Otwórz menu główne

Agenda Mikołaja Trąby – zaginiony polski kancjonał z XV w.

Kancjonał został opisany przez Hieronima Juszyńskiego we Wstępie do Dykcjonarza poetów polskich (1820). Według przekazu Juszyńskiego rękopiśmienny kancjonał znajdował się w Bibliotece Załuskich. Sporządzony został na polecenie arcybiskupa Mikołaja Trąby (zm. 1422). Kancjonał powoływał się na papieża Innocentego III, który na Soborze laterańskim IV zalecał, aby pieśni kościelne były śpiewane w języku zrozumiałym dla ludu. W kancjonale miała znajdować się m.in. wersja pieśni Przez twe święte z martwy wstanie.

BibliografiaEdytuj

  • Teresa Michałowska: Średniowiecze. Wyd. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995, s. 347, seria: Wielka Historia Literatury Polskiej. ISBN 83-01-11452-5.