Andrzej Alojzy Koźmian

Ten artykuł dotyczy sędziego ziemskiego lubelskiego. Zobacz też: Inne osoby o tym imieniu i nazwisku.

Andrzej Alojzy Koźmian herbu Nałęcz (zm. 1796) – sędzia ziemiański lubelski w 1792 roku[1], sędzia ziemski lubelski w 1786 roku, podsędek lubelski w latach 1785–1786, cześnik lubelski w latach 1784–1785, łowczy lubelski w latach 1780–1784, wojski większy lubelski w latach 1779–1780, miecznik lubelski w latach 1778–1779, wojski mniejszy lubelski w latach 1777–1778, skarbnik lubelski w latach 1775–1777.

Członek Lubelskiej Komisji Boni Ordinis w 1782 roku. W 1792 roku był członkiem Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej województwa lubelskiego. Kawaler Orderu Świętego Stanisława w 1792 roku. W maju 1793 roku wyznaczony przez konfederację targowicką do sądów ultimae instantiae[2].

Ojciec Kajetana Koźmiana[3].

PrzypisyEdytuj

  1. Dyaryusz Seymikow Woiewodz[twa] Lubelskiego, w Lublinie 1792, s. 141.
  2. Przydanie Osob do Sądu Ultimae Instantiae Prowincyi Koronney [Inc.:] Konfederacya Generalna Koronna. Troskliwa o wewnętrzną sprawiedliwość... [Expl.:] ...lecz powierzonego Urzędowania dopełniać obowiązani będą. Dan w Grodnie na Sessyi Konfederacyi Generalney Koronney, Dnia jedenastego Maja Tysiąc Siedemset Dziewięćdziesiąt Trzeciego Roku. [...]
  3. Kamil Jakimowicz, Okoliczności powołania, kompetencje i skład osobowy lubelskiej Komisji Dobrego Porządku, w: Rocznik Lubelski 2015, s. 64.

BibliografiaEdytuj

  • Dyaryusz Seymikow Woiewodz[twa] Lubelskiego, w Lublinie 1792, s. 2.
  • Urzędnicy województwa lubelskiego XVI–XVIII w. Spisy". Oprac. Witold Kłaczewski i Wacław Urban, Kórnik 1991, s. 116.