Analiza marketingowa

Analiza marketingowa polega na ocenie zintensyfikowania działań marketingowych oraz na poszukiwaniu lepszego wzbogacenia danej firmy poprzez posiadanie odpowiednich i niezbędnych informacji o określonym rynku, znalezienie miejsca firmy w tym otoczeniu oraz zwiększenie sprzedaży na tym rynku a co za tym idzie zwiększenie potencjału firmowego. Analiza ta powinna uwzględnić różnorodne czynniki, które kształtują obecne, przyszłe możliwości oraz ograniczenia w poszerzaniu i wzbogacaniu działalności danej firmy.

Analiza czynników zewnętrznych powinna uwzględniać:

 • uwarunkowania polityczne i ustawodawstwo
 • stan koniunktury i perspektywy rozwojowe
 • rozwój i możliwości branży działania firmy
 • konkurencję i podział rynku
 • wielkość i charakterystykę poszczególnych segmentów rynków
 • pozycję własnego przedsiębiorstwa na rynku i w branży
 • kanały zbytu, systemy dystrybucji
 • charakterystykę odbiorców, dostawców, pośredników.

Analiza czynników wewnętrznych powinna z kolei obejmować:

 • strukturę przedsiębiorstwa i strukturę organizacyjną;
 • obrót, koszty i zyski;
 • możliwości finansowe i inwestycyjne;
 • zakładowe służby zaopatrzenia, produkcji i sprzedaży;
 • możliwości oddziaływania na rynek (np. środki na reklamę);
 • środki wspierające dystrybucję i sprzedaż.