Gospodarka finansowa

Gospodarka finansowa – ogół czynności związanych z przygotowaniem i realizacją operacji pieniężnych, czyli:

  • planowanie finansowe
  • gromadzenie środków pieniężnych
  • wydatkowanie środków pieniężnych
  • kontrola finansowa.

Termin gospodarka finansowa jest terminem szerszym w stosunku do finansów, ponieważ zawiera czynności wykorzystywane w procesie planowania, które nie są operacjami finansowymi.