Liceum polskie w Villard-de-Lans

Liceum polskie im. Cypriana Norwida w Villard-de-Lans – placówka edukacyjna zorganizowana we Francji w październiku 1940 jako kontynuacja liceum polskiego w Paryżu założonego rok wcześniej.

Tablica pamiątkowa w Paryżu ku czci profesorów, wychowanków i pracowników Liceum im. Cypriana Norwida zamordowanych przez Niemców w obozach koncentracyjnych i poległych w walkach ruchu oporu podczas II wojny światowej

Nauka zorganizowana była według systemu opartego na obowiązującym w Polsce przed wojną i według programu polskiego poszerzonego o zagadnienia języka i szeroko pojętej kultury francuskiej. Naukę prowadzono w dwóch ostatnich klasach gimnazjalnych i dwóch klasach licealnych. Dzieci i młodzież klas niższych kierowano do internatu i do francuskiego gimnazjum Stella Matutina w Villard-de-Lans.

Liceum utrzymywane było początkowo przez Polski Czerwony Krzyż; po zajęciu Francji przez Niemców PCK na terenie tego kraju zlikwidowano, a jego fundusze przejęło Towarzystwo Opieki nad Polakami we Francji i z jego środków pokrywane były koszty funkcjonowania szkoły. Po wojnie, aż do zamknięcia Liceum w 1946, pieniądze na jego utrzymanie łożyła polska ambasada w Paryżu.

Założycielem i pierwszym dyrektorem Liceum był przedwojenny profesor Uniwersytetu Warszawskiego i wykładowca Instytutu Studiów Słowiańskich na Sorbonie, Zygmunt Lubicz-Zaleski. Po jego aresztowaniu w marcu 1943 (trafił do Buchenwaldu) kierownictwo szkoły przejął prof. Wacław Godlewski (w 1944 również aresztowany i deportowany do Mauthausen), a po nim Ernest Berger.

Początkowo szkołę umieszczono w Hôtel du Parc et le Château, potem na jego potrzeby wykorzystano także inne: Beau Site, De la Poste, Du Centre oraz Fleurs des Alpes.

Wyniki nauczania w latach 1940-1943
rok szkolny uczniów
ogółem
w tym
chłopców
przystępujących
do matury
w tym
matur zdanych
1940/41 199 173 51 37
1941/42 192 156 54 31
1942/43 230 brak
danych
59 45

BibliografiaEdytuj

  • Ewa Valentin-Stączek, Villardczycy. Życiorysy. Powstanie i funkcjonowanie polskiego Liceum w Villard-de-Lans 1940–1946, Wrocław: Ewa Valentin-Stączek, 2003, ISBN 83-914024-5-2, OCLC 830533850.
  • Wojciech J. Podgórski: Poeci na tułaczce. W kręgu autorów Oficyny Nicejskiej Samuela Tyszkiewicza 1940-1947, SBP : Warszawa 2002
  • Tadeusz Łepkowski, Wolna szkoła polska w okupowanej Francji. Historia Gimnazjum i Liceum im. Cypriana Norwida w Villard-de-Lans 1940–1946, Warszawa: PWN, 1990, ISBN 83-01-10007-9, OCLC 834111840.
  • Le Lycée polonais Cyprian Norwid de Villard-de-Lans 1940-1946 (dwujęzyczna broszura sygnowana "Imp. M. Kwiatkowski – Narodowiec – LENS", bez podanego autora i daty wydania; sprzed 1990)

Linki zewnętrzneEdytuj