Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

państowa wyższa uczelnia o profilu przyrodniczym w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (dawniej Akademia Rolnicza w Lublinie) – publiczna uczelnia przyrodnicza w Lublinie, która powstała jako samodzielna jednostka w 1955 roku, o charakterze wieloprofilowym, integrującym nauki rolnicze, biologiczne, weterynaryjne, techniczne i ekonomiczno-społeczne. Tworzy ją siedem wydziałów.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wyższa Szkoła Rolnicza w Lublinie
Akademia Rolnicza w Lublinie
University of Life Sciences in Lublin
Godło
Ilustracja
Kampus główny UP
Data założenia

6 sierpnia 1955

Typ

publiczna

Państwo

 Polska

Województwo

 lubelskie

Adres

ul. Akademicka 13
20-950 Lublin

Liczba pracowników
• naukowych

1679 (2016)
781 (2016)

Liczba studentów

6712[1] (2022)

Rektor

prof. dr hab. inż.
Krzysztof Kowalczyk

Członkostwo

Socrates-Erasmus, TEMPUS

Położenie na mapie Lublina
Mapa konturowa Lublina, blisko centrum na lewo u góry znajduje się punkt z opisem „Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, po prawej nieco na dole znajduje się punkt z opisem „Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie”
Położenie na mapie województwa lubelskiego
Mapa konturowa województwa lubelskiego, blisko centrum na lewo znajduje się punkt z opisem „Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie”
Ziemia51°14′37″N 22°32′26″E/51,243611 22,540556
Strona internetowa

Historia edytuj

Tradycje uniwersyteckie uczelni sięgają roku 1944, kiedy w ramach nowo utworzonego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie powołano pierwsze cztery wydziały: Lekarski, Przyrodniczy, Rolny i Weterynaryjny. Wśród kolejno tworzonych wydziałów w 1953 rozpoczął działalność Wydział Zootechniczny.

W 1955 na fali tworzenia nowych uczelni wyższych ówczesny rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie prof. Bohdan Dobrzański otrzymał nakaz utworzenia z fakultetów rolnego, weterynaryjnego i zootechnicznego odrębnej jednostki naukowo-dydaktycznej i badawczej. Rada Ministrów uchwałą nr 503 z 6 sierpnia 1955 r. powołała Wyższą Szkołę Rolniczą w Lublinie. Jej pierwszym rektorem został prof. Bohdan Dobrzański[2].

Rozwój uczelni, rozszerzenie prowadzonej działalności, doprowadziło do powołania dwóch kolejnych wydziałów w 1970: Ogrodniczego (od 2010 Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu) i Techniki Rolniczej (od 2003 Inżynierii Produkcji). Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 września 1972 r. nadano uczelni nową nazwę. Odtąd, przez ponad 35 lat, funkcjonowała pod nazwą Akademia Rolnicza w Lublinie.

Wydział Rolny w 1960 został Rolniczym, a od 2007 nosi nazwę Wydział Agrobioinżynierii, Wydział Weterynaryjny w 1991 zmienił nazwę na Wydział Medycyny Weterynaryjnej, a Wydział Zootechniczny od roku 1998 przekształcono w Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt. W maju 2005 Senat powołał jako szósty Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, a w 2006 jako siódmy Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu (dawny Instytut Nauk Rolniczych), działający do 2015 roku.

W 2008 Sejm RP przegłosował ustawę o nadaniu nowych nazw niektórym akademiom rolniczym[3]. Uroczysta zmiana nazwy na Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie nastąpiła 17 kwietnia 2008 roku.

W XXI w. uczelnia rozbudowała swoją infrastrukturę naukowo-badawczą, m.in. wykorzystując fundusze unijne. W 2012 oddano budynek biblioteki głównej, rok później Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej, a w 2015 – Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt[4].

Decyzją senatu Uczelni z 29 marca utworzono siódmy wydział w strukturze Uniwersytetu – Wydział Biologii Środowiskowej, powołano również szkołę doktorską.

Władze uczelni edytuj

W kadencji 2020–2024:

Stanowisko Imię i nazwisko
Rektor prof. dr hab. inż. Krzysztof Kowalczyk[5]
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą dr hab. inż. Bartosz Sołowiej(inne języki)[6]
Prorektor ds. Kadr prof. dr hab. inż. Andrzej Marczuk[7]
Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki dr hab. Urszula Kosior-Korzecka[8]
Prorektor ds. Rozwoju Uczelni prof. dr hab. Adam Waśko(inne języki)[9]

Rektorzy edytuj

Rektorzy Uczelni od roku 1955[2]:

 1. prof. zw. dr hab. Bohdan Dobrzański (1955–1959)
 2. prof. zw. dr Stefan Ziemnicki(inne języki) (1959–1965)
 3. prof. zw. dr Marian Chomiak (1965–1968)
 4. prof. zw. dr hab. Bohdan Dobrzański (1968–1969)
 5. prof. zw. dr hab. Ewald Sasimowski (1969–1972)
 6. prof. zw. dr hab. Janusz Welento (1972–1981)
 7. prof. zw. dr hab. Edmund Prost (1981–1987)
 8. prof. zw. dr hab. Czesław Tarkowski (1987–1990)
 9. prof. dr hab Józef Nurzyński (1990–1996)
 10. prof. dr hab Marian Wesołowski (1996–2002)
 11. prof. dr hab Zdzisław Targoński (2002–2008)
 12. prof. dr hab. Marian Wesołowski (2008–2016)
 13. prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk (2016-2020)
 14. prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk (od 2020)

Wydziały i kierunki kształcenia edytuj

 
Collegium Agronomicum, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 
Budynek Innowacyjnego Centrum Patologii i Terapii Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej UP
 
Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej, Wydział Inżynierii Produkcji UP
 
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

Obecnie Uczelnia daje możliwość podjęcia studiów wszystkich rodzajów stopni na pięćdziesięciu jeden kierunkach prowadzonych w ramach siedmiu wydziałów[10][11].

Posiadane uprawnienia edytuj

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie posiada uprawnienia do nadawania następujących stopni naukowych[13]:

 • doktora nauk rolniczych w dyscyplinach: agronomii, inżynierii rolniczej, zootechniki, technologii żywności i żywienia, ogrodnictwa oraz ochrony i kształtowania środowiska;
 • doktora nauk weterynaryjnych;
 • doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinach: agronomii, inżynierii rolniczej, ogrodnictwa, zootechniki, technologii żywności i żywienia;
 • doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych.

Uczelnia ma uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich (weterynaria), prowadzenia studiów trzeciego stopnia (studia doktoranckie), a także prowadzenia studiów podyplomowych.

Baza akademicka edytuj

 
Miasteczko uniwersyteckie w Lublinie, widoczne budynki UP
 
Centrum Kongresowe UP - sala widowiskowa

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie skupia swoją główną działalność w dwóch obszarach Lublina – w okolicach Felina oraz na południe od Miasteczka Akademickiego (okolice ul. Głębokiej, ul. Uniwersyteckiej i ul. Raabego). W dzielnicy Felin znajdują się domy studenckie („Broadway” i „Manhattan”), gospodarstwo doświadczalne, budynki dydaktyczne przy ul. Doświadczalnej i Dobrzańskiego. W okolicach ul. Głębokiej i Akademickiej znajdują się główne budynki uczelni: rektorat, biblioteka główna, większość wydziałów, kliniki weterynaryjne oraz Centrum Sportowo-Rekreacyjne z basenem i halami sportowymi.

Przy ul. Głębokiej 28 mieści się Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej, będące siedzibą Wydziału Inżynierii Produkcji, części katedr Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu oraz Centralnego Laboratorium Badawczego.

Nieopodal, na miasteczku akademickim, mieszczą się trzy domy studenckie (Cebion, Dodek i Eskulap). Część budynków Uniwersytetu znajduje się przy ul. Skromnej (Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii), a także w centrum miasta (przy ul. Leszczyńskiego - Wydział Agrobioinżynierii oraz Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu).

Życie studenckie edytuj

Na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie działa samorząd studentów z Radą Uczelnianą Samorządu Studenckiego oraz liczne koła naukowe i organizacje studenckie. Największym projektem studenckim jest organizacja Feliniady – części Lubelskich Dni Kultury Studenckiej.

Funkcjonują instytucje kulturalne, takie jak Chór Akademicki (drugi najstarszy studencki zespół chóralny w Lublinie, powstały w 1952 r.[14]) oraz Zespół Pieśni i Tańca „Jawor” (założony w 1960 r.), skupione w Centrum Kultury i Folkloru Wsi. Do nowych inicjatyw należy Sekcja Tańca Towarzyskiego El Centro.

Na uczelni działa także Centrum Kongresowe (jedna z większych sal widowiskowych w Lublinie).

Współpraca międzynarodowa edytuj

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie współpracuje z instytucjami naukowo-badawczymi m.in. w Belgii, Chinach, Rosji, na Słowacji, Ukrainie oraz we Włoszech[15]. W ramach współpracy prowadzone są wspólne przedsięwzięcia o charakterze naukowym i edukacyjnym oraz programy międzynarodowych wymian akademickich.

Uczelnia uczestniczy w programie Erasmus+, dla tego celu podpisano 61 umów z uczelniami partnerskimi.

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

 1. Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2022/2023 (wyniki wstępne) [online], Główny Urząd Statystyczny [dostęp 2023-09-28].
 2. a b praca zbiorowa, Księga Pamiątkowa 50-lecie Akademii Rolniczej w Lublinie, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie, 2005, s. 33-36, ISBN 83-7259-131-8.
 3. Ustawa z dnia 7 lutego 2008 r. o nadaniu nowych nazw niektórym akademiom rolniczym (Dz.U. z 2008 r. nr 52, poz. 300)
 4. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. [online], www.up.lublin.pl [dostęp 2016-08-09].
 5. UP w Lublinie – Rektor. [dostęp 2023-10-11].
 6. UP w Lublinie – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. [dostęp 2023-10-11].
 7. UP w Lublinie – Prorektor ds. Kadr. [dostęp 2023-10-11].
 8. UP w Lublinie – Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki. [dostęp 2023-10-11].
 9. UP w Lublinie – Prorektor ds. Rozwoju Uczelni. [dostęp 2023-10-11].
 10. Spis kierunków studiów [online], Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie [dostęp 2017-03-11].
 11. Studia jednolite magisterskie [online], Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie [dostęp 2016-10-07].
 12. Zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale w roku akademickim 2019/2020 w formie tradycyjnej [online], Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie [dostęp 2020-06-25].
 13. Super User, Jednostki uprawnione [online], www.ck.gov.pl [dostęp 2016-08-10] [zarchiwizowane z adresu 2016-06-11].
 14. Historia | Chór Akademicki [online], www.chor.up.lublin.pl [dostęp 2016-08-10].
 15. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. [online], www.up.lublin.pl [dostęp 2016-08-09].

Linki zewnętrzne edytuj