Otwórz menu główne

Klasyfikacja dziedzin i dyscyplin naukowych w Polsce

sztuczny system klasyfikacji

Na mocy Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 roku wprowadzono podział dwustopniowy na dziedziny i dyscypliny. Rozporządzanie weszło w życie 1 października 2018 roku[1].

Klasyfikacja dziedzin i dyscyplin naukowych w Polsce od 2018Edytuj

 • Dziedzina nauk humanistycznych
  • archeologia
  • filozofia
  • historia
  • językoznawstwo
  • literaturoznawstwo
  • nauki o kulturze i religii
  • nauki o sztuce
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • architektura i urbanistyka
  • automatyka, elektronika i elektrotechnika
  • informatyka techniczna i telekomunikacja
  • inżynieria biomedyczna
  • inżynieria chemiczna
  • inżynieria lądowa i transport
  • inżynieria materiałowa
  • inżynieria mechaniczna
  • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
  • nauki farmaceutyczne
  • nauki medyczne
  • nauki o kulturze fizycznej
  • nauki o zdrowiu
 • Dziedzina nauk rolniczych
  • nauki leśne
  • rolnictwo i ogrodnictwo
  • technologia żywności i żywienia
  • weterynaria
  • zootechnika i rybactwo
 • Dziedzina nauk społecznych
  • ekonomia i finanse
  • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
  • nauki o bezpieczeństwie
  • nauki o komunikacji społecznej i mediach
  • nauki o polityce i administracji
  • nauki o zarządzaniu i jakości
  • nauki prawne
  • nauki socjologiczne
  • pedagogika
  • prawo kanoniczne
  • psychologia
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • astronomia
  • informatyka
  • matematyka
  • nauki biologiczne
  • nauki chemiczne
  • nauki fizyczne
  • nauki o Ziemi i środowisku
 • Dziedzina nauk teologicznych
  • nauki teologiczne
 • Dziedzina sztuki
  • sztuki filmowe i teatralne
  • sztuki muzyczne
  • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Systematyka dziedzin i dyscyplin naukowych w Polsce w latach 2011–2018Edytuj

Na mocy Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych[2] systematyka przybrała trójstopniowy (a nie jak wcześniej dwustopniowy) podział nauk, uwzględniając:

 • obszary wiedzy,
  • dziedziny nauki,
   • dyscypliny naukowe.

1. obszar nauk humanistycznych

2. obszar nauk społecznych

3. obszar nauk ścisłych

4. obszar nauk przyrodniczych

5. obszar nauk technicznych

6. obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych

7. obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu

8. obszar sztuki

Systematyka dziedzin i dyscyplin naukowych w Polsce w latach 2005–2011Edytuj

Zgodnie z uchwałami Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów[3][4] dziedzinami nauki i dziedzinami sztuki oraz wchodzącymi w ich skład dyscyplinami naukowymi i artystycznymi były:

1. Nauki biologiczne

2. Nauki chemiczne

3. Nauki ekonomiczne

4. Nauki farmaceutyczne

5. Nauki fizyczne

6. Nauki humanistyczne

7. Nauki leśne

8. Nauki matematyczne

9. Nauki medyczne

10. Nauki o kulturze fizycznej

11. Nauki o Ziemi

11a. Nauki o zdrowiu

12. Nauki prawne

13. Nauki rolnicze

14. Nauki techniczne

15. Nauki teologiczne

16. Nauki weterynaryjne

18. Sztuki filmowe

19. Sztuki muzyczne

20. Sztuki plastyczne

21. Sztuki teatralne

PrzypisyEdytuj

 1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r., dziennikustaw.gov.pl [dostęp 2018-12-29] (pol.).
 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz.U. z 2011 r. nr 179, poz. 1065).
 3. Uchwała Centralnej Komisji Do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 24 października 2005 r., prawo.sejm.gov.pl [dostęp 2018-12-29] (pol.).
 4. Uchwała Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 10 grudnia 2008 r., prawo.sejm.gov.pl [dostęp 2018-12-29] (pol.).

Zobacz teżEdytuj