Andrzej Bogaj

Andrzej Tadeusz Bogaj (ur. 25 października 1942 w Wirowie) – polski pedagog, profesor nauk humanistycznych specjalizujący się w zakresie metodologii nauk humanistycznych, pedagogiki ogólnej, polityki oświatowej, teorii organizacji szkolnictwa. Profesor zwyczajny na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach (Wydział Pedagogiczny i Artystyczny; Instytut Pedagogiki i Psychologii).

Kariera zawodowaEdytuj

Studiował matematykę, w 1974 obronił pracę doktorską, a w 1993 habilitował się na Uniwersytecie Warszawskim (Liceum ogólnokształcące w Polsce. Funkcje, efektywność, kierunki przemian – uzyskany stopień dr hab. nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, specjalność: pedagogika). W 1988 został profesorem w Instytucie Badań Edukacyjnych, a w 1994 w WSP w Kielcach. Pracował jako nauczyciel matematyki. Po studiach doktorskich w Instytucie Pedagogiki został jego sekretarzem naukowym (1988), a po habilitacji wicedyrektorem. Jest członkiem Polskiej Akademia Nauk; Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych; Komitet Nauk Pedagogicznych. Tytuł profesora nauk humanistycznych otrzymał 1 czerwca 1993 roku.

Zainteresowania naukoweEdytuj

Zainteresowania naukowe Andrzeja Bogaja koncentrują się na problemach konstrukcji i ewaluacji programów nauczania (przede wszystkim matematyki i informatyki), metody pomiaru i oceny osiągnięć szkolnych uczniów, efektywności edukacyjnej szkół. Ponadto badania dotyczą zagadnień metodologicznych nauk pedagogicznych oraz rozwoju kształcenia ogólnego (jego uwarunkowania, przemian i ograniczeń).

Publikacje (wybór)Edytuj

  • Stan i uwarunkowania osiągnięć uczniów szkół ponadpodstawowych, 1969
  • Liceum ogólnokształcące w Polsce. Funkcje, efektywność, kierunki przemian, 1992
  • Education in Poland in the process of social changes, współautor 1999
  • Kształcenie ogólne między tradycją a ponowoczesnością, 2000

BibliografiaEdytuj

  • Wincenty Okoń: Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2001, s. 46. ISBN 83-88149-41-5.
  • Andrzej Bogaj w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI).