Adam Skirmunt

2 poł. XVIII - 1 poł. XIX; poseł sejmowy, sędzia

Adam Skirmunt (Skirmont) herbu Przyjaciel odmienny – sędzia ziemski i ziemiański piński, wójt piński w latach 1773-1792, sędzia ziemski piński w latach 1773-1772, sędzia grodzki piński w latach 1772-1773, koniuszy piński w latach 1765-1772.

Poseł na Sejm Rozbiorowy (1773–1775) z powiatu pińskiego[1]. Poseł na sejm grodzieński 1793 roku z powiatu pińskiego.

PrzypisyEdytuj

  1. Piotr Skowroński, Zmagania o kształt osobowy sejmu 1773–1775, w: Kwartalnik Historyczny 2020, T. 127, nr 2, s. 245.

BibliografiaEdytuj

  • Dmitrij Ivanovič Ilovajskij, Sejm Grodzieński roku 1793: Ostatni Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Poznań 1872, s. 347.
  • Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. 8: Ziemia brzeska i województwo brzeskie XIV–XVIII wiek, pod red. A. Rachuby, Warszawa 2020, s. 348.