Aleksander Jerzy Billewicz

Aleksander Jerzy Billewicz herbu Mogiła – ciwun Wielkich Dyrwian w latach 1744-1755, podstarości żmudzki w latach 1743-1754, surogator grodzki żmudzki w latach 1741-1742, koniuszy żmudzki w latach 1724-1746.

BibliografiaEdytuj

  • Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy tom III: Księstwo Żmudzkie. XV–XVIII wiek, pod redakcją Andrzeja Rachuby, opracowali Henryk Lulewicz, Andrzej Rachuba, Przemysław P. Romaniuk, Andrzej Haratym, Warszawa 2015, s. 320.