Biofizyka

dyscyplina naukowa w dziedzinach nauk biologicznych i fizycznych, zajmuje się badaniem procesów fizycznych w organizmach

Biofizyka jest dziedziną nauki z pogranicza fizyki i biologii, zajmującą się badaniem procesów fizycznych związanych z funkcjonowaniem określonych obiektów żywych[1]: organizmów, organów, tkanek, komórek. Takich procesów i przemian jak: energetyczne, zjawiska elektryczne, mechanika ruchów. Bada struktury cząsteczkowe i procesy fizyczne w komórce. Biofizyka podejmuje również próby ustalenia uniwersalnych praw biologicznych niezależnych od konkretnej formy życia. Dziedzina ta w zakresie badania organicznych struktur cząsteczkowych nierozerwalnie wiąże się z biochemią. Dlatego też wyznaczenie ścisłej granicy pomiędzy tymi dwoma działami naukowymi jest często niemożliwe.

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. biofizyka, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2022-11-28].