Adam Wierzejski

Adam Wierzejski herbu Jelita – podstoli nowogrodzki, pisarz grodzki nowogrodzki w 1778 roku, jeden z przywódców konspiracji poprzedzającej wybuch insurekcji kościuszkowskiej w województwie nowogródzkim.

W latach 1788-1790, stosując się do uchwały Sejmu Czteroletniego złożył 900 złotych polskich dobrowolnej ofiary na cele wojenne, w marcu 1794 roku aresztowany przez Rosjan, sądzony przez Smoleńską Komisję Śledczą.

BibliografiaEdytuj

  • Herbarz polski, t. IX, Lipsk 1842, s. 322.
  • Tadeusz Korzon, Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta, t. III, 1897.
  • Макарова Г.В. Новые материалы о пребывании участников движения Т.Костюшко в России // Славяноведение. 1994 nr 3, s. 43-44.
  • Bartłomiej Szyndler, Powstanie kościuszkowskie 1794, Warszawa 1994, s. 117, 119.