Studia podyplomowe – inna niż studia wyższe i szkoła doktorska forma kształcenia, przeznaczona dla kandydatów posiadających kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia. By rozpocząć studia podyplomowe, należy posiadać dyplom studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Różnice w wymaganiach formalnych każda uczelnia określa indywidualnie.

Studia podyplomowe w Polsce edytuj

Po ich zakończeniu otrzymuje się świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (nie jest to dyplom). Program kształcenia studiów podyplomowych wymagać może złożenia przez słuchacza pracy końcowej lub egzaminu końcowego. W Polsce dostępne są studia podyplomowe dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wymagania do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce edytuj

Do podjęcia studiów podyplomowych potrzebny jest dyplom ukończenia studiów I stopnia (licencjat, inżynier) lub II stopnia (magister)[1]. Nie ma wymogu, by kierunek I lub II stopnia był zgodny z podejmowanym programem studiów podyplomowych.

Studia podyplomowe w Niemczech edytuj

Niemiecka ustawa o szkolnictwie wyższym rozróżnia:

  • studia podyplomowe (Aufbaustudium)
  • studia uzupełniające (Ergänzungsstudium)
  • studia dodatkowe (Zusatzstudium).

Przypisy edytuj

Bibliografia edytuj