródła
należy używać tylko w przypadku braków w uźródłowieniu, mogących w przyszłości stać się źródłem poważnych problemów
{{Dopracować|nierzetelne=2024-04}}

dodaje kategorię Kategoria:Artykuły zawierające nierzetelne źródła
działają też parametry nierzetelne źródła i niewiarygodne źródła
{{Dopracować|zależne=2024-04}}

dodaje kategorię Kategoria:Artykuły wymagające dodania źródeł niezależnych
działają też parametry wieszak, źródła promocyjne i źródła zależne
{{Dopracować|źródła medyczne=2024-04}}

dodaje kategorię Kategoria:Artykuły medyczne wymagające dodania wiarygodnych źródeł
działają też parametry medref, medwer
należy używać tylko w przypadku braków odpowiedniego uźródłowienia w hasach medycznych. W przypadku, kiedy cały artykuł jest niezgodny z aktualną wiedzą medyczną, na jego górze powinien znajdować się szablon informacyjny {{nmed}}.
{{Dopracować|opis bibliograficzny=2024-04}}

dodaje kategorię Kategoria:Artykuły zawierające niepełne opisy bibliograficzne
działa też parametr niepełna źródła i niepełna źródło
do zastosowania w sytuacji, gdy np. źródle podano nazwisko i rok publikacji, ale bez tytułu publikacji.
{{Dopracować|więcej przypisów=2024-04}}

dodaje kategorię Kategoria:Artykuły z brakującymi przypisami
działają też parametry dodać przypisy, wstawić przypisy, przypisy
{{Dopracować|tamże=2024-04}}

dodaje kategorię Kategoria:Artykuły wymagające poprawienia przypisów
działają też parametry Ibidem i Ibid
do zastosowania w sytuacji, gdy jako źródło jest zastosowany zapis "Tamże", "Ibidem", "Ibid". Między treścią uźródłowioną przypisem z podaną publikacją, a fragmentem z przypisem podanym powyższy sposób zawsze ktoś może dodać treść z przypisem powołującym się na zupełnie inną publikację.
{{Dopracować|aktualizacja=2024-04}}

dodaje kategorię Kategoria:Artykuły wymagające aktualizacji
działają też parametry zaktualizować i uaktualnić
zobacz też: {{aktualizuj po}} (szablon umieszczany w tekście), {{aktualne}}
{{Dopracować|aktualizacja stanu prawnego=2024-04}}

dodaje kategorię Kategoria:Artykuły z dziedziny prawa wymagające aktualizacji
{{Dopracować|sprzeczne informacje=2024-04}}

dodaje kategorię Kategoria:Artykuły ze sprzecznymi informacjami
{{Dopracować|nieency=2024-04}}

dodaje kategorię Kategoria:Artykuły z nieencyklopedycznymi treściami
{{Dopracować|ciekawostki=2024-04}}

dodaje kategorię Kategoria:Artykuły z ciekawostkami
działa też parametr trivia
zobacz też: {{czy to ważne}} (szablon umieszczany w tekście)
{{Dopracować|styl=2024-04}}

dodaje kategorię Kategoria:Artykuły wymagające poprawy stylu
{{Dopracować|język=2024-04}}

dodaje kategorię Kategoria:Artykuły niezgodne z normami polskiego języka literackiego
działają też parametry błędy językowe, poprawić język, stylistyka, gramatyka, interpunkcja
{{Dopracować|pustosłowie=2024-04}}

dodaje kategorię Kategoria:Artykuły z pustosłowiem
działają też parametry próżne, próżne wyrażenia, usunąć próżne wyrażenia
zobacz też szablony umieszczane w tekście: {{doprecyzuj}} {{czyim}} {{kto}} {{przez kogo}} {{według kogo}} {{jaka}} {{jakich}} {{gdzie}} {{kiedy}} {{od kiedy}} {{czy to ważne}}
{{Dopracować|kategoria=2024-04}}

dodaje kategorię Kategoria:?
działa też parametr kategorie
{{Dopracować|format=2024-04}}

dodaje kategorię Kategoria:Artykuły wymagające formatowania
działają też parametry formatowanie, forma i wikizacja
{{Dopracować|tłumaczenie=2024-04}}

dodaje kategorię Kategoria:Artykuły wymagające przetłumaczenia
działają też parametry poprawić tłumaczenie, translator, przetłumaczyć
{{Dopracować|kryteria=2024-04}}

dodaje kategorię Kategoria:Artykuły bez kryteriów dla list
{{Dopracować|linki=2024-04}}

dodaje kategorię Kategoria:Linki wewnętrzne do dodania
działa też parametr linki wewnętrzne
{{Dopracować|linkizew=2024-04}}

dodaje kategorię Kategoria:Linki zewnętrzne do wyczyszczenia
działa też parametr linki zewnętrzne
{{Dopracować|wikikod=2024-04}}

dodaje kategorię Kategoria:Artykuły do poprawy wikikodu

Parametry pomocnicze

Parametr Efekt
{{Dopracować|sekcja dyskusji=Nazwa sekcji na stronie dyskusji}}
parametr zalecany w sytuacjach, w których uchybienia są liczne; wtedy zgrabniej wyliczyć je w jednej sekcji na stronie dyskusji, niż w szablonie
należy pamiętać o podaniu przynajmniej jednego konkretnego parametru, inaczej wyświetli się komunikat, że nie wyszczególniono niedoskonałości
Oznaczenie sekcji (pierwszy parametr):
{{Dopracować|sekcja|źródła={{#time:Y-m}}}}

Po oznaczeniu sekcji podajemy inne parametry tak jak w przypadku całego artykułu.

Oznaczenie sekcji (alternatywne formy):
{{Dopracować|sekcja=|źródła={{#time:Y-m}}}}
{{Dopracować|sekcja=1|źródła={{#time:Y-m}}}}
{{Dopracować|sekcja=t|źródła={{#time:Y-m}}}}
{{Dopracować|sekcja=tak|źródła={{#time:Y-m}}}}

Wszystkie te formy będą miały ten sam efekt.

Kilka parametrów naraz

W wywołaniu szablonu może być podawany jeden lub więcej parametrów. Jeśli wstawiamy szablon do sekcji, to pierwszy parametr musi być słowem „sekcja” (i oczywiście takie wywołanie szablonu powinno być wstawione w sekcji) – podanie innego słowa spowoduje uznanie go za pominięcie parametru nr 1 i przypisanie tego słowa parametrowi nr 2. W razie podania parametru nr 2, czyli tekstu, który pojawi się w drugim akapicie komunikatu, trzeba ułożyć ten tekst tak, aby był poprawny gramatycznie. Będzie to tekst odpowiadający na pytanie – co należy poprawić?

Przykłady

{{Dopracować|styl=2017-07|neutralność=2017-07|źródła=2017-07|pustosłowie=2017-07|język=2017-07}}
{{Dopracować|styl=2017-07|źródła=2017-07|pustosłowie=2017-07|dane liczbowe – są niepoprawne, składy – są nieaktualne, poprawić transliterację nazwisk}}
{{Dopracować|styl=2017-07|źródła=2017-07|pustosłowie=2017-07|dane liczbowe – są niepoprawne, składy – są nieaktualne, poprawić transliterację nazwisk|format=2017-07|brak definicji=2017-07}}

Parametry szablonu (strukturyzacja VE)

Gdy artykuł wymaga poprawy

Parametry szablonu[Zarządzaj dokumentacją szablonu]

ParametrOpisTypStatus
własny komentarz1

Skrótowo np. propozycje rozwinięcia artykułu. Zalecamy jednak korzystać z pozostałych parametrów (które wyczerpują większość najczęstszych problemów) lub ze strony Dyskusja.

Ciąg znakówopcjonalny
Sekcjasekcja

Użyj w danej sekcji, gdy problem dotyczy tylko niej. Wpisz po prostu „1”, albo ew. dodaj komentarz swoimi słowami. Zalecamy jednak pozostawić go pustym i korzystać z pozostałych parametrów, które wyczerpują większość najczęstszych problemów.

Przykład
1
Wartość automatyczna
1
Ciąg znakówopcjonalny
Uwagi na stronie dyskusjisekcja dyskusji

Jeżeli dodatkowe wyjaśnienia są w Dyskusji artykułu. Wpisz nazwę sekcji.

Ciąg znakówopcjonalny
Artykuł niedokończonyuzupełnić rozbudować rozwinąć

Artykuł jest zbyt powierzchownie napisany (tzw. ''stub'') - zawarte informacje są szczątkowe.

Wartość automatyczna
{{subst:#time:Y-m}}
Ciąg znakówopcjonalny
Brak definicjibrak definicji definicja

Brak definicji (wprowadzenia) artykułu.

Wartość automatyczna
{{subst:#time:Y-m}}
Ciąg znakówopcjonalny
Wprowadzenielead wstęp wprowadzenie

Wprowadzenie wymaga poprawy (np. zbyt techniczny język, zbyt szczegółowy opis).

Wartość automatyczna
{{subst:#time:Y-m}}
Ciąg znakówopcjonalny
Dane biograficznedane biograficzne

Brak podstawowych danych biograficznych.

Wartość automatyczna
{{subst:#time:Y-m}}
Ciąg znakówopcjonalny
Tekst nieneutralnyPOV pov neutralność

Artykuł nie jest napisany w sposób neutralny.

Wartość automatyczna
{{subst:#time:Y-m}}
Ciąg znakówopcjonalny
Zwodnicze wyrażeniałasiczki zwodnicze

Artykuł zawiera zwodnicze wyrażenia.

Wartość automatyczna
{{subst:#time:Y-m}}
Ciąg znakówopcjonalny
Reklamareklama

Artykuł jest napisany w formie reklamy.

Wartość automatyczna
{{subst:#time:Y-m}}
Ciąg znakówopcjonalny
Polonocentryzmpolonocentryzm

Artykuł jest polonocentryczny. Należy zredagować odpowiednio tekst. Jeżeli artykuł dotyczy pojęć prawniczych, zalecamy użyć szablonu „zasięg geograficzny”, ponieważ artykuły z tej dziedziny wyjątkowo trudno opisać w sposób niepolonocentryczny.

Wartość automatyczna
{{subst:#time:Y-m}}
Ciąg znakówopcjonalny
Twórczość własnaOR or

Artykuł może zawierać twórczość własną (tj. informacje nigdzie wcześniej nieopublikowane).

Wartość automatyczna
{{subst:#time:Y-m}}
Ciąg znakówopcjonalny
Nierzetelne źródłanierzetelne

Mało wiarygodne źródła (np. nierecenzowane publikacje w artykułach o tematyce naukowej).

Wartość automatyczna
{{subst:#time:Y-m}}
Ciąg znakówopcjonalny
Brak źródełźródła WER wer

Rażące braki w uźródłowieniu (w innym wypadku wybierz parametr więcej przypisów).

Wartość automatyczna
{{subst:#time:Y-m}}
Ciąg znakówopcjonalny
Brak źródeł medycznychźródła medyczne medref medwer

Informacje medyczne nie są poparte dowodami naukowymi (zgodnie z EBM).

Wartość automatyczna
{{subst:#time:Y-m}}
Ciąg znakówopcjonalny
Błędy w bibliografiiopis bibliograficzny niepełna źródła niepełna źródło

Błędy zawarte w źródłach utrudniają zweryfikowanie informacji, np. gdy w źródle podano nazwisko i rok publikacji, ale bez tytułu publikacji.

Wartość automatyczna
{{subst:#time:Y-m}}
Ciąg znakówopcjonalny
Więcej przypisówwięcej przypisów

Występują stwierdzenia bez przypisów. Jeżeli w artykule w ogóle nie ma przypisów lub braki są rażące, wybierz parametr „źródła”.

Wartość automatyczna
{{subst:#time:Y-m}}
Ciąg znakówopcjonalny
Kolejność przypisówtamże Ibidem Ibid

Gdy wyrażenia „tamże”, „ibidem”, „ibid” lub wstawione „na sztywno” numery przypisów są nieodpowiednie, ponieważ kolejność przypisów w artykule zmieniała się w czasie

Wartość automatyczna
{{subst:#time:Y-m}}
Ciąg znakówopcjonalny
Aktualizacjaaktualizacja

Artykuł zawiera nieaktualne informacje.

Wartość automatyczna
{{subst:#time:Y-m}}
Ciąg znakówopcjonalny
Aktualizacja stanu prawnegoaktualizacja stanu prawnego

Artykuł zawiera nieaktualne informacje na temat norm lub przepisów prawnych.

Wartość automatyczna
{{subst:#time:Y-m}}
Ciąg znakówopcjonalny
Sprzeczne informacjesprzeczne informacje

Artykuł zawiera sprzeczne informacje.

Wartość automatyczna
{{subst:#time:Y-m}}
Ciąg znakówopcjonalny
Nieencyklopedyczne treścinieency

Artykuł zawiera nieencyklopedyczne treści.

Wartość automatyczna
{{subst:#time:Y-m}}
Ciąg znakówopcjonalny
Ciekawostkiciekawostki trivia

Artykuł zawiera informacje sformułowane jako ciekawostki.

Wartość automatyczna
{{subst:#time:Y-m}}
Ciąg znakówopcjonalny
Stylstyl

Artykuł wymaga poprawy stylu.

Wartość automatyczna
{{subst:#time:Y-m}}
Ciąg znakówopcjonalny
Błędy językowejęzyk

Artykuł zawiera błędy językowe (jest napisany niezgodnie z normami polskiego języka literackiego).

Wartość automatyczna
{{subst:#time:Y-m}}
Ciąg znakówopcjonalny
Pustosłowiepustosłowie trawa

Artykuł zawiera pustosłowie.

Wartość automatyczna
{{subst:#time:Y-m}}
Ciąg znakówopcjonalny
Brak kategoriikategoria kategorie

Artykuł nie jest dołączony do żadnej kategorii.

Wartość automatyczna
{{subst:#time:Y-m}}
Ciąg znakówopcjonalny
Formatowanieformat formatowanie forma wikizacja

Nieodpowiednio sformatowany tekst (brak sekcji, tabeli itp.). Tzw. wikizacja.

Wartość automatyczna
{{subst:#time:Y-m}}
Ciąg znakówopcjonalny
Tłumaczenietłumaczenie

Błędy w tłumaczeniu fragmentów tekstu.

Wartość automatyczna
{{subst:#time:Y-m}}
Ciąg znakówopcjonalny
Lista bez wyraźnych kryteriówkryteria

Informacje przedstawione są w formie bezładnej listy (bez wyraźnych kryteriów).

Wartość automatyczna
{{subst:#time:Y-m}}
Ciąg znakówopcjonalny
Linkilinki

Brak linków do innych haseł z Wikipedii.

Wartość automatyczna
{{subst:#time:Y-m}}
Ciąg znakówopcjonalny
Linki zewnętrznelinkizew

Niewłaściwe linki zewnętrzne np. reklamy, nierzetelne źródła (zob. Wikipedia:Zasady wstawiania linków zewnętrznych).

Wartość automatyczna
{{subst:#time:Y-m}}
Ciąg znakówopcjonalny
Wikikodwikikod

Błędy w kodzie źródłowym artykułu.

Wartość automatyczna
{{subst:#time:Y-m}}
Ciąg znakówopcjonalny

Zobacz też