Nauki leśne

dziedzina nauki nadrzędna wobec leśnictwa

Nauki leśnedziedzina nauki obejmująca zagadnienia związane z wykorzystaniem lasów i drzew. W polskim systemie klasyfikacji nauk leży w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, a w jej obrębie wyróżniało się w 2011 r. następujące dyscypliny[1]:

W obowiązującym w Polsce na początku XXI wieku systemie kierunków studiów znajdowały się kierunki takie jak: leśnictwo, technika rolnicza i leśna oraz technologia drewna[2].

W klasyfikacji OECD leśnictwo wchodzi w skład szeroko rozumianych nauk rolniczych, a w ich obrębie tworzy grupę z naukami rolniczymi w wąskim znaczeniu i rybactwem. Elementy drzewnictwa są włączane w skład inżynierii materiałowej[3].

Przypisy edytuj

  1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (nieobowiązujące) (Dz.U. z 2011 r. nr 179, poz. 1065)
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać uczelnia, aby utworzyć i prowadzić kierunek studiów, oraz nazw kierunków studiów. (nieobowiązujące) (Dz.U. z 2002 r. nr 55, poz. 480)
  3. Revised Field of Science and Technology (FOS) Classification in the Frascati Manual. OECD, 26 lutego 2007. [dostęp 2017-02-03]. (ang.).