Andrzej Rachuba

polski historyk

Andrzej Wojciech Rachuba (ur. 29 maja 1951 w Pułtusku[1]) – polski historyk, specjalizujący się w historii nowożytnej, prezes Towarzystwa Miłośników Historii.

ŻyciorysEdytuj

W 1975 obronił pracę magisterską na Uniwersytecie Warszawskim. W 1979 uzyskał stopień doktora na Wydziale Historycznym UW, na podstawie pracy Wielkie Księstwo Litewskie wobec rokoszu Jerzego Lubomirskiego 1664–1667, napisanej pod kierunkiem Tadeusza Wasilewskiego, a w 1989 stopień doktora habilitowanego w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk. W 1999 otrzymał tytuł profesora.

Pracuje w Instytucie Historii PAN, pełni funkcję kierownika Pracowni Nauk Pomocniczych Historii i Edytorstwa oraz przewodniczy Radzie Naukowej Instytutu. Specjalizuje się w historii nowożytnej Polski oraz Wielkiego Księstwa Litewskiego. Pełni funkcję wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, a od 1996 jest prezesem Towarzystwa Miłośników Historii.

Został wybrany na członka Komitetu Nauk Historycznych PAN na kadencję 2020–2023[2].

Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 30 czerwca 2009 za wybitne zasługi w propagowaniu wiedzy o wspólnym dziedzictwie historycznym narodów tworzących Rzeczpospolitą Obojga Narodów został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski[3].

W 2010 wszedł w skład komitetu poparcia Jarosława Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich[4].

Wybrane publikacjeEdytuj

  • Metryka Litewska. Księga Sigillat 1709–1719, Warszawa 1987
  • Metryka Litewska. Rejestry podatkowe Wielkiego Księstwa Litewskiego. Województwo wileńskie 1690 r., Warszawa 1989
  • Konfederacja Kmicicowska i Związek Braterski wojska litewskiego w latach 1660–1663, Warszawa 1989
  • Urzędnicy centralni i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV–XVIII wieku. Spisy (oprac. i wstęp z Henrykiem Lulewiczem), Kórnik 1994
  • Urzędnicy inflanccy XVI–XVIII w. Spisy (oprac. z Krzysztofem Mikulskim), Kórnik 1994
  • Ciechanowieccy herbu Dąbrowa (współaut.), Warszawa 1997
  • Metryka Litewska. Rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Województwo brzeskie litewskie 1667–1690 r., Warszawa 2000
  • Metryka Litewska. Księga Wpisów nr 131, Warszawa 2001
  • Metryka Litewska. Rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Województwo nowogródzkie 1690 r. (oprac. z Henrykiem Lulewiczem), Warszawa 2002
  • Wielkie Księstwo Litewskie w systemie parlamentarnym Rzeczypospolitej w latach 1569–1763, Warszawa 2002
  • Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. IV, Ziemia smoleńska i województwo smoleńskie XIV-XVIII wiek, (redakcja i współautorstwo z H. Lulewiczem i P.P. Romaniukiem), Warszawa 2003
  • Pamiętniki Filipa, Michała i Teodora Obuchowiczów (1630-1707), redakcja i opracowanie wraz z H. Lulewiczem, Warszawa 2003
  • Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. I, Województwo wileńskie XIV-XVIII wiek, (redakcja i współautorstwo z H. Lulewiczem i P.P. Romaniukiem), Warszawa 2004
  • Deputaci Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego 1697 − 1794. Spis (redakcja i opracowanie wraz Przemysławem P. Romaniukiem przy współpracy A. Macuka i J. Aniszczenki), Warszawa 2004
  • Deputaci Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego 1582–1696. Spis, (redakcja i współautorstwo z H. Lulewiczem), Warszawa 2007
  • Historia Litwy. Dwugłos polsko-litewski, Warszawa 2008
  • Metryka Litewska. Rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Województwo mścisławskie 1667 r., Warszawa 2008
  • Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. II. Województwo trockie XIV–XVIII wiek (redakcja i współautorstwo), Warszawa 2009
  • Metryka Litewska. Rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Województwo smoleńskie 1650 r., (redakcja i współautorstwo ze S. Duminem) Warszawa 2009
  • Konfederacje wojska litewskiego w latach 1655-1663, Zabrze 2010
  • Dzieje rodziny Ciechanowieckich herbu Dąbrowa (XIV–XXI wiek), (redakcja i współautorstwo z H. Lulewiczem, J. Sikorską-Kuleszą, S. Duminem, A. Haratymem, A. Macukiem i A. Pospiszil), Warszawa 2013
  • Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. III, Księstwo Żmudzkie XV-XVIII wiek (redakcja i współautorstwo z H. Lulewiczem, P.P. Romaniukiem, A. Haratymem), Warszawa 2015
  • Rejestry popisowe pospolitego ruszenia szlachty Wielkiego Księstwa Litewskiego z 1621 r. (oprac.), Warszawa 2015
  • Metryka Litewska. Rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Województwo połockie 1667 i 1690 r., (redakcja i opracowanie z. H. Lulewiczem), Warszawa 2018
  • Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. V, Ziemia połocka i województwo połockie XIV‒XVIII wiek, red. H. Lulewicza, oprac. H. Lulewicz, A. Rachuba, A. Haratym, A. Macuk, A. Radaman, przy współpracy W. Hałubowicza i P.P. Romaniuka, Warszawa 2018

PrzypisyEdytuj

  1. Tomasz Wituch, Bogdan Stolarczyk, Studenci Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego 1945-2000, Wydawnictwo Arkadiusz Wingert i Przedsięwzięcie Galicja, Kraków 2010, s. 415
  2. Komitet Nauk Historycznych PAN. pan.pl. [dostęp 2020-03-01].
  3. M.P. z 2009 r. nr 78, poz. 974 – pkt 6.
  4. Hasło Kaczyńskiego: "Polska jest najważniejsza" (pol.). tvn24.pl. [dostęp 2010-05-07].

BibliografiaEdytuj