Aleksander Butler – hrabia, starosta preński, starosta drohicki. Czwarty syn Gotarda Wilhelma Butlera i Konstancji Wodyńskiej herbu Kościesza[1].

Aleksander Butler
Herb
Buttler III
Rodzina

Butlerowie

Ojciec

Gotard Wilhelm Butler

Matka

Konstancja Wodyńska h. Kościesza

Żona

Konstancja Krassowska h. Jastrzębiec

Dzieci

Marek Antoni Butler

Był posłem ziemi drohickiej na sejm konwokacyjny 1696 roku[2]. Po zerwanym sejmie konwokacyjnym 1696 roku przystąpił 28 września 1696 roku do konfederacji generalnej[3]. Był członkiem konfederacji warszawskiej 1704 roku[4].

Ożenił się z Konstancją Krassowską herbu Jastrzębiec. Ze związku tego miał tylko jednego syna – Marka Antoniego.

Przypisy Edytuj

  1. Informacje o rodzie Butlerów. [dostęp 2012-03-15]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-03-15)].
  2. Volumina Legum t. V, Petersburg 1860, s. 414.
  3. Konfederacya Generalna Ordinvm Regni & Magni Dvcatus Lithvaniæ Po niedoszłey Konwokacyey głowney Warszawskiey umowiona Roku Pańskiego 1696. dnia 29 Miesiąca Sierpnia, [1696], [b.n.s.]
  4. Actum in Curia Regia Varsaviensi Sabbato Ante Dominicam Cantate Proximo Anno 1704, s. E.