Akcent metryczny

Akcent metrycznyakcent przypadający w miejscu przewidzianym przez metrum[1]. Obok akcentów metrycznych w wersie mogą występować również inne akcenty, pozametryczne. W wersie z Dumy o Wacławie Rzewuskim Juliusza Słowackiego "cieszył się car ruski, że emir Rzewuski" akcent na słowie car jest pozametryczny. Akcenty metryczne stanowią podstawę wzorca rytmicznego w tonizmie.

PrzypisyEdytuj

  1. Stanisław Sierotwiński, Słownik terminów literackich, Ossolineum, Wrocław 1966, s. 21.