Anafora

strona ujednoznaczniająca
  • anafora – pojęcie z zakresu literatury
  • anafora – pojęcie z zakresu liturgii chrześcijańskiej