Amfifity

grupa ziemnowodnych makrofitów tworzących zbiorowiska roślinności błotnej i bagiennej

Amfifity – grupa ziemnowodnych makrofitów tworzących zbiorowiska roślinności błotnej i bagiennej, rosnących w strefie podmokłej i strefie wahań poziomu wody.

Bibliografia

edytuj