Andrzej Nowicki (duchowny)

Andrzej Nowicki (ur. 5 kwietnia 1961 roku w Bytomiu) – prezbiter rzymskokatolicki, kanonik, doktor habilitowany w zakresie teologii fundamentalnej.

Andrzej Nowicki
Ilustracja
ks. Andrzej Nowicki
Data i miejsce urodzenia 5 kwietnia 1961
Bytom
Zawód, zajęcie ksiądz

ŻyciorysEdytuj

Jest synem Edmunda i Marii, z d. Skorupa. 21 czerwca 1981 roku ukończył szkołę średnią w Piekarach Śląskich i w tym samym roku wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach, i rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne. 31 stycznia 1987 roku w Archikatedrze Chrystusa Króla przyjął święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Damiana Zimonia. Dalsze studia licencjackie i doktoranckie kontynuował na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. 12 grudnia 2000 roku uzyskał stopień doktora w zakresie teologii fundamentalnej. Tytułem jego pracy doktorskiej był: „Problem dialogu międzyreligijnego w teologii Hansa Wandelfelsa”, którą napisał pod kierunkiem, ks. prof. dr hab. Łukasza Kamykowskiego.

Po święceniach prezbiteratu został wikariuszem w parafii św. Jadwigi w Chorzowie (1987-1991), gdzie przez ostatni rok był katechetą w Liceum im. Juliusza Słowackiego. Dekretem abpa. Damiana Zimonia w 1991 roku został wikariuszem w parafii św. Marii Magdaleny w Tychach, gdzie katechizował w miejscowym Liceum im. Cypriana Kamila Norwida. W 1996 roku został prefektem w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach, a następnie w 2001 roku został wicerektorem. Od 2007 roku jest członkiem Archidiecezjalnej Komisji Ekumenicznej, zaś 14 kwietnia 2009 został kanonikiem honorowym Kapituły Metropolitalnej w Katowicach Wykładał także na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego teologię fundamentalną. Od 29 lipca 2012 jest proboszczem parafii śś. ap. Piotra i Pawła w Katowicach i jest nim po dziś dzień. Jest autorem wielu publikacji i artykułów na temat teologii moralnej i ekumenizmu.

PublikacjeEdytuj

 • Problem dialogu międzyreligijnego w teologii Hansa Waldenfelsa, Kraków 2001.
 • Droga Krzyżowa, (red.), Ruda Śląska 2005.
 • Różaniec (red.), Ruda Śląska 2006.
 • Miej miłosierdzie…, (red.), Ruda Śląska 2008.

Artykuły.Edytuj

 • Eklezjalny wymiar poznaniateologicznego, SSHT 2002, t.35, z.2, s. 469-471.
 • Problem zmartwychwstania człowieka w teologii Ladislausa. Borosa, [w:] Studia Redemptorystowskie nr 2 / 2004, s. 187-200.
 • Problem aktywizacji powołań jako element konstytutywny duszpasterstwa ogólnego, w: Studia Warmińskie, Olsztyn 2004.
 • The theology of border – line and dialogue of Hans Waldenfels, SSHT 2005, t. 38, s. 108-115.
 • Kontekst religijny współczesnej refleksji antropologicznej, [w:] Pojednanie drogą Kościoła. Dziesięciolecie encykliki Ut unum sint, red. Józef Budniak, Katowice 2006, s. 254-268.
 • Erich Przywara teolog pogranicza i dialogu, [w:] Katowice. Polsko-Niemiecka przestrzeń kulturowa w latach 1865-1939, red. Grażyna Barbara Szewczyk, Katowice 2006, s. 147-155.
 • Świętość świeckich – wyzwanie dla duszpasterstwa, w: Świętość świeckich – rzeczywistość bliska czy daleka? (red. R. Kuligowski, T. Panuś), Kraków 2006, s.83-96.
 • Duszpasterstwo ekumeniczne według Dokumentu I Synodu Diecezji Katowickiej, [w:]Ekumenizm w duszpasterstwie parafialnym, (red. Józef Budniak), Katowice 2007, s. 99-107.
 • Spotkanie jako element konstytutywny dialogu. Dzień Judaizmu w Katowicach, [w:] Dialog chrześcijańsko-żydowski w Polsce, (red. Grzegorz Ignatowski), Katowice 2008, s. 90-96.
 • Chrześcijaństwo wobec pokusy synkretyzmu mistycznego (publikacje na stronie internetowej parafii Piotra i Pawła w Katowicach)
 • Symbolika serca w teologii Jana Pawła II (publikacje na stronie internetowej parafii Piotra i Pawła w Katowicach)
 • Świętość świeckich – wyzwanie dla duszpasterstwa (publikacje na stronie internetowej parafii Piotra i Pawła w Katowicach)

PrzypisyEdytuj

http://www.encyklo.pl/index.php?title=Nowicki_Andrzej

http://www.piotripawel.wiara.org.pl/publikacje,n3.html