Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin

litewska partia polityczna

Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR) (lit. Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga, LLRA-KŠS) – litewska partia polityczna reprezentująca Polaków mieszkających w tym kraju, szczególnie na Wileńszczyźnie. W latach 1994–2016 nosiła nazwę Akcja Wyborcza Polaków na Litwie.

Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin
Państwo

 Litwa

Lider

Waldemar Tomaszewski

Data założenia

28 sierpnia 1994

Adres siedziby

ul. Zamkowa 16,
LT-01123 Wilno

Ideologia polityczna

konserwatyzm, chrześcijańska demokracja[1], eurosceptycyzm[2]

Członkostwo
międzynarodowe

brak

Grupa w Parlamencie
Europejskim

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

Barwy

     biel      czerwień

Obecni posłowie
3/141
Obecni eurodeputowani
1/11
Strona internetowa
Litwa
Godło Litwy
Ten artykuł jest częścią serii:
Ustrój i polityka
Litwy

Wikiprojekt Polityka

Historia edytuj

W 1994 na Litwie została przyjęta ustawa o organizacjach społecznych, na mocy której organizacja społeczno-polityczna Związek Polaków na Litwie miała przekształcić się w organizację społeczną albo w partię polityczną. Społeczność polska, chcąc zachować własną organizację społeczną oraz mieć udział w życiu politycznym Litwy powinna była powołać własną partię polityczną. 14 sierpnia zwołano V Nadzwyczajny Zjazd ZPL, podczas którego przyjęta była decyzja o przekształceniu ZPL w organizację społeczną i utworzenie partii pod nazwą Akcja Wyborcza ZPL. 23 października po naciskach litewskiego Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie usunięcia z nazwy wyrazu „Związek” została zarejestrowana Akcja Wyborcza Polaków na Litwie.

Na zjazdach AWPL z lat 1994 i 1997 w głosowaniu prezesem partii został Jan Sienkiewicz, natomiast w 1999 – Waldemar Tomaszewski, ponownie wybierany na prezesa również na IV i na V zjeździe AWPL. Według stanu na marzec 2016 r. do partii należy 2207 członków[3].

W czasie VIII zjazdu sprawozdawczo-wyborczego w maju 2016 podjęto decyzję o uzupełnieniu nazwy partii, brzmiącej odtąd Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin[4].

Udział w wyborach do organów państwa litewskiego i Unii Europejskiej edytuj

Wybory parlamentarne edytuj

W Sejmie VI kadencji (1996–2000) Akcję reprezentowali Gabriel Jan Mincewicz i Jan Sienkiewicz. Na zmniejszenie się polskiej reprezentacji w stosunku do kadencji 1992–1996 wpłynęło wprowadzenie klauzuli zaporowej 5% dla podziału mandatów z listy krajowej. Dwóch kandydatów AWPL uzyskało mandaty w okręgach jednomandatowych: Wilno-Soleczniki i Wilno-Szyrwinty.

W wyborach z 2000 AWPL uzyskała 1,85% głosów. Dwa miejsca w tych samych okręgach co poprzednio zdobyli: Waldemar Tomaszewski oraz Gabriel Mincewicz. W wyborach z 2004 Akcja wystartowała z przedstawicielami mniejszości rosyjskiej i białoruskiej, co przełożyło się na 3,8% głosów i 2 mandaty. Posłami zostali Waldemar Tomaszewski i Leokadia Poczykowska. W wyborach parlamentarnych z 2008 AWPL zdobyła 4,79% głosów, czyli uzyskała wynik zbliżony do klauzuli zaporowej 5%. W okręgach jednomandatowych po raz pierwszy zdobyła trzy, a nie dwa mandaty, które przypadły: Waldemarowi Tomaszewskiemu (Wilno–Soleczniki), Michałowi Mackiewiczowi (Szyrwinty–Wilno) i Jarosławowi Narkiewiczowi (Wilno–Troki). Do uzyskania czwartego mandatu w okręgu Nowa Wilejka zabrakło niewielkiej liczby głosów.

W wyborach parlamentarnych z 2012 AWPL zdobyła 5,83% głosów i po raz pierwszy przekroczyła pięcioprocentowy próg wyborczy. Z listy krajowej mandaty poselskie zdobyli: Wanda Krawczonok, Józef Kwiatkowski, Michał Mackiewicz oraz Zbigniew Jedziński i Irina Rozowa (po rezygnacji z objęcia mandatów przez Waldemara Tomaszewskiego i Zdzisława Palewicza), zaś w okręgach jednomandatowych wygrali: Jarosław Narkiewicz, Leonard Talmont i Rita Tamašunienė. Po raz kolejny ogólnolitewski próg wyborczy ugrupowanie przekroczyło w wyborach w 2016, zdobywając pięć miejsc w Sejmie z listy krajowej oraz co najmniej dwa w okręgach jednomandatowych – w pierwszej turze mandaty zdobyli Czesław Olszewski i Leonard Talmont (ponadto w drugiej turze o fotele poselskie będą rywalizować Danuta Narbut i Rita Tamašunienė).

Wybory samorządowe edytuj

AWPL od lat reprezentowana jest w samorządach na Wileńszczyźnie. Zdobywała kolejno: 69 mandatów (1995)[5], 59 (1997), 53 (2000), 50 (2002) i 53 mandaty (2007). W wyborach samorządowych 2011 AWPL wraz z koalicyjnym Sojuszem Rosyjskim otrzymała poparcie 6,50% głosujących, wprowadzając do samorządów 65 radnych (o 12 więcej niż w wyborach z 2007), z czego Akcji Wyborczej Polaków na Litwie przypadły 62 mandaty, a Sojuszowi Rosyjskiemu – 3. W wyborach samorządowych w roku 2015 partia znów wystartowała w koalicji z Sojuszem Rosyjskim i uzyskała wynik 7,72% (o 1,22% więcej niż w poprzednich wyborach samorządowych). Tym razem koalicja wywalczyła 67 mandatów (w tym 6 – Sojusz Rosyjski) oraz dodatkowo dwa stanowiska merów rejonów (będących również radnymi) solecznickiego i wileńskiego.

Wyniki koalicji i AWPL w poszczególnych rejonach[6]:

 • Rejon solecznicki – 76,18% głosów i 20 mandatów na 24 oraz stanowisko mera (wcześniej: 70,29% głosów i 22 mandaty na 25)
 • Rejon wileński – 60,83% głosów i 20 mandatów na 30 oraz stanowisko mera (wcześniej: 64,72% głosów i 19 mandatów na 27)
 • Wilno – 17,19% głosów i 10 mandatów na 50 (wcześniej: 15,07% głosów i 11 mandatów na 51)
 • Rejon święciański – 16,68% głosów i 5 mandatów na 24 (wcześniej: 13,24% głosów i 4 mandaty na 25)
 • Rejon trocki – 15,45% głosów i 4 mandaty na 24[7] (wcześniej: 18,74% głosów i 5 mandatów na 25)
 • Kłajpeda – 11,89% głosów i 4 mandaty na 30
 • Wisaginia – 9,34% głosów i 3 mandaty na 24 (wcześniej: 6,50% głosów i 2 mandaty na 25)
 • Rejon szyrwincki – 5,40% głosów i 1 mandat na 20.

Od 1995 AWPL sprawuje samodzielnie władzę w rejonach wileńskim i solecznickim. W radzie m. Wilna AWPL była w latach 2007–2009 w koalicji z Litewską Partią Socjaldemokratyczną i partią Porządek i Sprawiedliwość. We władzach miasta społeczność polską reprezentował wówczas zastępca mera Wilna Artur Ludkowski. W latach 2010–2015 zastępcą mera z ramienia AWPL był Jarosław Kamiński. Od roku 2014 Maria Pucz jest wicemerem rejonu trockiego.

Wybory do Parlamentu Europejskiego edytuj

W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2004 AWPL kandydowała w koalicji ze Związkiem Rosjan na Litwie i uzyskała 5,71% głosów, jednak nie przekroczyła progu wyborczego wymaganego dla koalicji (7%) i nie otrzymała żadnego z trzynastu mandatów przewidzianych dla Litwy. W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 AWPL startowała razem z Sojuszem Rosyjskim. Uzyskała 8,46 proc. poparcia i zdobyła mandat, który otrzymał Waldemar Tomaszewski. AWPL wygrała w czterech okręgach wyborczych na Wileńszczyźnie. W rejonie solecznickim partia polska uzyskała 80,5% głosów, w wileńskim – 71,0%, w trockim – 31,6%, a w święciańskim – 22,4%. W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 Akcja Wyborcza Polaków na Litwie oraz Sojusz Rosyjski utworzyły koalicję „Blok Waldemara Tomaszewskiego”. Koalicja uzyskała 8,06% głosów i zdobyła mandat, który ponownie otrzymał Waldemar Tomaszewski. „Blok Waldemara Tomaszewskiego” wygrał w czterech rejonach: solecznickim – 74,8%, wileńskim – 54,6%, miejskim Wisaginia – 32,9% i trockim – 22,4%.

Poparcie w wyborach edytuj

Wyniki w wyborach parlamentarnych
Wybory Liczba głosów Poparcie w procentach (lista krajowa) Zmiana punktów procentowych Lista krajowa Zmiana Okręgi jednomandatowe Zmiana Suma
1996 40 941 2,98% 0 1 1[8]
2000 28 641 1,85%   1,13 0 2  1 2
2004 45 302 3,79%  1,94 0 2 2
2008 59 237 4,79%  1,00 0 3  1 3
2012 79 840 5,83%  1,04 5  5 3 8
2016 69 810 5,72%   0,11 5 3 8
2020 56 338 4,82%   0,90 0  5 3 3
Wyniki w wyborach do Parlamentu Europejskiego
Wybory Poparcie Zmiana punktów procentowych Mandaty Zmiana L. miejsc dla Litwy
2004 5,71% 0 13
2009 8,42%   2,71 1   1 12
2014 8,06%   0,36 1 11
2019 5,24%   2,82 1 11

Wyniki w wyborach samorządowych edytuj

Wybory Poparcie Zmiana punktów procentowych Liczba głosów Mandaty Zmiana
2007 5,42% 53  3
2011 6,50%   1,08% 65  12
2015 7.72%   1,22% 67  2
2019 5,2% 58 981 56[9]  9
2023 5,3% 62 359 57[10]  1
Wyniki w wyborach prezydenckich
Wybory Kandydat Głosowanie Poparcie Zmiana Uwagi
2009
Waldemar Tomaszewski I tura 4,74% Druga tura się nie odbyła
2014
Waldemar Tomaszewski I tura 8,23%  3,49 Nie zakwalifikował się do drugiej tury
2019
Waldemar Tomaszewski I tura 3,98%  4,25 Nie zakwalifikował się do drugiej tury

Struktura organizacji edytuj

Prezesem rady naczelnej jest Waldemar Tomaszewski. Szefami oddziałów są: Wanda Krawczonok (Wilno), Waldemar Tomaszewski (wileński), Maria Pucz (trocki), Zdzisław Palewicz (solecznicki), Zbigniew Jedziński (święciański), Rita Tamašunienė (szyrwincki).

Przypisy edytuj

 1. Parties and Elections in Europe, parties-and-elections.eu [dostęp 2017-11-16] (niem.).
 2. Euroscepticism and the prospects of future enlargement of the EU. [dostęp 2019-07-07].
 3. Partia Pracy się kurczy, rośnie w siłę Alians Rosjan, zw.lt [dostęp 2020-07-08] (pol.).
 4. AWPL uzupełnia nazwę o Związek Chrześcijańskich Rodzin. Strona internetowa AWPL-ZChR, 2016-05-07. [dostęp 2016-10-11]. (pol.).
 5. W liczbę tę wliczone są również mandaty wywalczone przez pozostałe mniejszości słowiańskie np. w Kłajpedzie (4) i Wisagini (6).
 6. Balsavimo rezultatai Lietuvoje. Balsavimo rezultatai savivaldybėse.
 7. W wyborach powtórzonych – https://web.archive.org/web/20160321062233/http://www.2013.vrk.lt/2015_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/apygardos_rezultatai7780.html.
 8. Na skutek wyborów powtórzonych w marcu 1997 z powodu zbyt niskiej frekwencji w okręgach jednomandatowych, AWPL zwiększyła stan posiadania do 3 posłów.
 9. Kurier Wileński, Wtorek 28 Maja 2019 r. Nr. 99(18616), str. 5.
 10. http://l24.lt/pl/polityka/item/386628-waldemar-tomaszewski-dzieki-ogromnemu-poparciu-mieszkancow-awpl-zchr-jednoznacznym-liderem-w-okregu-wilenskim

Bibliografia edytuj

 • A. Bobryk, Społeczne znaczenie funkcjonowania polskich ugrupowań politycznych w Republice Litewskiej 1989-2013, Siedlce 2013
 • P. Sobik, Akcja Wyborcza Polaków na Litwie w systemie politycznym Republiki Litewskiej, Wojnowice 2017

Linki zewnętrzne edytuj