Polskie Towarzystwo Heraldyczne

polskie stowarzyszenie naukowe

Polskie Towarzystwo Heraldyczne – towarzystwo naukowe założone w 1987 roku w Warszawie[a].

godło PTHer z lat 1987–1991

PTHer stawia sobie za cel rozwijanie, pogłębianie i upowszechnianie badań z dziedziny heraldyki jako nauki historycznej. Ponadto obszar zainteresowań członków obejmuje również inne nauki pozostające w związku z heraldyką (np. genealogia). Organizacja współpracuje z Polską Akademią Nauk, szkołami wyższymi oraz archiwami i muzeami w kraju i za granicą.

Towarzystwo jest członkiem Międzynarodowej Federacji Genealogii i Heraldyki (franc. Confédération Internationale d'Héraldique et de Généalogie). Poza Warszawą towarzystwo ma oddziały terenowe w Toruniu, Krakowie, Lublinie i Poznaniu. Jednym ze statutowych celów PTHer jest konsultowanie z władzami samorządowymi spraw heraldycznych, zwłaszcza tworzenia nowych herbów. Członkowie Towarzystwa zasiadają w Komisji Heraldycznej przy MSWiA.

PTHer prowadzi również działalność wydawniczą i wystawienniczą (m.in. "Ars Heraldica" – Warszawa 1991, "Orzeł Biały" – Kraków 1994). Wydawnictwa cykliczne PTH to:

Logo Polskiego Towarzystwa Heraldycznego

Badania naukowe i projekty badawcze realizowane przez Towarzystwo są ogłaszane na stronie www.pther.eu.

Wśród licznych projektów realizowanych przez Towarzystwo należy wymienić opracowanie wersji cyfrowej Metryki Koronnej, przygotowanie wykazu urzędników płockich i digitalizację akt sądowych płockich z okresu staropolskiego, digitalizację akt sądowych kowalskich, przedeckich, Heroldii Królestwa Polskiego i wiele innych. Towarzystwa jest też instytucją sprawczą kilkudziesięciu monografii zwartych i zbiorowych.

W 2017 roku PTHer. zorganizowało I Kongres Heraldyki Polskiej. II Kongres planowany jest na rok 2022.

Honorowymi członkami PTHer zostali m.in. dr Adam Heymowski (+), polski heraldyk ze Sztokholmu i dr Conrad Swan, polskiego pochodzenia brytyjski heraldyk, Naczelny Herold Anglii (Garter Principal King of Arms), Andrzej Ciechanowiecki (+), Stefan K. Kuczyński (+), Włodzimierz Dworzaczek (+).

Prezesem Towarzystwa jest (od roku 2010):

Zarząd Główny PTHer (wybrany w 2017 roku):

  1. W okresie II Rzeczypospolitej działało także Polskie Towarzystwo Heraldyczne we Lwowie.

Linki zewnętrzne

edytuj