Andrzej Piosik

polski ekonomista

Andrzej Krystian Piosik (ur. 1968[2]) – polski ekonomista, dr hab. nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Karola Goduli i Kolegium Finansów, Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach[1].

Andrzej Piosik
Kraj działania  Polska
Data urodzenia 1968
doktor habilitowany nauk ekonomicznych
Specjalność: rachunkowość zarządcza, sprawozdawczość finansowa[1]
Doktorat 11 grudnia 1997[1]
Habilitacja 24 listopada 2003[1]

ŻyciorysEdytuj

11 grudnia 1997 obronił pracę doktorską Implementacja ogólnych zasad budżetowania w przedsiębiorstwie przemysłowym, 24 listopada 2003 habilitował się na podstawie dorobku naukowego i pracy zatytułowanej Budżetowanie i kontrola budżetowa w warunkach rachunku kosztów działań[1]. Objął funkcję profesora nadzwyczajnego w Kolegium Finansów, Katedry Rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, a także w Górnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości im. Karola Goduli[1].

Piastuje stanowisko przewodniczącego kolegium w Kolegium Finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz był dziekanem na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i prorektorem w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach[1].

PublikacjeEdytuj

  • 2005: Ewolucja metod pomiaru dokonań finansowych ośrodków odpowiedzialnych za zwrot z inwestycji[1]
  • 2009: Związek między rentownością i płynnością finansową na przykładzie spółek branży chemicznej W: Rachunkowość a controlling[1]
  • 2013: Autorstwo rozdziałów: 1.2 Instrumenty kształtowania wyników bilansowych (s.21-31), 3 Kształtowanie wyników bilansowych w świetle dotychczasowych badań (s. 112-132), 5 Analiza związku wdrożenia MSR/MSSF z kształtowaniem wyników bilansowych. Badanie empiryczne (s. 139-200), 6 Wdrożenie MSR/MSSF a wybrane instrumenty (s. 201-214) oraz współautorstwo rozdziałów: 1.1 Procesy kształtowania wyników bilansowych i ich podstawowe cele (s. 11-20) i 1.3 Instrumenty kształtujące wyniki grupy kapitałowej (s.32-34)[1]
  • 2013: An Assessment of the Application of Earnings Management Objectives and Instruments in Financial Reporting – Evidence of Survey Research Results[1]
  • 2016: Kształtowanie wyniku finansowego podmiotów sprawozdawczych w Polsce. Diagnoza dobrej i złej praktyki w rachunkowości. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach[1]

PrzypisyEdytuj

  1. a b c d e f g h i j k l dr hab. Andrzej Krystian Piosik w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2019-12-19].
  2. Piosik Andrzej Krystian - kogo reprezentuje w/g Krajowego Rejestu Sądowego - Baza osób z KRS, www.osoby-krs.pl [dostęp 2019-12-19].