Algorytm Johnsona

Algorytm Johnsona – algorytm znajdowania najkrótszych ścieżek między wszystkimi parami wierzchołków. Działa w czasie (zakładając, że wykonuje algorytm Dijkstry przy użyciu kolejek priorytetowych opartych na kopcach Fibonacciego), dla grafów rzadkich jest więc asymptotycznie szybszy od algorytmu Floyda-Warshalla. Algorytm Johnsona zwraca albo macierz wag najkrótszych ścieżek, albo informuje, że graf wejściowy ma cykl o ujemnej wadze. Algorytm Johnsona wykorzystuje algorytmy Dijkstry i Bellmana-Forda[1].

Algorytm Johnsona
Rodzaj problem najkrótszej ścieżki
Struktura danych graf skierowany
Złożoność
Czasowa
Niniejszy artykuł jest częścią cyklu teoria grafów.
Najważniejsze pojęcia
graf
drzewo
podgraf
cykl
klika
stopień wierzchołka
stopień grafu
dopełnienie grafu
obwód grafu
pokrycie wierzchołkowe
liczba chromatyczna
indeks chromatyczny
izomorfizm grafów
homeomorfizm grafów


Wybrane klasy grafów
graf pełny
graf spójny
drzewo
graf dwudzielny
graf regularny
graf eulerowski
graf hamiltonowski
graf planarny


Algorytmy grafowe
A*
Bellmana-Forda
Dijkstry
Fleury'ego
Floyda-Warshalla
Johnsona
Kruskala
Prima
przeszukiwanie grafu
wszerz
w głąb
najbliższego sąsiada


Zagadnienia przedstawiane jako problemy grafowe
problem komiwojażera
problem chińskiego listonosza
problem marszrutyzacji
problem kojarzenia małżeństw


Inne zagadnienia
kod Graya
diagram Hassego
kod Prüfera


DziałanieEdytuj

Algorytm Johnsona wykonuje się w następujących krokach:

  • Dodaj nowy węzeł   połączony krawędziami o wagach   z każdym innym wierzchołkiem grafu.
  • Użyj algorytmu Bellmana-Forda startując od dodanego wierzchołka   aby odnaleźć minimalną odległość   każdego wierzchołka   od   Jeżeli został wykryty ujemny cykl, zwróć tę informację i przerwij działanie algorytmu.
  • W tym kroku przewagujemy graf tak, aby zlikwidować ujemne wagi krawędzi nie zmieniając wartości najkrótszych ścieżek. W tym celu każdej krawędzi   o wadze   przypisz nową wagę  
  • Usuń początkowo dodany węzeł  
  • Użyj algorytmu Dijkstry dla każdego wierzchołka w grafie[1].

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein: Wprowadzenie do algorytmów. Wyd. VII. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019, s. 714-719.