Współczynnik aktywności

Współczynnik aktywności – bezwymiarowy współczynnik pozwalający przeliczyć wielkości fizyczne o charakterze stężenia obliczane na podstawie ilości substancji i wielkości układu lub ciśnienie mierzone w sposób mechaniczny na wielkości o charakterze termodynamicznym nazywane aktywnością.

Dla układów idealnych (gaz doskonały, roztwór doskonały), w których nie występują (lub mogą być pominięte) oddziaływania pomiędzy parami cząsteczek a także w przypadku układów bardzo rozcieńczonych (niskie stężenie lub ciśnienie), współczynniki aktywności są równe jedności.

Współczynniki aktywności są z reguły oznaczane grecką literą gamma "γ", np.

gdzie:

aktywność stężeniowa (w jednostce stężenia)
stężenie (w jednostce stężenia)

gdzie:

lotność (aktywność ciśnieniowa) (Pa)
ciśnienie (Pa)

Przykładowe wartości

edytuj

Przykładowe wartości współczynnika aktywności dla chlorku sodu w roztworze ciekłej wody (podwyższone ciśnienie) są podane w tabeli[1]. W idealnym roztworze wszystkie te wartości byłyby jednością. Odchylenia mają tendencje do zwiększania się wraz ze wzrostem stężenia i temperatury (ale generalnie jest wiele wyjątków).

Molalność (mol/kg) 25 °C 50 °C 100 °C 200 °C 300 °C 350 °C
0,05 0,820 0,814 0,794 0,725 0,592 0,473
0,50 0,680 0,675 0,644 0,619 0,322 0,182
2,00 0,669 0,675 0,641 0,450 0,212 0,074
5,00 0,873 0,886 0,803 0,466 0,167 0,044

Zobacz też

edytuj

Przypisy

edytuj
  1. Paul Cohen, "The ASME Handbook on Water Technology for Thermal Systems", American Society of Mechanical Engineers, 1988, page 567.