Otwórz menu główne

Aktywność molowa związków chemicznych to efektywne stężenie tych substancji, uwzględniające odchylenia tych związków od zachowania idealnego, wynikające ze zjawisk dyfuzyjnych, lepkościowych lub elektromagnetycznych mających miejsce w stężonych roztworach lub gazach pod wysokim ciśnieniem.

W odróżnieniu od zwykłego stężenia molowego, zależności kinetyczne i termodynamiczne wyrażone za pomocą aktywności są zawsze spełniane w sposób ścisły. Posługiwanie się aktywnościami na co dzień jest jednak dość kłopotliwe, gdyż bezpośrednie mierzenie aktywności jest bardzo trudne i czasochłonne. W związku z tym korzysta się zazwyczaj ze stablicowanych dla większości często stosowanych w praktyce związków chemicznych wartości współczynników aktywności, które są powiązane ze zwykłymi stężeniami wzorem:

gdzie:

– aktywność molowa
współczynnik aktywności
ułamek molowy

Współczynniki te dla substancji w roztworach są wyznaczane na podstawie pomiarów prężności pary nad szeregiem roztworów różniących się tylko stężeniem molowym badanej substancji.

Zobacz teżEdytuj