Adam Brzeski

Adam Brzeski z Nieborowa herbu Prawdzic (zm. w 1657 roku) – podstarości piński w latach 1646–1649, stolnik piński w latach 1646–1657.

Poseł sejmiku pińskiego na sejm nadzwyczajny 1654 roku[1].

W 1648 roku był elektorem Jana II Kazimierza Wazy z powiatu pińskiego.

PrzypisyEdytuj

  1. Stefania Ochmann-Staniszewska, Zdzisław Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. Prawo – doktryna – praktyka, tom II, Wrocław 2000, s. 383.

BibliografiaEdytuj

  • Svffragia Woiewodztw, y Ziem Koronnych, y Wielk. Xięstwa Litewskiego. Zgodnie na Naiaśnieyszego Iana Kazimierza Obranego Krola Polskiego [...]. Dane, między Warszawą, a Wolą, Dnia 17. Listopada, Roku 1648, [b.n.s].
  • Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. 8: Ziemia brzeska i województwo brzeskie XIV-XVIII wiek, pod red. A. Rachuby, Warszawa 2020, s. 341.