Nauki biologiczne

nauka o procesach lub strukturach żywych istot i wraz z nimi