Androgeneza

Androgeneza – rozwój rośliny z gametofitu męskiego. Indukowana androgeneza pozwala uzyskać u roślin wyższych rośliny haploidalne. Rośliny takie uzyskuje się w kulturze in vitro pylników lub izolowanych mikrospor[1].

Po raz pierwszy opisano adrogenezę indukowaną w kulturze pylników Datura innoxia. Pylniki wycina się na etapie mikrospor jednojądrowych i po usunięciu nitki pręcikowej przenosi zwykle na pożywkę agarową. Rzadziej przenosi się kulturę pylników do pożywki płynnej. Kultury izolowanych mikrospor są zwykle prowadzone w płynnej, syntetycznej pożywce, a niekiedy w "wiszącej kropli"[2]. W takich warunkach mikrospory izolowane lub zawarte w pylnikach nie wytwarzają ziarna pyłku lecz powstają z nich siewki sporofitów o liczbie chromosomów 1n[3].

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Andrzej Tretyn: Biotechnologia roślin. W: Kopcewicz Jan, Lewak Stanisław (red.): Fizjologia roślin. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002, s. 707-742. ISBN 83-01-13753-3.
  2. Katarzyna Niemirowicz-Szczytt: Kultura pylników i mikrospor. W: Biotechnologia roślin. Malepszy Stefan (red.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, s. 42-53. ISBN 83-01-14195-6.
  3. Szweykowska Alicja, Szweykowski Jerzy: Botanika t.1 Morfologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003, s. 312-313. ISBN 83-01-13953-6.