Sławomir Górzyński

polski heraldyk

Sławomir Górzyński (ur. 21 sierpnia 1962 w Belgradzie) – polski historyk, heraldyk, wydawca, współautor i współredaktor serii Ziemianie polscy XX wieku, od 1989 roku redaktor naczelny Biuletynu Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, od 2010 Rocznika Polskiego Towarzystwa Heraldycznego; redaktor naczelny "Rocznika Skierniewickiego"[1], zastępca redaktora kwartalnika „Forum Artis Rhetoricae”[2]; współredaktor serii Szlachta i ziemiaństwo na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, członek redakcji serii „Społeczeństwo staropolskie. Seria nowa”.

Sławomir Górzyński
Data i miejsce urodzenia

21 sierpnia 1962
Belgrad

Zawód, zajęcie

historyk, wydawca, wykładowca akademicki

Tytuł naukowy

doktor habilitowany

Alma Mater

Uniwersytet Warszawski

Uczelnia

Uniwersytet Opolski

Stanowisko

profesor nadzwyczajny,
nauczyciel akademicki (2014-2018)

Odznaczenia
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
Strona internetowa

Wspólnie z Tadeuszem Epszteinem opublikował odnaleziony rękopis K. Pułaskiego: Kronika polskich rodów szlacheckich Podola, Wołynia i Ukrainy. Jest autorem ponad stu sześćdziesięciu[potrzebny przypis] prac naukowych, książek, artykułów z zakresu historii i nauk pomocniczych historii (głównie epigrafiki, heraldyki, genealogii, chronologii i biografistyki) m.in. w: Miscellanea Historico-Archivistica, Biuletynie Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, Roczniku Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, Archeionie, Adlerze, Computer und Genealogie. Zajmuje się heraldyką, dziejami elit głównie ziemiaństwa i szlachty; kolejnym obszarem badawczym są dzieje emigracji polskiej, głównie we Francji. Właściciel Edition La Rama (Francja).

Był koordynatorem projektu realizowanego w latach 2019-2021 przez Polskie Towarzystwo Historyczne, mającego na celu utworzenie muzeum poświęconego Liceum Polskiemu w Villard-de-Lans[3][4].

ŻyciorysEdytuj

Ukończył studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego (1981–1986), gdzie uzyskał stopień magistra[5]. Był stypendystą Rządu Republiki Francji w Paryżu.

W latach 1987–1992 był doktorantem Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. W 1991 roku, wraz z Krzysztofem Dąbrowskim, założył Wydawnictwo DiG, które specjalizuje się w publikowaniu książek historycznych zarówno naukowych, jak i popularnonaukowych oraz źródeł. W ramach działalności wydawnictwa uruchomił serie: Ziemianie polscy XX wieku, Człowiek. Symbol. Historia, Pamiętniki Polskie XVII–XX wieku, Ludzie Niezwyczajni, Szlachta polska. Zajmuje się także wydawaniem periodyków: Dzieje Najnowsze (od 1993 roku), Przegląd Historyczny (od 1999 roku), Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego (od 1993)[6], Rocznik Skierniewicki (od 2021)[7], Miscellanea Historico-Archivistica (od 1994[8]).

W 2007 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie za rozprawę Arystokracja polska w Galicji. Studium heraldyczno-genealogiczne, a w 2013 roku stopień naukowy doktora habilitowanego, nadany przez Radę Naukową Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu[5][9]. Był profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Historii Uniwersytetu w Opolu. Jest recenzentem prac doktorskich oraz habilitacyjnych. Członek Komisji Habilitacyjnych[5].

Jest żonaty z Iwoną Dacką-Górzyńską, z którą ma dwóch synów: Dobrogosta i Ewarysta urodzonych w 2008 roku. Najstarszy syn Krzysztof Aleksander urodził się w 1987 roku.

Przynależność do organizacjiEdytuj

UhonorowaniaEdytuj

 • 2012: Postanowieniem prezydenta Bronisława Komorowskiego z dnia 16 kwietnia 2012 r. „za wybitne zasługi w działalności wydawniczej i naukowej” odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski[12][13]
 • 2016: Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych nadał „za szczególne osiągnięcia dla rozwoju archiwów i archiwistyki” odznakę honorową „Za Zasługi dla Archiwistyki”.

PublikacjeEdytuj

AutorEdytuj

WspółautorEdytuj

 • Herby szlachty polskiej, wraz z Jerzym Kochanowskim, Adamem Jońcą, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 1990, wyd. III 1992, ISBN 83-230-0349-1.
 • Inskrypcje grobów polskich na cmentarzach w Paryżu – Montmartre, Saint Vincent, Batignolles, oprac. Andrzej Biernat, Sławomir Górzyński, Piotr Ugniewski; pod red. A. Biernata; Zarząd Ochrony i Konserwacji Zespołów Pałacowo-Ogrodowych, Warszawa 1986
 • Inskrypcje grobów polskich na cmentarzach w Paryżu – Père Lachaise, oprac. Andrzej Biernat, Sławomir Górzyński, Piotr Ugniewski; pod red. A. Biernata; Zarząd Ochrony i Konserwacji Zespołów Pałacowo-Ogrodowych, Warszawa 1991
 • Spis szlachty guberni grodzieńskiej, mińskiej, mohylowskiej, smoleńskiej i witebskiej, Wydawnictwo DiG 1992
 • Polacy pochowani na Cmentarzu Montmartre oraz Saint-Vincent i Batignolles w Paryżu, Wydawnictwo DiG 1999
 • Spis ziemian Rzeczypospolitej Polskiej w roku 1930- wydawany według województw: warszawskiego, lubelskiego, lwowskiego, kieleckiego; autor tomów dotyczących województwa krakowskiego, poleskiego, wołyńskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego, poznańskiego, Wydawnictwo DiG 1989-1998
 • Heroldia Królestwa Polskiego. Katalog wystawy, Wydawnictwo DiG 2001, ISBN 83-7181-234-5.
 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Indeks nazwisk oprac. wraz z Szymonem Konarskim, Warszawa, Wydawnictwo DiG 1995
 • Indeks nazwisk do „Herbarza polskiego” Adama Bonieckiego, oprac. wraz z Szymonem Konarskim, Warszawa, Wydawnictwo Arbor DiG 1993
 • Regestr diecezjów Franciszka Czaykowskiego, czyli właściciele ziemscy w Koronie 1783-1784, wydanie i oprac., wstęp i przypisy wspólnie z Krzysztofem Chłapowskim, Warszawa 2006, Wydawnictwo DiG, ISBN 83-7181-333-3.
 • Polacy pochowani na cmentarzu w Montresor, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2008
 • Radziwiłłowie herbu Trąby, Sławomir Górzyński [et al.]; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa 1996, ISBN 83-85490-62-0.
 • K. Pułaski, Kronika polskich rodów szlacheckich Podola, Wołynia i Ukrainy: monografie i wzmianki. T. 2 / przez Kazimierza Pułaskiego; wstęp, oprac. tekstu, przypisów oraz indeksu Tadeusz Epsztein i Sławomir Górzyński, Warszawa 2004, Wydawnictwo DiG, ISBN 83-7181-317-1.
 • Dumy i dumki, czyli Prawdziwa powieść. T. 1 / Benedykt Tyszkiewicz; do druku podał Sławomir Górzyński, Warszawa 2006, Wydawnictwo DiG ISBN 978-83-7181-362-7.
 • Dumy i dumki, czyli Prawdziwa powieść. T. 2 / Benedykt Tyszkiewicz; do druku podał Sławomir Górzyński, Warszawa 2009, Wydawnictwo DiG, ISBN 978-83-7181-535-5.
 • Wspomnienia, Piotr Mańkowski, redakcja i opracowanie noty edytorskiej Sławomir Górzyński, Warszawa 2002, Wydawnictwo DiG, ISBN 83-7181-218-3.
 • Polacy pochowani na cmentarzach Nicei i Mentony (wraz z Iwoną Dacką-Górzyńską), Warszawa 2015 (wyd.III), Wydawnictwo DiG ISBN 978-83-7181-781-6.
 • Korespondencja i gazetki rękopiśmienne Jędrzeja Kitowicza z lat 1771–1776, przygotowali do druku: Tomasz Ciesielski, Sławomir Górzyński, Filip Wolański, Wydawnictwo DiG 2017, ISBN 978-83-286-0013-3.
 • Wspomnienia mojej młodości / Henryk Stecki; oprac. Sławomir Górzyński, Wydawnictwo DiG 2018, ISBN 978-83-286-0051-5.
 • Wspomnienia. Historia mojego życia./ Ignacy Włodzimierz Thun, oprac. Sławomir Górzyński, Warszawa 2020, Wydawnictwo DiG, ISBN 978-83-286-0119-2
 • Cmentarz Champeaux w Montmorency Groby Polskie Cimetière Les Champeaux à Montmorency Les Tombes Polonaises, Andrzej BIernat, Sławomir Górzyński, Wydawnictwo DiG, ISBN 978-83-286-0126-0
 • ORZEŁ BIAŁY. Źródła do historii herbu państwa polskiego (1815–2015) pod red. Marka Adamczewskiego. Tom I Orzeł Biały 1815-1914, Warszawa 2021, ISBN 978-83-286-0142-0[14]

Redaktor i współredaktorEdytuj

 • Heraldyka i okolice, red. Andrzej Rachuba, Sławomir Górzyński, Halina Manikowska; Instytut Historii PAN & Wydawnictwo DiG, Warszawa 2002, ISBN 83-7181-267-1.
 • O polskich elitach raz jeszcze: studia ofiarowane profesor Janinie Leskiewiczowej z okazji dziewięćdziesiątych urodzin, red. Tadeusz Epsztein, Sławomir Górzyński, Andrzej Karpiński; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2007, Wydawnictwo DiG, ISBN 978-83-7181-505-8.
 • Świat pogranicza, red. nauk. Mirosław Nagielski, Andrzej Rachuba, Sławomir Górzyński; Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego & Wydawnictwo DiG, Warszawa 2003, ISBN 83-7181-302-3.

PrzypisyEdytuj

 1. Rocznik Skierniewicki : studia z dziejów miasta i regionu / [redaktor naczelny Sławomir Górzyński]., katalogi.bn.org.pl, 2021 [dostęp 2023-01-06] (pol.).
 2. Redakcja, Forum Artis Rhetoricae, 6 stycznia 2023 [dostęp 2023-01-06] (pol.).
 3. Senat w 2019 r. przeznaczył ponad 100 mln zł na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą, Bankier.pl, 5 sierpnia 2019 [dostęp 2023-01-06] (pol.).
 4. Liceum polskie im. Cypriana Norwida w Villard-de-Lans – wystawa, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, 23 listopada 2021.
 5. a b c Dr hab. Sławomir Górzyński, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2020-06-16].
 6. Stefan Krzysztof Kuczyński, Polskie Towarzystwo Heraldyczne (red.), Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, Warszawa: Wydawnictwo DiG, 1993 [dostęp 2023-01-06].
 7. Sławomir Górzyński (red.), Rocznik Skierniewicki: studia z dziejów miasta i regionu, Warszawa: Wydawnictwo DIG, 2021 [dostęp 2023-01-06].
 8. Miscellanea Historico-Archivistica, AGAD [dostęp 2023-01-06] (pol.).
 9. Sprawozdanie z przebiegu postępowania habilitacyjnego.
 10. Maria Wiśniewska, Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa Miłośników Historii z działalności w kadencji 1996-1999, „Przegląd Historyczny”, 90 (2), Wydawnictwo DiG, 1999, s. 250, ISSN 0033-2186.
 11. Władze, Towarzystwo Miłośników Historii, 21 października 2016 [dostęp 2023-01-06] [zarchiwizowane z adresu 2016-10-21].
 12. M.P. z 2012 r. poz. 761.
 13. Ordery dla zasłużonych dla kultury polskiej. prezydent.pl, 18 grudnia 2012. [dostęp 2012-12-21].
 14. Janusz Giersz, Mariusz Kopniak, Orzeł Biały – Źródła do historii herbu państwa polskiego (1815-2015), Sigillarium.pl [dostęp 2023-01-06] (pol.).

Linki zewnętrzneEdytuj