Finanse – stosunki ekonomiczne polegające na gromadzeniu, podziale i wydatkowaniu zasobów pieniężnych.

Opis edytuj

W nauce o finansach termin ten definiuje się jako ogół zjawisk pieniężnych będących wynikiem działalności gospodarczej i społecznej prowadzonej przez ludzi[1]. Ponieważ jednak nie wszystkie zjawiska pieniężne można włączyć do pojęcia finansów, a chodzi o pieniądz jako miernik kategorii realnych, to pojęcie finansów obejmuje tylko te zjawiska pieniężne, które są związane z kreacją i ruchem realnie istniejących zasobów pieniężnych lub z zaciąganiem zobowiązań do uruchomienia zasobów pieniężnych w przyszłości.

Teorie finansów stanowią wydzieloną część teorii pieniądza i ich zadanie polega na wyjaśnianiu funkcji pieniądza (stabilizacyjnej, alokacyjnej i redystrybucyjnej) w całym mechanizmie procesów gospodarczych oraz na wyjaśnieniu konstrukcji i funkcjonowania wszystkich kategorii finansowych (np. kredytu, budżetu, podatku, deficytu budżetowego).

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. Stanisław Owsiak: Podstawy nauki finansów. PWE, Warszawa 2002, s. 21.

Bibliografia edytuj

  • Janusz Ostaszewski (red.): Finanse. Difin, Warszawa 2013
  • Stanisław Owsiak: Podstawy nauki finansów. PWE, Warszawa 2002
  • Alina Majchrzycka-Guzowska: Finanse i prawo finansowe. LexisNexis, Warszawa 2011