Leśnictwo (nauka)

zespół nauk dot. funkcjonowania lasów

Leśnictwo – zespół nauk związanych z funkcjonowaniem lasów obejmujący według różnych ujęć takie zagadnienia jak:

Las w Karyntii w Austrii

W polskim systemie klasyfikacji nauk leśnictwo to dyscyplina w obrębie dziedziny nauk leśnych, razem z drzewnictwem[1]. W klasyfikacji OECD leśnictwo nie jest odróżniane od szerzej rozumianych nauk leśnych i wchodzi w skład szeroko ujmowanych nauk rolniczych z naukami rolniczymi w wąskim znaczeniu i rybactwem[2].

Leśnictwo jest jednym z kierunków studiów prowadzonych na uczelniach[3].

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 r. w sprawie dziedzin i dyscyplin nauki oraz dyscyplin naukowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2022)
  2. Revised Field of Science and Technology (FOS) Classification in the Frascati Manual. OECD, 26 lutego 2007. [dostęp 2017-02-03]. (ang.).
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać uczelnia, aby utworzyć i prowadzić kierunek studiów, oraz nazw kierunków studiów. (nieobowiązujące) (Dz.U. z 2002 r. nr 55, poz. 480)

Bibliografia edytuj