Nauki ekonomiczne – jedna z dziedzin naukowych w Polsce zgodnie z uchwałą Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie określania dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (M.P. z 2003 r. nr 40, poz. 586).

Nauki ekonomiczne dzielą się na następujące dyscypliny naukowe:

Ekonomia jako nauka ukształtowała się dopiero w drugiej połowie XVIII wieku, od tego czasu mówi się o historii ekonomii – jednak już od czasów starożytnych (np. Biblia) przejawiały się różne poglądy ekonomiczne (np. podatki), które zgłębić można, studiując historię myśli ekonomicznej (lub względnie historię gospodarczą).

Z kolei zarządzanie (a dokładniej nauki o zarządzaniu) wyodrębniło się jako samodzielna dyscyplina naukowa dopiero pod koniec XIX wieku. Od tego momentu rozgranicza się w naukach ekonomicznych ekonomię i nauki o zarządzaniu jako subdyscypliny.

Studia z zakresu nauk ekonomicznych Edytuj

Studia z zakresu nauk ekonomicznych są 3-stopniowe i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego lub stopnia naukowego (można również nadal spotkać się z 5-letnimi jednolitymi studiami magisterskimi):

Rodzaj studiów Czas trwania Tytuł lub stopień uzyskany po ukończeniu studiów Angielski odpowiednik
Studia I stopnia (zawodowe) zwykle 6 semestrów (3 lata) tytuł zawodowy: licencjat (lic.) lub inżynier (inż.) w zakresie ukończonej specjalności lub ewentualnie kierunku studiów B.A./B.Sc.
Studia II stopnia (magisterskie) zwykle 4 semestry (2 lata) tytuł zawodowy: magister (mgr) ekonomii w zakresie ukończonej specjalności lub ewentualnie kierunku studiów M.A./M.Sc. (mgr n. ekon.) lub MBA (mgr zarządzania) lub MBSc (mgr ekonomii w USA)
Studia III stopnia (doktoranckie) zwykle 6-8 semestrów (3-4 lata) stopień naukowy: doktor (dr) nauk ekonomicznych w zakresie jednej z czterech dyscyplin (ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu, towaroznawstwo) Ph.D. in economics

Ph.D. in finance

Ph.D. in management science

Kształcenie z zakresu nauk ekonomicznych w Polsce Edytuj

Obecnie w Polsce kształcenie w zakresie nauk ekonomicznych odbywa się na 14 kierunkach studiów I oraz II stopnia:

Przypisy Edytuj