Ahmes (matka Hatszepsut)

Ahmes - królowa egipska. Prawdopodobnie była córką Ahmose I i królowej Ahmose-Nefertari, siostrą Amenhotepa I. Wielka Małżonka Królewska Totmesa I, ze związku z którym urodziła córki Neferubiti i Hatszepsut, późniejszą regentkę Totmesa III oraz władczynię - faraona Hatszepsut.

Ahmes
Wielka Małżonka Królewska
ilustracja
królowa Egiptu
Jako żona

Totmesa I

Dane biograficzne
Dynastia

XVIII dynastia

Ojciec

Ahmose I (prawdopodobnie)

Matka

Ahmose-Nefertari (prawdopodobnie)

Mąż

Totmes I

Dzieci

Neferubiti,
Hatszepsut

Po śmierci księcia Amenemhata, następcy tronu i późniejszej, bezpotomnej śmierci Amenhotepa I, tron objął Totmes I, pochodzący prawdopodobnie z bocznej linii dynastii, pojmując za żonę właśnie Ahmes, czym zapewnił ciągłość dynastii oraz uprawomocnił swą władzę. O tym, że Ahmes była córką królowej Ahmes-Nefertari może świadczyć scena ze steli z Buhen, znajdującej się obecnie w Muzeum Egipskim w Berlinie, na której Ahmes-Nefertari przedstawiona jest w towarzystwie Totmesa I i właśnie Ahmes. Niewiątpliwie świadczy to o znaczącej roli jaką odegrała królowa-matka w przekazaniu władzy Totmesowi. Drugorzędną żoną Totmesa I została Mutnofret, matka Totmesa II, późniejszego faraona i męża Hatszepsut.

Istnieją również poglądy, mówiące iż Ahmes była córką Amenhotepa I, przesuwając ją tym samym w genealogii o jedno pokolenie. Pogląd taki przeczyłby osądowi o bezpotomnej śmierci Amenhotepa I, jednakże z punktu widzenia sukcesji mógłby być prawdopodobny. Przypadki obejmowania władzy przez przedstawicieli bocznych linii dynastii poprzez małżeństwa z siostrami lub córkami władców zdarzały się w dziejach starożytnego Egiptu.

M23N41
X1
G36
D21
X1<
N11F31O34
>
Wielka Małżonka Królewska - Ahmose w hieroglifach

(egip. Hemet Nesu Ueret - Ahmose)