Aktywność biologiczna

wpływ substancji chemicznej na organizm

Aktywność biologiczna, aktywność farmakologiczna – wpływ danej substancji lub leku na organizm (w szczególności człowieka, zdrowego i chorego), związany między innymi z własnościami fizykochemicznymi, chemicznymi i przestrzennymi tej substancji.

Substancję uważa się za aktywną biologicznie, jeżeli wywiera wpływ na tkankę pacjenta (składniki diety, używki lub związki chemiczne wymieniane z otoczeniem w procesie oddychania i inne czynniki etiologiczne), natomiast aktywność farmakologiczna wskazuje zwykle na korzystne działanie substancji i możliwość jej stosowania jako leku.

Aktywność biologiczną związku przedstawia się w postaci[1]:

  • Ki (Ki50) – stała inhibicji (ang. inhibition constant)
  • IC50 – połowa maksymalnego stężenia hamującego (ang. half-maximal inhibitory concentration)
  • EC50 – połowa maksymalnego stężenia efektywnego (ang. half-maximal effective concentration)
  • ED50 – dawka efektywna dla 50% badanych osobników (ang. effective dose for 50% of the population)
  • Km – stała Michaelisa (ang. Michaelis constant).

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Zastosowanie metod obliczeniowych do wyznaczania budowy modeli farmakoforowych receptorów - PDF, Biuletyn Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 2009