Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

państowa wyższa uczelnia o profilu przyrodniczym w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (daw. Akademia Rolnicza w Lublinie) – publiczna uczelnia przyrodnicza w Lublinie, która powstała jako samodzielna jednostka w 1955 roku, o charakterze wieloprofilowym, integrującym nauki rolnicze, biologiczne, weterynaryjne, techniczne i ekonomiczno-społeczne. Tworzy ją sześć wydziałów, od 1 września 2019 siedem.[2]

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
University of Life Sciences in Lublin
Ilustracja
Kampus główny UP
Data założenia 6 sierpnia 1955
Typ publiczna
Państwo  Polska
Adres ul. Akademicka 13
20-950 Lublin
Liczba pracowników
• naukowych
1679 (2016)
781 (2016)
Liczba studentów 8 414[1]
Rektor prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk
Członkostwo Socrates-Erasmus, TEMPUS
Położenie na mapie Lublina
Mapa lokalizacyjna Lublina
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Położenie na mapie województwa lubelskiego
Mapa lokalizacyjna województwa lubelskiego
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Ziemia51°14′37″N 22°32′26″E/51,243611 22,540556
Strona internetowa

HistoriaEdytuj

Tradycje uniwersyteckie uczelni sięgają roku 1944, kiedy w ramach nowo utworzonego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie powołano pierwsze cztery wydziały: Lekarski, Przyrodniczy, Rolny i Weterynaryjny. Wśród kolejno tworzonych wydziałów w 1953 rozpoczął działalność Wydział Zootechniczny.

W 1955 na fali tworzenia nowych uczelni wyższych ówczesny rektor UMCS prof. Bohdan Dobrzański dostał nakaz utworzenia z fakultetów rolnego, weterynaryjnego i zootechnicznego odrębnej jednostki naukowo-dydaktycznej i badawczej. Rada Ministrów uchwałą nr 503 z dnia 6 sierpnia 1955 r. powołała Wyższą Szkołę Rolniczą w Lublinie. Jej pierwszym rektorem został prof. Bohdan Dobrzański[3].                

Rozwój uczelni, rozszerzenie prowadzonej działalności, doprowadziło do powołania dwóch kolejnych wydziałów w 1970: Ogrodniczego (od 2010 Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu) i Techniki Rolniczej (od 2003 Inżynierii Produkcji). Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 września 1972 r. nadano uczelni nową nazwę. Odtąd, przez ponad 35 lat, istniała pod nazwą Akademia Rolnicza w Lublinie.

Wydział Rolny w 1960 został Rolniczym, a od 2007 nosi nazwę Wydział Agrobioinżynierii, Wydział Weterynaryjny w 1991 zmienił nazwę na Wydział Medycyny Weterynaryjnej, a Wydział Zootechniczny od roku 1998 przekształcono w Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt. W maju 2005 Senat powołał jako szósty Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, a w 2006 jako siódmy Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu (dawny Instytut Nauk Rolniczych), działający do 2015 roku.

W 2008 Sejm RP przegłosował ustawę o nadaniu nowych nazw niektórym akademiom rolniczym[4]. Uroczysta zmiana nazwy na Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie nastąpiła 17 kwietnia 2008 roku.

W XXI w. uczelnia rozbudowała swoją infrastrukturę naukowo-badawczą, m.in. wykorzystując fundusze unijne. W 2012 oddano budynek biblioteki głównej, rok później Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej, a w 2015 – Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt[5]

Decyzją senatu Uczelni z dnia 29 marca utworzono siódmy wydział w strukturze Uniwersytetu – Wydział Biologii Środowiskowej, powołano również szkołę doktorską pod nazwą „Produkcja żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych”.

Władze uczelniEdytuj

Władze uczelni w kadencji 2016–2020[6]:

RektorzyEdytuj

Rektorzy Uczelni od roku 1955[3]:

Wydziały i kierunki kształceniaEdytuj

 
Collegium Agronomicum, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 
Budynek Innowacyjnego Centrum Patologii i Terapii Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej UP
 
Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej, Wydział Inżynierii Produkcji UP
 
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

Obecnie Uczelnia daje możliwość podjęcia studiów wszystkich rodzajów stopni na trzydziestu pięciu kierunkach prowadzonych w ramach sześciu wydziałów[7][8].

Posiadane uprawnieniaEdytuj

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie posiada uprawnienia do nadawania następujących stopni naukowych[10]:

 • doktora nauk rolniczych w dyscyplinach: agronomii, inżynierii rolniczej, zootechniki, technologii żywności i żywienia, ogrodnictwa oraz ochrony i kształtowania środowiska;
 • doktora nauk weterynaryjnych;
 • doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinach: agronomii, inżynierii rolniczej, ogrodnictwa, zootechniki, technologii żywności i żywienia;
 • doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych.

Uczelnia ma uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich (weterynaria), prowadzenia studiów trzeciego stopnia (studia doktoranckie), a także prowadzenia studiów podyplomowych.

Baza akademickaEdytuj

 
Miasteczko uniwersyteckie w Lublinie, widoczne budynki UP
 
Centrum Kongresowe UP - sala widowiskowa

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie skupia swoją główną działalność w dwóch obszarach Lublina – w okolicach Felina oraz na południe od Miasteczka Akademickiego (okolice ul. Głębokiej, ul. Uniwersyteckiej i ul. Raabego). W dzielnicy Felin znajdują się domy studenckie („Broadway” i „Manhattan”), gospodarstwo doświadczalne, budynki dydaktyczne przy ul. Doświadczalnej i Dobrzańskiego. W okolicach ul. Głębokiej i Akademickiej znajdują się główne budynki uczelni: rektorat, biblioteka główna, większość wydziałów, kliniki weterynaryjne oraz Centrum Sportowo-Rekreacyjne z basenem i halami sportowymi.

Przy ul. Głębokiej 28 mieści się Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej, będące siedzibą Wydziału Inżynierii Produkcji, części katedr Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu oraz Centralnego Laboratorium Badawczego.

Nieopodal, na miasteczku akademickim, mieszczą się trzy domy studenckie (Cebion, Dodek i Eskulap). Część budynków Uniwersytetu znajduje się przy ul. Skromnej (Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii), a także w centrum miasta (przy ul. Leszczyńskiego - Wydział Agrobioinżynierii oraz Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu).

Życie studenckieEdytuj

Na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie działa samorząd studentów z Radą Uczelnianą Samorządu Studenckiego oraz liczne koła naukowe i organizacje studenckie. Największym projektem studenckim jest organizacja Feliniady – części Lubelskich Dni Kultury Studenckiej.

Funkcjonują instytucje kulturalne, takie jak Chór Akademicki (drugi najstarszy studencki zespół chóralny w Lublinie, powstały w 1952 r.[11]) oraz Zespół Pieśni i Tańca „Jawor” (założony w 1960 r.), skupione w Centrum Kultury i Folkloru Wsi. Do nowych inicjatyw należy Sekcja Tańca Towarzyskiego El Centro.

Na uczelni działa także Centrum Kongresowe (jedna z większych sal widowiskowych w Lublinie).

Współpraca międzynarodowaEdytuj

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie współpracuje z instytucjami naukowo-badawczymi m.in. w Beligii, Chinach, Rosji, na Słowacji, Ukrainie oraz we Włoszech[12]. W ramach współpracy prowadzone są wspólne przedsięwzięcia o charakterze naukowym i edukacyjnym oraz programy międzynarodowych wymian akademickich.

Uczelnia uczestniczy w programie Erasmus+, dla tego celu podpisano 61 umów z uczelniami partnerskimi.

PrzypisyEdytuj

 1. Szkoły wyższe i ich finanse w 2016 r. (pol.). Główny Urząd Statystyczny, 2017. s. 71.
 2. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Powołanie nowego Wydziału Biologii Środowiskowej oraz utworzenie Szkoły Doktorskiej, up.lublin.pl [dostęp 2019-03-29].
 3. a b a, Księga Pamiątkowa 50-lecie Akademii Rolniczej w Lublinie, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie, 2005, s. 33-36, ISBN 83-7259-131-8.
 4. Ustawa z dnia 7 lutego 2008 r. o nadaniu nowych nazw niektórym akademiom rolniczym (Dz.U. z 2008 r. nr 52, poz. 300)
 5. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie., www.up.lublin.pl [dostęp 2016-08-09].
 6. Władze. up.lublin.pl. [dostęp 2017-04-23].
 7. [1]Spis kierunków studiów. up.lublin.pl. [dostęp 2017-03-11].
 8. Studia jednolite magisterskie. up.lublin.pl. [dostęp 2016-10-07].
 9. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale w roku akademickim 2019/2020 w formie tradycyjnej, www.up.lublin.pl [dostęp 2020-06-25].
 10. Super User, Jednostki uprawnione, www.ck.gov.pl [dostęp 2016-08-10].
 11. Historia | Chór Akademicki, www.chor.up.lublin.pl [dostęp 2016-08-10].
 12. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie., www.up.lublin.pl [dostęp 2016-08-09].

Zobacz teżEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj